Commit 998dd55c authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima

Updated

parent 3269b900
This diff is collapsed.
......@@ -7,10 +7,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+.HEAD\n"
"Project-Id-Version: gtk+.HEAD.sq\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-22 18:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-19 00:34+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-31 18:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 18:24+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -835,7 +835,7 @@ msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Klikoni pikatoren, e mandej klikoni një ngjyrë kudoqoftë në ekranin tuaj për "
"Klikoni pikatoren, e pastaj klikoni një ngjyrë kudoqoftë në ekranin tuaj për "
"të zgjedhur atë ngjyrë."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1873
......@@ -950,7 +950,7 @@ msgstr ""
"I pamundur shtimi i një libërshënuesi për %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:465 gtk/gtkfilechooserdefault.c:2917
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:465 gtk/gtkfilechooserdefault.c:2937
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
......@@ -966,7 +966,7 @@ msgstr "Shtëpia"
#. FIXME: What is the Right Way of finding the desktop directory?
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:637
msgid "Desktop"
msgstr "Desktopi"
msgstr "Hapësira e Punës"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:876
#, c-format
......@@ -992,7 +992,7 @@ msgstr "Shto"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1011
msgid "Remove"
msgstr "Hiqe"
msgstr "Hiq"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1021
msgid "Up"
......@@ -1044,58 +1044,58 @@ msgstr "Emri i file:"
#. Preview
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1598
msgid "Preview"
msgstr "Pamja e parë"
msgstr "Shikoje"
#. Change the current folder label
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2118
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2130
#, c-format
msgid "Current folder: %s"
msgstr "Kartela aktuale: %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2521
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2533
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "shtegu %s nuk ekziston"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3063
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3083
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Shkruaj emrin e kartelës së re"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3090
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3110
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d byte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3092
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3112
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3094
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3114
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3096
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3116
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3141
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3161
msgid "Today"
msgstr "Sot"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3143
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3163
msgid "Yesterday"
msgstr "Dje"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3151
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3171
msgid "%d/%b/%Y"
msgstr "%d/%b/%Y"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3154
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3174
msgid "Unknown"
msgstr "I/e panjohur"
......@@ -1252,7 +1252,7 @@ msgstr "Po riemërtoj file \"%s\" si:"
#: gtk/gtkfilesel.c:1791
msgid "_Rename"
msgstr "_Ndryshoi emrin"
msgstr "_Riemërto"
#: gtk/gtkfilesel.c:2223
msgid "_Selection: "
......@@ -1283,38 +1283,31 @@ msgstr "I pamundur konvertimi i emrit të file"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Bosh)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:335 gtk/gtkfilesystemwin32.c:417
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:351 gtk/gtkfilesystemwin32.c:373
#, c-format
msgid "error creating directory '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë krijimit të directory \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:378 gtk/gtkfilesystemwin32.c:458
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:392 gtk/gtkfilesystemwin32.c:414
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Ky file sistemi nuk suporton montimin"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:386
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:400
msgid "Filesystem"
msgstr "File sistemi"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:648
msgid "This file system does not support icons"
msgstr "Ky file sistemi nuk suporton ikonat"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:661 gtk/gtkfilesystemunix.c:674
msgid "This file system does not support bookmarks"
msgstr "Ky file sistemi nuk suporton libërshënuesit"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:847 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1197
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:419 gtk/gtkfilesystemunix.c:1295
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1154
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
msgstr "gabim gjatë marrjes së informacioneve për \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:820
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1005 gtk/gtkfilesystemwin32.c:777
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed (%s)"
msgstr "Ruajtja e libërshënuesit dështoi (%s)"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:976
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:933
msgid "This file system does not support icons for everything"
msgstr "Ky file sistemi nuk suporton ikona për gjithçka"
......@@ -1347,7 +1340,7 @@ msgstr "_Stili:"
#: gtk/gtkfontsel.c:344
msgid "Si_ze:"
msgstr "Ma_dhësia:"
msgstr "Madhë_sia:"
#. create the text entry widget
#: gtk/gtkfontsel.c:469
......@@ -1369,7 +1362,7 @@ msgstr "Vlerë _gama"
#. Remove this icon source so we don't keep trying to
#. * load it.
#.
#: gtk/gtkiconfactory.c:1559
#: gtk/gtkiconfactory.c:1563
#, c-format
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Gabim gjatë ngarkimit të ikonës: %s"
......@@ -1382,6 +1375,10 @@ msgid ""
"You can get a copy from:\n"
"\t%s"
msgstr ""
"Nuk arrij të gjej ikonën '%s'. Tema '%s' nuk\n"
"u gjet asgjëkundi, ndoshta do t'ju duhet ta instaloni.\n"
"Mund të merrni një kopje nga:\n"
"\t%s"
#: gtk/gtkicontheme.c:1247
#, c-format
......@@ -1473,7 +1470,7 @@ msgstr "pastro"
#: gtk/gtklabel.c:3225
msgid "Select All"
msgstr "Zgjidhe të gjithë"
msgstr "Zgjidh gjithçka"
#: gtk/gtklabel.c:3235
msgid "Input Methods"
......@@ -1567,7 +1564,7 @@ msgstr "_Kopjo"
#: gtk/gtkstock.c:284
msgid "Cu_t"
msgstr "_Prije"
msgstr "Pri_je"
#: gtk/gtkstock.c:285
msgid "_Delete"
......@@ -1595,7 +1592,7 @@ msgstr "_Fund"
#: gtk/gtkstock.c:291
msgid "_First"
msgstr "I _pari"
msgstr "I/e _pari"
#: gtk/gtkstock.c:292
msgid "_Last"
......@@ -1635,11 +1632,11 @@ msgstr "_Home"
#: gtk/gtkstock.c:301
msgid "Increase Indent"
msgstr ""
msgstr "Shto ngushtimin"
#: gtk/gtkstock.c:302
msgid "Decrease Indent"
msgstr ""
msgstr "Zvogëlo ngushtimin"
#: gtk/gtkstock.c:303
msgid "_Index"
......@@ -1670,126 +1667,130 @@ msgid "_Right"
msgstr "_Djathtas"
#: gtk/gtkstock.c:310
msgid "_Network"
msgstr "_Rrjeti"
#: gtk/gtkstock.c:311
msgid "_New"
msgstr "_E re"
#: gtk/gtkstock.c:311
#: gtk/gtkstock.c:312
msgid "_No"
msgstr "_Jo"
#: gtk/gtkstock.c:312
#: gtk/gtkstock.c:313
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: gtk/gtkstock.c:313
#: gtk/gtkstock.c:314
msgid "_Open"
msgstr "_Hap"
#: gtk/gtkstock.c:314
#: gtk/gtkstock.c:315
msgid "_Paste"
msgstr "_Ngjite"
#: gtk/gtkstock.c:315
#: gtk/gtkstock.c:316
msgid "_Preferences"
msgstr "_Preferimet"
#: gtk/gtkstock.c:316
#: gtk/gtkstock.c:317
msgid "_Print"
msgstr "_Printo"
#: gtk/gtkstock.c:317
#: gtk/gtkstock.c:318
msgid "Print Pre_view"
msgstr "Pamja e _parë e printimit"
#: gtk/gtkstock.c:318
#: gtk/gtkstock.c:319
msgid "_Properties"
msgstr "_Pronësitë"
#: gtk/gtkstock.c:319
#: gtk/gtkstock.c:320
msgid "_Quit"
msgstr "_Dil"
#: gtk/gtkstock.c:320
#: gtk/gtkstock.c:321
msgid "_Redo"
msgstr "_Përsërit"
#: gtk/gtkstock.c:321
#: gtk/gtkstock.c:322
msgid "_Refresh"
msgstr "_Fresko"
#: gtk/gtkstock.c:322
#: gtk/gtkstock.c:323
msgid "_Remove"
msgstr "_Hiqe"
#: gtk/gtkstock.c:323
#: gtk/gtkstock.c:324
msgid "_Revert"
msgstr "_Rikthe"
#: gtk/gtkstock.c:324
#: gtk/gtkstock.c:325
msgid "_Save"
msgstr "_Ruaj"
#: gtk/gtkstock.c:325
#: gtk/gtkstock.c:326
msgid "Save _As"
msgstr "Ruaj _Si"
#: gtk/gtkstock.c:326
#: gtk/gtkstock.c:327
msgid "_Color"
msgstr "_Ngjyrë"
#: gtk/gtkstock.c:327
#: gtk/gtkstock.c:328
msgid "_Font"
msgstr "_Gërma"
#: gtk/gtkstock.c:328
#: gtk/gtkstock.c:329
msgid "_Ascending"
msgstr "_Rritës"
#: gtk/gtkstock.c:329
#: gtk/gtkstock.c:330
msgid "_Descending"
msgstr "_Zbritës"
#: gtk/gtkstock.c:330
#: gtk/gtkstock.c:331
msgid "_Spell Check"
msgstr "_Kontroll Drejtshkrimi"
#: gtk/gtkstock.c:331
#: gtk/gtkstock.c:332
msgid "_Stop"
msgstr "_Ndalo"
#: gtk/gtkstock.c:332
#: gtk/gtkstock.c:333
msgid "_Strikethrough"
msgstr "_Hequrvije"
#: gtk/gtkstock.c:333
#: gtk/gtkstock.c:334
msgid "_Undelete"
msgstr "_Risill"
#: gtk/gtkstock.c:334
#: gtk/gtkstock.c:335
msgid "_Underline"
msgstr "_Nënvizuar"
#: gtk/gtkstock.c:335
#: gtk/gtkstock.c:336
msgid "_Undo"
msgstr "_Anullo"
#: gtk/gtkstock.c:336
#: gtk/gtkstock.c:337
msgid "_Yes"
msgstr "_Po"
#: gtk/gtkstock.c:337
#: gtk/gtkstock.c:338
msgid "Zoom _100%"
msgstr "Rrit_100%"
#: gtk/gtkstock.c:338
#: gtk/gtkstock.c:339
msgid "Zoom to _Fit"
msgstr "_Përshtate"
#: gtk/gtkstock.c:339
#: gtk/gtkstock.c:340
msgid "Zoom _In"
msgstr "Z_madho"
#: gtk/gtkstock.c:340
#: gtk/gtkstock.c:341
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Z_vogëlo"
......@@ -1915,3 +1916,6 @@ msgstr "Metodë Futjeje për X"
#, c-format
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "E pamundur marrja e informacione për file '%s': %s"
#~ msgid "This file system does not support bookmarks"
#~ msgstr "Ky file sistemi nuk suporton libërshënuesit"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment