Commit f85e40e3 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian translation.

2004-01-13  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* no.po: Updated Norwegian translation.
parent e631a239
2004-01-13 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian translation.
2004-01-13 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Kees van den Broek.
......
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.3.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-10 14:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-10 15:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-13 22:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-13 22:14+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -154,7 +154,7 @@ msgstr "Har alpha"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr ""
msgstr "Om pixbufen har en alphakanal"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:131
msgid "Bits per Sample"
......@@ -839,109 +839,127 @@ msgstr "Akselleratorwidget"
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Widgetet som skal overvåkes for akselleratorendringer"
#: gtk/gtkaction.c:189 gtk/gtkactiongroup.c:118
#: gtk/gtkaction.c:193 gtk/gtkactiongroup.c:133
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: gtk/gtkaction.c:190
#: gtk/gtkaction.c:194
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Et unikt navn for handlingen."
#: gtk/gtkaction.c:197 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkaction.c:201 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:290 gtk/gtktoolbutton.c:179
msgid "Label"
msgstr "Etikett"
#: gtk/gtkaction.c:198
#: gtk/gtkaction.c:202
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"Etikett som brukes for menyoppføringer og knapper som aktiverer denne "
"handlingen."
#: gtk/gtkaction.c:204
#: gtk/gtkaction.c:208
msgid "Short label"
msgstr "Kort etikett"
#: gtk/gtkaction.c:205
#: gtk/gtkaction.c:209
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "En kortere etikett som kan brukes på verktøylinjeknapper."
#: gtk/gtkaction.c:211
#: gtk/gtkaction.c:215
msgid "Tooltip"
msgstr "Verktøytips"
#: gtk/gtkaction.c:212
#: gtk/gtkaction.c:216
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Et verktøytips for denne handlingen."
#: gtk/gtkaction.c:218
#: gtk/gtkaction.c:222
msgid "Stock Icon"
msgstr "Standard ikon"
#: gtk/gtkaction.c:219
#: gtk/gtkaction.c:223
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""
"Standard ikon som vises i komponenter som representerer denne handlingen."
#: gtk/gtkaction.c:225 gtk/gtktoolitem.c:154
#: gtk/gtkaction.c:229 gtk/gtktoolitem.c:154
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Synlig når horisontal"
#: gtk/gtkaction.c:226 gtk/gtktoolitem.c:155
#: gtk/gtkaction.c:230 gtk/gtktoolitem.c:155
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
#: gtk/gtkaction.c:232 gtk/gtktoolitem.c:161
#: gtk/gtkaction.c:236 gtk/gtktoolitem.c:161
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Synlig når vertikal"
#: gtk/gtkaction.c:233 gtk/gtktoolitem.c:162
#: gtk/gtkaction.c:237 gtk/gtktoolitem.c:162
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
#: gtk/gtkaction.c:239 gtk/gtktoolitem.c:168
#: gtk/gtkaction.c:243 gtk/gtktoolitem.c:168
msgid "Is important"
msgstr "Er viktig"
#: gtk/gtkaction.c:240
#: gtk/gtkaction.c:244
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
#: gtk/gtkaction.c:246
#: gtk/gtkaction.c:250
msgid "Hide if empty"
msgstr "Skjul hvis tom"
#: gtk/gtkaction.c:247
#: gtk/gtkaction.c:251
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr ""
#: gtk/gtkaction.c:253 gtk/gtkwidget.c:446
#: gtk/gtkaction.c:257 gtk/gtkactiongroup.c:141 gtk/gtkwidget.c:446
msgid "Sensitive"
msgstr "Følsomt"
#: gtk/gtkaction.c:254
#: gtk/gtkaction.c:258
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Om handlingen er aktivert."
#: gtk/gtkaction.c:260 gtk/gtktreeview.c:551 gtk/gtktreeviewcolumn.c:222
#: gtk/gtkwidget.c:439
#: gtk/gtkaction.c:264 gtk/gtkactiongroup.c:148 gtk/gtktreeview.c:551
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:222 gtk/gtkwidget.c:439
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"
#: gtk/gtkaction.c:261
#: gtk/gtkaction.c:265
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Om handlingen er synlig"
#: gtk/gtkactiongroup.c:119
#: gtk/gtkaction.c:271
msgid "Action Group"
msgstr "Handlingsgruppe"
#: gtk/gtkaction.c:272
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
#: gtk/gtkactiongroup.c:134
msgid "A name for the action group."
msgstr "Et navn for handlingsgruppen."
#: gtk/gtkactiongroup.c:142
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Om handlingsgruppen er aktivert."
#: gtk/gtkactiongroup.c:149
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Om handlingsgruppen er synlig"
#: gtk/gtkalignment.c:116
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Horisontal justering"
......@@ -2167,7 +2185,7 @@ msgstr "Utseende for ComboBox"
#: gtk/gtkcombobox.c:389
msgid "ComboBox appearance, where TRUE means Windows-style."
msgstr ""
msgstr "Utseende for ComboBox. TRUE betyr Windows-stil."
#: gtk/gtkcomboboxentry.c:104
msgid "Text Column"
......@@ -2425,9 +2443,8 @@ msgid "Expanded"
msgstr "Utvidet"
#: gtk/gtkexpander.c:195
#, fuzzy
msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
msgstr "Om widget kan være forvalgt widget"
msgstr "Om utvideren er åpnet for å avdekke underkomponenten"
#: gtk/gtkexpander.c:203
msgid "Text of the expander's label"
......@@ -2450,9 +2467,8 @@ msgid "Label widget"
msgstr "Etikett-widget"
#: gtk/gtkexpander.c:237
#, fuzzy
msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
msgstr "Et widget som vises i stedet for den vanlige rammeetiketten"
msgstr "Et widget som vises i stedet for den vanlige utvideretiketten"
#: gtk/gtkexpander.c:243 gtk/gtktreeview.c:621
msgid "Expander Size"
......@@ -2979,36 +2995,32 @@ msgid "Use font in label"
msgstr "Bruk skrift i etikett"
#: gtk/gtkfontbutton.c:208
#, fuzzy
msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
msgstr "Om etiketteksten kan velges med musen"
msgstr "Om etiketten tegnes med valgt skrift"
#: gtk/gtkfontbutton.c:223
msgid "Use size in label"
msgstr "Bruk størrelse i etikett"
#: gtk/gtkfontbutton.c:224
#, fuzzy
msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
msgstr "Om etiketteksten kan velges med musen"
msgstr "Om etiketteksten tegnes med valgt skriftstørrelse"
#: gtk/gtkfontbutton.c:240
msgid "Show style"
msgstr "Vis stil"
#: gtk/gtkfontbutton.c:241
#, fuzzy
msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
msgstr "Vis fremgang som tekst"
msgstr "Om valgt skriftstil vises i etiketten"
#: gtk/gtkfontbutton.c:256
msgid "Show size"
msgstr "Vis størrelse"
#: gtk/gtkfontbutton.c:257
#, fuzzy
msgid "Whether selected font size is shown in the label"
msgstr "Vis fremgang som tekst"
msgstr "Om valgt skriftstørrelse vises i etiketten"
#. This is the default text shown in the preview entry, though the user
#. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
......@@ -3440,9 +3452,8 @@ msgid "Vertical Padding"
msgstr "Vertikalt fyll"
#: gtk/gtkmenu.c:360
#, fuzzy
msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
msgstr "Mende mellomrom over og under widgetet, i piksler"
msgstr "Ekstra mellomrom på topp og bunn av menyen"
#: gtk/gtkmenu.c:368
msgid "Vertical Offset"
......@@ -3729,20 +3740,18 @@ msgid "Secondary backward stepper"
msgstr "Sekundært bakoversteg"
#: gtk/gtknotebook.c:528
#, fuzzy
msgid ""
"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
msgstr "Vis en sekundær knapp med bakoverpil på motsatt side av rullefeltet"
msgstr "Vis en sekundær knapp med bakoverpil på motsatt side av fanefeltet"
#: gtk/gtknotebook.c:544 gtk/gtkscrollbar.c:121
msgid "Secondary forward stepper"
msgstr "Sekundært framoversteg"
#: gtk/gtknotebook.c:545
#, fuzzy
msgid ""
"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
msgstr "Vis en sekundær knapp med framoverpil på motsatt side av rullefeltet"
msgstr "Vis en sekundær knapp med framoverpil på motsatt side av fanefeltet"
#: gtk/gtknotebook.c:560 gtk/gtkscrollbar.c:97
msgid "Backward stepper"
......@@ -4211,9 +4220,8 @@ msgid "Draw"
msgstr "Tegn"
#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:160
#, fuzzy
msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
msgstr "Om mellomrommene er vertikale linjer eller bare tomrom"
msgstr "Om en skillelinje eller bare tomrom vises"
#: gtk/gtksettings.c:170
msgid "Double Click Time"
......@@ -4228,18 +4236,16 @@ msgstr ""
"dobbelklikk (i millisekunder)"
#: gtk/gtksettings.c:178
#, fuzzy
msgid "Double Click Distance"
msgstr "Tid for dobbelklikk"
msgstr "Avstand for dobbelklikk"
#: gtk/gtksettings.c:179
#, fuzzy
msgid ""
"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
"double click (in pixels)"
msgstr ""
"Lengste tidsintervall mellom to klikk for at de skal betraktes som et "
"dobbelklikk (i millisekunder)"
"Lengste avstand mellom to klikk for at de skal betraktes som et dobbelklikk "
"(i piksler)"
#: gtk/gtksettings.c:186
msgid "Cursor Blink"
......@@ -4399,9 +4405,8 @@ msgid "Reads the current value, or sets a new value"
msgstr "Leser aktiv verdi eller setter en ny"
#: gtk/gtkspinbutton.c:311
#, fuzzy
msgid "Style of bevel around the spin button"
msgstr "Stil på kanten rundt innholdet"
msgstr "Stil på kanten rundt spinbutton"
#: gtk/gtkstatusbar.c:167
msgid "Has Resize Grip"
......@@ -5255,14 +5260,13 @@ msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
msgstr ""
#: gtk/gtktoolbar.c:468
#, fuzzy
msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
msgstr "La etterkommeren få mer plass når opphavet vokser"
msgstr "Om oppføringen skal få mer plass når verktøylinjen vokser"
#: gtk/gtktoolbar.c:476
#, fuzzy
msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
msgstr "Om alle barn skal være av samme størrelse."
msgstr ""
"Om oppføringen skal forbli samme størrelse som andre homogene oppføringer"
#: gtk/gtktoolbar.c:483
msgid "Spacer size"
......@@ -5327,9 +5331,8 @@ msgstr ""
"akselleratorhint"
#: gtk/gtktoolbutton.c:194
#, fuzzy
msgid "Widget to use as the item label"
msgstr "Bredde på kanten rundt faneetikettene"
msgstr "Komponent som skal brukes som etikett for oppføringen"
#: gtk/gtktoolbutton.c:200
msgid "Stock Id"
......@@ -5345,9 +5348,8 @@ msgid "Icon widget"
msgstr "Ikonkomponent"
#: gtk/gtktoolbutton.c:208
#, fuzzy
msgid "Icon widget to display in the item"
msgstr "Ikonsett som skal vises"
msgstr "Ikonkomponent som skal vises i oppføringen"
#: gtk/gtktoolitem.c:169
msgid ""
......@@ -5589,39 +5591,38 @@ msgstr "Sorteringsrekkefølge"
msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
msgstr "Sorteringsretning indikert av sorteringsindikator"
#: gtk/gtkuimanager.c:213
#: gtk/gtkuimanager.c:217
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Legg til avrivningsfelt til menyer"
#: gtk/gtkuimanager.c:214
#, fuzzy
#: gtk/gtkuimanager.c:218
msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
msgstr "Om menyoppføringen er avkrysset"
msgstr "Om avrivningsoppføringer skal legges til for menyen"
#: gtk/gtkuimanager.c:221
#: gtk/gtkuimanager.c:225
msgid "Merged UI definition"
msgstr "Flettet brukergrensesnittdefinisjon"
#: gtk/gtkuimanager.c:222
#: gtk/gtkuimanager.c:226
msgid "An XML string describing the merged UI"
msgstr "En XML-streng som beskriver flettet brukergrensesnitt"
#: gtk/gtkuimanager.c:930
#: gtk/gtkuimanager.c:1064
#, c-format
msgid "Unknown attribute '%s' on line %d char %d"
msgstr "Ukjent attributt «%s» på linje %d tegn %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1139
#: gtk/gtkuimanager.c:1273
#, c-format
msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
msgstr "Uventet startmarkering «%s» på linje %d tegn %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1224
#: gtk/gtkuimanager.c:1358
#, c-format
msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
msgstr "Uventet tegndata på linje %d tegn %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:2016
#: gtk/gtkuimanager.c:2135
msgid "Empty"
msgstr "Tom"
......@@ -5877,7 +5878,8 @@ msgstr "Vindusrolle"
#: gtk/gtkwindow.c:457
msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
msgstr "Unik indentifikator for vinduet som brukes ved gjenoppretting av en sesjon"
msgstr ""
"Unik indentifikator for vinduet som brukes ved gjenoppretting av en sesjon"
#: gtk/gtkwindow.c:464
msgid "Allow Shrink"
......@@ -6005,18 +6007,16 @@ msgid "Accept focus"
msgstr "Godta fokus"
#: gtk/gtkwindow.c:599
#, fuzzy
msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
msgstr "SANN hvis vinduet ikke skal være i vindulisten."
msgstr "SANN hvis vinduet skal motta fokus for inndata."
#: gtk/gtkwindow.c:613
msgid "Decorated"
msgstr "Dekorert"
#: gtk/gtkwindow.c:614
#, fuzzy
msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
msgstr "SANN hvis vinduet ikke skal være i vindulisten."
msgstr "Om vinduet skal dekoreres av vindushåndtereren"
#: gtk/gtkwindow.c:629
msgid "Gravity"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment