Commit 9ad18955 authored by Vasif Ismailoglu MD's avatar Vasif Ismailoglu MD

updating Azerbaijani po file


updating Azerbaijani po file
parent 16375d3c
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk20 1.3.2\n"
"POT-Creation-Date: 2001-12-23 18:02-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-22 15:36GMT+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-24 20:10GMT+0200\n"
"Last-Translator: Vasif İsmayıloğlu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkic <linuxaz@azerimail.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -31,8 +31,7 @@ msgstr "'%s' animasiya faylını necə yükləyəcəyimi bilmirəm"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:606
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr "'%s' rəsmi yüklənə bilmədi: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli fayldır"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
......@@ -40,8 +39,7 @@ msgstr "'%s' rəsmi yüklənə bilmədi: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
"'%s' animasiyasini yükləyə bilmədim: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli fayldır"
msgstr "'%s' animasiyasini yükləyə bilmədim: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli fayldır"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:324
#, c-format
......@@ -220,8 +218,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"JPEG keyfiyyət qiyməti 0 ilə 100 arasında olmalıdır; '%d' qiyməti qəbl "
"edilməz."
......@@ -254,17 +251,16 @@ msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "PNG rəsm oxunmasında ağır xəta: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:750
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr "PNG tEXt parçaları açarları ən az 1 ən çox 79 xarakterə malik olmalıdırlar."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:758
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
msgstr ""
msgstr "PNG tEXt parçaları açarları ASCII xarakterləri olmalıdırlar."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
msgstr "PNG tEXt parçaları qiyməti ISO-8859-1 kodlamasına dönüşdürülə bilməzlər."
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
......@@ -296,7 +292,7 @@ msgstr "PNM faylının maksimal rəng qiyməti çox böyükdür"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
msgstr "255 üstündə maksimal rəng qiymətinə malik olan PNM fayllarını dəstəkləmirəm."
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
msgid "Raw PNM image type is invalid"
......@@ -316,7 +312,7 @@ msgstr "Faylın erkən sonlanması görüldü"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
msgstr "Xam PNM formatları nümunə datası arasında dəqiq bir boşluğa ehtiyac hiss edərlər"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
......@@ -433,7 +429,7 @@ msgstr "Sürətləndirici Qapadılması"
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr ""
msgstr "Yüksəldici dəyişiklikləri izlənmə aralığı"
#: gtk/gtkaccellabel.c:129
msgid "Accelerator Widget"
......@@ -441,7 +437,7 @@ msgstr "Yüksəldici Pəncərəciyi"
#: gtk/gtkaccellabel.c:130
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr ""
msgstr "Yüksəldici dəyişiklikləri izlənəcək pəncərəcik"
#: gtk/gtkalignment.c:102
msgid "Horizontal alignment"
......@@ -451,7 +447,7 @@ msgstr "Üfüqi səviyyələmə"
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
msgstr "Mövcud sahədə törəmənin üfüqi yeri. 0.0 sola, 1.0 sağa tərəfləndirmədir"
#: gtk/gtkalignment.c:112
msgid "Vertical alignment"
......@@ -461,7 +457,7 @@ msgstr "Şaquli səviyyələmə"
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
msgstr "Mövcud sahədə törəmənin şaquli. 0.0 üstə, 1.0 aşağı tərəfləndirmədir"
#: gtk/gtkalignment.c:121
msgid "Horizontal scale"
......@@ -472,6 +468,8 @@ msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Mövcud üfüqi sahə törəmədən daha böyükdürsə, törəmə üçün işlədiləcək "
"miqdar. 0.0 heç biri, 1.0 hamısı deməkdir"
#: gtk/gtkalignment.c:130
msgid "Vertical scale"
......@@ -482,6 +480,8 @@ msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Mövcud şaquli sahə törəmədən daha böyükdürsə, törəmə üçün işlədiləcək "
"miqdar. 0.0 heç biri, 1.0 hamısı deməkdir"
#: gtk/gtkarrow.c:97
msgid "Arrow direction"
......@@ -553,7 +553,7 @@ msgstr "Törəmə daxili en aralığı"
#: gtk/gtkbbox.c:134
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr ""
msgstr "Digər tərəfdəki törəmə böyüklüyü artırılması"
#: gtk/gtkbbox.c:142
msgid "Child internal height padding"
......@@ -561,7 +561,7 @@ msgstr "Törəmə daxili hündürlük aralığı"
#: gtk/gtkbbox.c:143
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr ""
msgstr "Üst və altdakı törəmə böyüklüyü artırılması"
#: gtk/gtkbbox.c:151
msgid "Layout style"
......@@ -572,6 +572,8 @@ msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
"Qutu düymələri düzülüş. Mümkün qiymətlər əsas, yayğın, "
"kənar, başlanğıc və sondur"
#: gtk/gtkbbox.c:160
msgid "Secondary"
......@@ -582,6 +584,8 @@ msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons."
msgstr ""
"DOĞRU isə, törəmə ikinci törəmə qrupunda ortaya çıxır, məs. yardım düymələri üçün "
"uyğundur."
#: gtk/gtkbox.c:125
msgid "Spacing"
......@@ -608,6 +612,8 @@ msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget."
msgstr ""
"Düymə daxilindəki etiket pəncərəciyinin mətni, əgər etiket pəncərəciyinə "
"malikdirsə."
#: gtk/gtkbutton.c:197 gtk/gtklabel.c:303
msgid "Use underline"
......@@ -624,8 +630,7 @@ msgid "Use stock"
msgstr "Depo işlət"
#: gtk/gtkbutton.c:206
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgid "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:213
......@@ -659,8 +664,7 @@ msgid "Child X Displacement"
msgstr "Törəmənin X Yerdəyişdirməsi"
#: gtk/gtkbutton.c:279
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgid "How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:286
......@@ -668,8 +672,7 @@ msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Törəmənin Y Yerdəyişdirməsi"
#: gtk/gtkbutton.c:287
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgid "How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderer.c:103
......@@ -765,9 +768,8 @@ msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:114
#, fuzzy
msgid "Pixbuf for open expander."
msgstr "Render ediləcək piksbuf."
msgstr "Açıcının açılacağı piksbuf."
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:122
msgid "Pixbuf Expander Closed"
......@@ -909,10 +911,8 @@ msgid "Rise"
msgstr "Yüksəlmə"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:332 gtk/gtktexttag.c:428
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr ""
"Mətnin Offseti ana xəttin üstündə olsun (yüksəlmə mənfi isə altında olsun)"
msgid "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr "Mətnin Offseti ana xəttin üstündə olsun (yüksəlmə mənfi isə altında olsun)"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:467
msgid "Strikethrough"
......@@ -1261,8 +1261,7 @@ msgid "Always enable arrows"
msgstr "Oxları həmişə fəallaşdır"
#: gtk/gtkcombo.c:143
msgid ""
"Whether the arrow keys work, even if the entry contents are not in the list"
msgid "Whether the arrow keys work, even if the entry contents are not in the list"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombo.c:149
......@@ -1398,8 +1397,7 @@ msgid "Selection Bound"
msgstr "Seçki Sahəsi"
#: gtk/gtkentry.c:445 gtk/gtklabel.c:371
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgid "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:455
......@@ -1545,8 +1543,7 @@ msgstr "Fayl Adını Dəyişdir"
#: gtk/gtkfilesel.c:1237
#, c-format
msgid ""
"The directory name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgid "The directory name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr "\"%s\" cərgəsi adı fayl adları üçün icazə verilməyən simvol daxil edir"
#: gtk/gtkfilesel.c:1239
......@@ -2074,8 +2071,7 @@ msgid "X pad"
msgstr "X səkməsi"
#: gtk/gtkmisc.c:118
msgid ""
"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
msgid "The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
msgstr ""
#: gtk/gtkmisc.c:127
......@@ -2083,8 +2079,7 @@ msgid "Y pad"
msgstr "Y səkməsi"
#: gtk/gtkmisc.c:128
msgid ""
"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgid "The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgstr ""
#: gtk/gtknotebook.c:327
......@@ -2193,8 +2188,7 @@ msgid "Position"
msgstr "Yer"
#: gtk/gtkpaned.c:121
msgid ""
"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
msgid "Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
msgstr ""
#: gtk/gtkpaned.c:129
......@@ -2233,8 +2227,7 @@ msgid "Expand"
msgstr "Genişlət"
#: gtk/gtkpreview.c:130
msgid ""
"Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
msgid "Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
msgstr ""
#: gtk/gtkprogress.c:122
......@@ -2506,8 +2499,7 @@ msgid "Secondary backward stepper"
msgstr ""
#: gtk/gtkscrollbar.c:110
msgid ""
"Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgid "Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgstr ""
#: gtk/gtkscrollbar.c:117
......@@ -2515,8 +2507,7 @@ msgid "Secondary forward stepper"
msgstr ""
#: gtk/gtkscrollbar.c:118
msgid ""
"Display a secondary forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgid "Display a secondary forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgstr ""
#: gtk/gtksettings.c:147
......@@ -2605,7 +2596,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkspinbutton.c:242
msgid "Snap to Ticks"
msgstr ""
msgstr "Hilə"
#: gtk/gtkspinbutton.c:243
msgid ""
......@@ -2631,11 +2622,10 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkspinbutton.c:266
msgid "Update Policy"
msgstr ""
msgstr "Güncəlləmə Siyasəti"
#: gtk/gtkspinbutton.c:267
msgid ""
"Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
msgid "Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
msgstr ""
#: gtk/gtkspinbutton.c:275
......@@ -2688,7 +2678,7 @@ msgstr "_Ləǧv et"
#: gtk/gtkstock.c:279
msgid "_CD-Rom"
msgstr ""
msgstr "_CD-Rom"
#: gtk/gtkstock.c:280
msgid "_Clear"
......@@ -2780,7 +2770,7 @@ msgstr "_Əyik"
#: gtk/gtkstock.c:302
msgid "_Jump to"
msgstr ""
msgstr "_Atla"
#: gtk/gtkstock.c:303
msgid "_Center"
......@@ -2872,11 +2862,11 @@ msgstr "YazıTipi"
#: gtk/gtkstock.c:325
msgid "_Ascending"
msgstr ""
msgstr "_Yüksələn"
#: gtk/gtkstock.c:326
msgid "_Descending"
msgstr ""
msgstr "_Alçalan"
#: gtk/gtkstock.c:327
msgid "_Spell Check"
......@@ -2973,7 +2963,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtktext.c:612 gtk/gtktreeview.c:514
msgid "Vertical Adjustment"
msgstr ""
msgstr "Şaquli Yayılma"
#: gtk/gtktext.c:613
msgid "Vertical adjustment for the text widget"
......@@ -2981,7 +2971,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtktext.c:620
msgid "Line Wrap"
msgstr ""
msgstr "Sətir Qırma"
#: gtk/gtktext.c:621
msgid "Whether lines are wrapped at widget edges"
......@@ -3104,8 +3094,7 @@ msgid "Wrap mode"
msgstr "Qırma modu"
#: gtk/gtktexttag.c:485 gtk/gtktextview.c:558
msgid ""
"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
msgid "Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
msgstr "Sətirlər kənarlarda mı, yoxsa xarakter kənarlarında mı qırılsın"
#: gtk/gtktexttag.c:494 gtk/gtktextview.c:605
......@@ -3265,9 +3254,8 @@ msgid "If the insertion cursor is shown"
msgstr "Əgər daxil etmə oxu göstərilibsə"
#: gtk/gtktextview.c:5773
#, fuzzy
msgid "Input _Methods"
msgstr "Giriş Metodları"
msgstr "Giriş _Metodları"
#: gtk/gtkthemes.c:71
#, c-format
......@@ -3300,19 +3288,19 @@ msgstr "Vasitə çubuğu istiqaməti"
#: gtk/gtktoolbar.c:233
msgid "Toolbar Style"
msgstr ""
msgstr "Vasitə Çubuğu Tərzi"
#: gtk/gtktoolbar.c:234
msgid "How to draw the toolbar"
msgstr ""
msgstr "Vasitə çubuğunun göstərilmə şəkli"
#: gtk/gtktoolbar.c:242
msgid "Spacer size"
msgstr ""
msgstr "Aralandırıcı böyüklüyü"
#: gtk/gtktoolbar.c:243
msgid "Size of spacers"
msgstr ""
msgstr "Aralandırıcıların böyüklüyü"
#: gtk/gtktoolbar.c:252
msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
......@@ -3328,23 +3316,22 @@ msgstr ""
#: gtk/gtktoolbar.c:269
msgid "Button relief"
msgstr ""
msgstr "Düymə relyefi"
#: gtk/gtktoolbar.c:270
msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
msgstr ""
msgstr "Vasitə çubuğu düymələri ətrafındakı bəzək tərzi"
#: gtk/gtktoolbar.c:278
msgid "Style of bevel around the toolbar"
msgstr ""
msgstr "Vasitə çubuğu ətrafındakı bəzək tərzi"
#: gtk/gtktoolbar.c:284
msgid "Toolbar style"
msgstr "Vasitə çubuğu tərzi"
#: gtk/gtktoolbar.c:285
msgid ""
"Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
msgid "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
msgstr ""
#: gtk/gtktoolbar.c:291
......@@ -3353,11 +3340,11 @@ msgstr "Vasitələr çubuğu timsal böyüklüyü"
#: gtk/gtktoolbar.c:292
msgid "Size of icons in default toolbars"
msgstr ""
msgstr "Əsas vasitə çubuğundakı timsal böyüklükləri"
#: gtk/gtktreeview.c:498
msgid "TreeView Model"
msgstr ""
msgstr "AğacGörünüşü Modeli"
#: gtk/gtktreeview.c:499
msgid "The model for the tree view"
......@@ -3365,11 +3352,11 @@ msgstr "Ağac görünüşü modeli"
#: gtk/gtktreeview.c:507
msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
msgstr ""
msgstr "Pəncərəciyin Üfüqi Yayılması"
#: gtk/gtktreeview.c:515
msgid "Vertical Adjustment for the widget"
msgstr ""
msgstr "Pəncərəciyin Şaquli Yayılması"
#: gtk/gtktreeview.c:522 gtk/gtktreeviewcolumn.c:173 gtk/gtkwidget.c:427
msgid "Visible"
......@@ -3377,7 +3364,7 @@ msgstr "Görünən"
#: gtk/gtktreeview.c:523
msgid "Show the column header buttons"
msgstr ""
msgstr "Sütun başlığı düymələrini göstər"
#: gtk/gtktreeview.c:530
msgid "Headers Clickable"
......@@ -3389,7 +3376,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtktreeview.c:538
msgid "Expander Column"
msgstr ""
msgstr "Açıcı Sütunu"
#: gtk/gtktreeview.c:539
msgid "Set the column for the expander column"
......@@ -3429,7 +3416,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtktreeview.c:584
msgid "Expander Size"
msgstr ""
msgstr "Açıcı Böyüklüyü"
#: gtk/gtktreeview.c:585
msgid "Size of the expander arrow."
......@@ -3723,30 +3710,27 @@ msgstr "Pəncərəciklər daxilində fokus indikatoru göstərilməsi."
#: gtk/gtkwidget.c:1060
msgid "Focus linewidth"
msgstr ""
msgstr "Fokus uzunluğu"
#: gtk/gtkwidget.c:1061
#, fuzzy
msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line."
msgstr "Pəncərəciklər daxilində fokus indikatoru göstərilməsi."
msgstr "Piksel olaraq fokus indikatoru eni."
#: gtk/gtkwidget.c:1067
msgid "Focus line dash pattern"
msgstr ""
msgstr "Fokus sətiri tire naxışı"
#: gtk/gtkwidget.c:1068
#, fuzzy
msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator."
msgstr "Pəncərəciklər daxilində fokus indikatoru göstərilməsi."
msgstr "Fokus indikatoru göstərilməsi üçün lazımi tire naxışı."
#: gtk/gtkwidget.c:1073
msgid "Focus padding"
msgstr ""
msgstr "Fokus aralanması"
#: gtk/gtkwidget.c:1074
#, fuzzy
msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'."
msgstr "Pəncərəciklər daxilində fokus indikatoru göstərilməsi."
msgstr "Piksel olaraq fokus indikatoru ilə pəncərəcik 'qutusu' arasındakı məsafə."
#: gtk/gtkwindow.c:359
msgid "Window Type"
......@@ -3812,8 +3796,7 @@ msgid "Default Width"
msgstr "Əsas En"
#: gtk/gtkwindow.c:420
msgid ""
"The default width of the window, used when initially showing the window."
msgid "The default width of the window, used when initially showing the window."
msgstr ""
#: gtk/gtkwindow.c:429
......@@ -3821,8 +3804,7 @@ msgid "Default Height"
msgstr "Əsas Hündürlük"
#: gtk/gtkwindow.c:430
msgid ""
"The default height of the window, used when initially showing the window."
msgid "The default height of the window, used when initially showing the window."
msgstr ""
#: gtk/gtkwindow.c:439
......@@ -3881,5 +3863,3 @@ msgstr "Vyetnamca (VIQR)"
msgid "X Input Method"
msgstr "X Giriş Metodu "
#~ msgid "Insufficient memory to save PNG file"
#~ msgstr "PNG faylını qeyd etmək üçün yaddaş ayrıla bilmir"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment