Commit 90e3f1e2 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac

Updated Czech translation.

2004-11-17  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent d290ec87
2004-11-17 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-11-16 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk> 2004-11-16 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation. * da.po: Updated Danish translation.
......
...@@ -11,8 +11,8 @@ msgid "" ...@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n" "Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-12 11:31-0500\n" "POT-Creation-Date: 2004-11-17 04:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-09 15:13+0100\n" "PO-Revision-Date: 2004-11-17 11:29+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n" "Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n" "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -236,7 +236,7 @@ msgid "A unique name for the action." ...@@ -236,7 +236,7 @@ msgid "A unique name for the action."
msgstr "Jedinečný název akce." msgstr "Jedinečný název akce."
#: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:206 #: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:302 gtk/gtktoolbutton.c:181 #: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:315 gtk/gtktoolbutton.c:181
msgid "Label" msgid "Label"
msgstr "Popis" msgstr "Popis"
...@@ -671,12 +671,12 @@ msgid "" ...@@ -671,12 +671,12 @@ msgid ""
"widget" "widget"
msgstr "Text widgetu popisu v tlačítku, pokud tlačítko obsahuje widget popisu" msgstr "Text widgetu popisu v tlačítku, pokud tlačítko obsahuje widget popisu"
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:323 #: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:336
#: gtk/gtktoolbutton.c:188 #: gtk/gtktoolbutton.c:188
msgid "Use underline" msgid "Use underline"
msgstr "Používat podtržítko" msgstr "Používat podtržítko"
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:324 #: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:337
msgid "" msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used " "If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key" "for the mnemonic accelerator key"
...@@ -695,7 +695,7 @@ msgstr "" ...@@ -695,7 +695,7 @@ msgstr ""
"Je-li nastaveno, popis se použije pro výběr standardní položky místo jeho " "Je-li nastaveno, popis se použije pro výběr standardní položky místo jeho "
"zobrazení" "zobrazení"
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:612 #: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:675
msgid "Focus on click" msgid "Focus on click"
msgstr "Fokus při kliknutí" msgstr "Fokus při kliknutí"
...@@ -719,19 +719,27 @@ msgstr "Vodorovné zarovnání potomka" ...@@ -719,19 +719,27 @@ msgstr "Vodorovné zarovnání potomka"
msgid "Vertical alignment for child" msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Svislé zarovnání potomka" msgstr "Svislé zarovnání potomka"
#: gtk/gtkbutton.c:358 #: gtk/gtkbutton.c:306 gtk/gtkimagemenuitem.c:131
msgid "Image widget"
msgstr "Widget obrázku"
#: gtk/gtkbutton.c:307
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "Widget potomka zobrazovaný vedle textu tlačítka"
#: gtk/gtkbutton.c:373
msgid "Default Spacing" msgid "Default Spacing"
msgstr "Implicitní rozestup" msgstr "Implicitní rozestup"
#: gtk/gtkbutton.c:359 #: gtk/gtkbutton.c:374
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons" msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "Prostor navíc přidaný pro tlačítka CAN_DEFAULT" msgstr "Prostor navíc přidaný pro tlačítka CAN_DEFAULT"
#: gtk/gtkbutton.c:365 #: gtk/gtkbutton.c:380
msgid "Default Outside Spacing" msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Implicitní prostor okolo" msgstr "Implicitní prostor okolo"
#: gtk/gtkbutton.c:366 #: gtk/gtkbutton.c:381
msgid "" msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the " "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border" "border"
...@@ -739,29 +747,29 @@ msgstr "" ...@@ -739,29 +747,29 @@ msgstr ""
"Prostor navíc přidaný pro tlačítka typu CAN_DEFAULT, který je vždy vykreslen " "Prostor navíc přidaný pro tlačítka typu CAN_DEFAULT, který je vždy vykreslen "
"za okrajem" "za okrajem"
#: gtk/gtkbutton.c:371 #: gtk/gtkbutton.c:386
msgid "Child X Displacement" msgid "Child X Displacement"
msgstr "Posun potomka podle X" msgstr "Posun potomka podle X"
#: gtk/gtkbutton.c:372 #: gtk/gtkbutton.c:387
msgid "" msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed" "How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "O kolik posunout potomka ve směru osy X při stisku tlačítka" msgstr "O kolik posunout potomka ve směru osy X při stisku tlačítka"
#: gtk/gtkbutton.c:379 #: gtk/gtkbutton.c:394
msgid "Child Y Displacement" msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Posun potomka podle Y" msgstr "Posun potomka podle Y"
#: gtk/gtkbutton.c:380 #: gtk/gtkbutton.c:395
msgid "" msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed" "How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "O kolik posunout potomka ve směru osy Y při stisku tlačítka" msgstr "O kolik posunout potomka ve směru osy Y při stisku tlačítka"
#: gtk/gtkbutton.c:396 #: gtk/gtkbutton.c:411
msgid "Displace focus" msgid "Displace focus"
msgstr "Přemístit fokus" msgstr "Přemístit fokus"
#: gtk/gtkbutton.c:397 #: gtk/gtkbutton.c:412
msgid "" msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus " "Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle" "rectangle"
...@@ -769,11 +777,11 @@ msgstr "" ...@@ -769,11 +777,11 @@ msgstr ""
"Jestli vlastnosti child_displacement_x/_y properties mají mít také vliv na " "Jestli vlastnosti child_displacement_x/_y properties mají mít také vliv na "
"obdélník fokusu" "obdélník fokusu"
#: gtk/gtkbutton.c:402 #: gtk/gtkbutton.c:417
msgid "Show button images" msgid "Show button images"
msgstr "Zobrazovat obrázky tlačítek" msgstr "Zobrazovat obrázky tlačítek"
#: gtk/gtkbutton.c:403 #: gtk/gtkbutton.c:418
msgid "Whether stock icons should be shown in buttons" msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
msgstr "Jestli se v tlačítkách mají zobrazovat standardní ikony" msgstr "Jestli se v tlačítkách mají zobrazovat standardní ikony"
...@@ -1042,7 +1050,7 @@ msgstr "Značky" ...@@ -1042,7 +1050,7 @@ msgstr "Značky"
msgid "Marked up text to render" msgid "Marked up text to render"
msgstr "Zobrazovaný text se značkami" msgstr "Zobrazovaný text se značkami"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:309 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:322
msgid "Attributes" msgid "Attributes"
msgstr "Atributy" msgstr "Atributy"
...@@ -1201,7 +1209,7 @@ msgstr "" ...@@ -1201,7 +1209,7 @@ msgstr ""
"jako pomocnou informaci při vykreslování textu. Pokud tomuto parametru " "jako pomocnou informaci při vykreslování textu. Pokud tomuto parametru "
"nerozumíte, pravděpodobně jej nepotřebujete." "nerozumíte, pravděpodobně jej nepotřebujete."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:415 gtk/gtkprogressbar.c:242 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:428 gtk/gtkprogressbar.c:242
msgid "Ellipsize" msgid "Ellipsize"
msgstr "Zkrátit" msgstr "Zkrátit"
...@@ -1511,71 +1519,71 @@ msgstr "Hodnota v seznamu" ...@@ -1511,71 +1519,71 @@ msgstr "Hodnota v seznamu"
msgid "Whether entered values must already be present in the list" msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Jestli musí být zadaná hodnota již přítomna v seznamu" msgstr "Jestli musí být zadaná hodnota již přítomna v seznamu"
#: gtk/gtkcombobox.c:529 #: gtk/gtkcombobox.c:548
msgid "ComboBox model" msgid "ComboBox model"
msgstr "Model ComboBoxu" msgstr "Model ComboBoxu"
#: gtk/gtkcombobox.c:530 #: gtk/gtkcombobox.c:549
msgid "The model for the combo box" msgid "The model for the combo box"
msgstr "Model pro kombinované pole" msgstr "Model pro kombinované pole"
#: gtk/gtkcombobox.c:537 #: gtk/gtkcombobox.c:565
msgid "Wrap width" msgid "Wrap width"
msgstr "Šířka zalamování" msgstr "Šířka zalamování"
#: gtk/gtkcombobox.c:538 #: gtk/gtkcombobox.c:566
msgid "Wrap width for layouting the items in a grid" msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
msgstr "Šířka zalamování pro rozložení položek v mřížce" msgstr "Šířka zalamování pro rozložení položek v mřížce"
#: gtk/gtkcombobox.c:547 #: gtk/gtkcombobox.c:588
msgid "Row span column" msgid "Row span column"
msgstr "Sloupec rozsahu řádků" msgstr "Sloupec rozsahu řádků"
#: gtk/gtkcombobox.c:548 #: gtk/gtkcombobox.c:589
msgid "TreeModel column containing the row span values" msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "Sloupec TreeModel obsahující hodnoty rozsahu řádků" msgstr "Sloupec TreeModel obsahující hodnoty rozsahu řádků"
#: gtk/gtkcombobox.c:557 #: gtk/gtkcombobox.c:610
msgid "Column span column" msgid "Column span column"
msgstr "Sloupec rozsahu sloupců" msgstr "Sloupec rozsahu sloupců"
#: gtk/gtkcombobox.c:558 #: gtk/gtkcombobox.c:611
msgid "TreeModel column containing the column span values" msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "Sloupec TreeModel obsahující hodnoty rozsahu sloupců" msgstr "Sloupec TreeModel obsahující hodnoty rozsahu sloupců"
#: gtk/gtkcombobox.c:568 #: gtk/gtkcombobox.c:631
msgid "Active item" msgid "Active item"
msgstr "Aktivní položka" msgstr "Aktivní položka"
#: gtk/gtkcombobox.c:569 #: gtk/gtkcombobox.c:632
msgid "The item which is currently active" msgid "The item which is currently active"
msgstr "Položka, která je právě aktivní" msgstr "Položka, která je právě aktivní"
#: gtk/gtkcombobox.c:588 gtk/gtkuimanager.c:222 #: gtk/gtkcombobox.c:651 gtk/gtkuimanager.c:222
msgid "Add tearoffs to menus" msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Přidat odtrhávátka do menu" msgstr "Přidat odtrhávátka do menu"
#: gtk/gtkcombobox.c:589 #: gtk/gtkcombobox.c:652
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item" msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Jestli mají rozbalené comboboxy mít položku pro odtržení" msgstr "Jestli mají rozbalené comboboxy mít položku pro odtržení"
#: gtk/gtkcombobox.c:604 gtk/gtkentry.c:530 #: gtk/gtkcombobox.c:667 gtk/gtkentry.c:530
msgid "Has Frame" msgid "Has Frame"
msgstr "Má rám" msgstr "Má rám"
#: gtk/gtkcombobox.c:605 #: gtk/gtkcombobox.c:668
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child" msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Jestli kombinované pole kreslí rám okolo potomka" msgstr "Jestli kombinované pole kreslí rám okolo potomka"
#: gtk/gtkcombobox.c:613 #: gtk/gtkcombobox.c:676
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse" msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Jestli kombinované pole dostane fokus, když je na ně kliknuto myší" msgstr "Jestli kombinované pole dostane fokus, když je na ně kliknuto myší"
#: gtk/gtkcombobox.c:619 #: gtk/gtkcombobox.c:682
msgid "Appears as list" msgid "Appears as list"
msgstr "Vypadá jako seznam" msgstr "Vypadá jako seznam"
#: gtk/gtkcombobox.c:620 #: gtk/gtkcombobox.c:683
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus" msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Jestli mají rozbalené comboboxy vypadat jako seznamy a ne jako menu" msgstr "Jestli mají rozbalené comboboxy vypadat jako seznamy a ne jako menu"
...@@ -1675,19 +1683,19 @@ msgstr "Okraj plochy s akcemi" ...@@ -1675,19 +1683,19 @@ msgstr "Okraj plochy s akcemi"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog" msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Šířka okraje okolo tlačítek v dolní části dialogu" msgstr "Šířka okraje okolo tlačítek v dolní části dialogu"
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:380 #: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:393
msgid "Cursor Position" msgid "Cursor Position"
msgstr "Pozice kurzoru" msgstr "Pozice kurzoru"
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:381 #: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:394
msgid "The current position of the insertion cursor in chars" msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Aktuální pozice kurzoru pro vkládání ve znacích" msgstr "Aktuální pozice kurzoru pro vkládání ve znacích"
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:390 #: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:403
msgid "Selection Bound" msgid "Selection Bound"
msgstr "Okraj výběru" msgstr "Okraj výběru"
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:391 #: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:404
msgid "" msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars" "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr "Pozice druhého konce výběru od kurzoru ve znacích" msgstr "Pozice druhého konce výběru od kurzoru ve znacích"
...@@ -1855,11 +1863,11 @@ msgstr "Jestli byl rozbalovač otevřen a zobrazuje widget potomka" ...@@ -1855,11 +1863,11 @@ msgstr "Jestli byl rozbalovač otevřen a zobrazuje widget potomka"
msgid "Text of the expander's label" msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Text popisku rozbalovače" msgstr "Text popisku rozbalovače"
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:316 #: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:329
msgid "Use markup" msgid "Use markup"
msgstr "Používat značky" msgstr "Používat značky"
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:317 #: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:330
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()" msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "Text popisu obsahuje značky XML. Viz pango_parse_markup()" msgstr "Text popisu obsahuje značky XML. Viz pango_parse_markup()"
...@@ -1992,11 +2000,11 @@ msgstr "Šířka ve znacích" ...@@ -1992,11 +2000,11 @@ msgstr "Šířka ve znacích"
msgid "The desired width of the button widget, in characters." msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Požadovaná šířka widgetu tlačítka ve znacích." msgstr "Požadovaná šířka widgetu tlačítka ve znacích."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:595 #: gtk/gtkfilechooserdefault.c:599
msgid "Default file chooser backend" msgid "Default file chooser backend"
msgstr "Implicitní backend výběru souborů" msgstr "Implicitní backend výběru souborů"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:596 #: gtk/gtkfilechooserdefault.c:600
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default" msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Název backendu GtkFileChooser, který používat implicitně" msgstr "Název backendu GtkFileChooser, který používat implicitně"
...@@ -2327,19 +2335,15 @@ msgstr "Typ uložení" ...@@ -2327,19 +2335,15 @@ msgstr "Typ uložení"
msgid "The representation being used for image data" msgid "The representation being used for image data"
msgstr "Reprezentace používaná pro data obrázku" msgstr "Reprezentace používaná pro data obrázku"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:139 #: gtk/gtkimagemenuitem.c:132
msgid "Image widget"
msgstr "Widget obrázku"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:140
msgid "Child widget to appear next to the menu text" msgid "Child widget to appear next to the menu text"
msgstr "Widget potomka zobrazovaný vedle textu menu" msgstr "Widget potomka zobrazovaný vedle textu menu"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:145 #: gtk/gtkimagemenuitem.c:137
msgid "Show menu images" msgid "Show menu images"
msgstr "Zobrazovat v menu obrázky" msgstr "Zobrazovat v menu obrázky"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:146 #: gtk/gtkimagemenuitem.c:138
msgid "Whether images should be shown in menus" msgid "Whether images should be shown in menus"
msgstr "Jestli se mají v menu zobrazovat obrázky" msgstr "Jestli se mají v menu zobrazovat obrázky"
...@@ -2351,19 +2355,19 @@ msgstr "Obrazovka" ...@@ -2351,19 +2355,19 @@ msgstr "Obrazovka"
msgid "The screen where this window will be displayed" msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Obrazovka, kde se toto okno zobrazí" msgstr "Obrazovka, kde se toto okno zobrazí"
#: gtk/gtklabel.c:303 #: gtk/gtklabel.c:316
msgid "The text of the label" msgid "The text of the label"
msgstr "Text popisu" msgstr "Text popisu"
#: gtk/gtklabel.c:310 #: gtk/gtklabel.c:323
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label" msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "Seznam atributů stylu, které použít na text popisu" msgstr "Seznam atributů stylu, které použít na text popisu"
#: gtk/gtklabel.c:331 gtk/gtktexttag.c:376 gtk/gtktextview.c:594 #: gtk/gtklabel.c:344 gtk/gtktexttag.c:376 gtk/gtktextview.c:594
msgid "Justification" msgid "Justification"
msgstr "Zarovnání" msgstr "Zarovnání"
#: gtk/gtklabel.c:332 #: gtk/gtklabel.c:345
msgid "" msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. " "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See " "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
...@@ -2372,50 +2376,50 @@ msgstr "" ...@@ -2372,50 +2376,50 @@ msgstr ""
"Zarovnaní řádků v textu relativně k sobe navzájem. Toto NEOVLIVŇUJE " "Zarovnaní řádků v textu relativně k sobe navzájem. Toto NEOVLIVŇUJE "
"zarovnání popisu v jeho přiřazeném místu. Takovou funkci plní GtkMisc::xalign" "zarovnání popisu v jeho přiřazeném místu. Takovou funkci plní GtkMisc::xalign"
#: gtk/gtklabel.c:340 #: gtk/gtklabel.c:353
msgid "Pattern" msgid "Pattern"
msgstr "Vzorek" msgstr "Vzorek"
#: gtk/gtklabel.c:341 #: gtk/gtklabel.c:354
msgid "" msgid ""
"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text " "A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
"to underline" "to underline"
msgstr "" msgstr ""
"Řetězec se znaky _ v pozicích odpovídajících znakům v textu, které podtrhnout" "Řetězec se znaky _ v pozicích odpovídajících znakům v textu, které podtrhnout"
#: gtk/gtklabel.c:348 #: gtk/gtklabel.c:361
msgid "Line wrap" msgid "Line wrap"
msgstr "Zalamovaní řádků" msgstr "Zalamovaní řádků"
#: gtk/gtklabel.c:349 #: gtk/gtklabel.c:362
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide" msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
msgstr "Je-li nastaveno, zalamovat řádky, pokud bude text moc široký" msgstr "Je-li nastaveno, zalamovat řádky, pokud bude text moc široký"
#: gtk/gtklabel.c:355 #: gtk/gtklabel.c:368
msgid "Selectable" msgid "Selectable"
msgstr "Vybratelný" msgstr "Vybratelný"
#: gtk/gtklabel.c:356 #: gtk/gtklabel.c:369
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse" msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
msgstr "Jestli je možné vybrat text v popisu myší" msgstr "Jestli je možné vybrat text v popisu myší"
#: gtk/gtklabel.c:362 #: gtk/gtklabel.c:375
msgid "Mnemonic key" msgid "Mnemonic key"
msgstr "Klávesová zkratka" msgstr "Klávesová zkratka"
#: gtk/gtklabel.c:363 #: gtk/gtklabel.c:376
msgid "The mnemonic accelerator key for this label" msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
msgstr "Mnemonická klávesová zkratka pro tento popis" msgstr "Mnemonická klávesová zkratka pro tento popis"
#: gtk/gtklabel.c:371 #: gtk/gtklabel.c:384
msgid "Mnemonic widget" msgid "Mnemonic widget"
msgstr "Widget akcelerátoru" msgstr "Widget akcelerátoru"
#: gtk/gtklabel.c:372 #: gtk/gtklabel.c:385
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed" msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
msgstr "Widget aktivovaný při stisku klávesové zkratky popisu" msgstr "Widget aktivovaný při stisku klávesové zkratky popisu"
#: gtk/gtklabel.c:416 #: gtk/gtklabel.c:429
msgid "" msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have " "The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string, if at all" "enough room to display the entire string, if at all"
...@@ -2423,19 +2427,19 @@ msgstr "" ...@@ -2423,19 +2427,19 @@ msgstr ""
"Preferované místo, kde zkrátit řetězec, pokud popisek nemá dost místa pro " "Preferované místo, kde zkrátit řetězec, pokud popisek nemá dost místa pro "
"zobrazení celého řetězce, pokud vůbec něčeho" "zobrazení celého řetězce, pokud vůbec něčeho"
#: gtk/gtklabel.c:433 #: gtk/gtklabel.c:446
msgid "Width In Chararacters" msgid "Width In Chararacters"
msgstr "Šířka ve znacích" msgstr "Šířka ve znacích"
#: gtk/gtklabel.c:434 #: gtk/gtklabel.c:447
msgid "The desired width of the label, in characters" msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr "Požadovaná šířka popisku ve znacích" msgstr "Požadovaná šířka popisku ve znacích"
#: gtk/gtklabel.c:454 #: gtk/gtklabel.c:467
msgid "Single Line Mode" msgid "Single Line Mode"
msgstr "Režim jednoho řádku" msgstr "Režim jednoho řádku"
#: gtk/gtklabel.c:455 #: gtk/gtklabel.c:468
msgid "Whether the label is in single line mode" msgid "Whether the label is in single line mode"
msgstr "Jestli je popisek v režimu jednoho řádku" msgstr "Jestli je popisek v režimu jednoho řádku"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment