Commit b585906f authored by Terance Sola's avatar Terance Sola Committed by Terance Edward Sola

Updated Norwegian bokmål translation. Same.

2005-08-12  Terance Sola  <terance@lyse.net>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
	* no.po: Same.
parent e0487815
2005-08-12 Terance Sola <terance@lyse.net>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
* no.po: Same.
2005-08-09 Rhys Jones <rhys@sucs.org>
* cy.po: Updated Welsh translation.
......
......@@ -8,14 +8,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-05 21:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-05 21:49+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-12 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-12 13:40+0200\n"
"Last-Translator: Terance Edward Sola <terance@lyse.net>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.10\n"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:110
msgid "Number of Channels"
......@@ -1251,13 +1252,15 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:435 ../gtk/gtklabel.c:435
#: ../gtk/gtkprogressbar.c:243
msgid "Ellipsize"
msgstr ""
msgstr "Forkort"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:436
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"Det prioriterte stedet å forkorte strengen hvis celletegneren ikke har nok "
"plass til å vise hele strengen, hvis i det hele tatt"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:455 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:367
#: ../gtk/gtklabel.c:455
......@@ -1404,7 +1407,7 @@ msgstr "Om denne merkingen påvirker språket teksten skal rendres som"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:563
msgid "Ellipsize set"
msgstr ""
msgstr "Forkort sett"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:564
#, fuzzy
......@@ -1636,7 +1639,7 @@ msgstr "Legg til avrivningsfelt til menyer"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:660
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr ""
msgstr "Om nedtrekksmenyer skal ha et element som kan dras av"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:675 ../gtk/gtkentry.c:534
msgid "Has Frame"
......@@ -1903,7 +1906,7 @@ msgstr "Om fullføringen skal bli vist i et oppsprettsvindu"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:350
msgid "Popup set width"
msgstr ""
msgstr "Sprett opp sett bredde"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:351
msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
......@@ -1911,7 +1914,7 @@ msgstr "Hvis «TRUE» vil oppsprettvinduet ha samme størrelsen som oppføringen
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:369
msgid "Popup single match"
msgstr ""
msgstr "Sprett opp enslig treff"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:370
msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
......@@ -2070,7 +2073,7 @@ msgstr "Om skjulte filer og mapper skal vises"
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:266
msgid "Do overwrite confirmation"
msgstr ""
msgstr "Vis overskrivingsbekreftelse"
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:267
msgid ""
......@@ -2078,6 +2081,9 @@ msgid ""
"overwrite confirmation dialog if the user selects a file name that already "
"exists."
msgstr ""
"Om filvelger i GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_SAVE vil presentere en "
"bekreftelsedialog for overskriving hvis brukeren velger et filnavn som "
"allerede eksisterer."
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:338
msgid "Dialog"
......@@ -2565,6 +2571,8 @@ msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"Det prioriterte stedet å forkorte strengen hvis etiketten ikke har nok plass "
"til å vise hele strengen, hvis i det hele tatt"
#: ../gtk/gtklabel.c:476
msgid "Single Line Mode"
......@@ -2778,11 +2786,11 @@ msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
msgstr ""
"En tittel som skal vises av vindushåndtereren når denne menyen er avrevet"
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:248 ../gtk/gtkoptionmenu.c:196
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:265 ../gtk/gtkoptionmenu.c:196
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:249
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:266
msgid "The dropdown menu"
msgstr "Hurtigmenyen"
......@@ -3192,6 +3200,8 @@ msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the progressbar does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"Det prioriterte stedet å forkorte strengen hvis framdriftsviseren ikke har "
"nok plass til å vise hele strengen, hvis i det hele tatt"
#: ../gtk/gtkradioaction.c:140
msgid "The value"
......@@ -3648,12 +3658,14 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtksizegroup.c:262
msgid "Ignore hidden"
msgstr ""
msgstr "Ignorer gjemt"
#: ../gtk/gtksizegroup.c:263
msgid ""
"If TRUE, hidden widgets are ignored when determining the size of the group"
msgstr ""
"Hvis «TRUE» blir gjemte skjermelementer ignorert når størrelsen til gruppen "
"skal bli bestemt"
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:244
msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton"
......@@ -4051,7 +4063,7 @@ msgstr "Om denne teksten er gjemt."
#: ../gtk/gtktexttag.c:530
msgid "Paragraph background color name"
msgstr ""
msgstr "Bakgrunnsfargenavn for avsnitt"
#: ../gtk/gtktexttag.c:531
msgid "Paragraph background color as a string"
......@@ -5050,7 +5062,7 @@ msgstr "SANN hvis vinduet ikke skal være i vindulisten."
#: ../gtk/gtkwindow.c:589
msgid "Urgent"
msgstr ""
msgstr "Viktig"
#: ../gtk/gtkwindow.c:590
msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
......@@ -5066,12 +5078,11 @@ msgstr "SANN hvis vinduet skal motta fokus for inndata."
#: ../gtk/gtkwindow.c:619
msgid "Focus on map"
msgstr ""
msgstr "Fokuser på kart"
#: ../gtk/gtkwindow.c:620
#, fuzzy
msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
msgstr "TRUE hvis vinduet skal motta fokus for inndata."
msgstr "«TRUE» hvis vinduet skal få inndatafokus når kartlagt."
#: ../gtk/gtkwindow.c:634
msgid "Decorated"
......
......@@ -8,14 +8,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-05 21:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-05 21:49+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-12 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-12 13:40+0200\n"
"Last-Translator: Terance Edward Sola <terance@lyse.net>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.10\n"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:110
msgid "Number of Channels"
......@@ -1251,13 +1252,15 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:435 ../gtk/gtklabel.c:435
#: ../gtk/gtkprogressbar.c:243
msgid "Ellipsize"
msgstr ""
msgstr "Forkort"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:436
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"Det prioriterte stedet å forkorte strengen hvis celletegneren ikke har nok "
"plass til å vise hele strengen, hvis i det hele tatt"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:455 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:367
#: ../gtk/gtklabel.c:455
......@@ -1404,7 +1407,7 @@ msgstr "Om denne merkingen påvirker språket teksten skal rendres som"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:563
msgid "Ellipsize set"
msgstr ""
msgstr "Forkort sett"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:564
#, fuzzy
......@@ -1636,7 +1639,7 @@ msgstr "Legg til avrivningsfelt til menyer"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:660
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr ""
msgstr "Om nedtrekksmenyer skal ha et element som kan dras av"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:675 ../gtk/gtkentry.c:534
msgid "Has Frame"
......@@ -1903,7 +1906,7 @@ msgstr "Om fullføringen skal bli vist i et oppsprettsvindu"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:350
msgid "Popup set width"
msgstr ""
msgstr "Sprett opp sett bredde"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:351
msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
......@@ -1911,7 +1914,7 @@ msgstr "Hvis «TRUE» vil oppsprettvinduet ha samme størrelsen som oppføringen
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:369
msgid "Popup single match"
msgstr ""
msgstr "Sprett opp enslig treff"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:370
msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
......@@ -2070,7 +2073,7 @@ msgstr "Om skjulte filer og mapper skal vises"
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:266
msgid "Do overwrite confirmation"
msgstr ""
msgstr "Vis overskrivingsbekreftelse"
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:267
msgid ""
......@@ -2078,6 +2081,9 @@ msgid ""
"overwrite confirmation dialog if the user selects a file name that already "
"exists."
msgstr ""
"Om filvelger i GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_SAVE vil presentere en "
"bekreftelsedialog for overskriving hvis brukeren velger et filnavn som "
"allerede eksisterer."
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:338
msgid "Dialog"
......@@ -2565,6 +2571,8 @@ msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"Det prioriterte stedet å forkorte strengen hvis etiketten ikke har nok plass "
"til å vise hele strengen, hvis i det hele tatt"
#: ../gtk/gtklabel.c:476
msgid "Single Line Mode"
......@@ -2778,11 +2786,11 @@ msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
msgstr ""
"En tittel som skal vises av vindushåndtereren når denne menyen er avrevet"
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:248 ../gtk/gtkoptionmenu.c:196
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:265 ../gtk/gtkoptionmenu.c:196
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:249
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:266
msgid "The dropdown menu"
msgstr "Hurtigmenyen"
......@@ -3192,6 +3200,8 @@ msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the progressbar does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"Det prioriterte stedet å forkorte strengen hvis framdriftsviseren ikke har "
"nok plass til å vise hele strengen, hvis i det hele tatt"
#: ../gtk/gtkradioaction.c:140
msgid "The value"
......@@ -3648,12 +3658,14 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtksizegroup.c:262
msgid "Ignore hidden"
msgstr ""
msgstr "Ignorer gjemt"
#: ../gtk/gtksizegroup.c:263
msgid ""
"If TRUE, hidden widgets are ignored when determining the size of the group"
msgstr ""
"Hvis «TRUE» blir gjemte skjermelementer ignorert når størrelsen til gruppen "
"skal bli bestemt"
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:244
msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton"
......@@ -4051,7 +4063,7 @@ msgstr "Om denne teksten er gjemt."
#: ../gtk/gtktexttag.c:530
msgid "Paragraph background color name"
msgstr ""
msgstr "Bakgrunnsfargenavn for avsnitt"
#: ../gtk/gtktexttag.c:531
msgid "Paragraph background color as a string"
......@@ -5050,7 +5062,7 @@ msgstr "SANN hvis vinduet ikke skal være i vindulisten."
#: ../gtk/gtkwindow.c:589
msgid "Urgent"
msgstr ""
msgstr "Viktig"
#: ../gtk/gtkwindow.c:590
msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
......@@ -5066,12 +5078,11 @@ msgstr "SANN hvis vinduet skal motta fokus for inndata."
#: ../gtk/gtkwindow.c:619
msgid "Focus on map"
msgstr ""
msgstr "Fokuser på kart"
#: ../gtk/gtkwindow.c:620
#, fuzzy
msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
msgstr "TRUE hvis vinduet skal motta fokus for inndata."
msgstr "«TRUE» hvis vinduet skal få inndatafokus når kartlagt."
#: ../gtk/gtkwindow.c:634
msgid "Decorated"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment