Commit b10cde7b authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius
Browse files

Updated Lithuanian translation

parent 259c8e63
Pipeline #34389 passed with stage
in 9 minutes and 2 seconds
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-20 20:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-05 15:59+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-31 03:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-07 16:53+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -1463,35 +1463,44 @@ msgstr "Valdymo elemento numatytasis tekstas"
msgid "The default text appearing when there are no applications"
msgstr "Numatytasis tekstas, rodomas, kai nėra programų"
#: gtk/gtkapplication.c:650
#: gtk/gtkapplication.c:656
msgid "Register session"
msgstr "Registruoti sesiją"
#: gtk/gtkapplication.c:651
#: gtk/gtkapplication.c:657
msgid "Register with the session manager"
msgstr "Registruoti su seanso valdykle"
#: gtk/gtkapplication.c:657
#: gtk/gtkapplication.c:674
msgid "Screensaver Active"
msgstr "Ekrano užsklanda aktyvi"
#: gtk/gtkapplication.c:675
#| msgid "Whether the spinner is active"
msgid "Whether the screensaver is active"
msgstr "Ar ekrano užsklanda yra aktyvi"
#: gtk/gtkapplication.c:681
msgid "Application menu"
msgstr "Programos meniu"
#: gtk/gtkapplication.c:658
#: gtk/gtkapplication.c:682
msgid "The GMenuModel for the application menu"
msgstr "Programos meniu GMenuModel"
#: gtk/gtkapplication.c:664
#: gtk/gtkapplication.c:688
msgid "Menubar"
msgstr "Meniu juosta"
#: gtk/gtkapplication.c:665
#: gtk/gtkapplication.c:689
msgid "The GMenuModel for the menubar"
msgstr "Meniu juostos GMenuModel"
#: gtk/gtkapplication.c:671
#: gtk/gtkapplication.c:695
msgid "Active window"
msgstr "Aktyvus langas"
#: gtk/gtkapplication.c:672
#: gtk/gtkapplication.c:696
msgid "The window which most recently had focus"
msgstr "Langas, kuris paskutinis buvo aktyvus"
......@@ -3603,7 +3612,7 @@ msgstr "Tekstinio lauko elgsenos patarimai"
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "Žymės teksto stiliaus atributų sąrašas"
#: gtk/gtkentry.c:1508 gtk/gtkplacessidebar.c:4839 gtk/gtktextview.c:1045
#: gtk/gtkentry.c:1508 gtk/gtkplacessidebar.c:4860 gtk/gtktextview.c:1045
msgid "Populate all"
msgstr "Užpildyti visus"
......@@ -3628,12 +3637,10 @@ msgid "Whether to show an icon for Emoji"
msgstr "Ar rodyti emoji piktogramą"
#: gtk/gtkentry.c:1544
#| msgid "Inline completion"
msgid "Enable Emoji completion"
msgstr "Įjungti Emoji užbaigimą"
#: gtk/gtkentry.c:1545
#| msgid "Whether to use a monospace font"
msgid "Whether to suggest Emoji replacements"
msgstr "Ar siūlyti Emoji pakeitimus"
......@@ -3759,7 +3766,6 @@ msgid "Propagation phase at which this controller is run"
msgstr "Propagavimo fazė, kurioje vykdomas šis kontroleris"
#: gtk/gtkeventcontrollerscroll.c:374 gtk/gtkeventcontrollerscroll.c:375
#| msgid "Open Flags"
msgid "Flags"
msgstr "Požymiai"
......@@ -3860,7 +3866,7 @@ msgstr "Filtras"
msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
msgstr "Šiuo metu naudojamas failų išvedimo filtras"
#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4805
#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4826
#: gtk/gtkplacesview.c:2262
msgid "Local Only"
msgstr "Tik vietiniai failai"
......@@ -3956,11 +3962,11 @@ msgstr "Atsisakymo užrašas"
msgid "The label on the cancel button"
msgstr "Užrašas ant atsisakymo mygtuko"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8393 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8394
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8413 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8414
msgid "Search mode"
msgstr "Paieškos veiksena"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8400 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8401
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8420 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8421
#: gtk/gtkheaderbar.c:2034 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
msgid "Subtitle"
msgstr "Antraeilis pavadinimas"
......@@ -4091,22 +4097,18 @@ msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
msgstr "Ar peržiūros teksto laukas rodomas, ar ne"
#: gtk/gtkfontchooser.c:118
#| msgid "Selection mode"
msgid "Selection level"
msgstr "Pasirinkimo lygis"
#: gtk/gtkfontchooser.c:119
#| msgid "Whether to use a monospace font"
msgid "Whether to select family, face or font"
msgstr "Ar pasirinkti šeimą, išvaizdą ar šriftą"
#: gtk/gtkfontchooser.c:137
#| msgid "Font Features"
msgid "Font features"
msgstr "Šrifto savybės"
#: gtk/gtkfontchooser.c:138
#| msgid "Font features set"
msgid "Font features as a string"
msgstr "Šrifto savybės kai simbolių eilutė"
......@@ -4115,7 +4117,6 @@ msgid "Language for which features have been selected"
msgstr "Kalba, kuriai buvo pasirinktos savybės"
#: gtk/gtkfontchooserwidget.c:696
#| msgid "The name of the action"
msgid "The tweak action"
msgstr "Reguliavimo veiksmas"
......@@ -5204,7 +5205,6 @@ msgid "The text"
msgstr "Tekstas"
#: gtk/gtkmodelbutton.c:1175
#| msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgid "The text of the button includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "Mygtuko tekste naudojami XML elementai. Žr. pango_parse_markup()"
......@@ -5569,19 +5569,19 @@ msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
msgstr ""
"Jei TEIGIAMA, vaikinis objektas gali būti sumažintas daugiau, nei jam reikia"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4768
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4789
msgid "Location to Select"
msgstr "Žymima vieta"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4769
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4790
msgid "The location to highlight in the sidebar"
msgstr "Žymima vieta šoniniame polangyje"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4774 gtk/gtkplacesview.c:2283
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4795 gtk/gtkplacesview.c:2283
msgid "Open Flags"
msgstr "Atvėrimo požymiai"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4775 gtk/gtkplacesview.c:2284
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4796 gtk/gtkplacesview.c:2284
msgid ""
"Modes in which the calling application can open locations selected in the "
"sidebar"
......@@ -5589,28 +5589,28 @@ msgstr ""
"Veiksenos, kuriomis kviečiančioji programa gali atverti šoniniame polangyje "
"pasirinktas vieta"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4781
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4802
msgid "Show recent files"
msgstr "Rodyti neseniai naudotus failus"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4782
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4803
msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut for recent files"
msgstr ""
"Ar šoniniame polangyje rodyti integruotą trumpinį į neseniai naudotus failus"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4787
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4808
msgid "Show 'Desktop'"
msgstr "Rodyti „darbastalį“"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4788
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4809
msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
msgstr "Ar šoniniame polangyje rodyti integruotą nuorodą į darbastalio aplanką"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4793
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4814
msgid "Show 'Connect to Server'"
msgstr "Rodyti „Prisijungti prie serverio“"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4794
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4815
msgid ""
"Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
"dialog"
......@@ -5618,44 +5618,44 @@ msgstr ""
"Ar šoninis polangis turi integruotą nuorodą į dialogą „Prisijungti prie "
"serverio“"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4799
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4820
msgid "Show 'Enter Location'"
msgstr "Rodyti „Įvesti vieta“"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4800
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4821
msgid ""
"Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
msgstr "Ar šoninis polangis turi integruotą trumpinį rankiniam vietos įvedimui"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4806 gtk/gtkplacesview.c:2263
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4827 gtk/gtkplacesview.c:2263
msgid "Whether the sidebar only includes local files"
msgstr "Ar šoniniame polangyje rodyti tik vietinius failus"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4811
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4832
msgid "Show 'Trash'"
msgstr "Rodyti šiukšliadėžę"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4812
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4833
msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Trash location"
msgstr "Ar šoninis polangis turi integruotą trumpinį į šiukšliadėžę"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4817
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4838
msgid "Show 'Other locations'"
msgstr "Rodyti „kitas vietas“"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4818
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4839
msgid "Whether the sidebar includes an item to show external locations"
msgstr "Ar šoninis polangis turi integruotą trumpinį į išorines vietas"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4823
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4844
msgid "Show “Starred Location”"
msgstr "Rodyti „Vieta su žvaigždute“"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4824
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4845
msgid "Whether the sidebar includes an item to show starred files"
msgstr "Ar šoninis polangis turi rodyti žvaigždute pažymėtus failus"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4840
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4861
msgid "Whether to emit ::populate-popup for popups that are not menus"
msgstr ""
"Ar sukelti ::populate-popup liečiamiems iššokantiems langeliams, kurie nėra "
......@@ -7563,7 +7563,6 @@ msgid "Climb Rate"
msgstr "Lipimo taktas"
#: gtk/gtkspinbutton.c:388
#| msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
msgid "The acceleration rate when you hold down a button or key"
msgstr "Spartėjimo greitis, kai laikote mygtuką ar klavišą nuspaustą"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment