Commit ab5d94b0 authored by Martin Willemoes Hansen's avatar Martin Willemoes Hansen
Browse files

Updated Danish translation.

        * da.po: Updated Danish translation.
parent eff27977
2005-06-17 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2005-06-17 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -35,8 +35,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-11 10:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-12 15:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-17 09:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-17 09:04+0200\n"
"Last-Translator: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1525,7 +1525,7 @@ msgstr "Titel"
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Titlen på farvevælgervinduet"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:234 ../gtk/gtkcolorsel.c:1854
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:234 ../gtk/gtkcolorsel.c:1864
msgid "Current Color"
msgstr "Nuværende farve"
......@@ -1533,7 +1533,7 @@ msgstr "Nuværende farve"
msgid "The selected color"
msgstr "Den valgte farve"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:249 ../gtk/gtkcolorsel.c:1861
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:249 ../gtk/gtkcolorsel.c:1871
msgid "Current Alpha"
msgstr "Nuværende alfa"
......@@ -1543,38 +1543,38 @@ msgstr ""
"Den valgte uigennemsigtighedsværdi (0 helt gennemsigtig, 65535 helt "
"uigennemsigtig)"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1840
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1850
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Kontrol til uigennemsigtighed"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1841
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1851
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Om farvevælgeren understøtter ændring af uigennemsigtigheden"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1847
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1857
msgid "Has palette"
msgstr "Med palet"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1848
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1858
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Om en palet skal bruges"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1855
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1865
msgid "The current color"
msgstr "Den aktive farve"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1862
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1872
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"Aktuel værdi for uigennemsigtighed (0 helt gennemsigtig, 65535 helt "
"uigennemsigtig)"
# RETMIG: er dette rigtigt?
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1876
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1886
msgid "Custom palette"
msgstr "Brugerdefineret palet"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1877
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1887
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "Palet som skal bruges i farvevælgeren"
......@@ -2003,11 +2003,11 @@ msgstr "Etiketkontrol"
msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
msgstr "En kontrol som vises i stedet for den sædvanlige udvideretiket"
#: ../gtk/gtkexpander.c:247 ../gtk/gtktreeview.c:708
#: ../gtk/gtkexpander.c:247 ../gtk/gtktreeview.c:710
msgid "Expander Size"
msgstr "Udviderstørrelse"
#: ../gtk/gtkexpander.c:248 ../gtk/gtktreeview.c:709
#: ../gtk/gtkexpander.c:248 ../gtk/gtktreeview.c:711
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr "Størrelse af udviderpilen"
......@@ -2389,12 +2389,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Hvordan teksten og ikonet for hvert element er placeret relativt til hinanden"
#: ../gtk/gtkiconview.c:703 ../gtk/gtktreeview.c:610
#: ../gtk/gtkiconview.c:703 ../gtk/gtktreeview.c:612
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:342
msgid "Reorderable"
msgstr "Kan omsorteres"
#: ../gtk/gtkiconview.c:704 ../gtk/gtktreeview.c:611
#: ../gtk/gtkiconview.c:704 ../gtk/gtktreeview.c:613
msgid "View is reorderable"
msgstr "Visningen kan omsorteres"
......@@ -3424,12 +3424,12 @@ msgid ""
msgstr "Vis en ekstra fremadpilsknap i den modsatte ende af rullebjælken"
#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:239 ../gtk/gtktext.c:606
#: ../gtk/gtktreeview.c:570
#: ../gtk/gtktreeview.c:572
msgid "Horizontal Adjustment"
msgstr "Vandret justering"
#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:246 ../gtk/gtktext.c:614
#: ../gtk/gtktreeview.c:578
#: ../gtk/gtktreeview.c:580
msgid "Vertical Adjustment"
msgstr "Lodret justering"
......@@ -3481,11 +3481,11 @@ msgstr "Tegn"
msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
msgstr "Om adskilleren tegnes eller bare er blank"
#: ../gtk/gtksettings.c:271
#: ../gtk/gtksettings.c:281
msgid "Double Click Time"
msgstr "Dobbeltklikstid"
#: ../gtk/gtksettings.c:272
#: ../gtk/gtksettings.c:282
msgid ""
"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
"click (in milliseconds)"
......@@ -3493,11 +3493,11 @@ msgstr ""
"Maksimal tid tilladt mellem to klik for at de skal opfattes som et "
"dobbeltklik (i millisekunder)"
#: ../gtk/gtksettings.c:279
#: ../gtk/gtksettings.c:289
msgid "Double Click Distance"
msgstr "Dobbeltkliksafstand"
#: ../gtk/gtksettings.c:280
#: ../gtk/gtksettings.c:290
msgid ""
"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
"double click (in pixels)"
......@@ -3505,146 +3505,162 @@ msgstr ""
"Maksimal afstand tilladt mellem to klik for at de skal opfattes som et "
"dobbeltklik (i millisekunder)"
#: ../gtk/gtksettings.c:287
#: ../gtk/gtksettings.c:297
msgid "Cursor Blink"
msgstr "Markørblinkning"
#: ../gtk/gtksettings.c:288
#: ../gtk/gtksettings.c:298
msgid "Whether the cursor should blink"
msgstr "Lad markøren blinke"
#: ../gtk/gtksettings.c:295
#: ../gtk/gtksettings.c:305
msgid "Cursor Blink Time"
msgstr "Markørblinkningstid"
#: ../gtk/gtksettings.c:296
#: ../gtk/gtksettings.c:306
msgid "Length of the cursor blink cycle, in milleseconds"
msgstr "Længden af markørblinkningscyklussen, i millisekunder"
#: ../gtk/gtksettings.c:303
#: ../gtk/gtksettings.c:313
msgid "Split Cursor"
msgstr "Delt markør"
#: ../gtk/gtksettings.c:304
#: ../gtk/gtksettings.c:314
msgid ""
"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
"left text"
msgstr ""
"Vis to markører for blandet venstre-mod-højre- og højre-mod-venstre-tekst"
#: ../gtk/gtksettings.c:311
#: ../gtk/gtksettings.c:321
msgid "Theme Name"
msgstr "Temanavn"
#: ../gtk/gtksettings.c:312
#: ../gtk/gtksettings.c:322
msgid "Name of theme RC file to load"
msgstr "Navn på temaopstartsfilen der skal indlæses"
#: ../gtk/gtksettings.c:319
#: ../gtk/gtksettings.c:329
msgid "Icon Theme Name"
msgstr "Ikontemanavn"
#: ../gtk/gtksettings.c:320
#: ../gtk/gtksettings.c:330
msgid "Name of icon theme to use"
msgstr "Navn på ikontema der skal bruges"
#: ../gtk/gtksettings.c:328
#: ../gtk/gtksettings.c:338
msgid "Key Theme Name"
msgstr "Nøgletemanavn"
#: ../gtk/gtksettings.c:329
#: ../gtk/gtksettings.c:339
msgid "Name of key theme RC file to load"
msgstr "Navn på nøgletemaopstartsfilen der skal indlæses"
#: ../gtk/gtksettings.c:337
#: ../gtk/gtksettings.c:347
msgid "Menu bar accelerator"
msgstr "Menulinjegenvej"
#: ../gtk/gtksettings.c:338
#: ../gtk/gtksettings.c:348
msgid "Keybinding to activate the menu bar"
msgstr "Tastaturgenvej til at aktivere menulinjen"
#: ../gtk/gtksettings.c:346
#: ../gtk/gtksettings.c:356
msgid "Drag threshold"
msgstr "Trækketærskel"
#: ../gtk/gtksettings.c:347
#: ../gtk/gtksettings.c:357
msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
msgstr "Antal skærmpunkter markøren må flyttes før det opfattes som et træk"
#: ../gtk/gtksettings.c:355
#: ../gtk/gtksettings.c:365
msgid "Font Name"
msgstr "Skrifttypenavn"
#: ../gtk/gtksettings.c:356
#: ../gtk/gtksettings.c:366
msgid "Name of default font to use"
msgstr "Navnet på den skrifttype der skal bruges som standard"
#: ../gtk/gtksettings.c:364
#: ../gtk/gtksettings.c:374
msgid "Icon Sizes"
msgstr "Ikonstørrelser"
#: ../gtk/gtksettings.c:365
#: ../gtk/gtksettings.c:375
msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
msgstr "Liste af ikonstørrelser (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
#: ../gtk/gtksettings.c:373
#: ../gtk/gtksettings.c:383
msgid "GTK Modules"
msgstr "GTK-moduler"
#: ../gtk/gtksettings.c:374
#: ../gtk/gtksettings.c:384
msgid "List of currently active GTK modules"
msgstr "Liste over nuværende aktive GTK-moduler"
#: ../gtk/gtksettings.c:383
#: ../gtk/gtksettings.c:393
msgid "Xft Antialias"
msgstr "Xft-udjævning"
#: ../gtk/gtksettings.c:384
#: ../gtk/gtksettings.c:394
msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
msgstr "Om Xft-skrifttyper skal udjævnes; 0 = nej, 1 = ja, -1 = standard"
#: ../gtk/gtksettings.c:393
#: ../gtk/gtksettings.c:403
msgid "Xft Hinting"
msgstr "Xft-hinting"
#: ../gtk/gtksettings.c:394
#: ../gtk/gtksettings.c:404
msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
msgstr "Om Xft-skrifttyper skal hintes; 0 = nej, 1 = ja, -1 = standard"
#: ../gtk/gtksettings.c:403
#: ../gtk/gtksettings.c:413
msgid "Xft Hint Style"
msgstr "Xft-hintgrad"
#: ../gtk/gtksettings.c:404
#: ../gtk/gtksettings.c:414
msgid "What degree of hinting to use; none, slight, medium, or full"
msgstr ""
"Graden af hinting der skal benyttes; \"none\", \"slight\", \"medium\" eller "
"\"full\""
#: ../gtk/gtksettings.c:413
#: ../gtk/gtksettings.c:423
msgid "Xft RGBA"
msgstr "Xft-RGBA"
#: ../gtk/gtksettings.c:414
#: ../gtk/gtksettings.c:424
msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
msgstr ""
"Typen af underpunktsudjævning: \"none\", \"rgb\", \"bgr\", \"vrgb\", \"vbgr\""
#: ../gtk/gtksettings.c:423
#: ../gtk/gtksettings.c:433
msgid "Xft DPI"
msgstr "Xft-DPI"
#: ../gtk/gtksettings.c:424
#: ../gtk/gtksettings.c:434
msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
msgstr ""
"Opløsning for Xft, i 1024 · punkter/tomme. -1 for at bruge standardværdi"
#: ../gtk/gtksettings.c:433
#: ../gtk/gtksettings.c:443
msgid "Cursor theme name"
msgstr "Markørtema-navn"
#: ../gtk/gtksettings.c:444
msgid "Name of the cursor theme to use"
msgstr "Navn på markørtema der skal bruges"
#: ../gtk/gtksettings.c:452
msgid "Cursor theme size"
msgstr "Markørtema-størrelse"
#: ../gtk/gtksettings.c:453
msgid "Size to use for cursors"
msgstr "Markørernes størrelse"
#: ../gtk/gtksettings.c:463
msgid "Alternative button order"
msgstr "Alternativ knap-orden"
#: ../gtk/gtksettings.c:434
#: ../gtk/gtksettings.c:464
msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
msgstr "Om knapper i vinduer skal benytte den alternative knaprækkefølge"
......@@ -4414,145 +4430,145 @@ msgstr "TreeModelSort-model"
msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
msgstr "Modellen som TreeModelSort skal sortere"
#: ../gtk/gtktreeview.c:562
#: ../gtk/gtktreeview.c:564
msgid "TreeView Model"
msgstr "TreeView-model"
#: ../gtk/gtktreeview.c:563
#: ../gtk/gtktreeview.c:565
msgid "The model for the tree view"
msgstr "Modellen for trævisningen"
#: ../gtk/gtktreeview.c:571
#: ../gtk/gtktreeview.c:573
msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
msgstr "Vandret justering for kontrollen"
#: ../gtk/gtktreeview.c:579
#: ../gtk/gtktreeview.c:581
msgid "Vertical Adjustment for the widget"
msgstr "Lodret justering for kontrollen"
#: ../gtk/gtktreeview.c:586
#: ../gtk/gtktreeview.c:588
msgid "Headers Visible"
msgstr "Synlige hoveder"
#: ../gtk/gtktreeview.c:587
#: ../gtk/gtktreeview.c:589
msgid "Show the column header buttons"
msgstr "Vis kolonneoverskriftsknapperne"
#: ../gtk/gtktreeview.c:594
#: ../gtk/gtktreeview.c:596
msgid "Headers Clickable"
msgstr "Klikbare overskrifter"
#: ../gtk/gtktreeview.c:595
#: ../gtk/gtktreeview.c:597
msgid "Column headers respond to click events"
msgstr "Kolonneoverskrifter påvirkes af klikhændelser"
#: ../gtk/gtktreeview.c:602
#: ../gtk/gtktreeview.c:604
msgid "Expander Column"
msgstr "Udviderkolonne"
# RETMIG: dette giver ikke mening?
#: ../gtk/gtktreeview.c:603
#: ../gtk/gtktreeview.c:605
msgid "Set the column for the expander column"
msgstr "Lad kolonnen være udviderkolonnen"
# se næste for forklaring - jeg kunne ikke finde på noget bedre
#: ../gtk/gtktreeview.c:618
#: ../gtk/gtktreeview.c:620
msgid "Rules Hint"
msgstr "Skiftende rækker"
#: ../gtk/gtktreeview.c:619
#: ../gtk/gtktreeview.c:621
msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
msgstr "Sæt et tip til temamotoren om at tegne rækkerne i skiftende farver"
#: ../gtk/gtktreeview.c:626
#: ../gtk/gtktreeview.c:628
msgid "Enable Search"
msgstr "Aktivér søgning"
#: ../gtk/gtktreeview.c:627
#: ../gtk/gtktreeview.c:629
msgid "View allows user to search through columns interactively"
msgstr "Visningen tillader brugeren at søge gennem kolonnerne interaktivt"
#: ../gtk/gtktreeview.c:634
#: ../gtk/gtktreeview.c:636
msgid "Search Column"
msgstr "Søgekolonne"
#: ../gtk/gtktreeview.c:635
#: ../gtk/gtktreeview.c:637
msgid "Model column to search through when searching through code"
msgstr "Modelkolonne der skal søges gennem ved søgning gennem kode"
#: ../gtk/gtktreeview.c:655
#: ../gtk/gtktreeview.c:657
msgid "Fixed Height Mode"
msgstr "Fast højde-tilstand"
#: ../gtk/gtktreeview.c:656
#: ../gtk/gtktreeview.c:658
msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
msgstr ""
"Øger hastigheden af GtkTreeView ved at antage at alle rækker har den samme "
"højde"
#: ../gtk/gtktreeview.c:676
#: ../gtk/gtktreeview.c:678
msgid "Hover Selection"
msgstr "Svævendemarkering"
#: ../gtk/gtktreeview.c:677
#: ../gtk/gtktreeview.c:679
msgid "Whether the selection should follow the pointer"
msgstr "Om markeringen skal følge markøren"
#: ../gtk/gtktreeview.c:696
#: ../gtk/gtktreeview.c:698
msgid "Hover Expand"
msgstr "Svævende udvidelse"
#: ../gtk/gtktreeview.c:697
#: ../gtk/gtktreeview.c:699
msgid ""
"Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
msgstr "Om rækker skal udfoldes/sammenfoldes når markøren bevæger sig over dem"
#: ../gtk/gtktreeview.c:717
#: ../gtk/gtktreeview.c:719
msgid "Vertical Separator Width"
msgstr "Lodret adskillelsesbredde"
#: ../gtk/gtktreeview.c:718
#: ../gtk/gtktreeview.c:720
msgid "Vertical space between cells. Must be an even number"
msgstr "Lodret mellemrum mellem celler - skal være et lige tal"
#: ../gtk/gtktreeview.c:726
#: ../gtk/gtktreeview.c:728
msgid "Horizontal Separator Width"
msgstr "Vandret adskillelsesbredde"
#: ../gtk/gtktreeview.c:727
#: ../gtk/gtktreeview.c:729
msgid "Horizontal space between cells. Must be an even number"
msgstr "Vandret mellemrum mellem celler - skal være et lige tal"
# se foregående "Rules Hint"
#: ../gtk/gtktreeview.c:735
#: ../gtk/gtktreeview.c:737
msgid "Allow Rules"
msgstr "Tillad skiftende rækker"
#: ../gtk/gtktreeview.c:736
#: ../gtk/gtktreeview.c:738
msgid "Allow drawing of alternating color rows"
msgstr "Tillad tegning af rækker med skiftende farver"
#: ../gtk/gtktreeview.c:742
#: ../gtk/gtktreeview.c:744
msgid "Indent Expanders"
msgstr "Indryk udvidere"
#: ../gtk/gtktreeview.c:743
#: ../gtk/gtktreeview.c:745
msgid "Make the expanders indented"
msgstr "Ryk udviderne ind"
#: ../gtk/gtktreeview.c:749
#: ../gtk/gtktreeview.c:751
msgid "Even Row Color"
msgstr "Lige række-farve"
#: ../gtk/gtktreeview.c:750
#: ../gtk/gtktreeview.c:752
msgid "Color to use for even rows"
msgstr "Farve der benyttes til lige rækker"
#: ../gtk/gtktreeview.c:756
#: ../gtk/gtktreeview.c:758
msgid "Odd Row Color"
msgstr "Ulige række-farve"
#: ../gtk/gtktreeview.c:757
#: ../gtk/gtktreeview.c:759
msgid "Color to use for odd rows"
msgstr "Farve der benyttes til ulige rækker"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment