Commit e631a239 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Kees van den Broek.

2004-01-13  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Kees van den Broek.
parent d5571613
2004-01-13 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Kees van den Broek.
2004-01-13 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-08 15:37+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-13 05:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-08 17:27+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
......@@ -26,19 +26,19 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:731
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864 tests/testfilechooser.c:198
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:736
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:869 tests/testfilechooser.c:198
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Openen van bestand '%s' mislukt: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:741
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:746
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Afbeelding '%s' bevat geen data"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:775
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:901 tests/testfilechooser.c:237
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906 tests/testfilechooser.c:237
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -55,12 +55,12 @@ msgstr ""
"Laden van animatie '%s' mislukt: reden onbekend, waarschijnlijk een "
"beschadigde animatie"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:377
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:382
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Laden van module in module_path: %s mislukt: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:392
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:397
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
......@@ -69,53 +69,55 @@ msgstr ""
"Afbeeldingslader %s geeft de verkeerde interface door ; misschien is het de "
"lader van een andere GTK+ versie?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:539 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:587
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:544 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:592
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Afbeeldingstype '%s' wordt niet ondersteund"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:619
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:624
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Afbeeldingstype van bestand '%s' niet herkend"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:625
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:630
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Onbekend afbeeldingstype"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:786
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:791
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Laden van afbeelding '%s' mislukt: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1090
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1095
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Fout bij het schrijven naar afbeelding: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1134 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1250
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1139 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1255
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "Deze versie van gdk-pixbuf heeft geen ondersteuning voor het opslaan van het bestandsformaat: %s"
msgstr ""
"Deze versie van gdk-pixbuf heeft geen ondersteuning voor het opslaan van het "
"bestandsformaat: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1163
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1168
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Onvoldoende geheugen om het image op te slaan naar de callback"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1175
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1180
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Kon tijdelijk bestand niet openen"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1194
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1199
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Niet mogelijk om van tijdelijk bestand te lezen"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1374
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1379
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Openen van '%s' om te schrijven is mislukt: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1395
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1400
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -124,7 +126,7 @@ msgstr ""
"Sluiten van '%s' tijdens het schrijven is mislukt; er kan data verloren zijn "
"gegaan: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1581 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1631
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1586 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1636
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Onvoldoende geheugen om afbeelding in een buffer op te slaan"
......@@ -861,57 +863,57 @@ msgstr "Sneltoets-widget"
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Het in de gaten te houden widget voor sneltoets-veranderingen"
#: gtk/gtkaction.c:189 gtk/gtkactiongroup.c:118
#: gtk/gtkaction.c:193 gtk/gtkactiongroup.c:133
msgid "Name"
msgstr "Naam"
#: gtk/gtkaction.c:190
#: gtk/gtkaction.c:194
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Een unieke naar voor de actie."
#: gtk/gtkaction.c:197 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkaction.c:201 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:290 gtk/gtktoolbutton.c:179
msgid "Label"
msgstr "Label"
#: gtk/gtkaction.c:198
#: gtk/gtkaction.c:202
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"Het label dat gebruikt wordt voor menu-items en knoppen die deze actie "
"activeren."
#: gtk/gtkaction.c:204
#: gtk/gtkaction.c:208
msgid "Short label"
msgstr "Kort label"
#: gtk/gtkaction.c:205
#: gtk/gtkaction.c:209
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Een korter label dat op werkbalkknoppen gebruikt kan worden."
# vertalen of niet?
# werktip
# tip
#: gtk/gtkaction.c:211
#: gtk/gtkaction.c:215
msgid "Tooltip"
msgstr "Tooltip"
#: gtk/gtkaction.c:212
#: gtk/gtkaction.c:216
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Een tooltip voor deze actie."
#: gtk/gtkaction.c:218
#: gtk/gtkaction.c:222
msgid "Stock Icon"
msgstr "Standaard pictogram"
#: gtk/gtkaction.c:219
#: gtk/gtkaction.c:223
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "Het standaardpictogram in widgets voor deze actie."
#: gtk/gtkaction.c:225 gtk/gtktoolitem.c:154
#: gtk/gtkaction.c:229 gtk/gtktoolitem.c:154
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Zichtbaar indien horizontaal"
#: gtk/gtkaction.c:226 gtk/gtktoolitem.c:155
#: gtk/gtkaction.c:230 gtk/gtktoolitem.c:155
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
......@@ -919,22 +921,22 @@ msgstr ""
"Of het werkbalkitem zichtbaar is als de werkbalk in een horizontale positie "
"is."
#: gtk/gtkaction.c:232 gtk/gtktoolitem.c:161
#: gtk/gtkaction.c:236 gtk/gtktoolitem.c:161
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Zichtbaar indien verticaal"
#: gtk/gtkaction.c:233 gtk/gtktoolitem.c:162
#: gtk/gtkaction.c:237 gtk/gtktoolitem.c:162
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"Of het werkbalkitem zichtbaar is als de werkbalk in een verticale positie is."
#: gtk/gtkaction.c:239 gtk/gtktoolitem.c:168
#: gtk/gtkaction.c:243 gtk/gtktoolitem.c:168
msgid "Is important"
msgstr "Is belangrijk"
#: gtk/gtkaction.c:240
#: gtk/gtkaction.c:244
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
......@@ -942,37 +944,58 @@ msgstr ""
"Of de actie belangrijk wordt geacht. Indien WAAR, tonen 'toolitem-proxies' "
"voor deze actie de tekst in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ modus."
#: gtk/gtkaction.c:246
#: gtk/gtkaction.c:250
msgid "Hide if empty"
msgstr "Indien leeg verbergen"
#: gtk/gtkaction.c:247
#: gtk/gtkaction.c:251
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr ""
"If de actie belangrijk wordt geacht. Indien WAAR, tonen 'toolitem-proxies' "
"voor deze actie de tekst in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ modus."
#: gtk/gtkaction.c:253 gtk/gtkwidget.c:446
#: gtk/gtkaction.c:257 gtk/gtkactiongroup.c:141 gtk/gtkwidget.c:446
msgid "Sensitive"
msgstr "Gevoelig"
#: gtk/gtkaction.c:254
#: gtk/gtkaction.c:258
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Of de actie wordt gebruikt"
#: gtk/gtkaction.c:260 gtk/gtktreeview.c:551 gtk/gtktreeviewcolumn.c:222
#: gtk/gtkwidget.c:439
#: gtk/gtkaction.c:264 gtk/gtkactiongroup.c:148 gtk/gtktreeview.c:551
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:222 gtk/gtkwidget.c:439
msgid "Visible"
msgstr "Zichtbaar"
#: gtk/gtkaction.c:261
#: gtk/gtkaction.c:265
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Of de actie zichtbaar moet is."
#: gtk/gtkactiongroup.c:119
#: gtk/gtkaction.c:271
#, fuzzy
msgid "Action Group"
msgstr "Actie"
#: gtk/gtkaction.c:272
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
#: gtk/gtkactiongroup.c:134
msgid "A name for the action group."
msgstr "Een naam voor de actiegroep."
#: gtk/gtkactiongroup.c:142
#, fuzzy
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Of de actie wordt gebruikt"
#: gtk/gtkactiongroup.c:149
#, fuzzy
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Of de actie zichtbaar moet is."
#: gtk/gtkalignment.c:116
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Horizontale uitlijning"
......@@ -4570,7 +4593,7 @@ msgstr "_Wissen"
#: gtk/gtkstock.c:281
msgid "_Close"
msgstr "_Sluiten"
msgstr "Sl_uiten"
#: gtk/gtkstock.c:282
msgid "_Convert"
......@@ -4582,7 +4605,7 @@ msgstr "_Kopiëren"
#: gtk/gtkstock.c:284
msgid "Cu_t"
msgstr "Kni_ppen"
msgstr "K_nippen"
#: gtk/gtkstock.c:285
msgid "_Delete"
......@@ -4622,7 +4645,7 @@ msgstr "_Bovenste"
#: gtk/gtkstock.c:294
msgid "_Back"
msgstr "Vo_rige"
msgstr "_Terug"
#: gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Down"
......@@ -4634,7 +4657,7 @@ msgstr "_Volgende"
#: gtk/gtkstock.c:297
msgid "_Up"
msgstr "Om_hoog"
msgstr "_Omhoog"
#: gtk/gtkstock.c:298
msgid "_Harddisk"
......@@ -4702,7 +4725,7 @@ msgstr "_Voorkeuren"
#: gtk/gtkstock.c:314
msgid "_Print"
msgstr "_Afdrukken"
msgstr "Af_drukken"
#: gtk/gtkstock.c:315
msgid "Print Pre_view"
......@@ -4714,11 +4737,11 @@ msgstr "_Eigenschappen"
#: gtk/gtkstock.c:317
msgid "_Quit"
msgstr "_Afsluiten"
msgstr "A_fsluiten"
#: gtk/gtkstock.c:318
msgid "_Redo"
msgstr "_Herhalen"
msgstr "O_pnieuw"
#: gtk/gtkstock.c:319
msgid "_Refresh"
......@@ -4730,7 +4753,7 @@ msgstr "_Verwijderen"
#: gtk/gtkstock.c:321
msgid "_Revert"
msgstr "_Terugzetten"
msgstr "_Terugdraaien"
#: gtk/gtkstock.c:322
msgid "_Save"
......@@ -4738,7 +4761,7 @@ msgstr "Op_slaan"
#: gtk/gtkstock.c:323
msgid "Save _As"
msgstr "Opslaan _Als"
msgstr "Opslaan _als"
#: gtk/gtkstock.c:324
msgid "_Color"
......@@ -4762,7 +4785,7 @@ msgstr "_Spellingscontrole"
#: gtk/gtkstock.c:329
msgid "_Stop"
msgstr "_Stop"
msgstr "_Stoppen"
#: gtk/gtkstock.c:330
msgid "_Strikethrough"
......@@ -4778,7 +4801,7 @@ msgstr "_Onderstrepen"
#: gtk/gtkstock.c:333
msgid "_Undo"
msgstr "_Herstel"
msgstr "_Ongedaan maken"
#: gtk/gtkstock.c:334
msgid "_Yes"
......@@ -4794,11 +4817,11 @@ msgstr "Zoom _Passend"
#: gtk/gtkstock.c:337
msgid "Zoom _In"
msgstr "Zoom _In"
msgstr "_Inzoomen"
#: gtk/gtkstock.c:338
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zoom _Uit"
msgstr "_Uitzoomen"
#: gtk/gtktable.c:158
msgid "Rows"
......@@ -5712,40 +5735,40 @@ msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
msgstr "De richting waarheen de sorteerindicator moet wijzen"
# enkelvoud mooier? Menu heeft afscheurperforatie
#: gtk/gtkuimanager.c:213
#: gtk/gtkuimanager.c:217
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Menus hebben afscheur-perforatie"
# niet helemaal strict vertaald, maar wel duidelijk
#: gtk/gtkuimanager.c:214
#: gtk/gtkuimanager.c:218
msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
msgstr "Of afscheur-perforatie aan een menu wordt toegevoegd"
#: gtk/gtkuimanager.c:221
#: gtk/gtkuimanager.c:225
msgid "Merged UI definition"
msgstr "Samengevoegde UI-definitie"
#: gtk/gtkuimanager.c:222
#: gtk/gtkuimanager.c:226
msgid "An XML string describing the merged UI"
msgstr "Een XML-tekenreeks die de samengevoegde UI beschrijft"
#: gtk/gtkuimanager.c:865
#: gtk/gtkuimanager.c:1064
#, c-format
msgid "Unknown attribute '%s' on line %d char %d"
msgstr "Onbekend attribuut '%s' bij regel %d teken %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1074
#: gtk/gtkuimanager.c:1273
#, c-format
msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
msgstr "Onverwacht begin-tag '%s' bij regel %d teken %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1158
#: gtk/gtkuimanager.c:1358
#, c-format
msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
msgstr "Onverwacht teken bij regel %d teken %d"
# Legen
#: gtk/gtkuimanager.c:1928
#: gtk/gtkuimanager.c:2135
msgid "Empty"
msgstr "Leeg"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment