Commit e1d50db8 authored by Petr Kovář's avatar Petr Kovář

cs.po: Updated Czech translation.

svn path=/trunk/; revision=19408
parent 09648b36
2008-01-25 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2008-01-25 Stéphane Raimbault <stephane.raimbault@gmail.com>
* fr.po: Synced with gtk-2-12.
......
# Czech translation of GTK+.
# Copyright (C) 1999, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1999, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# Copyright (C) 2006 Lukas Novotny <lukasnov@cvs.gnome.org>.
# This file is distributed under the same license as the gtk+ package.
......@@ -10,14 +10,14 @@
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006.
# Lukas Novotny <lukasnov@cvs.gnome.org>, 2006.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-08 10:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-04 19:21+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-25 21:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-16 23:09+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -239,19 +239,19 @@ msgstr "KP_Delete"
msgid "keyboard label|Delete"
msgstr "Delete"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:847
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1102 ../tests/testfilechooser.c:218
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1111 ../tests/testfilechooser.c:218
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Nelze otevřít soubor \"%s\": %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:859
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:870
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Soubor obrázku \"%s\" neobsahuje data"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:896
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1153 ../tests/testfilechooser.c:263
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1163 ../tests/testfilechooser.c:263
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -268,12 +268,12 @@ msgstr ""
"Nelze načíst animaci \"%s\": důvod není znám, pravděpodobně poškozený soubor "
"animace"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:527
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:538
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Nelze načíst modul pro čtení obrázků: %s: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:542
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:553
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
......@@ -282,53 +282,53 @@ msgstr ""
"Modul pro čtení obrázků %s neexportuje správné rozhraní; možná je z jiné "
"verze GTK?"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:659 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:688
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:670 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Typ obrázku \"%s\" není podporován"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:728
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Nelze rozpoznat formát obrázku u souboru \"%s\""
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:736
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Nerozpoznaný formát obrázku"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:905
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Nelze načíst obrázek \"%s\": %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1381
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1542
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Chyba při zápisu do souboru obrázku: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1427 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1558
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1588 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1719
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "Toto sestavení gdk-pixbuf nepodporuje ukládání obrázku ve formátu: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1461
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1622
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Nedostatek paměti k uložení obrázku pro zpětné volání"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1474
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1635
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Nelze otevřít dočasný soubor"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1500
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1661
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Z dočasného souboru nelze číst"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1735
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1896
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nelze otevřít \"%s\" k zápisu: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1760
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1921
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -337,10 +337,14 @@ msgstr ""
"Nelze zavřít \"%s\" během zápisu obrázku, možná nejsou uložena všechna data: "
"%s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1980 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2030
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2141 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2192
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Nedostatek paměti k uložení obrázku do vyrovnávací paměti"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2238
msgid "Error writing to image stream"
msgstr "Chyba při zápisu do obrazového proudu"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
#, c-format
msgid ""
......@@ -564,6 +568,38 @@ msgstr "Nelze dekódovat soubor ICNS"
msgid "The ICNS image format"
msgstr "Formát obrázku ICNS"
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:74
msgid "Couldn't allocate memory for stream"
msgstr "Nelze alokovat paměť proudu"
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:103
msgid "Couldn't decode image"
msgstr "Nelze dekódovat obrázek"
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:121
msgid "Transformed JPEG2000 has zero width or height"
msgstr "Transformovaný obrázek JPEG2000 má nulovou výšku nebo šířku"
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:134
msgid "Image type currently not supported"
msgstr "Typ obrázku v současnosti není podporován"
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:145 ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:152
msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
msgstr "Nelze alokovat paměť profilu barev"
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:177
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
msgstr "Nedostatek paměti k otevření souboru JPEG 2000"
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:258
msgid "Couldn't allocate memory to buffer image data"
msgstr "Nelze alokovat paměť k načtení obrazových dat do vyrovnávací paměti"
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:298
msgid "The JPEG 2000 image format"
msgstr "Formát obrázku JPEG 2000"
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
......@@ -582,16 +618,16 @@ msgstr ""
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Nepodporovaný prostor barev JPEG (%s)"
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:668 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:940
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1173 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1182
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:668 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:944
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Nelze alokovat paměť k načtení souboru JPEG"
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:916
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:920
msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
msgstr "Transformovaný obrázek JPEG má nulovou výšku nebo šířku."
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1129
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1133
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
......@@ -600,14 +636,14 @@ msgstr ""
"Kvalita JPEG musí být hodnota mezi 0 a 100; hodnotu \"%s\" nebylo možné "
"zpracovat."
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1144
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1148
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"Kvalita JPEG musí být hodnota mezi 0 a 100; hodnota \"%d\" není povolena."
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1307
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1311
msgid "The JPEG image format"
msgstr "Formát obrázku JPEG"
......@@ -922,11 +958,11 @@ msgstr "Nelze načíst obrázek TIFF"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:670
msgid "Failed to save TIFF image"
msgstr "Ukládání obrázku TIFF selhalo."
msgstr "Ukládání obrázku TIFF selhalo"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:708
msgid "Failed to write TIFF data"
msgstr "Zápis dat TIFF selhal."
msgstr "Zápis dat TIFF selhal"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:760
msgid "Couldn't write to TIFF file"
......@@ -1048,7 +1084,7 @@ msgstr "BARVY"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Provede volání X synchronně"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:264 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2103
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:264 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2105
msgid "License"
msgstr "Licence"
......@@ -1071,23 +1107,23 @@ msgstr "_Licence"
msgid "About %s"
msgstr "O aplikaci %s"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2027
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2029
msgid "Credits"
msgstr "Zásluhy"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2056
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2058
msgid "Written by"
msgstr "Napsali"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2059
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2061
msgid "Documented by"
msgstr "Zdokumentovali"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2071
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2073
msgid "Translated by"
msgstr "Přeložili"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2075
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2077
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafika"
......@@ -1169,12 +1205,12 @@ msgstr "Obrácené lomítko"
msgid "Invalid type function: `%s'"
msgstr "Neplatná funkce typu: \"%s\""
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:718
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:719
#, c-format
msgid "Invalid root element: '%s'"
msgstr "Neplatný kořenový prvek: \"%s\""
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:750
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:751
#, c-format
msgid "Unhandled tag: '%s'"
msgstr "Neobsloužená značka: \"%s\""
......@@ -1188,7 +1224,7 @@ msgstr "Neobsloužená značka: \"%s\""
#. * so if you have a default text direction of RTL and YM, then
#. * the year will appear on the right.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:670
#: ../gtk/gtkcalendar.c:761
msgid "calendar:MY"
msgstr "calendar:MY"
......@@ -1196,7 +1232,7 @@ msgstr "calendar:MY"
#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
#. * to be the first day of the week, and so on.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:708
#: ../gtk/gtkcalendar.c:799
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
......@@ -1208,7 +1244,7 @@ msgstr "calendar:week_start:1"
#. *
#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1595
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1807
msgid "year measurement template|2000"
msgstr "2000"
......@@ -1223,7 +1259,7 @@ msgstr "2000"
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1626 ../gtk/gtkcalendar.c:2204
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1838 ../gtk/gtkcalendar.c:2499
#, c-format
msgid "calendar:day:digits|%d"
msgstr "%d"
......@@ -1239,7 +1275,7 @@ msgstr "%d"
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1660 ../gtk/gtkcalendar.c:2078
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1870 ../gtk/gtkcalendar.c:2361
#, c-format
msgid "calendar:week:digits|%d"
msgstr "%d"
......@@ -1255,7 +1291,7 @@ msgstr "%d"
#. * Don't include the prefix "calendar year format|" in the
#. * translation. "%Y" is appropriate for most locales.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1869
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2151
msgid "calendar year format|%Y"
msgstr "%Y"
......@@ -1320,7 +1356,7 @@ msgstr ""
"palety změnit, přetáhněte na její místo jinou barvu, nebo klikněte pravým "
"tlačítkem myši a vyberte \"Uložit barvu zde\"."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1920
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1919
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -1328,73 +1364,73 @@ msgstr ""
"Vyberte požadovanou barvu z vnějšího kruhu. Tmavost nebo světlost barvy "
"vyberte pomocí vnitřního trojúhelníku."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1944
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1943
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr "Klikněte na kapátko, pak vyberte barvu kliknutím kdekoli na obrazovce."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1953
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1952
msgid "_Hue:"
msgstr "_Odstín:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1954
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1953
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Pozice na barevném kotouči."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1956
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1955
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Sytost:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1957
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1956
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr "\"Hloubka\" barvy."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1958
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1957
msgid "_Value:"
msgstr "_Hodnota:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1959
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1958
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Jas barvy."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1960
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1959
msgid "_Red:"
msgstr "Če_rvená:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1961
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1960
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Množství červeného světla v barvě."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1962
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1961
msgid "_Green:"
msgstr "_Zelená:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1963
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1962
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Množství zeleného světla v barvě."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1964
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1963
msgid "_Blue:"
msgstr "_Modrá:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1965
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1964
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Množství modrého světla v barvě."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1968
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1967
msgid "Op_acity:"
msgstr "_Krytí:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1975 ../gtk/gtkcolorsel.c:1985
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1974 ../gtk/gtkcolorsel.c:1984
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Průhlednost barvy."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1992
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1991
msgid "Color _name:"
msgstr "Jmé_no barvy:"
msgstr "_Název barvy:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2006
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2005
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
......@@ -1402,11 +1438,11 @@ msgstr ""
"Můžete zadat hexadecimální hodnotu barvy ve stylu HTML, nebo jednoduše název "
"barvy, například \"orange\"."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2036
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2035
msgid "_Palette:"
msgstr "_Paleta:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2065
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2064
msgid "Color Wheel"
msgstr "Barevný kotouč"
......@@ -1504,7 +1540,7 @@ msgstr "Přidá složku \"%s\" mezi záložky"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3057
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Přidat aktuální složku mezi záložky"
msgstr "Přidá aktuální složku mezi záložky"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3059
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
......@@ -1513,12 +1549,12 @@ msgstr "Přidá zvolené složky mezi záložky"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3099
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Odstranit záložku \"%s\""
msgstr "Odstraní záložku \"%s\""
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3531
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr "Nelze přidat záložku pro \"%s\", protože se jedná o neplatný název."
msgstr "Nelze přidat záložku \"%s\", protože se jedná o neplatnou cestu."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3770
msgid "Remove"
......@@ -1561,7 +1597,7 @@ msgstr "Nelze vybrat soubor"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4279
#, c-format
msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
msgstr "Nelze vybrat soubor \"%s\", protože se jedná o neplatný název."
msgstr "Nelze vybrat soubor \"%s\", protože se jedná o neplatnou cestu."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4336
msgid "_Add to Bookmarks"
......@@ -1585,7 +1621,7 @@ msgstr "Velikost"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4682
msgid "Modified"
msgstr "Změněn"
msgstr "Změněno"
#. Label
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4902 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:786
......@@ -1598,7 +1634,7 @@ msgstr "Procházet _jiné složky"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5210
msgid "Type a file name"
msgstr "Zadání jména souboru"
msgstr "Zadání názvu souboru"
#. Create Folder
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5247
......@@ -1764,7 +1800,7 @@ msgstr "_Přejmenovat soubor"
msgid ""
"The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr ""
"Název složky \"%s\" obsahuje znaky, které nejsou v názvech souborů povoleny."
"Název složky \"%s\" obsahuje znaky, které nejsou v názvech souborů povoleny"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:1451
msgid "New Folder"
......@@ -1937,24 +1973,24 @@ msgstr "Písmo"
msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
msgstr "přikrášlený žluťoučký kůň PŘIKRÁŠLENÝ ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ"
#: ../gtk/gtkfontsel.c:326
#: ../gtk/gtkfontsel.c:328
msgid "_Family:"
msgstr "_Rodina:"
#: ../gtk/gtkfontsel.c:332
#: ../gtk/gtkfontsel.c:334
msgid "_Style:"
msgstr "_Styl:"
#: ../gtk/gtkfontsel.c:338
#: ../gtk/gtkfontsel.c:340
msgid "Si_ze:"
msgstr "_Velikost:"
#. create the text entry widget
#: ../gtk/gtkfontsel.c:515
#: ../gtk/gtkfontsel.c:517
msgid "_Preview:"
msgstr "_Náhled:"
#: ../gtk/gtkfontsel.c:1359
#: ../gtk/gtkfontsel.c:1362
msgid "Font Selection"
msgstr "Výběr písma"
......@@ -1996,9 +2032,13 @@ msgstr "V motivu není obsažena ikona \"%s\""
msgid "Failed to load icon"
msgstr "Nelze načíst ikonu"
#: ../gtk/gtkimmodule.c:421
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
#: ../gtk/gtkimmodule.c:423
msgid "Simple"
msgstr "Jednoduché"
#: ../gtk/gtkimmulticontext.c:542
msgid "input method menu|System"
msgstr "Systémové"
#: ../gtk/gtkinputdialog.c:190
msgid "Input"
......@@ -2137,20 +2177,20 @@ msgstr "Přepínače GTK+"
msgid "Show GTK+ Options"
msgstr "Zobrazit přepínače GTK+"
#: ../gtk/gtknotebook.c:826
#: ../gtk/gtknotebook.c:828
msgid "Arrow spacing"
msgstr "Rozestup šipky"
#: ../gtk/gtknotebook.c:827
#: ../gtk/gtknotebook.c:829
msgid "Scroll arrow spacing"
msgstr "Posun rozestupu šipky"
#: ../gtk/gtknotebook.c:4399 ../gtk/gtknotebook.c:6905
#: ../gtk/gtknotebook.c:4406 ../gtk/gtknotebook.c:6912
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Strana %u"
#: ../gtk/gtkpagesetup.c:570 ../gtk/gtkpapersize.c:825
#: ../gtk/gtkpagesetup.c:596 ../gtk/gtkpapersize.c:825
#: ../gtk/gtkpapersize.c:865
msgid "Not a valid page setup file"
msgstr "Neplatný soubor vzhledu stránky"
......@@ -2173,11 +2213,11 @@ msgstr ""
"<b>Libovolná tiskárna</b>\n"
"Pro přenositelné dokumenty"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:887 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1399
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:887 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1396
msgid "mm"
msgstr "mm"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:889 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1397
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:889 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1394
msgid "inch"
msgstr "palec"
......@@ -2204,60 +2244,60 @@ msgstr "Spravovat vlastní velikosti..."
msgid "_Format for:"
msgstr "_Formát pro:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1026
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1027
msgid "_Paper size:"
msgstr "_Velikost papíru:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1062
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1058
msgid "_Orientation:"
msgstr "_Orientace:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1125 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2180
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1122 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2181
msgid "Page Setup"
msgstr "Vzhled stránky"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1444
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1441
msgid "Margins from Printer..."
msgstr "Okraje z tiskárny..."
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1604
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1601
#, c-format
msgid "Custom Size %d"
msgstr "Vlastní velikost %d"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1833
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1830
msgid "Manage Custom Sizes"
msgstr "Spravovat vlastní velikosti"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1929
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1926
msgid "_Width:"
msgstr "Šíř_ka:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1941
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1938
msgid "_Height:"
msgstr "_Výška:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1953
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1950
msgid "Paper Size"
msgstr "Rozměry papíru"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1963
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1960
msgid "_Top:"
msgstr "_Horní:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1975
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1972
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Dolní:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1987
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1984
msgid "_Left:"
msgstr "_Levý:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1999
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1996
msgid "_Right:"
msgstr "P_ravý:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2040
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2037
msgid "Paper Margins"
msgstr "Okraje papíru"
......@@ -2285,66 +2325,66 @@ msgstr "Uložit do složk_y:"
#. * jobs. %s gets replaced by the application name, %d gets replaced
#. * by the job number.
#.
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:171
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:173
#, c-format
msgid "%s job #%d"
msgstr "%s: úloha č. %d"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1496
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1498
msgid "print operation status|Initial state"
msgstr "Výchozí stav"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1498
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1500
msgid "print operation status|Preparing to print"
msgstr "Připravuje se k tisku"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1500
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1502
msgid "print operation status|Generating data"
msgstr "Generují se data"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1502
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1504
msgid "print operation status|Sending data"
msgstr "Odesílají se data"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1504
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1506