Commit f17df29c authored by Dmitry Mastrukov's avatar Dmitry Mastrukov

Added Belorusian translation from Ales Nyakhaychyk <i18n@infonet.by>

parent ca633e17
2002-10-28 Dmitry G. Mastrukov <dmitry@taurussoft.org>
* be.po: Added Belorusian translation from
Ales Nyakhaychyk <i18b@infonet.by>.
2002-10-26 Szabolcs Ban <shooby@gnome.hu>
* hu.po : Updated Hungarian Translation.
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Ales Nyakhaychyk <nyakhaychyk@i18n.linux.by>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-28 03:23+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-24 15:30+0300\n"
"Last-Translator: Ales Nyakhaychyk <i18n@infonet.by>\n"
"Language-Team: Belarusian <be@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:703
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Невыправімая амылка адчыненьня файлу '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:713
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Файл з малюнкам '%s' не зьмяшчае дадзеных"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:197 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Памылка загрузкі малюнка %s': прычына невядома, хутчэй за ўсё файл пашкоджан"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:225
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
"Немагчыма загрузіць анімацыю '%s': зь невядомае прычыны, магчыма пашкоджан "
"файл"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:377
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Немагчыма загрузіць модуль загрузкі малюнкаў: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:392
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:531 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:579
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Тып малюнка '%s' - не падтрымліваецца"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:611
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Немагчыма распазнаць фармат файла з малюнкам '%s'"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:617
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Нераспазнаваемы фармат файла з малюнкам."
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:758
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Памылка загрузкі малюнка '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Гэта пабудова gdk-pixbuf не падтрымлівае захаваньні малюнкаў у фармаце %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:969
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Памылка адчыненьня '%s' для запісу: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:990
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
"Невыправімая памылка пры зачыненьні '%s' пад час захаваньня малюнку; усе "
"даньні могуць быць не захаваны: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:326
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:350 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:451
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Загаловак малюнка пашкоджан"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
msgid "Image format unknown"
msgstr "Невядомы фармат малюнка"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:456
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Даньні малюнку пашкоджаны"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "немагчыма разьмеркаваць буфэр у %u байтаў"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:223 gdk-pixbuf/io-bmp.c:339
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Нехапае памяці каб загрузіць растравы малюнак"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:263
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP малюнак мае непадтрымліваемы памер загалоўка"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:371
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP малюнак мае падробленыя дадзеныя загалоўка"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1076
msgid "The BMP image format"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:219
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Памылка чытаньня GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:491 gdk-pixbuf/io-gif.c:1425 gdk-pixbuf/io-gif.c:1586
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"У GIF файле былі прапушчаны некаторыя дадзеныя (магчыма ён быў абрэзан?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:500
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Унутраная памылка ў загрузчыку GIF (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:572
msgid "Stack overflow"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:631
msgid "GIF image loader can't understand this image."
msgstr "Загрузчык GIF не можа зразумець гэты малюнак."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:660
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Сустрэўся дрэнны код"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:670
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Колавы заблічны запіс у GIF файле"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:803 gdk-pixbuf/io-gif.c:1413 gdk-pixbuf/io-gif.c:1459
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1574
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Нехапае памяці для загрузкі GIF файла"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1050
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "GIF малюнак пашкожданы (недакладнае LZW-сьцісканьне)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1100
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Файл не выглядае як GIF файл"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1112
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Вэрсія %s фармата GIF не падтрымліваецца"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1185
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "GIF малюнак зьмяшчае кадр з вышынёй (шырынёй) роўнай 0."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1198
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
msgstr "GIF малюнак зьмяшчае кадр, які выходзіць па за межы малюнка."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1214
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
"Першы кадр малюнка GIF меў рэжым 'вяртаньне да папярэдняга' ('revert to "
"previous')"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1249
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"GIF малюнак ня мае агульнае мапы колераў, а кадр у нутры яго ня мае мясцовай "
"мапы колераў."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1481
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF малюнак быў абрэзаны ці незавершаны."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
#, fuzzy
msgid "The GIF image format"
msgstr "Невядомы фармат малюнка"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:218 gdk-pixbuf/io-ico.c:277 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:401 gdk-pixbuf/io-ico.c:418
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Нехапае памяці для загрузкі значкі"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:262
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Нерэчаісны загаловак значкі"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:299
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Значка мае нулявую шырыню"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:309
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Значка мае нулявую вышыню"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:353
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Ужатыя значкі не падтрымліваюцца"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:386
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Непадтрымліваемы тып значкі"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:466
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Нехапае памяці для загрузкі ICO файла"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:871
#, fuzzy
msgid "The ICO image format"
msgstr "Невядомы фармат малюнка"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "Памылка успрыняцьця файла з JPEG малюнкам (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
"Нехапае памяці для загрузкі малюнка, паспрабуйце завершыць некаторыя "
"дадаткі, каб вызваліьц памяць"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:744
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Непадтрымліваемая колеравая прастора JPEG (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Немагчыма разьмеркаваць памяць для загрузкі JPEG файла"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:812
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
"Якасьць JPEG павінна мець значэньне паміж 0 і 100; значэньне '%s' не можа "
"быць апрацавана."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:827
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"Якасьць JPEG павінна мець значэньне паміж 0 і 100; значэньне '%d' "
"недапушчальна"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:940
msgid "The JPEG image format"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Нерэчаіснае значэньне біт на канал для малюнка PNG."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Пераўтвораны PNG малюнак мае нулявую вышыні ці шырыню."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "Колькасьць біт на канал у пераўтвораным PNG малюнке не 8."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr "Пераўтвораны PNG не з'яўляецца RGB ці RGBA."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
"Пераўтвораны PNG мае непадтрымліваемую колькасьці каналаў, павінна быць 3 "
"альбо 4."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Невыправімая памылка ў PNG файле: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Недастаткова памяці для загрузкі PNG файла."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:605
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
"Недастаткова памяці для захаваньня %ld з %ld малюнка(ў); паспрабйце "
"завершыць некаторыя дадаткі, каб зьменьшыць выкарыстаньне памяці."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:656
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Невыправімая памылка чытаньня PNG файла"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:705
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Невыправімая памылка чытаньня PNG файла: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:771
#, fuzzy
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr "Ключы для PNG tEXt кавалкаў павінны быць ад 1 да 79 сымбаляў."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
#, fuzzy
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Ключы для PNG tEXt кавалкаў павінны быць ASCII сымбалямі."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:812
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
"Значэньне для PNG tEXt chunk ня можа быць пераўтворана ў кадзіроўку ISO-8859-"
"1"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:919
#, fuzzy
msgid "The PNG image format"
msgstr "Нерэчаісны фармат малюнка PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:248
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "загрузчык PNM спадзяваўся адшукаць цэлы лік, але не знайшоў"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:280
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "PNM файл мае нерэчаісны першапачатковы байт"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "Нераспазнаны PNM падфармат у файле PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "PNM файл мае нулявую шырыню малюнка"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:356
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "PNM файл мае нулявую вышыню малюнка"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:379
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "Найбольшае значэньне колеру ў PNM файле - 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:387
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Найбольшае значэньне колеру ў PNM файле вельмі вялікае"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:395
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
"Немагчыма працаваць з PNM файламі ў якіх найбольшае значэньне колеру больш "
"за 255"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:434 gdk-pixbuf/io-pnm.c:462 gdk-pixbuf/io-pnm.c:494
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Нерэчаісны тып малюнку для Raw PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:554 gdk-pixbuf/io-pnm.c:596
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "Нерэчаісны фармат малюнка PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:655
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "Загрузчык PNM малюнкаў не падтрымлівае гэты PNM падфармат"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:710
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Сустрэўся датэрміновы EOF (канец файла) "
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:742 gdk-pixbuf/io-pnm.c:962
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:769
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
msgstr "Немагыма атрымаць памяць для загрузкі PNM малюнка"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:819
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr "Нечаканае завяршэнне дадзеных PNM малюнка"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:991
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "Недастаткова памяці для загрузкі PNM файла"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1070
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:125
msgid "RAS image has bogus header data"
msgstr "RAS малюнак мае падробленыя даньні ў загалоўку"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:147
msgid "RAS image has unknown type"
msgstr "RAS малюнак мае невядомы тып"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:155
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "непадтрымліваемая разнастайнасьць RAS малюнку"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:170 gdk-pixbuf/io-ras.c:190
msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr "Нехапае памяці для загрузкі RAS малюнка"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:532
msgid "The Sun raster image format"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "Немагчыма разьмеркаваць памяць для структуры IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "Немагчыма разьмеркаваць памяць для дадзеных IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
msgstr "Немагчыма пераразьмеркаваць даньні з IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "Немагчыма разьмеркаваць часовыя дадзеныя IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:283
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr "памылка fread() -- атрыманы нечаканы канец файлу"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:293
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr "памылка fseek() -- атрыманы нечаканы канец файлу"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:326
msgid "Can't allocate new pixbuf"
msgstr "Немагчыма разьмеркаваць новы pixbuf"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:639
msgid "Can't allocate colormap structure"
msgstr "Немагчыма разьмеркаваць структуру colormap"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:646
msgid "Can't allocate colormap entries"
msgstr "Немагчыма разьмеркаваць запісы colormap"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:668
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:686
msgid "Can't allocate TGA header memory"
msgstr "Немагчыма разьмеркаваць памяць для загалоўка TGA"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:719
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr "TGA малюнак мае нерэчаісныя памеры"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:725
msgid "TGA image comment length is too long"
msgstr "Каментар TGA файла вельмі доўгі"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:734 gdk-pixbuf/io-tga.c:743 gdk-pixbuf/io-tga.c:753
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:763 gdk-pixbuf/io-tga.c:770
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "Непадтрымліваемы тып TGA файла"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:816
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:880
msgid "Excess data in file"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
msgstr "Немагчыма разьмеркаваць запісы colormap"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:936
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
msgstr "Вельмі вялікае значэньне ў поле infolen у загалоўку TGA."
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:960
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:972
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:981
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:991
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1032
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1039
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1053 gdk-pixbuf/io-tga.c:1155 gdk-pixbuf/io-tga.c:1225
msgid "Can't allocate pixbuf"
msgstr "Немагчыма разьмеркаваць pixbuf"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1295 gdk-pixbuf/io-tga.c:1324
msgid "Unsupported TGA image type"
msgstr "Непадтрымліваемы тып TGA малюнка"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1370
msgid "The Targa image format"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr "Немагчыма атрымаць шырыню малюнка (дрэнны TIFF файл)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr "Немагчыма атрымаць вышыню малюнка (дрэнны TIFF файл)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr "Шырыня ці вышыня TIFF файла - нуль"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215 gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Памеры TIFF малюнку вельмі вялікія"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:553
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "Недастаткова памяці для адчыненьня TIFF файла"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:258
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr "Памылка загрузкі RGB дадзеных з TIFF файла"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:266
msgid "Unsupported TIFF variant"
msgstr "Непадтрымліваемы від TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:336
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "Памылка адчыненьня TIFF малюнка"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:349
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr "Невыправімяа памылка пры зачыненьні TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:483 gdk-pixbuf/io-tiff.c:496
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "Немагчыма загрузіць TIFF малюнак"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:591
msgid "The TIFF image format"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
msgid "Image has zero width"
msgstr "Малюнак мае нулявую шырыню"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
msgid "Image has zero height"
msgstr "Малюнак мае нулявую вышыню"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
msgid "Not enough memory to load image"
msgstr "Нехапае памяці для загрузкі малюнка"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:285
msgid "Invalid XBM file"
msgstr "Нерэчаісны XBM файл"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
msgstr "Недастаткова памяці для загрузкі XBM файла з малюнкам"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:439
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr "Памылка запісу ў часовы файл, пры загрузцы XBM малюнка"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:474
msgid "The XBM image format"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
msgid "No XPM header found"
msgstr "XPM ня знойдзен"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
msgid "XPM file has image width <= 0"
msgstr "XPM файл мае шырыню малюнка <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "XPM файл мае вышыню малюнка <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253