Commit 93ed6885 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐 Committed by Tomasz Dominikowski

Updated Polish translation

parent 0807dd65
......@@ -8,15 +8,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-25 13:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-25 03:25+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-25 14:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-25 14:32+0100\n"
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
......@@ -79,7 +78,10 @@ msgstr "Ustawiane flagi debugowania biblioteki Gdk"
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:165 ../gdk/gdk.c:168 ../gtk/gtkmain.c:459 ../gtk/gtkmain.c:462
#: ../gdk/gdk.c:165
#: ../gdk/gdk.c:168
#: ../gtk/gtkmain.c:459
#: ../gtk/gtkmain.c:462
msgid "FLAGS"
msgstr "FLAGI"
......@@ -273,34 +275,32 @@ msgctxt "keyboard label"
msgid "Delete"
msgstr "Delete"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:982
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1242 ../tests/testfilechooser.c:222
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:982
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1242
#: ../tests/testfilechooser.c:222
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Otwarcie pliku \"%s\" się nie powiodło: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:994
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:994
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Plik obrazu \"%s\" nie zawiera danych"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1030
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1294 ../tests/testfilechooser.c:267
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1030
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1294
#: ../tests/testfilechooser.c:267
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Wczytanie obrazu \"%s\" się nie powiodło: przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik obrazu"
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr "Wczytanie obrazu \"%s\" się nie powiodło: przyczyna nieznana; prawdopodobnie uszkodzony plik obrazu"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
"Wczytanie animacji \"%s\" się nie powiodło: przyczyna nieznana; "
"prawdopodobnie uszkodzony plik animacji"
msgid "Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation file"
msgstr "Wczytanie animacji \"%s\" się nie powiodło: przyczyna nieznana; prawdopodobnie uszkodzony plik animacji"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:715
#, c-format
......@@ -309,14 +309,11 @@ msgstr "Nie można wczytać modułu wczytującego obrazy: %s: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:730
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu. Być "
"może pochodzi on z innej wersji biblioteki GTK+."
msgid "Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's from a different GTK version?"
msgstr "Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu. Być może pochodzi on z innej wersji biblioteki GTK+."
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:790
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:790
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
......@@ -335,17 +332,17 @@ msgstr "Nierozpoznany format pliku obrazu"
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Wczytanie obrazu \"%s\" się nie powiodło: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1673 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:961
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1673
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:961
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Błąd podczas zapisywania do pliku obrazu: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1718 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1848
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1718
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1848
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Ta kopia biblioteki gdk-pixbuf nie obsługuje zapisywania obrazu w formacie: %"
"s"
msgstr "Ta kopia biblioteki gdk-pixbuf nie obsługuje zapisywania obrazu w formacie: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1752
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
......@@ -366,14 +363,11 @@ msgstr "Otwarcie \"%s\" do zapisania się nie powiodło: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2070
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
"Zamknięcie pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu się nie powiodło. Część "
"danych mogła nie zostać zapisana: %s"
msgid "Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %s"
msgstr "Zamknięcie pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu się nie powiodło. Część danych mogła nie zostać zapisana: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2290 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2341
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2290
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2341
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
......@@ -383,18 +377,13 @@ msgstr "Błąd podczas zapisywania do strumienia obrazu"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
"Błąd wewnętrzny: moduł wczytujący obrazy \"%s\" nie ukończył działania, nie "
"podając przyczyny niepowodzenia"
msgid "Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, but didn't give a reason for the failure"
msgstr "Błąd wewnętrzny: moduł wczytujący obrazy \"%s\" nie ukończył działania, nie podając przyczyny niepowodzenia"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr ""
"Funkcja przyrostowego wczytywania obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"
msgstr "Funkcja przyrostowego wczytywania obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
msgid "Image header corrupt"
......@@ -404,17 +393,18 @@ msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:488
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:488
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] "Przydzielenie %d bajtów dla bufora odczytu pliku się nie powiodło"
msgstr[1] "Przydzielenie %d bajtów dla bufora odczytu pliku się nie powiodło"
msgstr[2] "Przydzielenie %d bajtów dla bufora odczytu pliku się nie powiodło"
msgstr[0] "Przydzielenie %u bajtów dla bufora odczytu pliku się nie powiodło"
msgstr[1] "Przydzielenie %u bajtów dla bufora odczytu pliku się nie powiodło"
msgstr[2] "Przydzielenie %u bajtów dla bufora odczytu pliku się nie powiodło"
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
......@@ -424,19 +414,26 @@ msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:406
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:432 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:455
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:482 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:569
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:406
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:432
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:455
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:482
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:569
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Nieprawidłowy nagłówek w animacji"
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:464 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:491
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:542 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:614
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:464
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:491
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:542
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:614
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:424
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:424
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:443
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
......@@ -445,13 +442,17 @@ msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
msgid "The ANI image format"
msgstr "Format obrazu ANI"
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:230
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:393
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:241
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Brak pamięci na wczytanie bitmapy z pliku"
......@@ -463,7 +464,8 @@ msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "Zstępujące (top-down) obrazy BMP nie mogą być skompresowane"
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:717
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
......@@ -475,7 +477,8 @@ msgstr "Nie można przydzielić pamięci do zapisu pliku BMP"
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Nie można zapisać do pliku BMP"
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 ../gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
msgid "The BMP image format"
msgstr "Format obrazu BMP"
......@@ -484,11 +487,11 @@ msgstr "Format obrazu BMP"
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Odczytanie obrazu GIF się nie powiodło: %s"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1481
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1481
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
msgstr "Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
#, c-format
......@@ -511,8 +514,10 @@ msgstr "Wystąpił błędny kod"
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1468
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1515 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1468
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1515
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Brak pamięci na wczytanie pliku GIF"
......@@ -534,29 +539,30 @@ msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
msgid "GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local colormap."
msgstr "Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety lokalnej."
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1693
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
msgid "The GIF image format"
msgstr "Format obrazu GIF"
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:211 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:225
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:277 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:290
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:211
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:225
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:277
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:290
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:359
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Nieprawidłowy nagłówek ikony"
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:240 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:300
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:369 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:432
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:240
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:300
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:369
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:432
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:462
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na wczytanie ikony"
......@@ -594,7 +600,8 @@ msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1245 ../gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1245
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59
msgid "The ICO image format"
msgstr "Format obrazu ICO"
......@@ -627,7 +634,8 @@ msgstr "Przekształcony JPEG2000 ma zerową szerokość lub wysokość"
msgid "Image type currently not supported"
msgstr "Typ obrazu nie jest obecnie obsługiwany"
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:149 ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:157
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:149
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:157
msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla profilu kolorów"
......@@ -649,20 +657,19 @@ msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "Błąd podczas interpretowania pliku obrazu JPEG (%s)"
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:528
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
"Brak pamięci na wczytanie pliku. Proszę spróbować zakończyć pracę niektórych "
"programów, aby zwolnić pamięć"
msgid "Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free memory"
msgstr "Brak pamięci na wczytanie pliku. Proszę spróbować zakończyć pracę niektórych programów, aby zwolnić pamięć"
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:569 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:775
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:569
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:775
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:674 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:944
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:674
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:944
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Brak pamięci na wczytanie pliku JPEG"
......@@ -670,24 +677,20 @@ msgstr "Brak pamięci na wczytanie pliku JPEG"
msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
msgstr "Przekształcony JPEG ma zerową szerokość lub wysokość."
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1133 ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1133
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100. Wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be parsed."
msgstr "Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100. Wartość \"%s\" nie jest poprawna."
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1148 ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1148
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100. Wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr "Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100. Wartość \"%d\" nie jest dozwolona."
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1310 ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1310
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136
msgid "The JPEG image format"
msgstr "Format obrazu JPEG"
......@@ -695,7 +698,8 @@ msgstr "Format obrazu JPEG"
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:202 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:202
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
......@@ -703,11 +707,13 @@ msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Obraz posiada nieprawidłową szerokość i/lub wysokość"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:613 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:613
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:618
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
......@@ -740,7 +746,8 @@ msgstr "Format obrazu PCX"
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest nieprawidłowa."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136 ../gdk-pixbuf/io-png.c:642
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:642
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
......@@ -754,9 +761,7 @@ msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
msgstr "Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 lub 4."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
#, c-format
......@@ -769,13 +774,8 @@ msgstr "Brak pamięci na wczytanie pliku PNG"
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:657
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów. Proszę "
"spróbować zakończyć pracę niektórych programów, aby zmniejszyć "
"zapotrzebowanie na pamięć"
msgid "Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some applications to reduce memory usage"
msgstr "Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów. Proszę spróbować zakończyć pracę niektórych programów, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć"
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:720
msgid "Fatal error reading PNG image file"
......@@ -787,45 +787,38 @@ msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Krytyczny błąd podczas odczytywania pliku obrazu PNG: %s"
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:863
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgid "Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:872
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:886 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:738
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:886
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:738
#, c-format
msgid "Color profile has invalid length %d."
msgstr "Profil kolorów posiada nieprawidłową długość %d."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:899 ../gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:899
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr ""
"Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9. Wartość \"%s\" nie "
"może zostać przetworzona."
msgid "PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not be parsed."
msgstr "Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9. Wartość \"%s\" nie może zostać przetworzona."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:912 ../gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:912
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr ""
"Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9. Wartość \"%d\" nie "
"jest dopuszczalna."
msgid "PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not allowed."
msgstr "Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9. Wartość \"%d\" nie jest dopuszczalna."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:951
#, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
"Wartość elementu tekstowego PNG %s nie może być przekształcona na kodowanie "
"ISO-8859-1."
msgstr "Wartość elementu tekstowego PNG %s nie może być przekształcona na kodowanie ISO-8859-1."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1112 ../gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1112
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
msgid "The PNG image format"
msgstr "Format obrazu PNG"
......@@ -857,7 +850,8 @@ msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest za duża"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:429 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:459
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:429
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:459
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest nieprawidłowy"
......@@ -866,7 +860,8 @@ msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest nieprawidłowy"
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "Moduł wczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:741
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
......@@ -898,7 +893,8 @@ msgstr "Deskryptor pliku wejściowego jest PUSTY."
msgid "Failed to read QTIF header"
msgstr "Odczytanie nagłówka QTIF się nie powiodło"
#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:152 ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:182
#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:152
#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:182
#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:446
#, c-format
msgid "QTIF atom size too large (%d bytes)"
......@@ -947,7 +943,8 @@ msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "nieobsługiwany typ obrazu RAS"
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:171 ../gdk-pixbuf/io-ras.c:200
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:171
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:200
msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr "Brak pamięci na wczytanie obrazu RAS"
......@@ -999,8 +996,10 @@ msgstr "Nie można przydzielić pamięci na nagłówek obrazu TGA"
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr "Obraz TGA ma nieprawidłowe wymiary"
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:779 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:788
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:798 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:808
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:779
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:788
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:798
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:808
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:815
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
......@@ -1029,11 +1028,13 @@ msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (błędny plik TIFF)"
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:189 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:189
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Za duże wymiary obrazu TIFF"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:222 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:234
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:222
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:234
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:561
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
......@@ -1046,11 +1047,13 @@ msgstr "Wczytanie danych RGB z pliku TIFF się nie powiodło"
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "Otwarcie obrazu TIFF się nie powiodło"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:363 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:778
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:363
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:778
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr "Działanie TIFFClose się nie powiodło"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:493 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:506
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:493
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:506
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "Wczytanie obrazu TIFF się nie powiodło"
......@@ -1104,9 +1107,7 @@ msgstr "Brak pamięci na wczytanie pliku XBM"
#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:453
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr ""
"Zapisanie do pliku tymczasowego podczas wczytywania pliku XBM się nie "
"powiodło"
msgstr "Zapisanie do pliku tymczasowego podczas wczytywania pliku XBM się nie powiodło"
#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:492
msgid "The XBM image format"
......@@ -1136,7 +1137,8 @@ msgstr "Plik XPM zawiera nieprawidłową liczbę znaków na piksel"
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "Plik XPM zawiera nieprawidłową liczbę kolorów"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:522 ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:531
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:522
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:531
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:583
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na wczytanie pliku XPM"
......@@ -1147,9 +1149,7 @@ msgstr "Nie można odczytać palety kolorów XPM"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:777
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr ""
"Zapisanie do pliku tymczasowego podczas wczytywania pliku XPM się nie "
"powiodło"
msgstr "Zapisanie do pliku tymczasowego podczas wczytywania pliku XPM się nie powiodło"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:816
msgid "The XPM image format"
......@@ -1164,7 +1164,8 @@ msgstr "Format obrazu EMF"
msgid "Could not allocate memory: %s"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci: %s"
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:257 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:371
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:257
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:371
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:411
#, c-format
msgid "Could not create stream: %s"
......@@ -1180,7 +1181,8 @@ msgstr "Nie można przewijać strumienia: %s"
msgid "Could not read from stream: %s"
msgstr "Nie można odczytać ze strumienia: %s"
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:694 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:825
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:694
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:825
msgid "Couldn't load bitmap"
msgstr "Nie można wczytać bitmapy"
......@@ -1246,18 +1248,19 @@ msgid "Opening %s"
msgstr "Otwieranie %s"
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:316
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Opening %d Item"
msgid_plural "Opening %d Items"
msgstr[0] "Otwieranie %s"
msgstr[1] "Otwieranie %s"
msgstr[2] "Otwieranie %s"
msgstr[0] "Otwieranie %d elementu"
msgstr[1] "Otwieranie %d elementów"
msgstr[2] "Otwieranie %d elementów"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:242
msgid "Could not show link"
msgstr "Nie można wyświetlić odnośnika"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:365 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2263
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:365
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2263
msgid "License"
msgstr "Licencja"
......@@ -1378,8 +1381,7 @@ msgstr "Nieprawidłowa funkcja typu w wierszu %d: \"%s\""
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:407
#, c-format
msgid "Duplicate object id '%s' on line %d (previously on line %d)"
msgstr ""
"Podwójny identyfikator \"%s\" obiektu w wierszu %d (poprzednio w wierszu %d)"
msgstr "Podwójny identyfikator \"%s\" obiektu w wierszu %d (poprzednio w wierszu %d)"
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:859
#, c-format
......@@ -1433,7 +1435,8 @@ msgstr "8888"
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1838 ../gtk/gtkcalendar.c:2496
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1838
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2496
#, c-format
msgctxt "calendar:day:digits"
msgid "%d"
......@@ -1449,7 +1452,8 @@ msgstr "%d"
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1870 ../gtk/gtkcalendar.c:2359
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1870
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2359
#, c-format
msgctxt "calendar:week:digits"
msgid "%d"
......@@ -1491,17 +1495,20 @@ msgstr "Nieprawidłowy"
#. * an accelerator when the cell is clicked to change the
#. * acelerator.
#.
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:389 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:603
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:389
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:603
msgid "New accelerator..."
msgstr "Nowy skrót..."
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:361 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:448
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:361
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:448
#, c-format
msgctxt "progress bar label"
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:188 ../gtk/gtkcolorbutton.c:559
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:188
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:559
msgid "Pick a Color"
msgstr "Wybór koloru"
......@@ -1510,20 +1517,12 @@ msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Otrzymano nieprawidłowe dane koloru\n"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:354
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
msgstr ""
"Proszę wybrać pożądany kolor z zewnętrznego pierścienia, a przy użyciu "
"trójkąta wewnątrz wybrać jasność tego koloru."
msgid "Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or lightness of that color using the inner triangle."
msgstr "Proszę wybrać pożądany kolor z zewnętrznego pierścienia, a przy użyciu trójkąta wewnątrz wybrać jasność tego koloru."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:378
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Proszę nacisnąć zakraplacz, a następnie dowolny punkt obrazu, aby pobrać z "
"niego kolor."
msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
msgstr "Proszę nacisnąć zakraplacz, a następnie dowolny punkt obrazu, aby pobrać z niego kolor."