Commit b069e8d4 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian (bokml) translation.

2002-03-17  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
parent ff4e78c0
2002-03-17 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
2002-03-16 Christian Meyer <chrisime@gnome.org> 2002-03-16 Christian Meyer <chrisime@gnome.org>
* de.po: Fixed many typos + small update. * de.po: Fixed many typos + small update.
......
...@@ -5,8 +5,8 @@ ...@@ -5,8 +5,8 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.14\n" "Project-Id-Version: gtk+ 1.3.14\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-08 14:45-0500\n" "POT-Creation-Date: 2002-03-14 22:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-06 07:45+0100\n" "PO-Revision-Date: 2002-03-14 22:33+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n" "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <no@li.org>\n" "Language-Team: Norwegian (bokmål) <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "Ikke nok minne til å laste bitkart-bilde" ...@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "Ikke nok minne til å laste bitkart-bilde"
msgid "BMP image has unsupported header size" msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP-bilde har ustøttet headerstørrelse" msgstr "BMP-bilde har ustøttet headerstørrelse"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:300 gdk-pixbuf/io-bmp.c:323 #: gdk-pixbuf/io-bmp.c:300 gdk-pixbuf/io-bmp.c:323 gdk-pixbuf/io-bmp.c:382
msgid "BMP image has bogus header data" msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP-bilde har ugyldige data i header" msgstr "BMP-bilde har ugyldige data i header"
...@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "Ikke nok minne til å laste ICO-fil" ...@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "Ikke nok minne til å laste ICO-fil"
msgid "Failure reading GIF: %s" msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Feil under lesing av GIF: %s" msgstr "Feil under lesing av GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1371 gdk-pixbuf/io-gif.c:1530 #: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1541
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)" msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF-fil mangler data (kanskje den har blitt avkuttet på en måte?)" msgstr "GIF-fil mangler data (kanskje den har blitt avkuttet på en måte?)"
...@@ -193,8 +193,8 @@ msgstr "Ugyldig kode funnet" ...@@ -193,8 +193,8 @@ msgstr "Ugyldig kode funnet"
msgid "Circular table entry in GIF file" msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Sirkulær tabelloppføring i GIF-fil" msgstr "Sirkulær tabelloppføring i GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1359 gdk-pixbuf/io-gif.c:1404 #: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1370 gdk-pixbuf/io-gif.c:1415
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1518 #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1529
msgid "Not enough memory to load GIF file" msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste GIF-bilde" msgstr "Ikke nok minne til å laste GIF-bilde"
...@@ -211,17 +211,21 @@ msgstr "Filen ser ikke ut til å være en GIF-fil" ...@@ -211,17 +211,21 @@ msgstr "Filen ser ikke ut til å være en GIF-fil"
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported" msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Versjon %s av GIF filformatet er ikke støttet" msgstr "Versjon %s av GIF filformatet er ikke støttet"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1146 #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1144
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "GIF-bildet inneholdt et delbilde med høyde eller bredde 0."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds." msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
msgstr "GIF-bildet inneholdt et delbilde some var utenfor bildegrensene." msgstr "GIF-bildet inneholdt et delbilde som var utenfor bildegrensene."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1162 #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode." msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr "" msgstr ""
"Første delbilde av GIF-bildet hadde «gå til forrige» som sin " "Første delbilde av GIF-bildet hadde «gå til forrige» som sin "
"forkastingsmodus." "forkastingsmodus."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1197 #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1208
msgid "" msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local " "GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap." "colormap."
...@@ -229,7 +233,7 @@ msgstr "" ...@@ -229,7 +233,7 @@ msgstr ""
"GIF-bildet har ikke globalt fargekart, og et delbilde i det har ikke lokalt " "GIF-bildet har ikke globalt fargekart, og et delbilde i det har ikke lokalt "
"fargekart." "fargekart."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1426 #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1437
msgid "GIF image was truncated or incomplete." msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF-bildet er avkuttet eller ukomplett." msgstr "GIF-bildet er avkuttet eller ukomplett."
...@@ -2883,11 +2887,11 @@ msgid "" ...@@ -2883,11 +2887,11 @@ msgid ""
"Display a secondary forward arrow button on the opposite end of the scrollbar" "Display a secondary forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgstr "Vis en sekundær knapp med framoverpil på motsatt side av rullefeltet" msgstr "Vis en sekundær knapp med framoverpil på motsatt side av rullefeltet"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:236 gtk/gtktext.c:598 gtk/gtktreeview.c:519 #: gtk/gtkscrolledwindow.c:236 gtk/gtktext.c:598 gtk/gtktreeview.c:522
msgid "Horizontal Adjustment" msgid "Horizontal Adjustment"
msgstr "Horisontal justering" msgstr "Horisontal justering"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:243 gtk/gtktext.c:606 gtk/gtktreeview.c:527 #: gtk/gtkscrolledwindow.c:243 gtk/gtktext.c:606 gtk/gtktreeview.c:530
msgid "Vertical Adjustment" msgid "Vertical Adjustment"
msgstr "Vertikal justering" msgstr "Vertikal justering"
...@@ -3812,115 +3816,115 @@ msgstr "TreeModelSort modell" ...@@ -3812,115 +3816,115 @@ msgstr "TreeModelSort modell"
msgid "The model for the TreeModelSort to sort" msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
msgstr "Modell som TreeModelSort skal sortere" msgstr "Modell som TreeModelSort skal sortere"
#: gtk/gtktreeview.c:511 #: gtk/gtktreeview.c:514
msgid "TreeView Model" msgid "TreeView Model"
msgstr "TreeView modell" msgstr "TreeView modell"
#: gtk/gtktreeview.c:512 #: gtk/gtktreeview.c:515
msgid "The model for the tree view" msgid "The model for the tree view"
msgstr "Modell for treevisning" msgstr "Modell for treevisning"
#: gtk/gtktreeview.c:520 #: gtk/gtktreeview.c:523
msgid "Horizontal Adjustment for the widget" msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
msgstr "Horisontal justering for widget" msgstr "Horisontal justering for widget"
#: gtk/gtktreeview.c:528 #: gtk/gtktreeview.c:531
msgid "Vertical Adjustment for the widget" msgid "Vertical Adjustment for the widget"
msgstr "Vertikal justering for widget" msgstr "Vertikal justering for widget"
#: gtk/gtktreeview.c:535 gtk/gtktreeviewcolumn.c:174 gtk/gtkwidget.c:423 #: gtk/gtktreeview.c:538 gtk/gtktreeviewcolumn.c:174 gtk/gtkwidget.c:423
msgid "Visible" msgid "Visible"
msgstr "Synlig" msgstr "Synlig"
#: gtk/gtktreeview.c:536 #: gtk/gtktreeview.c:539
msgid "Show the column header buttons" msgid "Show the column header buttons"
msgstr "Vis knapper for kolonnetopptekst" msgstr "Vis knapper for kolonnetopptekst"
#: gtk/gtktreeview.c:543 #: gtk/gtktreeview.c:546
msgid "Headers Clickable" msgid "Headers Clickable"
msgstr "Topptekster kan klikkes" msgstr "Topptekster kan klikkes"
#: gtk/gtktreeview.c:544 #: gtk/gtktreeview.c:547
msgid "Column headers respond to click events" msgid "Column headers respond to click events"
msgstr "Kolonnetitler svarer på klikk" msgstr "Kolonnetitler svarer på klikk"
#: gtk/gtktreeview.c:551 #: gtk/gtktreeview.c:554
msgid "Expander Column" msgid "Expander Column"
msgstr "Utviderkolonne" msgstr "Utviderkolonne"
#: gtk/gtktreeview.c:552 #: gtk/gtktreeview.c:555
msgid "Set the column for the expander column" msgid "Set the column for the expander column"
msgstr "Sett kolonne for utviderkolonne" msgstr "Sett kolonne for utviderkolonne"
#: gtk/gtktreeview.c:559 gtk/gtktreeviewcolumn.c:273 #: gtk/gtktreeview.c:562 gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
msgid "Reorderable" msgid "Reorderable"
msgstr "Kan omorganiseres" msgstr "Kan omorganiseres"
#: gtk/gtktreeview.c:560 #: gtk/gtktreeview.c:563
msgid "View is reorderable" msgid "View is reorderable"
msgstr "Visningen kan omorganiseres" msgstr "Visningen kan omorganiseres"
#: gtk/gtktreeview.c:567 #: gtk/gtktreeview.c:570
msgid "Rules Hint" msgid "Rules Hint"
msgstr "Regelhint" msgstr "Regelhint"
#: gtk/gtktreeview.c:568 #: gtk/gtktreeview.c:571
msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors" msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
msgstr "Sett et hint til temamotoren for å tegne rader i alternerende farger" msgstr "Sett et hint til temamotoren for å tegne rader i alternerende farger"
#: gtk/gtktreeview.c:575 #: gtk/gtktreeview.c:578
msgid "Enable Search" msgid "Enable Search"
msgstr "Aktiver søk" msgstr "Aktiver søk"
#: gtk/gtktreeview.c:576 #: gtk/gtktreeview.c:579
msgid "View allows user to search through columns interactively" msgid "View allows user to search through columns interactively"
msgstr "Visning lar bruker søke gjennom kolonner interaktivt" msgstr "Visning lar bruker søke gjennom kolonner interaktivt"
#: gtk/gtktreeview.c:583 #: gtk/gtktreeview.c:586
msgid "Search Column" msgid "Search Column"
msgstr "Søkekolonne" msgstr "Søkekolonne"
#: gtk/gtktreeview.c:584 #: gtk/gtktreeview.c:587
msgid "Model column to search through when searching through code" msgid "Model column to search through when searching through code"
msgstr "Modellkolonne som skal søkes gjennom ved søk i koden" msgstr "Modellkolonne som skal søkes gjennom ved søk i koden"
#: gtk/gtktreeview.c:597 #: gtk/gtktreeview.c:600
msgid "Expander Size" msgid "Expander Size"
msgstr "Størrelse på utvider" msgstr "Størrelse på utvider"
#: gtk/gtktreeview.c:598 #: gtk/gtktreeview.c:601
msgid "Size of the expander arrow." msgid "Size of the expander arrow."
msgstr "Størrelse på utviderpil." msgstr "Størrelse på utviderpil."
#: gtk/gtktreeview.c:606 #: gtk/gtktreeview.c:609
msgid "Vertical Separator Width" msgid "Vertical Separator Width"
msgstr "Bredde på vertikal separator" msgstr "Bredde på vertikal separator"
#: gtk/gtktreeview.c:607 #: gtk/gtktreeview.c:610
msgid "Vertical space between cells. Must be an even number." msgid "Vertical space between cells. Must be an even number."
msgstr "Vertikalt mellomrom mellom celler. Må være et helt tall." msgstr "Vertikalt mellomrom mellom celler. Må være et helt tall."
#: gtk/gtktreeview.c:615 #: gtk/gtktreeview.c:618
msgid "Horizontal Separator Width" msgid "Horizontal Separator Width"
msgstr "Bredde på horisontal separator" msgstr "Bredde på horisontal separator"
#: gtk/gtktreeview.c:616 #: gtk/gtktreeview.c:619
msgid "Horizontal space between cells. Must be an even number." msgid "Horizontal space between cells. Must be an even number."
msgstr "Horisontalt mellomrom mellom celler. Må være et heltall." msgstr "Horisontalt mellomrom mellom celler. Må være et heltall."
#: gtk/gtktreeview.c:624 #: gtk/gtktreeview.c:627
msgid "Allow Rules" msgid "Allow Rules"
msgstr "Tillat linjaler" msgstr "Tillat linjaler"
#: gtk/gtktreeview.c:625 #: gtk/gtktreeview.c:628
msgid "Allow drawing of alternating color rows." msgid "Allow drawing of alternating color rows."
msgstr "Tillat tegning av alternerende fargerader." msgstr "Tillat tegning av alternerende fargerader."
#: gtk/gtktreeview.c:631 #: gtk/gtktreeview.c:634
msgid "Indent Expanders" msgid "Indent Expanders"
msgstr "Indenter utvidere" msgstr "Indenter utvidere"
#: gtk/gtktreeview.c:632 #: gtk/gtktreeview.c:635
msgid "Make the expanders indented." msgid "Make the expanders indented."
msgstr "Gjør utvidere indentert." msgstr "Gjør utvidere indentert."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment