Commit e0d818fb authored by Stanislav Visnovsky's avatar Stanislav Visnovsky Committed by Stano Visnovsky
Browse files

Updated Slovak translation.

2001-10-14  Stanislav Visnovsky  <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>

	* sk.po: Updated Slovak translation.
parent b3f2bac3
2001-10-14 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2001-10-13 Valek Filippov <frob@df.ru>
* ru.po: updated russian translation.
......
......@@ -6,8 +6,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"POT-Creation-Date: 2001-09-26 10:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-09-26 10:59CET\n"
"POT-Creation-Date: 2001-10-14 16:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-10-14 16:27CET\n"
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -85,12 +85,12 @@ msgstr "Nepodarilo sa načítať obrázok '%s': %s"
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "Táto verzia gdk-pixbuf nepodporuje ukladanie vo formáte: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:817
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:822
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť pre zápis '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:838
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:843
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -223,11 +223,11 @@ msgstr "Kvalita JPEG musí byť medzi 0 a 100, hodnota '%d' nie je povolená."
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Fatálna chyba v súbore PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:245
#: gdk-pixbuf/io-png.c:267
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Nedostatok pamäti pre načítanie súboru PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:536
#: gdk-pixbuf/io-png.c:585
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
......@@ -236,16 +236,28 @@ msgstr ""
"Nedostatok pamäti pre uloženie obrázku %ld krát %ld, skúste ukončiť niektoré "
"aplikácie a tým uvoľniť pamäť"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:572
#: gdk-pixbuf/io-png.c:636
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Fatálna chyba pri čítaní súboru PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:621
#: gdk-pixbuf/io-png.c:685
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Fatálna chyba pri čítaní súboru PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:731
#: gdk-pixbuf/io-png.c:751
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr "Kľúče pre kusy PNG tEXt musia mať aspoň 1 znak a maximálne 79 znakov."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:759
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
msgstr "Kľúče pre kusy PNG tEXt musia byť znaky ASCII."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:780
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr "Hodnotu pre kus PNG tEXt nie je možné previesť do kódovania ISO-8859-1."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:845
msgid "Insufficient memory to save PNG file"
msgstr "Nedostatok pamäti pre uloženie súboru PNG"
......@@ -394,15 +406,15 @@ msgstr "Nepodarilo sa alokovať pamäť pre načítanie obrázku XPM"
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "Nepodarilo sa zapísať dočasný súbor pri načítavaní obrázku XPM"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Hlavička obrázku poškodená"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
msgid "Image format unknown"
msgstr "Neznámy formát obrázku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Dáta obrázku poškodené"
......@@ -789,7 +801,7 @@ msgstr "Farba popredia"
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Meno popredia ako GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:230 gtk/gtkentry.c:415 gtk/gtktexttag.c:276
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:230 gtk/gtkentry.c:416 gtk/gtktexttag.c:276
#: gtk/gtktextview.c:552
msgid "Editable"
msgstr "Upraviteľné"
......@@ -834,157 +846,157 @@ msgstr "Variant písma"
msgid "Font weight"
msgstr "Váha písma"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:292 gtk/gtkcellrenderertext.c:293
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:291 gtk/gtkcellrenderertext.c:292
#: gtk/gtktexttag.c:338 gtk/gtktexttag.c:339
msgid "Font stretch"
msgstr "Roztiahnutie písma"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:301 gtk/gtkcellrenderertext.c:302
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:300 gtk/gtkcellrenderertext.c:301
#: gtk/gtktexttag.c:347 gtk/gtktexttag.c:348
msgid "Font size"
msgstr "Veľkosť písma"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:311 gtk/gtktexttag.c:367
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:310 gtk/gtktexttag.c:367
msgid "Font points"
msgstr "Počet bodov písma"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:312 gtk/gtktexttag.c:368
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:311 gtk/gtktexttag.c:368
msgid "Font size in points"
msgstr "Veľkosť písma v bodoch"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:321 gtk/gtktexttag.c:357 gtk/gtktexttag.c:358
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:320 gtk/gtktexttag.c:357 gtk/gtktexttag.c:358
msgid "Font scale"
msgstr "Zväčšenie písma"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:322
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:321
msgid "Font scaling factor"
msgstr "Faktor zväčšenia písma"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtktexttag.c:426
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:330 gtk/gtktexttag.c:426
msgid "Rise"
msgstr "Zvýšenie"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:332 gtk/gtktexttag.c:427
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtktexttag.c:427
msgid "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr "Posun textu nad základnú čiaru (pod ňou ak je hodnota záporná)"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:466
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:341 gtk/gtktexttag.c:466
msgid "Strikethrough"
msgstr "Prečiarknuté"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:343 gtk/gtktexttag.c:467
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:467
msgid "Whether to strike through the text"
msgstr "Či je text prečiarknutý"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:350 gtk/gtktexttag.c:474
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:349 gtk/gtktexttag.c:474
msgid "Underline"
msgstr "Podčiarknuté"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:351 gtk/gtktexttag.c:475
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:350 gtk/gtktexttag.c:475
msgid "Style of underline for this text"
msgstr "Štýl podčiarknutia textu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:361 gtk/gtktexttag.c:511
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:360 gtk/gtktexttag.c:511
msgid "Background set"
msgstr "Pozadie nastavené"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:362 gtk/gtktexttag.c:512
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:361 gtk/gtktexttag.c:512
msgid "Whether this tag affects the background color"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje farbu pozadia"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:365 gtk/gtktexttag.c:523
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:364 gtk/gtktexttag.c:523
msgid "Foreground set"
msgstr "Popredie nastavené"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:366 gtk/gtktexttag.c:524
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:365 gtk/gtktexttag.c:524
msgid "Whether this tag affects the foreground color"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje farbu popredia"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:369 gtk/gtktexttag.c:531
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:368 gtk/gtktexttag.c:531
msgid "Editability set"
msgstr "Možnosť úpravy nastavená"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:370 gtk/gtktexttag.c:532
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:369 gtk/gtktexttag.c:532
msgid "Whether this tag affects text editability"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje, či používateľ môže upravovať text"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:373 gtk/gtktexttag.c:535
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:372 gtk/gtktexttag.c:535
msgid "Font family set"
msgstr "Písmo nastavené"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:374 gtk/gtktexttag.c:536
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:373 gtk/gtktexttag.c:536
msgid "Whether this tag affects the font family"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje písmo (rodinu)"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:377 gtk/gtktexttag.c:539
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:376 gtk/gtktexttag.c:539
msgid "Font style set"
msgstr "Štýl písma nastavený"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:540
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:377 gtk/gtktexttag.c:540
msgid "Whether this tag affects the font style"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje štýl písma"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:381 gtk/gtktexttag.c:543
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:380 gtk/gtktexttag.c:543
msgid "Font variant set"
msgstr "Variant písma nastavená"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:382 gtk/gtktexttag.c:544
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:381 gtk/gtktexttag.c:544
msgid "Whether this tag affects the font variant"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje variantu písma"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:385 gtk/gtktexttag.c:547
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:384 gtk/gtktexttag.c:547
msgid "Font weight set"
msgstr "Váha písma nastavená"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:386 gtk/gtktexttag.c:548
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:385 gtk/gtktexttag.c:548
msgid "Whether this tag affects the font weight"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje váhu písma"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:389 gtk/gtktexttag.c:551
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:388 gtk/gtktexttag.c:551
msgid "Font stretch set"
msgstr "Roztiahnutie písma nastavené"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:390 gtk/gtktexttag.c:552
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:389 gtk/gtktexttag.c:552
msgid "Whether this tag affects the font stretch"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje roztiahnutie písma"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:393 gtk/gtktexttag.c:555
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:392 gtk/gtktexttag.c:555
msgid "Font size set"
msgstr "Veľkosť písma nastavená"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:394 gtk/gtktexttag.c:556
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:393 gtk/gtktexttag.c:556
msgid "Whether this tag affects the font size"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje veľkosť písma"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:559
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:396 gtk/gtktexttag.c:559
msgid "Font scale set"
msgstr "Zväčšenie písma nastavené"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:398 gtk/gtktexttag.c:560
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:560
msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
msgstr "Či táto značka zväčšuje veľkosť písma o daný faktor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:401 gtk/gtktexttag.c:579
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:400 gtk/gtktexttag.c:579
msgid "Rise set"
msgstr "Zvýšenie nastavené"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:402 gtk/gtktexttag.c:580
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:401 gtk/gtktexttag.c:580
msgid "Whether this tag affects the rise"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje zvýšenie"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:405 gtk/gtktexttag.c:595
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:404 gtk/gtktexttag.c:595
msgid "Strikethrough set"
msgstr "Prečiarknutie nastavené"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:406 gtk/gtktexttag.c:596
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:405 gtk/gtktexttag.c:596
msgid "Whether this tag affects strikethrough"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje prečiarknutie"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtktexttag.c:603
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:408 gtk/gtktexttag.c:603
msgid "Underline set"
msgstr "Podčiarknutie nastavené"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:410 gtk/gtktexttag.c:604
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtktexttag.c:604
msgid "Whether this tag affects underlining"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje podčiarknutie"
......@@ -1044,7 +1056,7 @@ msgstr "Nekonzistentný"
msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state."
msgstr "Či zobraziť \"nekonzistentný\" stav."
#: gtk/gtkcolorsel.c:582
#: gtk/gtkcolorsel.c:574
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
......@@ -1054,7 +1066,7 @@ msgstr ""
"ťahať do palety alebo na miesto aktuálnej farby a tak túto farbu vybrať ako "
"aktuálnu."
#: gtk/gtkcolorsel.c:587
#: gtk/gtkcolorsel.c:579
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
......@@ -1062,11 +1074,11 @@ msgstr ""
"Vybraná farba. Túto farbu môžete ťahať do palety a tím ju uložiť pre budúce "
"použitie."
#: gtk/gtkcolorsel.c:891
#: gtk/gtkcolorsel.c:883
msgid "_Save color here"
msgstr "_Sem uložiť farbu"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1059
#: gtk/gtkcolorsel.c:1051
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
......@@ -1075,49 +1087,49 @@ msgstr ""
"zmenili, pretiahnite na jej miesto vybranú farbu, alebo kliknite pravým "
"tlačidlom myši a vyberte \"Sem uložiť farbu\"."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1675
#: gtk/gtkcolorsel.c:1667
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Má ovládanie nepriehľadnosti"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1676
#: gtk/gtkcolorsel.c:1668
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Či má výber farby ovládací prvok pre nastavenie nepriehľadnosti"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1682
#: gtk/gtkcolorsel.c:1674
msgid "Has palette"
msgstr "Má paletu"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1683
#: gtk/gtkcolorsel.c:1675
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Či sa má použiť paleta"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1689
#: gtk/gtkcolorsel.c:1681
msgid "Current Color"
msgstr "Aktuálna farba"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1690
#: gtk/gtkcolorsel.c:1682
msgid "The current color"
msgstr "Aktuálna farba"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1696
#: gtk/gtkcolorsel.c:1688
msgid "Current Alpha"
msgstr "Aktuálna hodnota alfa"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1697
#: gtk/gtkcolorsel.c:1689
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"Aktuálna hodnota nepriehľadnosti (0 úplne priehľadné, 65535 úplne "
"nepriehľadné)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1710
#: gtk/gtkcolorsel.c:1702
msgid "Custom palette"
msgstr "Vlastná paleta"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1711
#: gtk/gtkcolorsel.c:1703
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "Paleta použitá v prvku výberu farieb"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1766
#: gtk/gtkcolorsel.c:1758
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -1125,7 +1137,7 @@ msgstr ""
"Vyberte farbu z vonkajšieho kruhu. Tmavosť farby vyberte pomocou vnútorného "
"trojuholníka."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1794
#: gtk/gtkcolorsel.c:1786
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -1133,67 +1145,67 @@ msgstr ""
"Stlačte kvapátko a potom kliknite na farbu kdekoľvek na obrazovke a tak "
"vyberte farbu."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1803
#: gtk/gtkcolorsel.c:1795
msgid "_Hue:"
msgstr "_Odtieň:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1804
#: gtk/gtkcolorsel.c:1796
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Pozícia na farebnom kotúči."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1805
#: gtk/gtkcolorsel.c:1797
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Sýtosť:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1806
#: gtk/gtkcolorsel.c:1798
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr "\"Hĺbka\" farby."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1807
#: gtk/gtkcolorsel.c:1799
msgid "_Value:"
msgstr "_Hodnota:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1808
#: gtk/gtkcolorsel.c:1800
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Jas farby."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1809
#: gtk/gtkcolorsel.c:1801
msgid "_Red:"
msgstr "Če_rvená:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1810
#: gtk/gtkcolorsel.c:1802
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Množstvo červeného svetla vo farbe."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1811
#: gtk/gtkcolorsel.c:1803
msgid "_Green:"
msgstr "_Zelená:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1812
#: gtk/gtkcolorsel.c:1804
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Množstvo zeleného svetla vo farbe."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1813
#: gtk/gtkcolorsel.c:1805
msgid "_Blue:"
msgstr "_Modrá:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1814
#: gtk/gtkcolorsel.c:1806
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Množstvo modrého svetla vo farbe."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1817
#: gtk/gtkcolorsel.c:1809
msgid "_Opacity:"
msgstr "_Nepriehľadnosť:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1825
#: gtk/gtkcolorsel.c:1817
msgid "Transparency of the currently-selected color."
msgstr "Priehľadnosť momentálne vybranej farby."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1840
#: gtk/gtkcolorsel.c:1832
msgid "Color _Name:"
msgstr "_Meno farby: "
#: gtk/gtkcolorsel.c:1852
#: gtk/gtkcolorsel.c:1844
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
......@@ -1201,36 +1213,52 @@ msgstr ""
"Môžete zadať hexadecimálnu hodnotu farby v štýle HTML alebo jednoducho meno "
"farby, napríklad 'orange'."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1871
#: gtk/gtkcolorsel.c:1863
msgid "_Palette"
msgstr "_Paleta"
#: gtk/gtkcombo.c:133
#: gtk/gtkcombo.c:135
msgid "Enable arrow keys"
msgstr "Povoliť šipky"
#: gtk/gtkcombo.c:134
#: gtk/gtkcombo.c:136
msgid "Whether the arrow keys move through the list of items"
msgstr "Či majú šipky posúvať medzi položkami zoznamu"
#: gtk/gtkcombo.c:140
#: gtk/gtkcombo.c:142
msgid "Always enable arrows"
msgstr "Vždy povoliť šipky"
#: gtk/gtkcombo.c:141
#: gtk/gtkcombo.c:143
msgid "Whether the arrow keys work, even if the entry contents are not in the list"
msgstr ""
"Či majú šipky posúvať medzi položkami zoznamu aj keď zadaná položka nie je v "
"zozname"
#: gtk/gtkcombo.c:147
#: gtk/gtkcombo.c:149
msgid "Case sensitive"
msgstr "Rozlišovať veľkosť písmen"
#: gtk/gtkcombo.c:148
#: gtk/gtkcombo.c:150
msgid "Whether list item matching is case sensitive"
msgstr "Či sa má pri hľadaní položky rozlišovať veľkosť písmen"
#: gtk/gtkcombo.c:157
msgid "Allow empty"
msgstr "Povoliť prázdne"
#: gtk/gtkcombo.c:158
msgid "Whether an empty value may be entered in this field"
msgstr "Či môže byť zadaná prázdna hodnota"
#: gtk/gtkcombo.c:165
msgid "Value in list"
msgstr "Hodnota v zozname"
#: gtk/gtkcombo.c:166
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Či musí byť zadaná hodnota už v zozname"
#: gtk/gtkcontainer.c:207
msgid "Resize mode"
msgstr "Režim zmeny veľkosti"
......@@ -1327,57 +1355,57 @@ msgstr "Okraj plochy akcií"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Šírka okraja okolo tlačidiel v dolnej časti dialógu"
#: gtk/gtkentry.c:405
#: gtk/gtkentry.c:406
msgid "Text Position"
msgstr "Pozícia textu"
#: gtk/gtkentry.c:406
#: gtk/gtkentry.c:407
msgid "The current position of the insertion point"
msgstr "Aktuálna pozícia pre vkladanie"
#: gtk/gtkentry.c:416
#: gtk/gtkentry.c:417
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Či je možné obsah položky upravovať"
#: gtk/gtkentry.c:423
#: gtk/gtkentry.c:424
msgid "Maximum length"
msgstr "Maximálna dĺžka"
#: gtk/gtkentry.c:424
#: gtk/gtkentry.c:425
msgid "Maximum number of characters for this entry"
msgstr "Maximálny počet znakov tejto položky"
#: gtk/gtkentry.c:432
#: gtk/gtkentry.c:433
msgid "Visibility"
msgstr "Viditeľnosť"
#: gtk/gtkentry.c:433
#: gtk/gtkentry.c:434
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
msgstr "FALSE zobrazí \"neviditeľný znak\" namiesto zadaného textu (režim hesiel)"
#: gtk/gtkentry.c:440
#: gtk/gtkentry.c:441
msgid "Has Frame"
msgstr "Má rám"
#: gtk/gtkentry.c:441
#: gtk/gtkentry.c:442
msgid "FALSE removes outside bevel from entry."
msgstr "FALSE odstráni vonkajší rám okolo položky."
#: gtk/gtkentry.c:448
#: gtk/gtkentry.c:449
msgid "Invisible character"
msgstr "Neviditeľný znak"
#: gtk/gtkentry.c:449
#: gtk/gtkentry.c:450
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr "Znak použitý pre skrytie obsahu poľa (v \"režime hesiel\")"
#: gtk/gtkentry.c:456
#: gtk/gtkentry.c:457
msgid "Activates default"
msgstr "Aktivuje implicitný"
#: gtk/gtkentry.c:457
#: gtk/gtkentry.c:458
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed."
......@@ -1385,47 +1413,47 @@ msgstr ""
"Či aktivovať implicitný prvok (napríklad implicitné tlačidlo dialógu) pri "
"stlačení Enter."
#: gtk/gtkentry.c:463
#: gtk/gtkentry.c:464
msgid "Width in chars"
msgstr "Šírka v znakoch"
#: gtk/gtkentry.c:464
#: gtk/gtkentry.c:465
msgid "Number of characters to leave space for in the entry."
msgstr "Počet znakov, na ktoré sa má nechať priestor v položke."
#: gtk/gtkentry.c:474
#: gtk/gtkentry.c:475
msgid "Scroll offset"
msgstr "Posun"
#: gtk/gtkentry.c:475
#: gtk/gtkentry.c:476
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr "Počet bodov položka bude posunutá mimo obrazovky vľavo"
#: gtk/gtkentry.c:484 gtk/gtklabel.c:356 gtk/gtktextview.c:628
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:356 gtk/gtktextview.c:628
msgid "Cursor color"
msgstr "Farba kurzoru"
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:357 gtk/gtktextview.c:629
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:357 gtk/gtktextview.c:629
msgid "Color with which to draw insertion cursor"
msgstr "Farba, ktorým sa bude kresliť kurzor"
#: gtk/gtkentry.c:3761 gtk/gtklabel.c:3122 gtk/gtktextview.c:5441
#: gtk/gtkentry.c:3742 gtk/gtklabel.c:3122 gtk/gtktextview.c:5464
msgid "Cut"
msgstr "Vystrihnúť"
#: gtk/gtkentry.c:3763 gtk/gtklabel.c:3124 gtk/gtktextview.c:5443
#: gtk/gtkentry.c:3744 gtk/gtklabel.c:3124 gtk/gtktextview.c:5466
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovať"
#: gtk/gtkentry.c:3765 gtk/gtklabel.c:3126 gtk/gtktextview.c:5446
#: gtk/gtkentry.c:3746 gtk/gtklabel.c:3126 gtk/gtktextview.c:5469
msgid "Paste"
msgstr "Vložiť"
#: gtk/gtkentry.c:3768 gtk/gtklabel.c:3129
#: gtk/gtkentry.c:3749 gtk/gtklabel.c:3129
msgid "Select All"
msgstr "Vybrať všetko"
#: gtk/gtkentry.c:3778 gtk/gtklabel.c:3139 gtk/gtktextview.c:5453
#: gtk/gtkentry.c:3759 gtk/gtklabel.c:3139 gtk/gtktextview.c:5476
msgid "Input Methods"
msgstr "Metódy vstupu"
......@@ -1701,7 +1729,7 @@ msgstr "Hodnota _gama"