Commit c5c5ff65 authored by Chyla Zbigniew's avatar Chyla Zbigniew
Browse files

Updated Polish translation by GNOME PL Team <translators@gnome.pl>

parent 1de50ecf
2002-01-29 Zbigniew Chyla <cyba@gnome.pl>
* pl.po: Updated Polish translation by
GNOME PL Team <translators@gnome.pl>.
2002-01-28 Szabolcs Ban <shooby@gnome.hu>
* hu.po : Updated Hungarian Translation.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-07 21:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-08 19:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-28 03:02+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -126,11 +126,11 @@ msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr ""
msgstr "Obraz BMP posiada błędne dane nagłówka"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr ""
msgstr "Brak wystarczającej ilości pamięci do załadowania pliku bitmapy"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#, c-format
......@@ -140,6 +140,7 @@ msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych informacji (może został obcięty?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#, c-format
......@@ -152,7 +153,7 @@ msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "Bad code encountered"
msgstr ""
msgstr "Napotkano błędny kod"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "Circular table entry in GIF file"
......@@ -192,12 +193,12 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr ""
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr ""
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
msgid ""
......@@ -241,6 +242,8 @@ msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąć pewne aplikacje"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
msgid "Fatal error reading PNG image file"
......@@ -464,7 +467,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkalignment.c:1
msgid "Horizontal scale"
msgstr ""
msgstr "Skala pozioma"
#: gtk/gtkalignment.c:1
msgid ""
......@@ -474,7 +477,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkalignment.c:1
msgid "Vertical scale"
msgstr ""
msgstr "Skala pionowa"
#: gtk/gtkalignment.c:1
msgid ""
......@@ -484,11 +487,11 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkarrow.c:1
msgid "Arrow direction"
msgstr ""
msgstr "Kierunek strzałki"
#: gtk/gtkarrow.c:1
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr ""
msgstr "Kierunek w jakim ma być skierowana strzałka"
#: gtk/gtkarrow.c:1
msgid "Arrow shadow"
......@@ -496,7 +499,7 @@ msgstr "Cień strzałki"
#: gtk/gtkarrow.c:1
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr ""
msgstr "Wygląd cienia otaczającego strzałkę"
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
msgid "Horizontal Alignment"
......@@ -504,7 +507,7 @@ msgstr "Wyrównanie poziome"
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
msgid "X alignment of the child"
msgstr ""
msgstr "Poziome wyrównanie widgetu potomnego"
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
msgid "Vertical Alignment"
......@@ -512,7 +515,7 @@ msgstr "Wyrównanie pionowe"
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
msgid "Y alignment of the child"
msgstr ""
msgstr "Poziome wyrównanie widgetu potomnego"
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
msgid "Ratio"
......@@ -536,7 +539,7 @@ msgstr "Minimalna szerokość widgetu potomnego"
#: gtk/gtkbbox.c:1
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr ""
msgstr "Minimalna szerokość przycisków w skrzynce"
#: gtk/gtkbbox.c:1
msgid "Minimum child height"
......@@ -544,7 +547,7 @@ msgstr "Minimalna wysokość widgetu potomnego"
#: gtk/gtkbbox.c:1
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr ""
msgstr "Minimalna wysokość przycisków w skrzynce"
#: gtk/gtkbbox.c:1
msgid "Child internal width padding"
......@@ -592,7 +595,7 @@ msgstr "Ilość miejsca pomiędzy widgetami potomnymi."
#: gtk/gtkbox.c:1 gtk/gtknotebook.c:1
msgid "Homogeneous"
msgstr ""
msgstr "Jednorodny"
#: gtk/gtkbox.c:1
msgid "Whether the children should all be the same size."
......@@ -726,7 +729,7 @@ msgstr "szerokość"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
msgid "The fixed width."
msgstr ""
msgstr "Ustalona szerokość."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
msgid "height"
......@@ -734,7 +737,7 @@ msgstr "wysokość"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
msgid "The fixed height."
msgstr ""
msgstr "Ustalona wysokość."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
msgid "Is Expander"
......@@ -839,7 +842,7 @@ msgstr "Modyfikowalny"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:1 gtk/gtktexttag.c:1 gtk/gtktextview.c:1
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr ""
msgstr "Określa, czy tekst może być modyfikowany przez użytkownika"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:1 gtk/gtkcellrenderertext.c:1
#: gtk/gtkfontsel.c:1 gtk/gtktexttag.c:1 gtk/gtktexttag.c:1
......@@ -901,7 +904,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:1
msgid "Font scaling factor"
msgstr ""
msgstr "Współczynnik skalowania czcionki"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:1 gtk/gtktexttag.c:1
msgid "Rise"
......@@ -1118,14 +1121,16 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr ""
"Określa, czy przy wyborze koloru powinna być możliwość określenia jego "
"nieprzepuszczalności"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Has palette"
msgstr ""
msgstr "Ma paletę"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr ""
msgstr "Określa, czy powinna być użyta paleta"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Current Color"
......@@ -1142,6 +1147,8 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"Bieżąca wartość nieprzepuszczalności (0 - w pełni przezroczysty, 65535 - w "
"pełni nieprzepuszczalny)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Custom palette"
......@@ -1149,7 +1156,7 @@ msgstr "Paleta użytkownika"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr ""
msgstr "Paleta używana przy wyborze koloru"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid ""
......@@ -1213,7 +1220,7 @@ msgstr "Ilość niebieskiego światła w kolorze."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "_Opacity:"
msgstr "_Przepuszczalność:"
msgstr "_Nieprzepuszczalność:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
msgid "Transparency of the currently-selected color."
......@@ -1260,7 +1267,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcombo.c:1
msgid "Allow empty"
msgstr ""
msgstr "Dopuszczanie pustych"
#: gtk/gtkcombo.c:1
msgid "Whether an empty value may be entered in this field"
......@@ -1268,23 +1275,23 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcombo.c:1
msgid "Value in list"
msgstr ""
msgstr "Wartość na liście"
#: gtk/gtkcombo.c:1
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr ""
msgstr "Określa, czy wprowadzane wartości muszą już znajdować się na liście"
#: gtk/gtkcontainer.c:1
msgid "Resize mode"
msgstr ""
msgstr "Tryb zmiany rozmiaru"
#: gtk/gtkcontainer.c:1
msgid "Specify how resize events are handled"
msgstr ""
msgstr "Określa, jak obsługiwane są zdarzenia zmiany rozmiaru"
#: gtk/gtkcontainer.c:1
msgid "Border width"
msgstr ""
msgstr "Szerokość krawędzi"
#: gtk/gtkcontainer.c:1
msgid "The width of the empty border outside the containers children."
......@@ -1419,7 +1426,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:1
msgid "Invisible character"
msgstr ""
msgstr "Niewidoczny znak"
#: gtk/gtkentry.c:1
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
......@@ -1485,11 +1492,13 @@ msgstr "Aktualnie wybrana nazwa pliku."
#: gtk/gtkfilesel.c:1
msgid "Show file operations"
msgstr ""
msgstr "Wyświetlanie operacji na plikach"
#: gtk/gtkfilesel.c:1
msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed."
msgstr ""
"Określa, czy powinny być wyświetlane przyciski, pozwalające na wykonywanie "
"operacji na plikach."
#. The directories clist
#: gtk/gtkfilesel.c:1
......@@ -1711,7 +1720,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkframe.c:1
msgid "The vertical alignment of the label."
msgstr ""
msgstr "Wyrównanie pionowe etykiety."
#: gtk/gtkframe.c:1 gtk/gtkhandlebox.c:1
msgid "Deprecated property, use shadow_type instead."
......@@ -1756,11 +1765,11 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkhandlebox.c:1
msgid "Handle position"
msgstr ""
msgstr "Położenie uchwytu"
#: gtk/gtkhandlebox.c:1
msgid "Position of the handle relative to the child widget."
msgstr ""
msgstr "Położenie uchwytu względem widgetu pochodnego."
#: gtk/gtkhandlebox.c:1
msgid "Snap edge"
......@@ -1880,7 +1889,7 @@ msgstr "wyczyść"
#: gtk/gtklabel.c:1
msgid "The text of the label."
msgstr ""
msgstr "Tekst etykiety."
#: gtk/gtklabel.c:1
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label."
......@@ -1953,7 +1962,7 @@ msgstr "Pozycja X"
#: gtk/gtklayout.c:1
msgid "X position of child widget"
msgstr ""
msgstr "Poziome położenie widgetu potomnego"
#: gtk/gtklayout.c:1
msgid "Y position"
......@@ -1961,7 +1970,7 @@ msgstr "Pozycja Y"
#: gtk/gtklayout.c:1
msgid "Y position of child widget"
msgstr ""
msgstr "Pionowe położenie widgetu potomnego"
#: gtk/gtklayout.c:1 gtk/gtkviewport.c:1
msgid "Horizontal adjustment"
......@@ -2002,7 +2011,7 @@ msgstr ""
#.
#: gtk/gtkmain.c:1
msgid "default:LTR"
msgstr ""
msgstr "default:LTR"
#: gtk/gtkmenubar.c:1
msgid "Style of bevel around the menubar"
......@@ -2010,7 +2019,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkmenubar.c:1 gtk/gtktoolbar.c:1
msgid "Internal padding"
msgstr ""
msgstr "Wewnętrzna wyściółka"
#: gtk/gtkmenubar.c:1
msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
......@@ -2026,19 +2035,19 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkmessagedialog.c:1
msgid "Message Type"
msgstr ""
msgstr "Typ komunikatu"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:1
msgid "The type of message"
msgstr ""
msgstr "Typ komunikatu"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:1
msgid "Message Buttons"
msgstr ""
msgstr "Przyciski komunikatu"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:1
msgid "The buttons shown in the message dialog"
msgstr ""
msgstr "Przyciski wyświetlane w oknie komunikatu"
#: gtk/gtkmisc.c:1
msgid "X align"
......@@ -2159,7 +2168,7 @@ msgstr "Strona %u"
#: gtk/gtkoptionmenu.c:1
msgid "Menu"
msgstr ""
msgstr "Menu"
#: gtk/gtkoptionmenu.c:1
msgid "The menu of options"
......@@ -2192,11 +2201,11 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkpaned.c:1
msgid "Handle Size"
msgstr ""
msgstr "Rozmiar uchwytu"
#: gtk/gtkpaned.c:1
msgid "Width of handle"
msgstr ""
msgstr "Szerokość uchwytu"
#: gtk/gtkrc.c:1
#, c-format
......@@ -2542,7 +2551,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtksettings.c:1
msgid "Theme Name"
msgstr ""
msgstr "Nazwa tematu"
#: gtk/gtksettings.c:1
msgid "Name of theme RC file to load"
......@@ -3815,6 +3824,8 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkwindow.c:1
msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
msgstr ""
"Określenie czy to okno powinno być zamknięte w momencie zamknięcia okna "
"nadrzędnego"
#: glade/glade_menu_editor.c:1
msgid "Icon"
......@@ -3847,7 +3858,7 @@ msgstr ""
#. ID
#: modules/input/imipa.c:1
msgid "IPA"
msgstr ""
msgstr "IPA"
#. ID
#: modules/input/imthai-broken.c:1
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment