Commit bbb9c4a1 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent cb314515
......@@ -4,21 +4,21 @@
#
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2007.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007 - 2010.
# Klemen Košir <klemen.nna@gmail.com>, 2010 - 2011.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007 - 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk%2b&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-11 18:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-11 21:51+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-13 21:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:54+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
......@@ -501,19 +501,19 @@ msgstr "Domača stran"
msgid "About %s"
msgstr "O programu %s"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2372
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2374
msgid "Created by"
msgstr "Ustvaril:"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2375
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2377
msgid "Documented by"
msgstr "Dokumentirali"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2385
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2387
msgid "Translated by"
msgstr "Prevedli"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2390
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2392
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafično podobo oblikovali"
......@@ -587,67 +587,67 @@ msgctxt "keyboard label"
msgid "Backslash"
msgstr "Leva poševnica"
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:264
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:268
msgid "Other application..."
msgstr "Drug program ..."
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:128
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:130
msgid "Failed to look for applications online"
msgstr "Iskanje programov na spletu je spodletelo"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:165
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:171
msgid "Find applications online"
msgstr "Najdi programe na spletu"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:213
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:221
msgid "Could not run application"
msgstr "Programa ni mogoče zagnati"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:226
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:234
#, c-format
msgid "Could not find '%s'"
msgstr "'%s' ni mogoče najti"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:229
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:237
msgid "Could not find application"
msgstr "Programa ni mogoče najti"
#. Translators: %s is a filename
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:347
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:355
#, c-format
msgid "Select an application to open \"%s\""
msgstr "Izberite program za odpiranje datotek \"%s\""
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:348
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:356
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:642
#, c-format
msgid "No applications available to open \"%s\""
msgstr "Za odpiranje datotek \"%s\" ni razpoložljivih programov"
#. Translators: %s is a file type description
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:354
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:362
#, c-format
msgid "Select an application for \"%s\" files"
msgstr "Izberite program za odpiranje datotek \"%s\""
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:356
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:364
#, c-format
msgid "No applications available to open \"%s\" files"
msgstr "Za odpiranje datotek \"%s\" ni razpoložljivih programov"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:372
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:380
msgid "Click \"Show other applications\", for more options, or \"Find applications online\" to install a new application"
msgstr "Za več možnosti izberite \"Pokaži druge programe\", za namestitev novih pa \"Najdi programe na spletu\""
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:442
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:450
msgid "Forget association"
msgstr "Pozabi povezavo"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:507
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:515
msgid "Show other applications"
msgstr "Pokaži druge programe"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:525
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:533
msgid "_Select"
msgstr "_Izberi"
......@@ -931,80 +931,80 @@ msgstr "default:mm"
#. And show the custom paper dialog
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:372
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3255
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3253
msgid "Manage Custom Sizes"
msgstr "Upravljanje poljubnih velikosti"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:532
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:533
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:788
msgid "inch"
msgstr "palec"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:534
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:535
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:786
msgid "mm"
msgstr "mm"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:579
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:580
msgid "Margins from Printer..."
msgstr "Robovi pri tiskalniku ..."
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:745
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:746
#, c-format
msgid "Custom Size %d"
msgstr "Poljubna velikost %d"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1057
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1085
msgid "_Width:"
msgstr "Š_irina:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1069
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1097
msgid "_Height:"
msgstr "_Višina:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1081
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1109
msgid "Paper Size"
msgstr "Velikost papirja"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1090
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1118
msgid "_Top:"
msgstr "_Zgoraj:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1102
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1130
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Spodaj:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1114
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1142
msgid "_Left:"
msgstr "_Levo:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1126
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1154
msgid "_Right:"
msgstr "_Desno:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1167
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1195
msgid "Paper Margins"
msgstr "Robovi papirja"
#: ../gtk/gtkentry.c:8757
#: ../gtk/gtkentry.c:8761
#: ../gtk/gtktextview.c:8272
msgid "Input _Methods"
msgstr "Načini _vnosa"
#: ../gtk/gtkentry.c:8771
#: ../gtk/gtkentry.c:8775
#: ../gtk/gtktextview.c:8286
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Vstavi nadzorni znak Unicode"
#: ../gtk/gtkentry.c:10179
#: ../gtk/gtkentry.c:10183
msgid "Caps Lock and Num Lock are on"
msgstr "Tipki Caps Lock in Num Lock sta vključeni"
#: ../gtk/gtkentry.c:10181
#: ../gtk/gtkentry.c:10185
msgid "Num Lock is on"
msgstr "Tipka Num Lock je vključena"
#: ../gtk/gtkentry.c:10183
#: ../gtk/gtkentry.c:10187
msgid "Caps Lock is on"
msgstr "Tipka Caps Lock je vključena"
......@@ -1016,7 +1016,7 @@ msgid "Select a File"
msgstr "Izberite datoteko"
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:63
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1865
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1808
msgid "Desktop"
msgstr "Namizje"
......@@ -1028,48 +1028,48 @@ msgstr "(Brez)"
msgid "Other..."
msgstr "Drugo ..."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:148
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:149
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Vpišite ime nove mape"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:960
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:958
msgid "Could not retrieve information about the file"
msgstr "Ni mogoče pridobiti podatkov o datoteki"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:971
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:969
msgid "Could not add a bookmark"
msgstr "Ni mogoče dodati zaznamka"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:982
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:980
msgid "Could not remove bookmark"
msgstr "Ni mogoče odstraniti zaznamka"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:993
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:991
msgid "The folder could not be created"
msgstr "Ni mogoče ustvariti mape"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1006
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1004
msgid "The folder could not be created, as a file with the same name already exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
msgstr "Ni mogoče ustvariti mape, saj že obstaja datoteka z enakim imenom. Poskusite uporabiti drugo ime za mapo ali pa najprej preimenujte datoteko"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1020
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1018
msgid "You need to choose a valid filename."
msgstr "Izbrati morate veljavno ime datoteke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1023
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1021
#, c-format
msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
msgstr "Datoteke pod %s ni mogoče ustvariti, ker ni mapa"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1035
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1033
msgid "You may only select folders. The item that you selected is not a folder; try using a different item."
msgstr "Izbrati je mogoče le mape, kar pa izbran predmet ni."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1045
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1043
msgid "Invalid file name"
msgstr "Neveljavno ime datoteke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1055
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1053
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Ni mogoče prikazati vsebine mape"
......@@ -1077,211 +1077,218 @@ msgstr "Ni mogoče prikazati vsebine mape"
#. * is a hostname. Nautilus and the panel contain the same string
#. * to translate.
#.
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1608
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1580
#, c-format
msgid "%1$s on %2$s"
msgstr "%1$s na %2$s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1784
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1729
msgid "Search"
msgstr "Poišči"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1808
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9485
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1753
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4867
msgid "Recently Used"
msgstr "Nedavno uporabljeno"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2464
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2352
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Izberite, katere vrste datotek naj bodo prikazane"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2823
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2711
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Dodaj mapo '%s' med zaznamke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2867
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2755
#, c-format
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Dodaj trenutno mapo med zaznamke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2869
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2757
#, c-format
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Dodaj izbrane mape med zaznamke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2907
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2795
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Odstrani zaznamek '%s'"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2909
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2797
#, c-format
msgid "Bookmark '%s' cannot be removed"
msgstr "Zaznamka '%s' ni mogoče odstraniti"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2916
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3798
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2804
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3688
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Odstrani izbrani zaznamek"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3479
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3367
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3488
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3376
msgid "Rename..."
msgstr "Preimenuj ..."
#. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3651
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3540
msgid "Places"
msgstr "Mesta"
#. Column header for the file chooser's shortcuts pane
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3708
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3597
msgid "_Places"
msgstr "_Mesta"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3786
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3676
msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
msgstr "Dodaj izbrano mapo med zaznamke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3933
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3823
msgid "Could not select file"
msgstr "Ni mogoče izbrati datoteke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4106
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3996
msgid "_Add to Bookmarks"
msgstr "Dodaj med _zaznamke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4119
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4009
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Pokaži _skrite datoteke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4126
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4016
msgid "Show _Size Column"
msgstr "Pokaži stolpec _velikosti"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4351
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4241
msgid "Files"
msgstr "Datoteke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4402
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4292
msgid "Name"
msgstr "Ime"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4425
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4315
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4439
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4329
msgid "Modified"
msgstr "Spremenjeno"
#. Label
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4694
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4410
#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:793
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4737
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Brskaj za drugimi mapami"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5007
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4705
msgid "Type a file name"
msgstr "Vpišite ime datoteke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4752
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4763
#| msgid "Select a folder"
msgid "Please select a folder below"
msgstr "Izberite mapo"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4758
#| msgid "Type a file name"
msgid "Please type a file name"
msgstr "Vpišite ime datoteke"
#. Create Folder
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5050
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4829
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Ustvari _mapo"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5060
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4877
msgid "Search:"
msgstr "Poišči:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4924
msgid "_Location:"
msgstr "_Mesto:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5265
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5239
msgid "Save in _folder:"
msgstr "S_hrani v mapo:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5267
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5241
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Us_tvari v mapi:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6350
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6335
#, c-format
msgid "Could not read the contents of %s"
msgstr "Ni mogoče prebrati vsebine %s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6354
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6339
msgid "Could not read the contents of the folder"
msgstr "Ni mogoče prebrati vsebine mape"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6447
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6515
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6660
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6432
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6500
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6652
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6462
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6447
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6464
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6449
msgid "Yesterday at %H:%M"
msgstr "Včeraj ob %H:%M"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7126
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7134
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Ni mogoče zamenjati mape, ker ni krajevna"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7723
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7744
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7734
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7755
#, c-format
msgid "Shortcut %s already exists"
msgstr "Bližnjica %s že obstaja"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7834
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7845
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Bližnjica %s še ne obstaja"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8093
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8091
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:480
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Datoteka z imenom \"%s\" že obstaja. Ali jo želite zamenjati?"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8096
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8094
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:484
#, c-format
msgid "The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
msgstr "Datoteka že obstaja v \"%s\". S prepisom bo izgubljena njena vsebina."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8101
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8099
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:491
msgid "_Replace"
msgstr "_Zamenjaj"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8827
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8904
msgid "Could not start the search process"
msgstr "Ni mogoče zagnati postopka iskanja"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8828
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8905
msgid "The program was not able to create a connection to the indexer daemon. Please make sure it is running."
msgstr "Ni mogoče ustvariti povezave z ozadnjim programom za ustvarjanje kazala. Preverite, če je ta zagnan."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8842
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8919
msgid "Could not send the search request"
msgstr "Ni mogoče poslati zahteve po iskanju"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9061
msgid "Search:"
msgstr "Poišči:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9669
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9711
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Ni mogoče priklopiti %s"
......@@ -1290,6 +1297,8 @@ msgstr "Ni mogoče priklopiti %s"
#. * chooser's text entry, when the user enters an invalid path.
#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:702
#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1179
#: ../gtk/gtkfilesystem.c:721
#, c-format
msgid "Invalid path"
msgstr "Neveljavna pot"
......@@ -1446,12 +1455,12 @@ msgid "System (%s)"
msgstr "Sistem (%s)"
#. Open Link
#: ../gtk/gtklabel.c:6243
#: ../gtk/gtklabel.c:6240
msgid "_Open Link"
msgstr "_Odpri povezavo"
#. Copy Link Address
#: ../gtk/gtklabel.c:6255
#: ../gtk/gtklabel.c:6252
msgid "Copy _Link Address"
msgstr "Kopiraj _naslov povezave"
......@@ -1590,8 +1599,8 @@ msgstr "Lupina Z"
msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
msgstr "Ni mogoče končati procesa s PID %d: %s"
#: ../gtk/gtknotebook.c:4807
#: ../gtk/gtknotebook.c:7443
#: ../gtk/gtknotebook.c:4805
#: ../gtk/gtknotebook.c:7459
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Stran %u"
......@@ -1635,7 +1644,7 @@ msgstr ""
" Spodaj: %s %s"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:856
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3306
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3304
msgid "Manage Custom Sizes..."
msgstr "Upravljanje poljubnih velikosti ..."
......@@ -1644,7 +1653,7 @@ msgid "_Format for:"
msgstr "_Vrsta za:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:929
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3478
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3476
msgid "_Paper size:"
msgstr "_Velikost papirja:"
......@@ -1653,7 +1662,7 @@ msgid "_Orientation:"
msgstr "_Usmerjenost:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1024
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3540
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3538
msgid "Page Setup"
msgstr "Nastavitev strani"
......@@ -1832,45 +1841,45 @@ msgstr "Nedoločena napaka"
msgid "Getting printer information failed"
msgstr "Pridobivanje podatkov tiskalnika ni uspelo"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1873
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1871
msgid "Getting printer information..."
msgstr "Pridobivanje podatkov tiskalnika ..."
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2147
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2145
msgid "Printer"
msgstr "Tiskalnik"
#. Translators: this is the header for the location column in the print dialog
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2157
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2155
msgid "Location"
msgstr "Mesto"
#. Translators: this is the header for the printer status column in the print dialog
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2168
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2166
msgid "Status"
msgstr "Stanje"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2194
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2192
msgid "Range"
msgstr "Območje"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2198
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2196
msgid "_All Pages"
msgstr "_Vse strani"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2205
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2203
msgid "C_urrent Page"
msgstr "_Trenutna stran"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2215
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2213
msgid "Se_lection"
msgstr "_Izbor"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2224
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2222
msgid "Pag_es:"
msgstr "_Strani:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2225
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2223
msgid ""
"Specify one or more page ranges,\n"
" e.g. 1-3,7,11"
......@@ -1878,28 +1887,28 @@ msgstr ""
"Določite enega ali več obsegov strani,\n"
" npr. 1-3,7,11"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2235
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2233
msgid "Pages"
msgstr "Strani"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2248
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2246
msgid "Copies"
msgstr "Kopije"
#. FIXME chpe: too much space between Copies and spinbutton, put those 2 in a hbox and make it span 2 columns
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2253
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2251
msgid "Copie_s:"
msgstr "Kopi_je:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2271
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2269
msgid "C_ollate"
msgstr "_Združi"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2279
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2277
msgid "_Reverse"
msgstr "_Obrnjeno"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2299
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2297
msgid "General"
msgstr "Splošno"
......@@ -1909,42 +1918,42 @@ msgstr "Splošno"
#. Translators: These strings name the possible arrangements of
#. * multiple pages on a sheet when printing
#.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3039
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3037
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3535
msgid "Left to right, top to bottom"
msgstr "Z leve proti desni, od zgoraj navzdol"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3039
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3037
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3535
msgid "Left to right, bottom to top"
msgstr "Z leve proti desni, od spodaj navzgor"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3040
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3038
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3536
msgid "Right to left, top to bottom"
msgstr "Z desne proti levi, od zgoraj navzdol"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3040
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3038
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3536
msgid "Right to left, bottom to top"
msgstr "Z desne proti levi, od spodaj navzgor"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3041
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3039
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3537
msgid "Top to bottom, left to right"
msgstr "Od zgoraj navzdol, od leve proti desni"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3041
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3039
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3537
msgid "Top to bottom, right to left"
msgstr "Od zgoraj navzdol, od desne proti levi"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3042
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3040
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3538
msgid "Bottom to top, left to right"
msgstr "Od spodaj navzgor, od leve proti desni"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3042
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3040
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3538
msgid "Bottom to top, right to left"
msgstr "Od spodaj navzgor, od desne proti levi"
......@@ -1952,126 +1961,126 @@ msgstr "Od spodaj navzgor, od desne proti levi"
#. Translators, this string is used to label the option in the print
#. * dialog that controls in what order multiple pages are arranged
#.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3046
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3059
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3044
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3057
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3570
msgid "Page Ordering"
msgstr "Vrstni red strani"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3075
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3073
msgid "Left to right"
msgstr "Z leve proti desni"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3076
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3074