Commit aae6fbcd authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac

Updated Czech translation.

2004-10-03  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent 3fed5132
2004-10-03 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-09-27 Roozbeh Pournader <roozbeh@farsiweb.info>
* az_IR.po: Added Iranian Azerbaijani translation by Amir Hedayaty
......
This diff is collapsed.
2004-10-03 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-10-01 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-09-19 00:26-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-16 17:00+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-02 19:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-03 02:29+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -218,7 +218,6 @@ msgid "Stack overflow"
msgstr "Přetečení zásobníku"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
#, fuzzy
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Načítač obrázků GIF nerozumí tomuto obrázku."
......@@ -456,9 +455,9 @@ msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Klíče pro kusy PNG text musí být znaky ASCII."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr "Hodnotu pro kus PNG text %s není možné převést do kódování ISO-8859-1."
msgstr "Hodnotu pro kus PNG text %s nelze převést do kódování ISO-8859-1."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:994
msgid "The PNG image format"
......@@ -493,10 +492,8 @@ msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Maximální hodnota barvy v souboru PNM je příliš vysoká"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
#, fuzzy
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
"Neumím zpracovávat soubory PNM s maximální hodnotou barvy větší než 255"
msgstr "Neumím zpracovávat soubory PNM s maximální hodnotou barvy větší než 255"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:435 gdk-pixbuf/io-pnm.c:463 gdk-pixbuf/io-pnm.c:495
msgid "Raw PNM image type is invalid"
......@@ -519,7 +516,6 @@ msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr "Formáty raw PNM vyžadují přesně jednu mezeru před daty vzorků"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro načtení obrázku PNM"
......@@ -560,37 +556,30 @@ msgid "The Sun raster image format"
msgstr "Formát obrázku Sun raster"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro strukturu IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro data IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
#, fuzzy
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
msgstr "Nemohu realloc data IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "Nemohu alokovat dočasná data pro IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:353
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
msgstr "Nemohu alokovat nový pixbuf"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap structure"
msgstr "Nemohu alokovat strukturu pro mapu barev"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:699
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap entries"
msgstr "Nemohu alokovat položky mapy barev"
......@@ -599,7 +588,6 @@ msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr "Neočekávaná bitová hloubka pro položky mapy barev"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:739
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro hlavičku TGA"
......@@ -613,7 +601,6 @@ msgid "TGA image type not supported"
msgstr "Typ obrázku TGA není podporován"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:861
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro strukturu kontextu TGA"
......@@ -723,12 +710,10 @@ msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "Soubor XPM má neplatný počet barev"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1272 gdk-pixbuf/io-xpm.c:1281 gdk-pixbuf/io-xpm.c:1333
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro načtení obrázku XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1295
#, fuzzy
msgid "Cannot read XPM colormap"
msgstr "Nemohu načíst mapu barev XPM"
......@@ -740,48 +725,48 @@ msgstr "Nemohu psát do dočasného souboru při načítání obrázku XPM"
msgid "The XPM image format"
msgstr "Formát obrázku XPM"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:216 gtk/gtkaboutdialog.c:1722
#: gtk/gtkaboutdialog.c:216 gtk/gtkaboutdialog.c:1725
msgid "License"
msgstr ""
msgstr "Licence"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:217
msgid "The license of the program"
msgstr ""
msgstr "Licence programu"
#. Add the credits button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:358
msgid "_Credits"
msgstr ""
msgstr "_Kredity"
#. Add the license button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:367
msgid "_License"
msgstr ""
msgstr "_Licence"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:538
#: gtk/gtkaboutdialog.c:541
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr ""
msgstr "O %s"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1659
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1662
msgid "Credits"
msgstr ""
msgstr "Kredity"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1684
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1687
msgid "Written by"
msgstr ""
msgstr "Napsali"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1687
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1690
msgid "Documented by"
msgstr ""
msgstr "Zdokumentovali"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1699
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1702
msgid "Translated by"
msgstr ""
msgstr "Přeložili"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1703
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1706
msgid "Artwork by"
msgstr ""
msgstr "Grafika"
#. Translate to calendar:YM if you want years to be displayed
#. * before months; otherwise translate to calendar:MY.
......@@ -955,7 +940,7 @@ msgstr "_Vložit řídící znak Unicode"
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Neplatný název souboru: %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:802
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:812
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve information about %s:\n"
......@@ -964,7 +949,7 @@ msgstr ""
"Nemohu získat informace o %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:813
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:823
#, c-format
msgid ""
"Could not add a bookmark for %s:\n"
......@@ -973,7 +958,7 @@ msgstr ""
"Nemohu přidat záložku pro %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:828 gtk/gtkfilechooserdefault.c:5600
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:838 gtk/gtkfilechooserdefault.c:5722
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
......@@ -982,7 +967,7 @@ msgstr ""
"Nemohu sestavit název souboru z '%s' a '%s':\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:844
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:854
#, c-format
msgid ""
"Could not change the current folder to %s:\n"
......@@ -991,15 +976,15 @@ msgstr ""
"Nemohu změnit aktuální adresář na %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1154 gtk/gtkpathbar.c:845
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1164 gtk/gtkpathbar.c:981
msgid "Home"
msgstr "Domov"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1177 gtk/gtkpathbar.c:847
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1187 gtk/gtkpathbar.c:983
msgid "Desktop"
msgstr "Pracovní plocha"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1575
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1589
#, c-format
msgid ""
"Could not create folder %s:\n"
......@@ -1008,12 +993,12 @@ msgstr ""
"Nemohu vytvořit adresář %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1755
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1769
#, c-format
msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
msgstr "Nemohu přidat záložku pro %s, protože to není adresář."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1867
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1881
#, c-format
msgid ""
"Could not remove bookmark for %s:\n"
......@@ -1022,92 +1007,121 @@ msgstr ""
"Nemohu odstranit záložku pro %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2474
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2018
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Přidat adresář '%s' mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2059
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Přidat aktuální adresář mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2061
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Přidat zovlené adresáře mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2101
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Odstranit záložku '%s'"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2553
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for %s because it is an invalid path name."
msgstr "Nemohu přidat záložku pro %s, protože je to neplatný název cesty."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2654
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2733
msgid "Shortcuts"
msgstr ""
msgstr "Zkratky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2708
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2787
msgid "Folder"
msgstr "Adresář"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2760 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2839 gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Add"
msgstr "_Přidat"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2770 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2846
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "Přidat zvolený adresář mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2851 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstranit"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2868
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2858
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Odstranit zvolenou záložku"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2951
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr ""
msgstr "_Přidat mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2882
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2965
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Zobrazovat _skryté soubory"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3006 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3089 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3034
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3117
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3059
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3142
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3072
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3155
msgid "Modified"
msgstr "Změněn"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3117
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3201
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Vytvořit _adresář"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3235
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Vyberte, které typy souborů zobrazovat"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3231
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3324
msgid "_Name:"
msgstr "_Název:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3275
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3368
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Procházet jiné adresáře"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3517
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3610
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Uložit do _adresáře:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3519
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3612
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Vytvořit v _adresáři:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4210
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4303
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Nemohu přejít do adresáře, protože není místní"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4354
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4447
msgid "Could not find the path"
msgstr "Nemohu najít cestu"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4715
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4830
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "zkratka %s neexistuje"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5413
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5535
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Napište název nového adresáře"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5442
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5564
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
......@@ -1115,38 +1129,38 @@ msgstr[0] "%d bajt"
msgstr[1] "%d bajty"
msgstr[2] "%d bajtů"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5444
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5566
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5446
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5568
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5448
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5570
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5493
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5615
msgid "Today"
msgstr "Dnes"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5495
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5617
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5506
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5628
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5561
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5683
msgid "Cannot change to the folder you specified as it is an invalid path."
msgstr "Nemohu přejít do určeného adresáře, protože je to neplatná cesta."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5638
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5760
#, c-format
msgid ""
"Could not select %s:\n"
......@@ -1155,15 +1169,15 @@ msgstr ""
"Nemohu vybrat %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5677
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5799
msgid "Open Location"
msgstr "Otevřít umístění"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5684
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5806
msgid "Save in Location"
msgstr "Uložit do umístění"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5703
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5825
msgid "_Location:"
msgstr "_Umístění:"
......@@ -1374,9 +1388,9 @@ msgid "Filesystem"
msgstr "Systém souborů"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:738
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not get a stock icon for %s"
msgstr "Nemohu získat informace o souboru '%s': %s"
msgstr "Nemohu získat standardní ikonu pro %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:833
#, c-format
......@@ -1558,61 +1572,61 @@ msgstr "(neznámá)"
msgid "clear"
msgstr "vyčistit"
#: gtk/gtklabel.c:3427
#: gtk/gtklabel.c:3390
msgid "Select All"
msgstr "Vybrat vše"
#: gtk/gtklabel.c:3437
#: gtk/gtklabel.c:3400
msgid "Input Methods"
msgstr "Vstupní metody"
#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:406
#: gtk/gtkmain.c:395
msgid "Load additional GTK+ modules"
msgstr ""
msgstr "Načíst přídavné moduly GTK+"
#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:407
#: gtk/gtkmain.c:396
msgid "MODULES"
msgstr ""
msgstr "MODULY"
#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
#: gtk/gtkmain.c:409
#: gtk/gtkmain.c:398
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr ""
msgstr "Učinit všechna varování fatální"
#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:412
#: gtk/gtkmain.c:401
msgid "GTK+ debugging flags to set"
msgstr ""
msgstr "Ladicí příznaky GTK+, které nastavit"
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:413 gtk/gtkmain.c:416
#: gtk/gtkmain.c:402 gtk/gtkmain.c:405
msgid "FLAGS"
msgstr ""
msgstr "PŘÍZNAKY"
#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:415
#: gtk/gtkmain.c:404
msgid "GTK+ debugging flags to unset"
msgstr ""
msgstr "Ladicí příznaky GTK+, jejichž nastavení zrušit"
#. Translate to default:RTL if you want your widgets
#. * to be RTL, otherwise translate to default:LTR.
#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
#.
#: gtk/gtkmain.c:481
#: gtk/gtkmain.c:479
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: gtk/gtkmain.c:549
#: gtk/gtkmain.c:547
msgid "GTK+ Options"
msgstr ""
msgstr "Přepínače GTK+"
#: gtk/gtkmain.c:549
#: gtk/gtkmain.c:547
msgid "Show GTK+ Options"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit přepínače GTK+"
#: gtk/gtknotebook.c:2712 gtk/gtknotebook.c:5060
#, c-format
......@@ -1664,7 +1678,7 @@ msgstr "Otázka"
#.
#: gtk/gtkstock.c:294
msgid "_About"
msgstr ""
msgstr "O _aplikaci"
#: gtk/gtkstock.c:296
msgid "_Apply"
......@@ -1712,7 +1726,7 @@ msgstr "_Spustit"
#: gtk/gtkstock.c:307
msgid "_Edit"
msgstr ""
msgstr "_Upravit"
#: gtk/gtkstock.c:308
msgid "_Find"
......@@ -1807,33 +1821,28 @@ msgid "_Right"
msgstr "Do_prava"
#: gtk/gtkstock.c:332
#, fuzzy
msgid "_Next"
msgstr "_Nový"
msgstr "_Následující"
#: gtk/gtkstock.c:333
#, fuzzy
msgid "P_ause"
msgstr "V_ložit"
msgstr "_Pozastavit"
#: gtk/gtkstock.c:334
msgid "_Play"
msgstr ""
msgstr "_Přerávat"
#: gtk/gtkstock.c:335
#, fuzzy
msgid "Pre_vious"
msgstr "Náhled"
msgstr "_Předchozí"
#: gtk/gtkstock.c:336
#, fuzzy
msgid "_Record"
msgstr "Če_rvená:"
msgstr "_Zaznamenávat"
#: gtk/gtkstock.c:337
#, fuzzy
msgid "R_ewind"
msgstr "_Hledat"
msgstr "_Přetočit"
#: gtk/gtkstock.c:338 gtk/gtkstock.c:361
msgid "_Stop"
......@@ -2044,8 +2053,8 @@ msgstr "Azbuka (Transliterovaná)"
#. ID
#: modules/input/iminuktitut.c:127
msgid "Inukitut (Transliterated)"
msgstr "Inukitut (Transliterovaný)"
msgid "Inuktitut (Transliterated)"
msgstr "Inuktitut (Transliterovaný)"
#. ID
#: modules/input/imipa.c:145
......@@ -2085,15 +2094,6 @@ msgstr "Nemohu získat informace o souboru '%s': %s"
#~ msgid "Unsupported TIFF variant"
#~ msgstr "Nepodporovaná varianta TIFF"
#~ msgid "Shift"
#~ msgstr "Shift"
#~ msgid "Ctrl"
#~ msgstr "Ctrl"
#~ msgid "Alt"
#~ msgstr "Alt"
#~ msgid "%d/%b/%Y"
#~ msgstr "%d. %b %Y"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment