Commit d3eb836d authored by Chyla Zbigniew's avatar Chyla Zbigniew
Browse files

Updated Polish translation by GNOME PL Team <translators@gnome.pl>

parent 50a641ae
......@@ -10,1504 +10,1503 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-07 21:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-07 21:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-08 19:05+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:551
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:561
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr ""
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
msgstr ""
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania animacji z pliku \"%s\""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:606
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:324
#, fuzzy, c-format
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Nie można odnaleźć modułu obsługującego motyw w module_path: \"%s\","
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:343
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:460 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:486
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr ""
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:508
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr ""
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:514
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:584
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
msgstr ""
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania obrazu z pliku \"%s\""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:617
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr ""
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:722
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:829
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: "
"%s"
msgstr ""
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:250
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr ""
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:273 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:374
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:292 gdk-pixbuf/io-bmp.c:315
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:341
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1360 gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr ""
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "GIF image loader can't understand this image."
msgstr ""
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "Bad code encountered"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr ""
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:754 gdk-pixbuf/io-gif.c:1348 gdk-pixbuf/io-gif.c:1393
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1507
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr ""
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:998
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr ""
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1048
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr ""
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1060
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr ""
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1135
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1151
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1186
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1415
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:345 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:538 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:710
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr ""
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:664
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:161
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr ""
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:267
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr ""
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:585
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:636
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr ""
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:685
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr ""
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:750
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:758
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:286
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr ""
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:316
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr ""
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr ""
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr ""
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:385
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr ""
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr ""
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:560 gdk-pixbuf/io-pnm.c:602
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr ""
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:661
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr ""
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:716
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
msgstr ""
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:824
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:874
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr ""
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:996
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr ""
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr ""
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr ""
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr ""
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:482
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr ""
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr ""
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr ""
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:416 gdk-pixbuf/io-tiff.c:430
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr ""
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
msgid "Invalid XBM file"
msgstr ""
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:294
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
msgstr ""
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:428
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr ""
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1235
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
msgid "No XPM header found"
msgstr ""
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1243
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
msgid "XPM file has image width <= 0"
msgstr ""
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1251
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr ""
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1259
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr ""
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1267
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr ""
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1285
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
msgid "Can't read XPM colormap"
msgstr ""
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1326
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
msgstr ""
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1509
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr ""
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
msgid "Image header corrupt"
msgstr ""
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
msgid "Image format unknown"
msgstr ""
msgstr "Nieznany format obrazu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:457
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr ""
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr ""
#: gtk/gtkaccellabel.c:122
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
msgid "Accelerator Closure"
msgstr ""
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr ""
#: gtk/gtkaccellabel.c:129
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
msgid "Accelerator Widget"
msgstr ""
#: gtk/gtkaccellabel.c:130
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr ""
#: gtk/gtkalignment.c:102
#: gtk/gtkalignment.c:1
msgid "Horizontal alignment"
msgstr ""
msgstr "Wyrównanie poziome"
#: gtk/gtkalignment.c:103
#: gtk/gtkalignment.c:1
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
#: gtk/gtkalignment.c:112
#: gtk/gtkalignment.c:1
msgid "Vertical alignment"
msgstr ""
msgstr "Wyrównanie pionowe"
#: gtk/gtkalignment.c:113
#: gtk/gtkalignment.c:1
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
#: gtk/gtkalignment.c:121
#: gtk/gtkalignment.c:1
msgid "Horizontal scale"
msgstr ""
#: gtk/gtkalignment.c:122
#: gtk/gtkalignment.c:1
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
#: gtk/gtkalignment.c:130
#: gtk/gtkalignment.c:1
msgid "Vertical scale"
msgstr ""
#: gtk/gtkalignment.c:131
#: gtk/gtkalignment.c:1
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
#: gtk/gtkarrow.c:98
#: gtk/gtkarrow.c:1
msgid "Arrow direction"
msgstr ""
#: gtk/gtkarrow.c:99
#: gtk/gtkarrow.c:1
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr ""
#: gtk/gtkarrow.c:106
#: gtk/gtkarrow.c:1
msgid "Arrow shadow"
msgstr ""
msgstr "Cień strzałki"
#: gtk/gtkarrow.c:107
#: gtk/gtkarrow.c:1
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr ""
#: gtk/gtkaspectframe.c:107
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Wyrównanie poziome"
#: gtk/gtkaspectframe.c:108
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
msgid "X alignment of the child"
msgstr ""
#: gtk/gtkaspectframe.c:114
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Wyrównanie pionowe"
#: gtk/gtkaspectframe.c:115