Commit d7222502 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Tino Meinen.

2004-10-31  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
parent 489d586f
2004-10-31 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2004-10-30 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation
......
......@@ -6,21 +6,21 @@
# Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>, 2004.
# --------------
# Discussiepunten:
# tag -> markering/etiket?
# expander -> uitklapper
# focus -> aandacht/invoeraandacht/de aandacht/focus
# render -> render/weergeven/tonen?
# selected -> geselecteerde/gekozen
# separator -> scheiding/scheidingslijn
# spinbutton -> spinknop
# standard display -> standaard display
# tag -> markering/etiket?
# tooltip -> tooltip/werktip/tip
# Standard display -> standaar display
# expander -> uitklapper
# separator -> scheiding/scheidingslijn
# selected -> geselecteerde/gekozen
# focus -> aandacht/invoeraandacht/de aandacht
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-27 16:36-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-03 11:48+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-25 12:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-31 18:43+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -103,122 +103,109 @@ msgstr "Standaard display"
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Het standaard display voor GDK"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:187
#, fuzzy
#: gtk/gtkaboutdialog.c:186
msgid "Program name"
msgstr "Etiketnaam"
msgstr "Programmanaam"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:188
#: gtk/gtkaboutdialog.c:187
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
msgstr "De naam van het programma. Als dit niet is ingesteld wordt standaard g_get_application_name() gebruikt"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
#: gtk/gtkaboutdialog.c:194
msgid "Program version"
msgstr ""
msgstr "Programmaversie"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:196
#, fuzzy
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
msgid "The version of the program"
msgstr "De oriëntatie van de werkbalk"
msgstr "De versie van het programma"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:202
#: gtk/gtkaboutdialog.c:201
msgid "Copyright string"
msgstr ""
msgstr "Copyright-tekenreeks"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:203
#: gtk/gtkaboutdialog.c:202
msgid "Copyright information for the program"
msgstr ""
msgstr "Copyright-informatie over het programma"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:210
#, fuzzy
#: gtk/gtkaboutdialog.c:209
msgid "Comments string"
msgstr "Kolom-spatiëring"
msgstr "Opmerking-tekenreeks"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:211
#: gtk/gtkaboutdialog.c:210
msgid "Comments about the program"
msgstr ""
msgstr "Opmerkingen over het programma"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:225
# webstek
#: gtk/gtkaboutdialog.c:224
msgid "Website URL"
msgstr ""
msgstr "Website URL"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:226
#: gtk/gtkaboutdialog.c:225
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr ""
msgstr "De URL voor de link naar de website van het programma"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:233
#, fuzzy
#: gtk/gtkaboutdialog.c:232
msgid "Website label"
msgstr "Grootte gebruiken in label"
msgstr "Website-label"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:234
#: gtk/gtkaboutdialog.c:233
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
msgstr "De label voor de link naar de website van het programma. Als dit niet is ingesteld wordt standaard de URL gebruikt"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:241
#: gtk/gtkaboutdialog.c:240
msgid "Authors"
msgstr ""
msgstr "Auteurs"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:242
#: gtk/gtkaboutdialog.c:241
msgid "List of authors of the programs"
msgstr ""
msgstr "Lijst met de makers van het programma"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:248
#: gtk/gtkaboutdialog.c:247
msgid "Documenters"
msgstr ""
msgstr "Documentalisten"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:249
#: gtk/gtkaboutdialog.c:248
msgid "List of people documenting the program"
msgstr ""
msgstr "Lijst van degenen die het programma hebben gedocumenteerd"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:256
#: gtk/gtkaboutdialog.c:255
msgid "Artists"
msgstr ""
msgstr "Artiesten"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:257
#: gtk/gtkaboutdialog.c:256
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr ""
msgstr "Lijst van degenen die hebben bijgedragen aan het grafische werk van het programma"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:264
#: gtk/gtkaboutdialog.c:263
msgid "Translator credits"
msgstr ""
msgstr "Vertalers"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:265
#: gtk/gtkaboutdialog.c:264
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
msgstr "De vertalers. Deze tekenreeks moet als vertaalbaar worden gemarkeerd"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:272
#: gtk/gtkaboutdialog.c:271
msgid "Logo"
msgstr ""
msgstr "Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:273
#: gtk/gtkaboutdialog.c:272
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:280
#, fuzzy
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Lettertypenaam"
msgstr "Een logo voor het info-dialoogvenster. Als er geen logo is gegeven wordt standaard gtk_window_het_default_icon_list() gebruikt."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:281
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:288
#, fuzzy
#: gtk/gtkaboutdialog.c:279
msgid "Link Color"
msgstr "Huidige Kleur"
msgstr "Link-kleur"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:289
#: gtk/gtkaboutdialog.c:280
msgid "Color of hyperlinks"
msgstr ""
msgstr "De kleur van hyperlinks"
#: gtk/gtkaccellabel.c:139
msgid "Accelerator Closure"
......@@ -245,7 +232,7 @@ msgid "A unique name for the action."
msgstr "Een unieke naar voor de actie."
#: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:300 gtk/gtktoolbutton.c:181
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:291 gtk/gtktoolbutton.c:181
msgid "Label"
msgstr "Label"
......@@ -300,13 +287,10 @@ msgid "Visible when overflown"
msgstr "Zichtbaar indien verticaal"
#: gtk/gtkaction.c:251
#, fuzzy
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr ""
"If de actie belangrijk wordt geacht. Indien WAAR, tonen 'toolitem-proxies' "
"voor deze actie de tekst in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ modus."
#: gtk/gtkaction.c:258 gtk/gtktoolitem.c:166
msgid "Visible when vertical"
......@@ -693,12 +677,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tekst van het labelwidget op de knop, indien de knop een labelwidget bevat"
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:321
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:312
#: gtk/gtktoolbutton.c:188
msgid "Use underline"
msgstr "Gebruik onderstreping"
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:322
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:313
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
......@@ -783,16 +767,16 @@ msgstr ""
"Hoever de dochter in de y-richting moet worden verplaatst als de knop "
"ingedrukt wordt"
# verzetten/verplaatsen
#: gtk/gtkbutton.c:396
#, fuzzy
msgid "Displace focus"
msgstr "Is aandacht"
msgstr "Aandacht verzetten"
#: gtk/gtkbutton.c:397
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""
msgstr "Of de eigenschappen voor dochter_verplaatsing_x/_y tevens de voor de aandachtsrechthoek moeten gelden"
#: gtk/gtkbutton.c:402
msgid "Show button images"
......@@ -973,14 +957,13 @@ msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Of dit etiket de cel-achtergrondkleur beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
#, fuzzy
msgid "Model"
msgstr "Modus"
msgstr "Model"
# het model bevattende de mogelijke waarden....
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:90
#, fuzzy
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr "Het model voor de combo-box"
msgstr "Het model dat de mogelijke waarden voor de combo-box bevat"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:108 gtk/gtkcomboboxentry.c:114
msgid "Text Column"
......@@ -993,12 +976,12 @@ msgstr "Een kolom in het databron-model met de gevraagde tekenreeksen"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:127
msgid "Has Entry"
msgstr ""
msgstr "Heeft invoer"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
#, c-format
msgid "If %FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr ""
msgstr "Indien %FALSE, kunnen geen andere tekenreeksen worden ingevoerd dan de voorgekozen tekenreeksen"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
msgid "Pixbuf Object"
......@@ -1024,7 +1007,7 @@ msgstr "gesloten uitklapbare pixbuf"
msgid "Pixbuf for closed expander"
msgstr "Pixbuf voor gesloten uitklapbare item"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163 gtk/gtkimage.c:199
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163 gtk/gtkimage.c:194
msgid "Stock ID"
msgstr "Standaard-ID"
......@@ -1050,9 +1033,8 @@ msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Weergavedetail door te geven aan de thema-motor"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
#, fuzzy
msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Tekst die weergegeven wordt in de voortgangsbalk"
msgstr "Waarde van de voortgangsbalk"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:133 gtk/gtkcellrenderertext.c:204
#: gtk/gtkentry.c:573 gtk/gtkprogressbar.c:219
......@@ -1060,10 +1042,10 @@ msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:134
#, fuzzy
msgid "Text on the progress bar"
msgstr "Tekst die weergegeven wordt in de voortgangsbalk"
msgstr "Tekst op de voortgangsbalk"
# de te maken tekst
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:205
msgid "Text to render"
msgstr "Te renderen tekst"
......@@ -1072,11 +1054,12 @@ msgstr "Te renderen tekst"
msgid "Markup"
msgstr "Opmaak"
# vormgegeven tekst te renderen
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:213
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Te renderen opgemaakte tekst"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:307
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:298
msgid "Attributes"
msgstr "Attributen"
......@@ -1240,15 +1223,16 @@ msgstr ""
"hint bij het renderen van de tekst. Als u deze parameter niet begrijpt, "
"heeft u het waarschijnlijk niet nodig."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:413
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:404
msgid "Ellipsize"
msgstr ""
msgstr "Ellipsis"
# if at all, vertalen?
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:408
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
msgstr "De voorkeursplaats waar de tekenreeks een ellipsis krijgt wanneer de cel-renderer niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:418 gtk/gtkcellview.c:195 gtk/gtktexttag.c:510
msgid "Background set"
......@@ -1363,14 +1347,12 @@ msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
msgstr "Of dit label de taal waarin de tekst gerenderd wordt beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:474
#, fuzzy
msgid "Ellipsize set"
msgstr "Verhoging aangezet"
msgstr "Ellipsis aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:475
#, fuzzy
msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
msgstr "Of dit label de verhoging beïnvloedt"
msgstr "Of dit label de ellipsis-modus beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:142
msgid "Toggle state"
......@@ -1420,7 +1402,7 @@ msgstr "Indicatorspatiëring"
msgid "Spacing around check or radio indicator"
msgstr "Spatiëring rondom aanvink- of selectie-indicator"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:118 gtk/gtkfilechooserbutton.c:257
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:118 gtk/gtkfilechooserbutton.c:226
#: gtk/gtktogglebutton.c:134
msgid "Active"
msgstr "Actief"
......@@ -1453,7 +1435,7 @@ msgstr "Alpha gebruiken"
msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr "Of aan de kleur een alpha-waarde moet worden gegeven"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:218 gtk/gtkfilechooserbutton.c:251
#: gtk/gtkcolorbutton.c:218 gtk/gtkfilechooserbutton.c:220
#: gtk/gtkfontbutton.c:176 gtk/gtktreeviewcolumn.c:298
msgid "Title"
msgstr "Titel"
......@@ -1597,38 +1579,36 @@ msgid "The item which is currently active"
msgstr "Het item dat momenteel actief is"
# enkelvoud mooier? Menu heeft afscheurperforatie
# afscheurlijn/afscheurmogelijkheid
# afscheurlijn aan menus toevoegen
# Menus hebben afscheurlijn<
#: gtk/gtkcombobox.c:588 gtk/gtkuimanager.c:221
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Menus hebben afscheur-perforatie"
msgstr "Afscheurlijn aan menus toevoegen"
#: gtk/gtkcombobox.c:589
#, fuzzy
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Of tabs gelijke afmetingen moeten hebben"
msgstr "Of dropdowns een afscheurlijn moeten hebben"
#: gtk/gtkcombobox.c:604 gtk/gtkentry.c:530
msgid "Has Frame"
msgstr "Heeft kader"
#: gtk/gtkcombobox.c:605
#, fuzzy
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Of de kolom rond de koppen geordend kan worden"
msgstr "Of de combobox een kader rond de dochter tekent"
#: gtk/gtkcombobox.c:613
#, fuzzy
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Of de knop de aandacht krijgt als het met de muis wordt aangeklikt"
msgstr "Of de combobox de aandacht krijgt als het met de muis wordt aangeklikt"
#: gtk/gtkcombobox.c:619
msgid "Appears as list"
msgstr "Verschijnt als lijst"
#: gtk/gtkcombobox.c:620
#, fuzzy
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr ""
"Of combobox dropdowns als lijsten getoond worden in plaats van als menus"
msgstr "Of dropdowns als lijsten getoond worden in plaats van als menus"
#: gtk/gtkcontainer.c:205
msgid "Resize mode"
......@@ -1729,19 +1709,19 @@ msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr ""
"Breedte van het kader rondom de knoppenbalk onderaan het dialoogvenster"
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:378
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:369
msgid "Cursor Position"
msgstr "Cursorpositie"
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:379
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:370
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "De huidige positie van de invoegcurser, in lettertekens"
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:388
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:379
msgid "Selection Bound"
msgstr "Selectie begrensd"
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:389
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:380
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr ""
......@@ -1827,13 +1807,10 @@ msgstr "X-uitlijning"
# RTL right to left
# misschien omzetten naar RNL?
#: gtk/gtkentry.c:590 gtk/gtkmisc.c:101
#, fuzzy
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"De horizontale uitlijning, van 0 (links) naar 1 (rechts). Omgekeerd voor RTL "
"indelingen"
msgstr "De horizontale opstelling, van 0 (links) naar 1 (rechts). Omgekeerd voor RTL indelingen"
#: gtk/gtkentry.c:828
msgid "Select on focus"
......@@ -1862,33 +1839,28 @@ msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr "Minimum lengte van de zoeksleutel voor het opzoeken van overeenkomsten"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:296 gtk/gtkiconview.c:361
#, fuzzy
msgid "Text column"
msgstr "Tekstkolom"
# enigszins vrij vertaald, maar betekenis klopt volgens mij
#: gtk/gtkentrycompletion.c:297
#, fuzzy
msgid "The column of the model containing the strings."
msgstr "Een kolom in het databron-model met de gevraagde tekenreeksen"
msgstr "Een kolom van het model met de tekenreeksen."
#: gtk/gtkentrycompletion.c:315
msgid "Inline completion"
msgstr ""
msgstr "Inlijns voltooiing"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:316
#, fuzzy
msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
msgstr "Of het kader weergegeven wordt of niet"
msgstr "Of de standaard prefix automatisch moet worden ingevoegd"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:330
msgid "Popup completion"
msgstr ""
msgstr "Popup voltooiing"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:331
#, fuzzy
msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
msgstr "Of het kader weergegeven wordt of niet"
msgstr "Of de aanvullingen in een popup-venster getoond moeten worden"
#: gtk/gtkeventbox.c:121
msgid "Visible Window"
......@@ -1927,11 +1899,11 @@ msgstr "Of de uitklapper is geopend en het dochterwidget toont"
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Labeltekst van de uitklapper"
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:314
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:305
msgid "Use markup"
msgstr "Opmaak gebruiken"
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:315
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:306
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "De tekst van het label bevat XML-opmaak. Bekijk pango_parse_markup()"
......@@ -2044,32 +2016,21 @@ msgstr "Verborgen tonen"
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "Of verborgen bestanden en mappen moeten worden weergegeven"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:244
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:213
msgid "Dialog"
msgstr ""
msgstr "Dialoogvenster"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:245
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:214
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr ""
msgstr "De te gebruiken bestandskiezer."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:252
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:221
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "De titel van het lettertypeselectie-dialoogvenster"
msgstr "De titel van het bestandsselectie-dialoogvenster."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:258
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:227
msgid "Whether the browse dialog is visible or not."
msgstr "Of het widget zichtbaar moet zijn"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:262
#, fuzzy
msgid "Width In Characters"
msgstr "Breedte, in lettertekens"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:263
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr ""
msgstr "Of het verkenningsvenster zichtbaar is of niet."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:589
msgid "Default file chooser backend"
......@@ -2079,7 +2040,7 @@ msgstr "Standaard backend bestandkiezer"
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Naam van de gebruikte backend voor de bestandkiezer"
#: gtk/gtkfilesel.c:560 gtk/gtkimage.c:190
#: gtk/gtkfilesel.c:560 gtk/gtkimage.c:185
msgid "Filename"
msgstr "Bestandsnaam"
......@@ -2261,19 +2222,16 @@ msgstr ""
"afgeleid van handle_position"
#: gtk/gtkiconview.c:324
#, fuzzy
msgid "Selection mode"
msgstr "Selectie begrensd"
msgstr "Selectiemodus"
#: gtk/gtkiconview.c:325
#, fuzzy
msgid "The selection mode"
msgstr "Het geselecteerde jaar"
msgstr "De selectiemodus"
#: gtk/gtkiconview.c:343
#, fuzzy
msgid "Pixbuf column"
msgstr "Tekstkolom"
msgstr "Pixbufkolom"
#: gtk/gtkiconview.c:344
msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
......@@ -2293,14 +2251,12 @@ msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:389
#, fuzzy
msgid "Icon View Model"
msgstr "TreeView Model"
msgstr "Pictogramweergave-model"
#: gtk/gtkiconview.c:390
#, fuzzy
msgid "The model for the icon view"
msgstr "Het model van de TreeView"
msgstr "Het model van de pictogramweergave"
#: gtk/gtkiconview.c:397 gtk/gtkprogressbar.c:151 gtk/gtktoolbar.c:507
msgid "Orientation"
......@@ -2309,120 +2265,110 @@ msgstr "Oriëntatie"
#: gtk/gtkiconview.c:398
msgid ""
"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
msgstr ""
msgstr "Hoe de tekst en pictogram van elk item ten opzichte van elkaar zijn geplaatst"
# selectierechthoek/selectieveld/selectiebox
#: gtk/gtkiconview.c:406
#, fuzzy
msgid "Selection Box Color"
msgstr "Selectie begrensd"
msgstr "Selectieveld kleur"
#: gtk/gtkiconview.c:407
#, fuzzy
msgid "Color of the selection box"
msgstr "De titel van het lettertypeselectie-dialoogvenster"
msgstr "De kleur van het selectieveld"
#: gtk/gtkiconview.c:413
#, fuzzy
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "Selectie begrensd"
msgstr "Selectieveld alpha"
#: gtk/gtkiconview.c:414
#, fuzzy
msgid "Opacity of the selection box"
msgstr "De titel van het lettertypeselectie-dialoogvenster"
msgstr "Doorzichtigheid van het selectieveld"
#: gtk/gtkimage.c:158
#: gtk/gtkimage.c:153
msgid "Pixbuf"
msgstr "Pixbuf"
#: gtk/gtkimage.c:159
#: gtk/gtkimage.c:154
msgid "A GdkPixbuf to display"
msgstr "Een weer te geven GdkPixbuf"
#: gtk/gtkimage.c:166
#: gtk/gtkimage.c:161
msgid "Pixmap"
msgstr "Pixmap"