Commit d556aaa2 authored by Chyla Zbigniew's avatar Chyla Zbigniew

Updated Polish translation

parent 5d295bc4
2000-10-30 Zbigniew Chyla <cyba@gnome.pl>
* pl.po: Updated Polish translation.
2000-10-28 Tor Lillqvist <tml@iki.fi> 2000-10-28 Tor Lillqvist <tml@iki.fi>
* makefile.mingw: Add en@IPA and ia. * makefile.mingw: Add en@IPA and ia.
......
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n" "Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2000-08-10 21:20-0400\n" "POT-Creation-Date: 2000-10-25 21:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1999-09-03 05:00+0200\n" "PO-Revision-Date: 2000-10-29 23:44+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team\n" "Last-Translator: GNOME PL Team\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@pandora.info.bielsko.pl>\n" "Language-Team: Polish <translators@gnome.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1420 #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"Brakuje pewnych danych w pliku GIF (prawdopodobnie plik zosta obcity)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Wewntrzny bd w module odczytu plikw GIF (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Zaptlony element tablicy w pliku GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Plik nie wyglda na zawierajcy dane w formacie GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Wersja %s formatu pliku GIF nie jest obsugiwana"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "GIF animation contained a frame with an incorrect size"
msgstr "Animacja GIMF zawiera ramk o nieprawidowym rozmiarze"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Hue:" msgid "Hue:"
msgstr "Odcie:" msgstr "Odcie:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1421 #: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Saturation:" msgid "Saturation:"
msgstr "Nasycenie:" msgstr "Nasycenie:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1422 #: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Value:" msgid "Value:"
msgstr "Warto:" msgstr "Warto:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1423 #: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Red:" msgid "Red:"
msgstr "Czerwony:" msgstr "Czerwony:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1424 #: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Green:" msgid "Green:"
msgstr "Zielony:" msgstr "Zielony:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1425 #: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Blue:" msgid "Blue:"
msgstr "Niebieski:" msgstr "Niebieski:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1428 #: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Opacity:" msgid "Opacity:"
msgstr "Przeroczysto:" msgstr "Przeroczysto:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1443 #: gtk/gtkcolorsel.c:1
#, fuzzy
msgid "Hex Value:" msgid "Hex Value:"
msgstr "Warto:" msgstr "Warto szesnastkowa:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1464 #: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Custom Palette" msgid "Custom Palette"
msgstr "" msgstr "Paleta uytkownika"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1469 #: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Set Color" msgid "Set Color"
msgstr "" msgstr "Ustaw kolor"
#. The OK button #: gtk/gtkcolorseldialog.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfontsel.c:1
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:105 gtk/gtkfilesel.c:567 gtk/gtkfontsel.c:952 #: gtk/gtkgamma.c:1
#: gtk/gtkgamma.c:415
msgid "OK" msgid "OK"
msgstr "OK" msgstr "OK"
#. The Cancel button #: gtk/gtkcolorseldialog.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:111 gtk/gtkfilesel.c:574 gtk/gtkfilesel.c:963 #: gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfontsel.c:1
#: gtk/gtkfilesel.c:1067 gtk/gtkfilesel.c:1182 gtk/gtkfontsel.c:965 #: gtk/gtkgamma.c:1
#: gtk/gtkgamma.c:423
msgid "Cancel" msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj" msgstr "Anuluj"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:116 #: gtk/gtkcolorseldialog.c:1
msgid "Help" msgid "Help"
msgstr "Pomoc" msgstr "Pomoc"
#. The directories clist #: gtk/gtkfilesel.c:1
#: gtk/gtkfilesel.c:514
msgid "Directories" msgid "Directories"
msgstr "Katalogi" msgstr "Katalogi"
#. The files clist #: gtk/gtkfilesel.c:1
#: gtk/gtkfilesel.c:534
msgid "Files" msgid "Files"
msgstr "Pliki" msgstr "Pliki"
#: gtk/gtkfilesel.c:605 gtk/gtkfilesel.c:1621 #: gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1
#, c-format #, c-format
msgid "Directory unreadable: %s" msgid "Directory unreadable: %s"
msgstr "Nie mona odczyta katalogu: %s" msgstr "Nie mona odczyta katalogu: %s"
#: gtk/gtkfilesel.c:637 #: gtk/gtkfilesel.c:1
msgid "Create Dir" msgid "Create Dir"
msgstr "Utwrz katalog" msgstr "Utwrz katalog"
#: gtk/gtkfilesel.c:648 gtk/gtkfilesel.c:1036 #: gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1
msgid "Delete File" msgid "Delete File"
msgstr "Usu plik" msgstr "Usu plik"
#: gtk/gtkfilesel.c:659 gtk/gtkfilesel.c:1140 #: gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1
msgid "Rename File" msgid "Rename File"
msgstr "Zmie nazw" msgstr "Zmie nazw"
#. #: gtk/gtkfilesel.c:1
#. gtk_signal_connect (GTK_OBJECT (dialog), "destroy",
#. (GtkSignalFunc) gtk_file_selection_fileop_destroy,
#. (gpointer) fs);
#.
#: gtk/gtkfilesel.c:828
msgid "Error" msgid "Error"
msgstr "Bd" msgstr "Bd"
#. close button #: gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkinputdialog.c:1
#: gtk/gtkfilesel.c:851 gtk/gtkinputdialog.c:338
msgid "Close" msgid "Close"
msgstr "Zamknij" msgstr "Zamknij"
#: gtk/gtkfilesel.c:927 #: gtk/gtkfilesel.c:1
msgid "Create Directory" msgid "Create Directory"
msgstr "Utwrz katalog" msgstr "Utwrz katalog"
#: gtk/gtkfilesel.c:941 #: gtk/gtkfilesel.c:1
msgid "Directory name:" msgid "Directory name:"
msgstr "Nazwa katalogu:" msgstr "Nazwa katalogu:"
#. buttons #: gtk/gtkfilesel.c:1
#: gtk/gtkfilesel.c:954
msgid "Create" msgid "Create"
msgstr "Utwrz" msgstr "Utwrz"
#. buttons #: gtk/gtkfilesel.c:1
#: gtk/gtkfilesel.c:1058
msgid "Delete" msgid "Delete"
msgstr "Usu" msgstr "Usu"
#. buttons #: gtk/gtkfilesel.c:1
#: gtk/gtkfilesel.c:1173
msgid "Rename" msgid "Rename"
msgstr "Zmie nazw" msgstr "Zmie nazw"
#: gtk/gtkfilesel.c:1600 #: gtk/gtkfilesel.c:1
msgid "Selection: " msgid "Selection: "
msgstr "Wybr: " msgstr "Wybr: "
#: gtk/gtkfontsel.c:189 #: gtk/gtkfontsel.c:1
msgid "Family:" msgid "Family:"
msgstr "Rodzina:" msgstr "Rodzina:"
#: gtk/gtkfontsel.c:194 #: gtk/gtkfontsel.c:1
#, fuzzy
msgid "Style:" msgid "Style:"
msgstr "Dodaj styl:" msgstr "Styl:"
#: gtk/gtkfontsel.c:199 #: gtk/gtkfontsel.c:1
msgid "Size:" msgid "Size:"
msgstr "Rozmiar:" msgstr "Rozmiar:"
#. create the text entry widget #: gtk/gtkfontsel.c:1
#: gtk/gtkfontsel.c:309
msgid "Preview:" msgid "Preview:"
msgstr "Podgld" msgstr "Podgld:"
#: gtk/gtkfontsel.c:959 #: gtk/gtkfontsel.c:1
msgid "Apply" msgid "Apply"
msgstr "Zastosuj" msgstr "Zastosuj"
#: gtk/gtkfontsel.c:981 #: gtk/gtkfontsel.c:1
msgid "Font Selection" msgid "Font Selection"
msgstr "Wybr fontu" msgstr "Wybr czcionki"
#: gtk/gtkgamma.c:395 #: gtk/gtkgamma.c:1
msgid "Gamma" msgid "Gamma"
msgstr "Gamma" msgstr "Gamma"
#: gtk/gtkgamma.c:402 #: gtk/gtkgamma.c:1
msgid "Gamma value" msgid "Gamma value"
msgstr "Warto gamma" msgstr "Warto gamma"
#. shell and main vbox #: gtk/gtkinputdialog.c:1
#: gtk/gtkinputdialog.c:185
msgid "Input" msgid "Input"
msgstr "Wejcie" msgstr "Wejcie"
#: gtk/gtkinputdialog.c:193 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "No input devices" msgid "No input devices"
msgstr "Brak urzdze wejciowych" msgstr "Brak urzdze wejciowych"
#: gtk/gtkinputdialog.c:222 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "Device:" msgid "Device:"
msgstr "Urzdzenie:" msgstr "Urzdzenie:"
#: gtk/gtkinputdialog.c:238 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "Disabled" msgid "Disabled"
msgstr "Wyczone" msgstr "Wyczone"
#: gtk/gtkinputdialog.c:246 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "Screen" msgid "Screen"
msgstr "Ekran" msgstr "Ekran"
#: gtk/gtkinputdialog.c:254 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "Window" msgid "Window"
msgstr "Okno" msgstr "Okno"
#: gtk/gtkinputdialog.c:262 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "Mode: " msgid "Mode: "
msgstr "Tryb: " msgstr "Tryb: "
#. The axis listbox #: gtk/gtkinputdialog.c:1
#: gtk/gtkinputdialog.c:292
msgid "Axes" msgid "Axes"
msgstr "Osie" msgstr "Osie"
#. Keys listbox #: gtk/gtkinputdialog.c:1
#: gtk/gtkinputdialog.c:308
msgid "Keys" msgid "Keys"
msgstr "Klawisze" msgstr "Klawisze"
#. We create the save button in any case, so that clients can #: gtk/gtkinputdialog.c:1
#. connect to it, without paying attention to whether it exits
#: gtk/gtkinputdialog.c:329
msgid "Save" msgid "Save"
msgstr "Zapisz" msgstr "Zapisz"
#: gtk/gtkinputdialog.c:471 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "X" msgid "X"
msgstr "X" msgstr "X"
#: gtk/gtkinputdialog.c:472 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "Y" msgid "Y"
msgstr "Y" msgstr "Y"
#: gtk/gtkinputdialog.c:473 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "Pressure" msgid "Pressure"
msgstr "Nacisk" msgstr "Nacisk"
#: gtk/gtkinputdialog.c:474 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "X Tilt" msgid "X Tilt"
msgstr "Nachylenie poziome" msgstr "Nachylenie poziome"
#: gtk/gtkinputdialog.c:475 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "Y Tilt" msgid "Y Tilt"
msgstr "Nachylenie pionowe" msgstr "Nachylenie pionowe"
#: gtk/gtkinputdialog.c:476 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "Wheel" msgid "Wheel"
msgstr "" msgstr "Koo"
#: gtk/gtkinputdialog.c:516 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "none" msgid "none"
msgstr "brak" msgstr "brak"
#: gtk/gtkinputdialog.c:550 gtk/gtkinputdialog.c:586 #: gtk/gtkinputdialog.c:1 gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "(disabled)" msgid "(disabled)"
msgstr "(wyczone)" msgstr "(wyczone)"
#: gtk/gtkinputdialog.c:579 #: gtk/gtkinputdialog.c:1
msgid "(unknown)" msgid "(unknown)"
msgstr "(nieznane)" msgstr "(nieznane)"
#. and clear button #: gtk/gtkinputdialog.c:1
#: gtk/gtkinputdialog.c:664
msgid "clear" msgid "clear"
msgstr "wyczy" msgstr "wyczy"
#: gtk/gtknotebook.c:2059 gtk/gtknotebook.c:4131 #: gtk/gtkmain.c:1
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: gtk/gtknotebook.c:1 gtk/gtknotebook.c:1
#, c-format #, c-format
msgid "Page %u" msgid "Page %u"
msgstr "Strona %u" msgstr "Strona %u"
#: gtk/gtkrc.c:1872 #: gtk/gtkrc.c:1
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\" line %d" msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\" line %d"
msgstr "Nie mona odnale pliku z obrazem na ciece: \"%s\" wiersz %d" msgstr "Nie mona odnale pliku z obrazem na ciece: \"%s\" wiersz %d"
#: gtk/gtkrc.c:1875 #: gtk/gtkrc.c:1
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\"" msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
msgstr "Nie mona odnale pliku z obrazem na ciece: \"%s\"" msgstr "Nie mona odnale pliku z obrazem na ciece: \"%s\""
#: gtk/gtkthemes.c:117 #: gtk/gtkthemes.c:1
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to locate loadable module in module_path: \"%s\"," msgid "Unable to locate loadable module in module_path: \"%s\","
msgstr "Nie mona odnale moduu adowalnego na ciece: \"%s\"," msgstr "Nie mona odnale moduu adowalnego na ciece: \"%s\","
#: gtk/gtktipsquery.c:180 #: gtk/gtktipsquery.c:1
msgid "--- No Tip ---" msgid "--- No Tip ---"
msgstr "--- Brak podpowiedzi ---" msgstr "--- Brak podpowiedzi ---"
#~ msgid "Foundry:"
#~ msgstr "Druk:"
#~ msgid "Weight:"
#~ msgstr "Pogrubienie:"
#~ msgid "Slant:"
#~ msgstr "Nachylenie:"
#~ msgid "Set Width:"
#~ msgstr "Ustaw szeroko:"
#~ msgid "Pixel Size:"
#~ msgstr "Rozmiar w pikselach:"
#~ msgid "Point Size:"
#~ msgstr "Rozmiar w punktach:"
#~ msgid "Resolution X:"
#~ msgstr "Rozdzielczo pozioma:"
#~ msgid "Resolution Y:"
#~ msgstr "Rozdzielczo pionowa:"
#~ msgid "Spacing:"
#~ msgstr "Odstpy:"
#~ msgid "Average Width:"
#~ msgstr "rednia szeroko:"
#~ msgid "Charset:"
#~ msgstr "Kodowanie:"
#~ msgid "Font Property"
#~ msgstr "Waciwo fontu"
#~ msgid "Requested Value"
#~ msgstr "dana warto"
#~ msgid "Actual Value"
#~ msgstr "Rzeczywista warto"
#~ msgid "Font"
#~ msgstr "Font"
#~ msgid "Font:"
#~ msgstr "Font:"
#~ msgid "Font Style:"
#~ msgstr "Styl fontu:"
#~ msgid "Reset Filter"
#~ msgstr "Wyczy filtr"
#~ msgid "Metric:"
#~ msgstr "Jednostki:"
#~ msgid "Points"
#~ msgstr "Punkty"
#~ msgid "Pixels"
#~ msgstr "Piksele"
#~ msgid "Font Information"
#~ msgstr "Informacje o foncie"
#~ msgid "Requested Font Name:"
#~ msgstr "dana nazwa fontu"
#~ msgid "Actual Font Name:"
#~ msgstr "Rzeczywista nazwa fontu:"
#~ msgid "%i fonts available with a total of %i styles."
#~ msgstr "dostpnych fontw: %i, liczba stylw : %i."
#~ msgid "Filter"
#~ msgstr "Filtr"
#~ msgid "Font Types:"
#~ msgstr "Typy fontw"
#~ msgid "Bitmap"
#~ msgstr "Bitmapowe"
#~ msgid "Scalable"
#~ msgstr "Skalowalne"
#~ msgid "Scaled Bitmap"
#~ msgstr "Skalowane bitmapy"
#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"
#~ msgid "(nil)"
#~ msgstr "(pusty)"
#~ msgid "regular"
#~ msgstr "zwyke"
#~ msgid "italic"
#~ msgstr "italic"
#~ msgid "oblique"
#~ msgstr "pochylony"
#~ msgid "reverse italic"
#~ msgstr "odwrcony italic"
#~ msgid "reverse oblique"
#~ msgstr "odwrotnie pochylony"
#~ msgid "other"
#~ msgstr "inne"
#~ msgid "[M]"
#~ msgstr "[M]"
#~ msgid "[C]"
#~ msgstr "[C]"
#~ msgid "The selected font is not available."
#~ msgstr "Wybrany font nie jest dostpny."
#~ msgid "The selected font is not a valid font."
#~ msgstr "Wybrany font nie jest poprawny."
#~ msgid "This is a 2-byte font and may not be displayed correctly."
#~ msgstr "Ten 2-bajtowy font moe nie by wywietlany poprawnie."
#~ msgid "roman"
#~ msgstr "roman"
#~ msgid "proportional"
#~ msgstr "proporcjonalne"
#~ msgid "monospaced"
#~ msgstr "rwnomierne"
#~ msgid "char cell"
#~ msgstr "rozmiaru znaku"
#~ msgid "Font: (Filter Applied)"
#~ msgstr "Font: (z zastosowaniem filtra)"
#~ msgid "MAX_FONTS exceeded. Some fonts may be missing."
#~ msgstr "Przekroczono warto MAX_FONTS. Moe brakowa pewnych fontw."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment