Commit bcacd611 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Tino Meinen.

2007-09-06  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.

svn path=/trunk/; revision=18736
parent 9baf00b2
2007-09-06 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2007-09-05 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Update some more.
......
......@@ -28,8 +28,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-21 04:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-04 05:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-16 03:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-06 03:12+0200\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -257,7 +257,7 @@ msgstr "Een pictogram met naam voor een logo in het info-venster."
msgid "Wrap license"
msgstr "Licentie doorloop"
# of de licentietekst omgebogen wordt
# of de licentietekst omgebogen wordt/afbreekt/doorloopt
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:413
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Of de licentietekst doorloopt."
......@@ -268,7 +268,7 @@ msgstr "Sneltoets afsluiting"
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:115
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "De in de gaten te houden afsluiting voor sneltoets-veranderingen"
msgstr "De in de gaten te houden afsluiting voor sneltoetswijziging"
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:121
msgid "Accelerator Widget"
......@@ -437,7 +437,7 @@ msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Of de actiegroep zichtbaar is."
#: ../gtk/gtkadjustment.c:86 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:268
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:181 ../gtk/gtkspinbutton.c:268
msgid "Value"
msgstr "Waarde"
......@@ -806,6 +806,15 @@ msgstr "Positie"
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "De index van de dochter in de moeder"
# vertaaldomein/taalgebied
#: ../gtk/gtkbuilder.c:104
msgid "Translation Domain"
msgstr "Taalgebied"
#: ../gtk/gtkbuilder.c:105
msgid "The translation domain used by gettext"
msgstr "Het taalgebied dat door gettext gebruikt wordt"
#: ../gtk/gtkbutton.c:200
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
......@@ -837,7 +846,7 @@ msgstr ""
"Indien aangevinkt wordt het label gebruikt om een voorraad-item te kiezen in "
"plaats van weergegeven te worden"
#: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:751
#: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:784
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:401
msgid "Focus on click"
msgstr "Aandacht bij klikken"
......@@ -1268,7 +1277,7 @@ msgstr "Pulseren"
msgid ""
"Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
"don't know how much."
msgstr ""
msgstr "Zet dit op een positieve waarde om aan te geven dat er voortgang is, maar dat u niet weet hoeveel."
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:187 ../gtk/gtkprogress.c:115
msgid "Text x alignment"
......@@ -1277,13 +1286,10 @@ msgstr "Tekst x-uitlijning"
# RTL right to left
# misschien omzetten naar RNL?
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:188 ../gtk/gtkprogress.c:116
#, fuzzy
msgid ""
"The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"De horizontale opstelling, van 0 (links) naar 1 (rechts). Omgekeerd voor RTL "
"indelingen"
msgstr "De horizontale uitlijning van tekst, van 0 (links) naar 1 (rechts). Omgekeerd voor RTL indelingen"
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:204 ../gtk/gtkprogress.c:122
msgid "Text y alignment"
......@@ -1304,14 +1310,15 @@ msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
msgstr "Oriëntatie en groeirichting van de voortgangsbalk"
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:93 ../gtk/gtkprogressbar.c:122
#: ../gtk/gtkrange.c:345 ../gtk/gtkspinbutton.c:207
#: ../gtk/gtkrange.c:345 ../gtk/gtkscalebutton.c:200
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:207
msgid "Adjustment"
msgstr "Aanpassing"
# BUG engels: overbodige punt aan einde zin
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:94
#, fuzzy
msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton."
msgstr "De aanpassing die de waarde van een spinknop bevat"
msgstr "De aanpassing die de waarde van de spinknop bevat"
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:109
msgid "Climb rate"
......@@ -1547,7 +1554,7 @@ msgstr ""
"Hoe de tekenreeks in meerdere regels wordt gebroken wanneer de cel-renderer "
"niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven."
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:468 ../gtk/gtkcombobox.c:640
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:468 ../gtk/gtkcombobox.c:673
msgid "Wrap width"
msgstr "Terugloopbreedte"
......@@ -1686,14 +1693,12 @@ msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
msgstr "Of dit label de ellipsis-modus beïnvloedt"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:560
#, fuzzy
msgid "Align set"
msgstr "Uitlijning"
msgstr "Uitlijning ingesteld"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:561
#, fuzzy
msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
msgstr "Of dit label de ellipsis-modus beïnvloedt"
msgstr "Of deze tag de uitlijningsmodus beïnvloedt"
#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:126
msgid "Toggle state"
......@@ -1801,7 +1806,7 @@ msgstr "Titel"
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "De titel van het kleurselectievenster"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:202 ../gtk/gtkcolorsel.c:1871
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:202 ../gtk/gtkcolorsel.c:1857
msgid "Current Color"
msgstr "Huidige Kleur"
......@@ -1809,7 +1814,7 @@ msgstr "Huidige Kleur"
msgid "The selected color"
msgstr "De geselecteerde kleur"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:217 ../gtk/gtkcolorsel.c:1878
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:217 ../gtk/gtkcolorsel.c:1864
msgid "Current Alpha"
msgstr "Huidig Alpha"
......@@ -1819,37 +1824,37 @@ msgstr ""
"De geselecteerde doorzichtigheid (0 is volledig transparant, 65535 is "
"volledig dekkend)"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1857
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1843
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Heeft een regelpaneel voor doorzichtigheid"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1858
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1844
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Of de kleurenkiezer ook de doorzichtigheid kan instellen"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1864
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1850
msgid "Has palette"
msgstr "Heeft palet"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1865
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1851
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Of een kleurenpalet gebruikt moet worden"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1872
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1858
msgid "The current color"
msgstr "De huidige kleur"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1879
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1865
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"De huidige waarde van doorzichtigheid (0 is volledig transparant, 65535 is "
"volledig dekkend)"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1893
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1879
msgid "Custom palette"
msgstr "Zelfgekozen palet"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1894
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1880
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "Te gebruiken kleurenkaart in de kleurenselectie"
......@@ -1894,42 +1899,42 @@ msgstr "Waarde in lijst"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Of ingegeven waardes altijd in de lijst aanwezig moeten zijn"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:623
#: ../gtk/gtkcombobox.c:656
msgid "ComboBox model"
msgstr "ComboBox model"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:624
#: ../gtk/gtkcombobox.c:657
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Het model voor de combo-box"
# hoe moeten we dit zien?
# grid: netwerk, rooster, raster
# layouting: indeling
#: ../gtk/gtkcombobox.c:641
#: ../gtk/gtkcombobox.c:674
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr "Breedte laten doorlopen om de items in te delen op een rooster"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:663
#: ../gtk/gtkcombobox.c:696
msgid "Row span column"
msgstr "'Row span' kolom"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:664
#: ../gtk/gtkcombobox.c:697
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "TreeModel-kolom die de 'row span' waarden bevat"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:685
#: ../gtk/gtkcombobox.c:718
msgid "Column span column"
msgstr "'Column span' kolom"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:686
#: ../gtk/gtkcombobox.c:719
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "TreeModel-kolom die de 'colomn span' waarden bevat"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:707
#: ../gtk/gtkcombobox.c:740
msgid "Active item"
msgstr "Actieve item"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:708
#: ../gtk/gtkcombobox.c:741
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Het item dat momenteel actief is"
......@@ -1937,31 +1942,31 @@ msgstr "Het item dat momenteel actief is"
# afscheurlijn/afscheurmogelijkheid
# afscheurlijn aan menus toevoegen
# Menus hebben afscheurlijn<
#: ../gtk/gtkcombobox.c:727 ../gtk/gtkuimanager.c:220
#: ../gtk/gtkcombobox.c:760 ../gtk/gtkuimanager.c:220
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Afscheurlijn aan menus toevoegen"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:728
#: ../gtk/gtkcombobox.c:761
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Of dropdowns een afscheurlijn moeten hebben"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:743 ../gtk/gtkentry.c:522
#: ../gtk/gtkcombobox.c:776 ../gtk/gtkentry.c:522
msgid "Has Frame"
msgstr "Heeft kader"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:744
#: ../gtk/gtkcombobox.c:777
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Of de combobox een kader rond de dochter tekent"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:752
#: ../gtk/gtkcombobox.c:785
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Of de combobox de aandacht krijgt als het met de muis wordt aangeklikt"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:767 ../gtk/gtkmenu.c:484
#: ../gtk/gtkcombobox.c:800 ../gtk/gtkmenu.c:484
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Afscheur-titel"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:768
#: ../gtk/gtkcombobox.c:801
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
"off"
......@@ -1969,40 +1974,39 @@ msgstr ""
"Een titel die weergegeven kan worden door de windowmanager als dit menu "
"losgescheurd wordt"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:785
#: ../gtk/gtkcombobox.c:818
msgid "Popup shown"
msgstr "Popup getoond"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:786
#: ../gtk/gtkcombobox.c:819
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr "Of de dropdown van de combo getoond wordt"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:792
#: ../gtk/gtkcombobox.c:825
msgid "Appears as list"
msgstr "Verschijnt als lijst"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:793
#: ../gtk/gtkcombobox.c:826
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Of dropdowns als lijsten getoond worden in plaats van als menus"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:809
#: ../gtk/gtkcombobox.c:842
msgid "Arrow Size"
msgstr "Pijlgrootte"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:810
#: ../gtk/gtkcombobox.c:843
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "De minimumgrootte van de pijl in de combobox"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:825 ../gtk/gtkentry.c:622 ../gtk/gtkhandlebox.c:176
#: ../gtk/gtkcombobox.c:858 ../gtk/gtkentry.c:622 ../gtk/gtkhandlebox.c:176
#: ../gtk/gtkmenubar.c:201 ../gtk/gtkstatusbar.c:186 ../gtk/gtktoolbar.c:613
#: ../gtk/gtkviewport.c:122
msgid "Shadow type"
msgstr "Schaduwtype"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:826
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkcombobox.c:859
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "Breedte van het kader rondom de tab-labels"
msgstr "Het soort schaduw rondom de combobox"
#: ../gtk/gtkcontainer.c:237
msgid "Resize mode"
......@@ -2010,8 +2014,7 @@ msgstr "Aanpasbare afmetingen"
#: ../gtk/gtkcontainer.c:238
msgid "Specify how resize events are handled"
msgstr ""
"Specificeer hoe 'afmetingen aanpassen' gebeurtenissen worden afgehandeld."
msgstr "Specificeren hoe ‘afmetingen aanpassen’ wordt afgehandeld."
#: ../gtk/gtkcontainer.c:245
msgid "Border width"
......@@ -2306,7 +2309,8 @@ msgstr "Enkel resultaat popup"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:373
msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
msgstr "Indien WAAR, zal het popup-venster verschijnen bij een enkele overeenkomst."
msgstr ""
"Indien WAAR, zal het popup-venster verschijnen bij een enkele overeenkomst."
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:387
msgid "Inline selection"
......@@ -2403,7 +2407,7 @@ msgstr "Backend bestandsysteem"
msgid "Name of file system backend to use"
msgstr "Naam van de gebruikte backend voor het bestandsysteem"
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:210 ../gtk/gtkrecentchooser.c:169
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:210 ../gtk/gtkrecentchooser.c:252
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
......@@ -2455,7 +2459,7 @@ msgid "Application supplied widget for extra options."
msgstr "Widget door toepassing geleverd voor extra opties."
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:246 ../gtk/gtkfilesel.c:539
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:142
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:191
msgid "Select Multiple"
msgstr "Meerdere selecteren"
......@@ -2855,7 +2859,7 @@ msgstr "Pictogramverzameling"
msgid "Icon set to display"
msgstr "Weer te geven pictogramverzameling"
#: ../gtk/gtkimage.c:187 ../gtk/gtktoolbar.c:530
#: ../gtk/gtkimage.c:187 ../gtk/gtkscalebutton.c:191 ../gtk/gtktoolbar.c:530
msgid "Icon size"
msgstr "Pictogramafmetingen"
......@@ -3220,7 +3224,8 @@ msgstr "Submenu"
#: ../gtk/gtkmenuitem.c:205
msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
msgstr "Het submenu dat met het menuitem is verbonden, of NULL als het er geen heeft"
msgstr ""
"Het submenu dat met het menuitem is verbonden, of NULL als het er geen heeft"
#: ../gtk/gtkmenushell.c:363
msgid "Take Focus"
......@@ -3230,11 +3235,11 @@ msgstr "Aandacht pakken"
msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
msgstr "Een boolese die aangeeft of het menu toetsenbordaandacht neemt"
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:236 ../gtk/gtkoptionmenu.c:161
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:219 ../gtk/gtkoptionmenu.c:161
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:237
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:220
msgid "The dropdown menu"
msgstr "Het dropdown menu"
......@@ -3723,7 +3728,7 @@ msgid "Printer settings"
msgstr "Printerinstellingen"
#: ../gtk/gtkprintjob.c:143 ../gtk/gtkprintjob.c:144
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:231
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:229
msgid "Page Setup"
msgstr "Pagina-instellingen"
......@@ -3748,11 +3753,11 @@ msgstr "Standaard pagina-instelling"
msgid "The GtkPageSetup used by default"
msgstr "De GtkPageSetup die standaard wordt gebruikt"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:896 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:249
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:896 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:247
msgid "Print Settings"
msgstr "Afdrukinstellingen"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:897 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:250
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:897 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:248
msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
msgstr ""
"De GtkPrintSettings die gebruikt worden voor het initialiseren van het "
......@@ -3774,11 +3779,11 @@ msgstr "Aantal pagina's"
msgid "The number of pages in the document."
msgstr "Het aantal pagina's in het document."
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:962 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:239
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:962 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:237
msgid "Current Page"
msgstr "Huidige pagina"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:963 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:240
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:963 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:238
msgid "The current page in the document"
msgstr "De huidige pagina in het document"
......@@ -3858,15 +3863,15 @@ msgstr "Zelfgekozen tabblad-label"
msgid "Label for the tab containing custom widgets."
msgstr "Label voor het tabblad met zelfgekozen widgets."
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:232
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:230
msgid "The GtkPageSetup to use"
msgstr "De te gebruiken GtkPageSetup"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:257
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:255
msgid "Selected Printer"
msgstr "Geselecteerde printer"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:258
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:256
msgid "The GtkPrinter which is selected"
msgstr "De geselecteerde GtkPinter"
......@@ -3889,8 +3894,8 @@ msgstr ""
msgid "Show text"
msgstr "Tekst tonen"
# BUG engels: overbodige punt aan eind van zin
#: ../gtk/gtkprogress.c:109
#, fuzzy
msgid "Whether the progress is shown as text."
msgstr "Of de voortgang weergegeven wordt als tekst"
......@@ -4182,92 +4187,92 @@ msgstr ""
"Of de goot over de volledige lengte getekend wordt of dat de stappers en de "
"spatiëring er buiten vallen"
#: ../gtk/gtkrecentaction.c:654 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:212
#: ../gtk/gtkrecentaction.c:654 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:209
msgid "Show Numbers"
msgstr "Nummers tonen"
# niet helemaal strict vertaald, maar wel duidelijk
#: ../gtk/gtkrecentaction.c:655 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:213
#: ../gtk/gtkrecentaction.c:655 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:210
msgid "Whether the items should be displayed with a number"
msgstr "Of de items een nummer moeten krijgen"
# bah! Recentelijk-beheer/Beheer voor recente bestanden/toepassingen
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:112
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:120
msgid "Recent Manager"
msgstr "Recent-beheer"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:113
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:121
msgid "The RecentManager object to use"
msgstr "Het te gebruiken RecenManager object"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:118
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:135
msgid "Show Private"
msgstr "Privé tonen"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:119
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:136
msgid "Whether the private items should be displayed"
msgstr "Of privé-items moeten worden weergegeven"
# vertalen of niet?
# werktip
# tip
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:124
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:149
msgid "Show Tooltips"
msgstr "Tooltips tonen"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:125
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:150
msgid "Whether there should be a tooltip on the item"
msgstr "Of er een tooltip bij het item hoort"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:130
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:162
msgid "Show Icons"
msgstr "Pictogrammen tonen"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:131
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:163
msgid "Whether there should be an icon near the item"
msgstr "Of er een pictogram naast het item hoort"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:136
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:178
msgid "Show Not Found"
msgstr "Niet gevonden tonen"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:137
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:179
msgid "Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed"
msgstr ""
"Of items die naar niet beschikbare bronnen wijzen moeten worden weergegeven"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:143
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:192
msgid "Whether to allow multiple items to be selected"
msgstr "Of meerdere items tegelijk geselecteerd mogen worden"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:148
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:205
msgid "Local only"
msgstr "Alleen lokale"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:149
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:206
msgid "Whether the selected resource(s) should be limited to local file: URIs"
msgstr ""
"Of de geselecteerde bron(nen) beperkt moeten worden tot lokale bestand-URIs"
# grenswaarde
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:154 ../gtk/gtkrecentmanager.c:265
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:222 ../gtk/gtkrecentmanager.c:265
msgid "Limit"
msgstr "Limiet"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:155
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:223
msgid "The maximum number of items to be displayed"
msgstr "Het maximum aantal items dat weergegeven wordt"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:162
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:237
msgid "Sort Type"
msgstr "Sorteertype"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:163
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:238
msgid "The sorting order of the items displayed"
msgstr "De sorteervolgorde van de getoonde items"
# bronnen/bestandstypen
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:170
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:253
msgid "The current filter for selecting which resources are displayed"
msgstr "Het huidige filter dat bepaalt welke bestandstypen weergegeven worden"
......@@ -4361,6 +4366,30 @@ msgstr "Waardespatiëring"
msgid "Space between value text and the slider/trough area"
msgstr "Afstand tussen de waarde-tekst en het schuifobject"
# beter? de hoeveelheid verandering/aanpassing
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:182
#, fuzzy
msgid "The value of the scale"
msgstr "De waarde van de aanpassing"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:192
msgid "The icon size"
msgstr "De pictogramgrootte"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:201
#, fuzzy
msgid ""
"The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object"
msgstr "De GtkAdjustment die de huidige waarde van dit bereikobject bevat"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:229
msgid "Icons"
msgstr "Pictogrammen"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:230
msgid "List of icon names"
msgstr "Lijst met pictogramnamen"
#: ../gtk/gtkscrollbar.c:50
msgid "Minimum Slider Length"
msgstr "Minimum schuifobjectlengte"
......@@ -4454,7 +4483,7 @@ msgstr "Stijl van de rand rondom de inhoud"
#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:292
msgid "Scrollbars within bevel"
msgstr ""
msgstr "Schuifbalken binnen rand"
#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:293
#, fuzzy
......@@ -4699,10 +4728,10 @@ msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
msgstr ""
"Of knoppen in dialoogvensters in de alternatieve knopvolgorde moeten staan"
# omgekeerde richting
#: ../gtk/gtksettings.c:443
#, fuzzy
msgid "Alternative sort indicator direction"
msgstr "Alternatieve knoppenvolgorde"
msgstr "Alternatieve richting voor de sorteerindicator"
#: ../gtk/gtksettings.c:444
msgid ""
......@@ -4811,7 +4840,7 @@ msgstr "Tijd waarna bladermodus uitgeschadeld wordt"
#: ../gtk/gtksettings.c:641
msgid "Keynav Cursor Only"
msgstr ""
msgstr "Alleen toetsenbordnavigatie"
#: ../gtk/gtksettings.c:642
msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
......@@ -4832,7 +4861,9 @@ msgstr "Foutpiep"
#: ../gtk/gtksettings.c:681
msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
msgstr "Indien WAAR zullen fouten bij toetsenbordnavigatie of andere fouten een piep geven"
msgstr ""
"Indien WAAR zullen fouten bij toetsenbordnavigatie of andere fouten een piep "
"geven"
#: ../gtk/gtksettings.c:698
msgid "Color Hash"
......@@ -4859,34 +4890,30 @@ msgstr "Standaard printer-backend"
msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
msgstr "Lijst met de standaard te gebruiken GtkPrintbackend backends"
# acroread/evince/xpdf
#: ../gtk/gtksettings.c:749
msgid "Default command to run when displaying a print preview"
msgstr ""
msgstr "Standaardopdracht voor het maken van een afdrukvoorbeeld"
#: ../gtk/gtksettings.c:750
msgid "Command to run when displaying a print preview"
msgstr ""
#: ../gtk/gtksettings.c:766
#, fuzzy
msgid "Enable Mnemonics"