Commit 96fcd790 authored by Danilo Šegan's avatar Danilo Šegan
Browse files

Updated Serbian translations.

parent 812e0cfd
2005-02-11 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Updated Serbian translation.
2005-02-10 Raphael Higino <raphaelh@cvs.gnome.org>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-08 02:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-15 22:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-11 13:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-11 13:27+0100\n"
"Last-Translator: Данило Шеган <danilo@prevod.org>\n"
"Language-Team: Serbian (sr) <gnom@prevod.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -198,7 +198,7 @@ msgstr "BMP слика има неисправно заглавље"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:307
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr ""
msgstr "Одозго-надоле BMP слике се не могу компресовати"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1154
msgid "The BMP image format"
......@@ -478,78 +478,78 @@ msgid "The PNG image format"
msgstr "PNG запис слике"
# Да ли користити аорист?? Ја сам за, а шта кажу остали...
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:249
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "Део за учитавање PNM слика је очекивао цео број, али није га нашао"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:281
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "PNM датотека садржи неисправан почетни бајт"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:311
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "PNM датотека није у познатом PNM подзапису"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:336
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "PNM датотека садржи слику ширине 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:357
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "PNM датотека садржи слику висине 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:380
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "Највећа вредност боје у PNM датотеци је 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:388
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Највећа вредност боје у PNM датотеци је превелика"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:399
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
"Не могу да баратам PNM датотекама чије су највеће вредности боје веће од 255"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:435 gdk-pixbuf/io-pnm.c:463 gdk-pixbuf/io-pnm.c:495
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:438 gdk-pixbuf/io-pnm.c:466 gdk-pixbuf/io-pnm.c:498
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Сирова PNM врста слике неисправна"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:555 gdk-pixbuf/io-pnm.c:597
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:562 gdk-pixbuf/io-pnm.c:604
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "Неисправан је PNM запис слике"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:656
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:663
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "Део за учитавање PNM слика не подржава овај PNM подзапис"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:711
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:718
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Наишао на превремен крај датотеке"
# да ли ипак оставити везу са EOF симболом?
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:743 gdk-pixbuf/io-pnm.c:974
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 gdk-pixbuf/io-pnm.c:981
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr "Сиров PNM запис захтева тачно један размак пре садржаја"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:777
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
msgstr "Не могу да обезбедим меморију за учитавање PNM слике"
# у сваком структу (Це језик) су неки подаци
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:820
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:827
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr "Недовољно меморије за учитавање PNM података о смислу"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:871
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:878
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr "Неочекиван крај PNM слике"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1003
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1010
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "Недовољно меморије за учитавање PNM датотеке"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1082
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1089
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr "Породица PNM/PBM/PGM/PPM записа слика"
......@@ -844,46 +844,46 @@ msgstr "БОЈЕ"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Учини Икс позиве синхроним"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1939
#: gtk/gtkaboutdialog.c:268 gtk/gtkaboutdialog.c:2014
msgid "License"
msgstr "Лиценца"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:261
#: gtk/gtkaboutdialog.c:269
msgid "The license of the program"
msgstr "Лиценца програма"
#. Add the credits button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
msgid "_Credits"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:489
msgid "C_redits"
msgstr "_Заслуге"
#. Add the license button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:491
#: gtk/gtkaboutdialog.c:498
msgid "_License"
msgstr "_Лиценца"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:682
#: gtk/gtkaboutdialog.c:720
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "О %s"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1876
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1942
msgid "Credits"
msgstr "Заслуге"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1901
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1968
msgid "Written by"
msgstr "Аутори"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1904
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1971
msgid "Documented by"
msgstr "Документација"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1916
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1983
msgid "Translated by"
msgstr "Превод"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1920
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1987
msgid "Artwork by"
msgstr "Графика"
......@@ -923,7 +923,7 @@ msgstr "Alt"
#. * so if you have a default text direction of RTL and YM, then
#. * the year will appear on the right.
#.
#: gtk/gtkcalendar.c:700
#: gtk/gtkcalendar.c:703
msgid "calendar:MY"
msgstr "calendar:MY"
......@@ -931,11 +931,12 @@ msgstr "calendar:MY"
#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
#. * to be the first day of the week, and so on.
#.
#: gtk/gtkcalendar.c:710
#: gtk/gtkcalendar.c:717
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:235 gtk/gtkcellrendererprogress.c:293
#. do not translate the part before the |
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:236 gtk/gtkcellrendererprogress.c:294
#, c-format
msgid "progress bar label|%d %%"
msgstr "ознака траке са напретком|%d %%"
......@@ -948,7 +949,7 @@ msgstr "Изаберите боју"
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Примио је неисправне податке о бојама\n"
#: gtk/gtkcolorsel.c:576
#: gtk/gtkcolorsel.c:568
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
......@@ -958,7 +959,7 @@ msgstr ""
"можете одвући на ставку палете, или изабрати ову боју као текућу одвлачећи "
"је на преглед тренутно изабране боје."
#: gtk/gtkcolorsel.c:581
#: gtk/gtkcolorsel.c:573
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
......@@ -966,11 +967,11 @@ msgstr ""
"Боја коју сте изабрали. Можете одвући ову боју на ставку палете како би је "
"сачували за накнадну употребу."
#: gtk/gtkcolorsel.c:942
#: gtk/gtkcolorsel.c:934
msgid "_Save color here"
msgstr "Овде _сачувај боју"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1147
#: gtk/gtkcolorsel.c:1139
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
......@@ -979,7 +980,7 @@ msgstr ""
"ову ставку, довуците овде боју или кликните десним тастером миша и изаберите "
"„Овде сачувај боју“."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1913
#: gtk/gtkcolorsel.c:1896
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -987,7 +988,7 @@ msgstr ""
"Изаберите боју коју желите из спољног прстена. Изаберите осветљеност или "
"затамњеност те боје помоћу унутрашњег прстена."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1938
#: gtk/gtkcolorsel.c:1921
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -995,69 +996,69 @@ msgstr ""
"Притисните на капало, а затим боју било где на вашем екрану да је изаберете."
# Ako imamo strucni izraz za ovo, javite!
#: gtk/gtkcolorsel.c:1947
#: gtk/gtkcolorsel.c:1930
msgid "_Hue:"
msgstr "_Нијанса:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1948
#: gtk/gtkcolorsel.c:1931
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Положај на точку боја."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1950
#: gtk/gtkcolorsel.c:1933
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Засићеност:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1951
#: gtk/gtkcolorsel.c:1934
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr "„Дубина“ боје."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1952
#: gtk/gtkcolorsel.c:1935
msgid "_Value:"
msgstr "_Вредност:"
# Mozda "vedrina boje"?
#: gtk/gtkcolorsel.c:1953
#: gtk/gtkcolorsel.c:1936
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Осветљеност боје."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1954
#: gtk/gtkcolorsel.c:1937
msgid "_Red:"
msgstr "_Црвена:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1955
#: gtk/gtkcolorsel.c:1938
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Количина црвене светлости у боји."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1956
#: gtk/gtkcolorsel.c:1939
msgid "_Green:"
msgstr "_Зелена:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1957
#: gtk/gtkcolorsel.c:1940
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Количина зелене светлости у боји."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1958
#: gtk/gtkcolorsel.c:1941
msgid "_Blue:"
msgstr "_Плава:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1959
#: gtk/gtkcolorsel.c:1942
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Количина плаве светлости у боји."
# Ово значи „непровидност“, али истовремено се одређује и провидност, па нема забуне.
#: gtk/gtkcolorsel.c:1962
#: gtk/gtkcolorsel.c:1945
msgid "_Opacity:"
msgstr "_Провидност:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1970 gtk/gtkcolorsel.c:1981
#: gtk/gtkcolorsel.c:1953 gtk/gtkcolorsel.c:1964
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Провидност боје."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1988
#: gtk/gtkcolorsel.c:1971
msgid "Color _Name:"
msgstr "_Име боје:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:2003
#: gtk/gtkcolorsel.c:1986
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
......@@ -1065,11 +1066,11 @@ msgstr ""
"Овде можете унети боју на HTML начин као хексадекадну вредност, или "
"једноставно енглеско име боје као што је „orange“."
#: gtk/gtkcolorsel.c:2022
#: gtk/gtkcolorsel.c:2005
msgid "_Palette"
msgstr "_Палета"
#: gtk/gtkcolorsel.c:2054
#: gtk/gtkcolorsel.c:2037
msgid "Color Wheel"
msgstr "Точак боја"
......@@ -1077,15 +1078,15 @@ msgstr "Точак боја"
msgid "Color Selection"
msgstr "Избор боје"
#: gtk/gtkentry.c:4507 gtk/gtktextview.c:7030
#: gtk/gtkentry.c:4510 gtk/gtktextview.c:7030
msgid "Select _All"
msgstr "Изабери _све"
#: gtk/gtkentry.c:4517 gtk/gtktextview.c:7040
#: gtk/gtkentry.c:4520 gtk/gtktextview.c:7040
msgid "Input _Methods"
msgstr "_Начини уноса"
#: gtk/gtkentry.c:4528 gtk/gtktextview.c:7051
#: gtk/gtkentry.c:4531 gtk/gtktextview.c:7051
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Убаци контролни Уникод знак"
......@@ -1096,17 +1097,16 @@ msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Неисправно име датотеке: %s"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65
#, fuzzy
msgid "Select A File"
msgstr "Изабери датотеку"
# ako je za "home directory", onda bi bilo dobro "licni direktorijum", ako je za "home page", onda za "licna stranica"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1229
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1283
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Лично"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1256
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1310
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Радна површ"
......@@ -1117,173 +1117,157 @@ msgstr "(ништа)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1515
msgid "Other..."
msgstr ""
msgstr "Неки други..."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:867
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:914
msgid "Could not retrieve information about the file"
msgstr ""
"Не могу да сазнам податке о %s:\n"
"%s"
msgstr "Не могу да сазнам податке о датотеци"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:878
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:925
msgid "Could not add a bookmark"
msgstr ""
"Не могу да додам обележивач за %s:\n"
"%s"
msgstr "Не могу да додам обележивач"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:889
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:936
msgid "Could not remove bookmark"
msgstr ""
"Не могу да уклоним обележивач за %s:\n"
"%s"
msgstr "Не могу да уклоним обележивач"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:900
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:947
msgid "The folder could not be created"
msgstr ""
msgstr "Не могу да направим директоријум"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:911
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:958
msgid "Invalid file name"
msgstr "Неисправно име датотеке: %s"
msgstr "Неисправно име датотеке"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:921
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:968
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr ""
msgstr "Не могу да прикажем садржај директоријума"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1119
#, fuzzy, c-format
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1173
#, c-format
msgid "Could not get information about '%s': %s"
msgstr ""
"Не могу да сазнам податке о %s:\n"
"%s"
msgstr "Не могу да сазнам податке о %s: %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2095
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2199
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Додај директоријум „%s“ у обележиваче"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2136
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2240
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Додај текући директоријум у обележиваче"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2138
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2242
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Додај изабране директоријуме у обележиваче"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2178
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2282
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Уклони обележивач „%s“"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2591
#, fuzzy, c-format
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2695
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr ""
"Не могу да додам обележивач за %s зато што представља неисправно име путање."
msgstr "Не могу да додам обележивач за „%s“ зато што представља неисправно име путање."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2769
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2873
msgid "Shortcuts"
msgstr "Пречице"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2823
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2927
msgid "Folder"
msgstr "Директоријум"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2875 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2979 gtk/gtkstock.c:317
msgid "_Add"
msgstr "_Додај"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2882
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2986
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "Додај изабрани директоријум у обележиваче"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2887 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2991 gtk/gtkstock.c:395
msgid "_Remove"
msgstr "_Уклони"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2894
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2998
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Уклони изабрани обележивач"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2997
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3101
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr "_Додај међу пречице"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3007
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3111
msgid "Open _Location"
msgstr "Отвори путању"
msgstr "Отвори _путању"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3019
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3123
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Прикажи са_кривене датотеке"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3143 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3247 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Датотеке"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3174
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3278
msgid "Name"
msgstr "Име:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3199
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3303
msgid "Size"
msgstr "Величина"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3212
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3316
msgid "Modified"
msgstr "Измењен"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3244
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3348
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Изабери датотеке којих врста се приказују"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3280
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3384
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Направи _директоријум"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3398
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3502
msgid "_Name:"
msgstr "_Име:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3438
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3542
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Разгледај остале директоријуме"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3688
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3792
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Сачувај у _директоријуму:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3690
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3794
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Направи у _директоријуму:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4523
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4734
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Не могу да уђем у директоријум зато што није локални"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5048
#, fuzzy, c-format
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5249
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "пречица %s не постоји"
msgstr "Пречица %s не постоји"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5508
#, fuzzy, c-format
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5713
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr ""
"Не могу да изаберем %s:\n"
"%s"
msgstr "Не могу да прикључим %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5802
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6006
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Унесите име новог директоријума"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5844
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6048
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
......@@ -1291,68 +1275,59 @@ msgstr[0] "%d бајт"
msgstr[1] "%d бајта"
msgstr[2] "%d бајтова"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5846
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6050
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5848
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6052
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5850
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6054
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5902
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6106
msgid "Today"
msgstr "Данас"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5904
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6108
msgid "Yesterday"
msgstr "Јуче"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5915
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6119
msgid "Unknown"
msgstr "Непознато"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5985
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6189
msgid "Cannot change folder"
msgstr "Направи у _директоријуму:"
msgstr "Не могу да променим директоријум"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5986
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6190
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr ""
"Не могу да уђем у директоријум који сте навели зато што он представља "
"неисправну путању."
msgstr "Директоријум који сте навели представља неисправну путању."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6025