Commit c0323943 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2005-01-08  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent ecc7dd94
2005-01-08 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2005-01-07 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-01 23:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-01 23:11+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-08 00:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-08 00:44+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -179,20 +179,25 @@ msgstr "Felaktigt stycke i animation"
msgid "The ANI image format"
msgstr "Bildformatet ANI"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:225 gdk-pixbuf/io-bmp.c:374
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:227 gdk-pixbuf/io-bmp.c:383
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in bild"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:269
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP-bilden har huvudstorlek som inte stöds"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:286 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:334
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:405
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:320 gdk-pixbuf/io-bmp.c:343
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:424
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP-bilden har felaktig huvuddata"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1132
# Osäker.
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:307
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "BMP-bilder som är uppifrån-och-ned kan inte komprimeras"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1154
msgid "The BMP image format"
msgstr "Bildformatet BMP"
......@@ -1070,25 +1075,25 @@ msgstr "_Infoga Unicode-styrtecken"
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Ogiltigt filnamn: %s"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:62 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1227
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65
msgid "Select A File"
msgstr "Välj en fil"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1229
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:63 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1250
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1256
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:64
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:68
msgid "(None)"
msgstr "(Ingen)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:349
msgid "Select a File"
msgstr "Välj en fil"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1503
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1515
msgid "Other..."
msgstr "Annan..."
......@@ -1116,183 +1121,192 @@ msgstr "Ogiltigt filnamn"
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Mappinnehållet kunde inte visas"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2087
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1119
#, c-format
msgid "Could not get information about '%s': %s"
msgstr "Kunde inte hämta information om \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2095
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Lägg till mappen \"%s\" till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2128
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2136
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "LÄgg till den aktuella mappen till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2130
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2138
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Lägg till de valda mapparna till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2170
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2178
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Ta bort bokmärket \"%s\""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2583
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2591
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr ""
"Kunde inte lägga till ett bokmärke för \"%s\" eftersom det är ett ogiltigt "
"namn på en sökväg."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2761
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2769
msgid "Shortcuts"
msgstr "Genvägar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2815
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2823
msgid "Folder"
msgstr "Mapp"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2867 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2875 gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2874
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2882
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "Lägg till den valda mappen till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2879 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2887 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
msgstr "_Ta bort"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2886
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2894
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Ta bort markerat bokmärke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2981
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2997
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr "_Lägg till i genvägar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2995
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3007
msgid "Open _Location"
msgstr "Öppna _plats"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3019
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Visa _dolda filer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3119 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3143 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3150
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3174
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3175
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3199
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3188
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3212
msgid "Modified"
msgstr "Ändrad"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3220
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3244
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Välj vilka typer av filer som visas"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3256
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3280
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Skapa mapp"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3374
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3398
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3414
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3438
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Bläddra efter andra mappar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3664
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3688
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Spara i _mappen:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3666
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3690
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Skapa i _mappen:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4490
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4523
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan inte byta till mappen eftersom den inte är lokal"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5015
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5048
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Genvägen %s finns inte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5475
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5508
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Kunde inte montera %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5768
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5802
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Ange namnet på den nya mappen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5810
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5844
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d byte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5812
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5846
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f kB"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5814
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5848
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f MB"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5816
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5850
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f GB"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5868
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5902
msgid "Today"
msgstr "Idag"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5870
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5904
msgid "Yesterday"
msgstr "Igår"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5881
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5915
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5951
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5985
msgid "Cannot change folder"
msgstr "Kan inte byta mapp"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5952
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5986
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr "Mappen du angav är en ogiltig sökväg."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5991
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6025
#, c-format
msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
msgstr "Kunde inte bygga filnamnet från \"%s\" och \"%s\""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6027
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6061
msgid "Could not select item"
msgstr "Kunde inte välja objekt"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6067
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6101
msgid "Open Location"
msgstr "Öppna plats"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6074
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6108
msgid "Save in Location"
msgstr "Spara på plats"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6098
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6132
msgid "_Location:"
msgstr "_Plats:"
......@@ -1475,17 +1489,18 @@ msgid "(Empty)"
msgstr "(Tom)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:415 gtk/gtkfilesystemunix.c:429
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:626
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:626 gtk/gtkfilesystemwin32.c:482
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:495 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1530
#, c-format
msgid "Error getting information for '%s': %s"
msgstr "Fel vid hämtning av information för \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:495
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:495 gtk/gtkfilesystemwin32.c:537
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Fel vid skapande av katalogen \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:575 gtk/gtkfilesystemwin32.c:515
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:575 gtk/gtkfilesystemwin32.c:597
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Detta filsystem stöder inte montering"
......@@ -1507,7 +1522,7 @@ msgstr ""
"Namnet \"%s\" är inte giltigt eftersom det innehåller tecknet \"%s\". Använd "
"ett annat namn."
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1443
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1443 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1004
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed: %s"
msgstr "Bokmärkessparande misslyckades: %s"
......@@ -1527,30 +1542,6 @@ msgstr "\"%s\" finns inte i bokmärkeslistan"
msgid "Error getting information for '%s'"
msgstr "Fel vid hämtning av information för \"%s\""
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:407
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:414 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1384
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
msgstr "fel vid hämtning av information för \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:455
#, c-format
msgid "error creating directory '%s': %s"
msgstr "fel vid skapande av katalogen \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:928
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed (%s)"
msgstr "Bokmärkessparande misslyckades (%s)"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1131
msgid "This file system does not support icons for everything"
msgstr "Detta filsystem stöder inte ikoner till allt"
#: gtk/gtkfontbutton.c:178 gtk/gtkfontbutton.c:295
msgid "Pick a Font"
msgstr "Välj ett typsnitt"
......@@ -1607,7 +1598,7 @@ msgstr "_Gammavärde"
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Fel vid inläsning av ikonen: %s"
#: gtk/gtkicontheme.c:1262
#: gtk/gtkicontheme.c:1263
#, c-format
msgid ""
"Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\n"
......@@ -1620,7 +1611,7 @@ msgstr ""
"Du kan få tag i en kopia från:\n"
"\t%s"
#: gtk/gtkicontheme.c:1327
#: gtk/gtkicontheme.c:1328
#, c-format
msgid "Icon '%s' not present in theme"
msgstr "Ikonen \"%s\" finns inte i temat"
......@@ -2219,6 +2210,27 @@ msgstr "X-inmatningsmetod"
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "Kunde inte hämta information för filen \"%s\": %s"
#~ msgid "Select a File"
#~ msgstr "Välj en fil"
#~ msgid "Select a file"
#~ msgstr "Välj en fil"
#~ msgid "%s: %s"
#~ msgstr "%s: %s"
#~ msgid "error getting information for '%s': %s"
#~ msgstr "fel vid hämtning av information för \"%s\": %s"
#~ msgid "error creating directory '%s': %s"
#~ msgstr "fel vid skapande av katalogen \"%s\": %s"
#~ msgid "Bookmark saving failed (%s)"
#~ msgstr "Bokmärkessparande misslyckades (%s)"
#~ msgid "This file system does not support icons for everything"
#~ msgstr "Detta filsystem stöder inte ikoner till allt"
#~ msgid ""
#~ "Could not change the current folder to %s:\n"
#~ "%s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment