Commit b3580aa4 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Udated Czech translation

parent 313738b3
......@@ -18,8 +18,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-23 12:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-23 16:06+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 21:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-01 11:50+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -441,38 +441,38 @@ msgstr "UspatDoPaměti"
#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1406
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:369 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:532
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1163
#, fuzzy
#| msgid "No profile available"
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1174
msgid "No GL implementation is available"
msgstr "Žádný profil není k dispozici"
msgstr "Není k dispozici žádná implementace GL"
#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:89 gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:157
#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:492 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:619
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:663
#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:492 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:630
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:674
msgid "Unable to create a GL context"
msgstr ""
msgstr "Nelze vytvořit kontext GL"
#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1368 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1378
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:330
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:340 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:464
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:857
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:868
msgid "No available configurations for the given pixel format"
msgstr ""
msgstr "Není dostupné žádné nastavení pro daný pixelový fotmát"
#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1414
msgid "3.2 core GL profile is not available on EGL implementation"
msgstr ""
msgstr "Profil základního GL 3.2 není k dispozici v implementaci EGL"
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:377
msgid "Core GL is not available on EGL implementation"
msgstr ""
msgstr "Základní GL není dostupné v implementaci EGL"
#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:541
msgid ""
"The WGL_ARB_create_context extension needed to create core profiles is not "
"available"
msgstr ""
"Rozšíření WGL_ARB_create_context, které je nutné pro vytvoření základního "
"profilu, není k dispozici"
#. Description of --sync in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:53
......@@ -522,16 +522,18 @@ msgstr[0] "Otevírání %d položky"
msgstr[1] "Otevírání %d položek"
msgstr[2] "Otevírání %d položek"
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:885
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:896
#, c-format
msgid "No available configurations for the given RGBA pixel format"
msgstr ""
msgstr "Není dostupné žádné nastavení pro daný pixelový fotmát RGBA"
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1171
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1182
msgid ""
"The GLX_ARB_create_context_profile extension needed to create core profiles "
"is not available"
msgstr ""
"Rozšíření GLX_ARB_create_context_profile, které je nutné pro vytvoření "
"základního profilu, není k dispozici"
#: gtk/a11y/gtkbooleancellaccessible.c:43
msgctxt "Action description"
......@@ -1221,7 +1223,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkmountoperation.c:543 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
#: gtk/gtkprintbackend.c:763 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:665 gtk/gtkprintunixdialog.c:738
#: gtk/gtkwindow.c:11918 gtk/inspector/css-editor.c:199
#: gtk/gtkwindow.c:11919 gtk/inspector/css-editor.c:199
#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:79 gtk/ui/gtkassistant.ui:169
#: gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:38 gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:35
msgid "_Cancel"
......@@ -1270,7 +1272,7 @@ msgid "_Apply"
msgstr "_Použít"
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1698 gtk/gtkmessagedialog.c:936
#: gtk/gtkmessagedialog.c:958 gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:11919
#: gtk/gtkmessagedialog.c:958 gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:11920
#: gtk/inspector/classes-list.c:127
msgid "_OK"
msgstr "_Budiž"
......@@ -2240,7 +2242,7 @@ msgstr "Podí_vat se na tento soubor"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1727
msgid "_Open With File Manager"
msgstr ""
msgstr "_Otevřít pomocí správce souborů"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1730
msgid "_Copy Location"
......@@ -2260,7 +2262,7 @@ msgstr "Z_obrazovat sloupec Velikost"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1746
msgid "Sort _Folders before Files"
msgstr ""
msgstr "_Složky řadit před soubory"
#. this is the header for the location column in the print dialog
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2018 gtk/inspector/style-prop-list.ui:118
......@@ -2373,36 +2375,31 @@ msgstr "Vybrat písmo"
msgid "None"
msgstr "Žádné"
#: gtk/gtkglarea.c:264
#, fuzzy
#| msgid "Getting printer information failed"
#: gtk/gtkglarea.c:303
msgid "OpenGL context creation failed"
msgstr "Získávání informací o tiskárně selhalo"
msgstr "Vytvoření kontextu GL selhalo"
#: gtk/gtkheaderbar.c:414
msgid "Application menu"
msgstr "Nabídka aplikace"
#: gtk/gtkheaderbar.c:479 gtk/gtkwindow.c:8579
#: gtk/gtkheaderbar.c:479 gtk/gtkwindow.c:8580
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#: gtk/gtkicontheme.c:2314 gtk/gtkicontheme.c:2378
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Icon '%s' not present in theme"
#, c-format
msgid "Icon '%s' not present in theme %s"
msgstr "V motivu není obsažena ikona „%s“"
msgstr "V motivu %s není obsažena ikona „%s“"
#: gtk/gtkicontheme.c:4016 gtk/gtkicontheme.c:4383
msgid "Failed to load icon"
msgstr "Nelze načíst ikonu"
#: gtk/gtkimmodule.c:539
#, fuzzy
#| msgid "Simple"
msgctxt "input method menu"
msgid "Simple"
msgstr "Jednoduché"
msgstr "Jednoduchá"
#: gtk/gtkimmodule.c:555
msgctxt "input method menu"
......@@ -3459,12 +3456,12 @@ msgctxt "volume percentage"
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: gtk/gtkwindow.c:11906
#: gtk/gtkwindow.c:11907
#, c-format
msgid "Do you want to use GTK+ Inspector?"
msgstr "Chcete použít GTK+ Inspector?"
#: gtk/gtkwindow.c:11908
#: gtk/gtkwindow.c:11909
#, c-format
msgid ""
"GTK+ Inspector is an interactive debugger that lets you explore and modify "
......@@ -3475,9 +3472,9 @@ msgstr ""
"změnit vnitřní strukturu jakékoliv aplikace GTK+. Použití tohoto programu "
"může vést k přerušení běhu nebo pádu aplikace."
#: gtk/gtkwindow.c:11913
#: gtk/gtkwindow.c:11914
msgid "Don't show this message again"
msgstr ""
msgstr "Tuto zprávu znovu nezobrazovat"
#: gtk/inspector/action-editor.c:281
msgid "Activate"
......@@ -3493,8 +3490,8 @@ msgid "Prefix"
msgstr "Předpona"
#: gtk/inspector/actions.ui:52 gtk/inspector/classes-list.ui:80
#: gtk/inspector/object-tree.ui:109 gtk/inspector/signals-list.ui:90
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:219
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:17 gtk/inspector/object-tree.ui:109
#: gtk/inspector/signals-list.ui:90 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:219
msgid "Name"
msgstr "Název"
......@@ -3563,6 +3560,14 @@ msgstr "Vypnout toto vlastní CSS"
msgid "Save the current CSS"
msgstr "Uložit aktuální CSS"
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:30
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:43
msgid "Classes"
msgstr "Třídy"
#: gtk/inspector/data-list.ui:15
msgid "Show data"
msgstr "Zobrazit data"
......@@ -3576,31 +3581,24 @@ msgid "GDK Backend"
msgstr "Podpůrná vrstva GDK"
#: gtk/inspector/general.ui:373
#, fuzzy
#| msgctxt "keyboard label"
#| msgid "Display"
msgid "X display"
msgstr "Displej"
msgstr "Displej X"
#: gtk/inspector/general.ui:408
msgid "RGBA visual"
msgstr ""
msgstr "Vizuální RGBA"
#: gtk/inspector/general.ui:442
#, fuzzy
#| msgid "Computer"
msgid "Composited"
msgstr "Počítač"
msgstr "Kompozitní"
#: gtk/inspector/general.ui:489
#, fuzzy
#| msgid "GTK+ Version"
msgid "GL Version"
msgstr "Verze GTK+"
msgstr "Verze GL"
#: gtk/inspector/general.ui:524
msgid "GL Vendor"
msgstr ""
msgstr "Výrobce GL"
#: gtk/inspector/gestures.c:129
msgid "Capture"
......@@ -3635,10 +3633,8 @@ msgid "Address"
msgstr "Adresa"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:76
#, fuzzy
#| msgid "Preferences"
msgid "Reference count"
msgstr "Předvolby"
msgstr "Počet odkazů"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:144
msgid "Buildable ID"
......@@ -3673,7 +3669,7 @@ msgstr "Ořezová oblast"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:369
msgid "Tick callback"
msgstr ""
msgstr "Zpětné volání při zaškrtnutí"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:405
msgid "Frame count"
......@@ -3720,10 +3716,8 @@ msgid "Object"
msgstr "Objekt"
#: gtk/inspector/object-tree.ui:139 gtk/inspector/window.ui:312
#, fuzzy
#| msgid "CSS Classes"
msgid "Style Classes"
msgstr "Třídy CSS"
msgstr "Třídy stylů"
#: gtk/inspector/prop-editor.c:615
#, c-format
......@@ -3845,11 +3839,8 @@ msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
#: gtk/inspector/selector.ui:32 gtk/inspector/window.ui:305
#, fuzzy
#| msgctxt "Action name"
#| msgid "Select"
msgid "Selector"
msgstr "Vybrat"
msgstr "Volič"
#: gtk/inspector/signals-list.c:111
msgid "Yes"
......@@ -3893,31 +3884,31 @@ msgstr "Typ"
#: gtk/inspector/statistics.ui:68
msgid "Self 1"
msgstr ""
msgstr "Vlastní 1"
#: gtk/inspector/statistics.ui:80
msgid "Cumulative 1"
msgstr ""
msgstr "Kumulatnivní 1"
#: gtk/inspector/statistics.ui:92
msgid "Self 2"
msgstr ""
msgstr "Vlastní 2"
#: gtk/inspector/statistics.ui:104
msgid "Cumulative 2"
msgstr ""
msgstr "Kumulativní 2"
#: gtk/inspector/statistics.ui:116
msgid "Self"
msgstr ""
msgstr "Vlastní"
#: gtk/inspector/statistics.ui:133
msgid "Cumulative"
msgstr ""
msgstr "Kumulativní"
#: gtk/inspector/statistics.ui:165
msgid "Enable statistics with GOBJECT_DEBUG=instance-count"
msgstr ""
msgstr "Povolit statistiky pomocí GOBJECT_DEBUG=instance-count"
#: gtk/inspector/visual.c:263 gtk/inspector/visual.c:278
msgid "Theme is hardcoded by GTK_THEME"
......@@ -3936,11 +3927,13 @@ msgid ""
"Not settable at runtime.\n"
"Use GDK_GL=always or GDK_GL=disable instead"
msgstr ""
"Není možné nastavit za běhu.\n"
"Místo toho použijte GDK_GL=always nebo GDK_GL=disable"
#: gtk/inspector/visual.c:571 gtk/inspector/visual.c:572
#: gtk/inspector/visual.c:573
msgid "GL rendering is disabled"
msgstr ""
msgstr "Vykreslování přes GL je zakázáno"
#: gtk/inspector/visual.ui:49
msgid "GTK+ Theme"
......@@ -3987,26 +3980,22 @@ msgid "Animations"
msgstr "Animace"
#: gtk/inspector/visual.ui:367
#, fuzzy
#| msgctxt "print operation status"
#| msgid "Generating data"
msgid "Rendering Mode"
msgstr "Vytváření dat"
msgstr "Režim vykreslování"
#: gtk/inspector/visual.ui:380
msgid "Similar"
msgstr ""
msgstr "Podobnost"
#: gtk/inspector/visual.ui:381
msgid "Image"
msgstr ""
msgstr "Obraz"
#: gtk/inspector/visual.ui:382
#, fuzzy
#| msgctxt "Stock label, media"
#| msgid "_Record"
msgid "Recording"
msgstr "_Zaznamenávat"
msgstr "Záznam"
#: gtk/inspector/visual.ui:406
msgid "Show Graphic Updates"
......@@ -4026,60 +4015,51 @@ msgstr "Simulace dotykové obrazovky"
#: gtk/inspector/visual.ui:553
msgid "GL Rendering"
msgstr ""
msgstr "Vykreslování přes GL"
#: gtk/inspector/visual.ui:565
msgid "When needed"
msgstr ""
msgstr "Když je potřeba"
#: gtk/inspector/visual.ui:566
msgid "Always"
msgstr ""
msgstr "Vždy"
#: gtk/inspector/visual.ui:567
#, fuzzy
#| msgctxt "Accelerator"
#| msgid "Disabled"
msgid "Disabled"
msgstr "Vypnuto"
msgstr "Zakázáno"
#: gtk/inspector/visual.ui:591
msgid "Software GL"
msgstr ""
msgstr "Softwarové GL"
#: gtk/inspector/visual.ui:625
msgid "Software Surfaces"
msgstr ""
msgstr "Softwarové povrchy"
#: gtk/inspector/visual.ui:659
msgid "Texture Rectangle Extension"
msgstr ""
msgstr "Rozšíření pro obdélníkové textury"
#: gtk/inspector/window.ui:24
msgid "Select an Object"
msgstr "Vyberte objekt"
#: gtk/inspector/window.ui:47 gtk/inspector/window.ui:127
#, fuzzy
#| msgid "Job Details"
msgid "Show Details"
msgstr "Podrobnosti k úloze"
msgstr "Zobrazovat podrobnosti"
#: gtk/inspector/window.ui:70
#, fuzzy
#| msgid "Select an Object"
msgid "Show all Objects"
msgstr "Vyberte objekt"
msgstr "Zobrazovat všechny objekty"
#: gtk/inspector/window.ui:100
msgid "Collect Statistics"
msgstr ""
msgstr "Sbírat statistiky"
#: gtk/inspector/window.ui:149
#, fuzzy
#| msgid "Show _Private Resources"
msgid "Show all Resources"
msgstr "Zo_brazovat soukromé zdroje"
msgstr "Zobrazovat všechny prostředky"
#. Translators: "Miscellaneous" is the label for a button, that opens
#. up an extra panel of settings in a print dialog.
......@@ -4105,10 +4085,8 @@ msgid "Style Properties"
msgstr "Vlastnosti stylu"
#: gtk/inspector/window.ui:328
#, fuzzy
#| msgid "CSS Classes"
msgid "CSS nodes"
msgstr "Třídy CSS"
msgstr "Uzly CSS"
#: gtk/inspector/window.ui:337 gtk/inspector/window.ui:427
msgid "CSS"
......@@ -4132,17 +4110,15 @@ msgstr "Gesta"
#: gtk/inspector/window.ui:382
msgid "Magnifier"
msgstr ""
msgstr "Lupa"
#: gtk/inspector/window.ui:397
msgid "Objects"
msgstr "Objekty"
#: gtk/inspector/window.ui:407
#, fuzzy
#| msgid "Status"
msgid "Statistics"
msgstr "Stav"
msgstr "Statistiky"
#: gtk/inspector/window.ui:417
msgid "Resources"
......@@ -4509,12 +4485,12 @@ msgstr "SRA2"
#: gtk/paper_names_offsets.c:74
msgctxt "paper size"
msgid "SRA3"
msgstr ""
msgstr "SRA3"
#: gtk/paper_names_offsets.c:75
msgctxt "paper size"
msgid "SRA4"
msgstr ""
msgstr "SRA4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:76
msgctxt "paper size"
......@@ -4904,7 +4880,7 @@ msgstr "Obálka č. 9"
#: gtk/paper_names_offsets.c:153
msgctxt "paper size"
msgid "Oficio"
msgstr ""
msgstr "Oficio"
#: gtk/paper_names_offsets.c:154
msgctxt "paper size"
......@@ -4934,7 +4910,7 @@ msgstr "Široký formát"
#: gtk/paper_names_offsets.c:159
msgctxt "paper size"
msgid "Photo L"
msgstr ""
msgstr "Photo L"
#: gtk/paper_names_offsets.c:160
msgctxt "paper size"
......@@ -4967,19 +4943,14 @@ msgid "juuro-ku-kai"
msgstr "juuro-ku-kai"
#: gtk/paper_names_offsets.c:166
#, fuzzy
#| msgctxt "paper size"
#| msgid "Small Photo"
msgctxt "paper size"
msgid "Large Photo"
msgstr "Small Photo"
msgstr "Large Photo"
#: gtk/paper_names_offsets.c:167
#, fuzzy
#| msgid "Medium"
msgctxt "paper size"
msgid "Medium Photo"
msgstr "Střední"
msgstr "Medium Photo"
#: gtk/paper_names_offsets.c:168
msgctxt "paper size"
......@@ -4997,12 +4968,9 @@ msgid "Small Photo"
msgstr "Small Photo"
#: gtk/paper_names_offsets.c:171
#, fuzzy
#| msgctxt "paper size"
#| msgid "Wide Format"
msgctxt "paper size"
msgid "Wide Photo"
msgstr "Široký formát"
msgstr "Wide Photo"
#: gtk/paper_names_offsets.c:172
msgctxt "paper size"
......@@ -5177,16 +5145,12 @@ msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:82
#, fuzzy
#| msgid "Create Fo_lder"
msgid "Create Folder"
msgstr "V_ytvořit složku"
msgstr "Vytvořit složku"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:156
#, fuzzy
#| msgid "Files"
msgid "All Files"
msgstr "Soubory"
msgstr "Všechny soubory"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:199
msgid "Files"
......@@ -5285,16 +5249,12 @@ msgstr "St_rany:"
#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:292 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:313
#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:320
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Specify one or more page ranges,\n"
#| " e.g. 1-3,7,11"
msgid ""
"Specify one or more page ranges,\n"
" e.g. 1–3, 7, 11"
msgstr ""
"Zadejte prosím jeden nebo více rozsahů stran,\n"
"např. 1-3,7,11"
"např. 1-3, 7, 11"
#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:319
msgid "Pages"
......@@ -5402,16 +5362,12 @@ msgstr "_V:"
#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1216 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1218
#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1240 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1242
#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1249
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Specify the time of print,\n"
#| " e.g. 15:30, 2:35 pm, 14:15:20, 11:46:30 am, 4 pm"
msgid ""
"Specify the time of print,\n"
" e.g. 15∶30, 2∶35 pm, 14∶15∶20, 11∶46∶30 am, 4 pm"
msgstr ""
"Upřesněte čas tisku,\n"
" např. 15:30, 14:35, 14:15:20, 11:46:30, 16:00"
" např. 15∶30, 2∶35 pom, 14∶15∶20, 11∶46∶30 am, 16∶00"
#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1248
msgid "Time of print"
......@@ -5606,8 +5562,6 @@ msgstr ""
#. ID
#: modules/input/imam-et.c:452
#, fuzzy
#| msgid "Amharic (EZ+)"
msgctxt "input method menu"
msgid "Amharic (EZ+)"
msgstr "Amharština (EZ+)"
......@@ -5616,20 +5570,16 @@ msgstr "Amharština (EZ+)"
#: modules/input/imbroadway.c:51
msgctxt "input method menu"
msgid "Broadway"
msgstr ""
msgstr "Broadway"
#. ID
#: modules/input/imcedilla.c:90
#, fuzzy
#| msgid "Cedilla"
msgctxt "input method menu"
msgid "Cedilla"
msgstr "Cédille"
#. ID
#: modules/input/imcyrillic-translit.c:215
#, fuzzy
#| msgid "Cyrillic (Transliterated)"
msgctxt "input menthod menu"
msgid "Cyrillic (Transliterated)"
msgstr "Cyrilice (transliterovaná)"
......@@ -5637,73 +5587,57 @@ msgstr "Cyrilice (transliterovaná)"
#: modules/input/imime.c:30
msgctxt "input method menu"
msgid "Windows IME"
msgstr ""
msgstr "Windows IME"
#. ID
#: modules/input/iminuktitut.c:125
#, fuzzy
#| msgid "Inuktitut (Transliterated)"
msgctxt "input method menu"
msgid "Inuktitut (Transliterated)"
msgstr "Inuktitut (transliterovaný)"
#. ID
#: modules/input/imipa.c:143
#, fuzzy
#| msgid "IPA"
msgctxt "input method menu"
msgid "IPA"
msgstr "IPA"
#. ID
#: modules/input/immultipress.c:30
#, fuzzy
#| msgid "Multipress"
msgctxt "input method menu"
msgid "Multipress"
msgstr "Multipress"
msgstr "Více zmáčknutí"
#: modules/input/imquartz.c:58
msgctxt "input method menu"
msgid "Mac OS X Quartz"
msgstr ""
msgstr "Mac OS X Quartz"
#. ID
#: modules/input/imthai.c:33
#, fuzzy
#| msgid "Thai-Lao"
msgctxt "input method menu"
msgid "Thai-Lao"
msgstr "Thajština-laoština"
#. ID
#: modules/input/imti-er.c:451
#, fuzzy
#| msgid "Tigrigna-Eritrean (EZ+)"
msgctxt "input method menu"
msgid "Tigrigna-Eritrean (EZ+)"
msgstr "Tigriňa-Eritrea (EZ+)"
#. ID
#: modules/input/imti-et.c:451
#, fuzzy
#| msgid "Tigrigna-Ethiopian (EZ+)"
msgctxt "input method menu"
msgid "Tigrigna-Ethiopian (EZ+)"
msgstr "Tigriňa-Etiopie (EZ+)"
#. ID
#: modules/input/imviqr.c:242
#, fuzzy
#| msgid "Vietnamese (VIQR)"
msgctxt "input method menu"
msgid "Vietnamese (VIQR)"
msgstr "Vietnamština (VIQR)"
#. ID
#: modules/input/imxim.c:26
#, fuzzy
#| msgid "X Input Method"
msgctxt "input method menu"
msgid "X Input Method"
msgstr "Vstupní metoda X"
......@@ -5969,24 +5903,18 @@ msgid "No pre-filtering"
msgstr "Bez předběžného filtrování"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4314
#, fuzzy
#| msgid "One Sided"
msgctxt "sides"
msgid "One Sided"
msgstr "Jednostranný"
#. Translators: this is an option of "Two Sided"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4316
#, fuzzy
#| msgid "Long Edge (Standard)"
msgctxt "sides"
msgid "Long Edge (Standard)"
msgstr "Delší okraj (standardní)"
#. Translators: this is an option of "Two Sided"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4318
#, fuzzy
#| msgid "Short Edge (Flip)"
msgctxt "sides"
msgid "Short Edge (Flip)"
msgstr "Kratší okraj (otočení)"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment