Commit 90e3f1e2 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac

Updated Czech translation.

2004-11-17  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent d290ec87
2004-11-17 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-11-16 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-12 11:31-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-09 15:13+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-17 04:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-17 11:29+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -236,7 +236,7 @@ msgid "A unique name for the action."
msgstr "Jedinečný název akce."
#: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:302 gtk/gtktoolbutton.c:181
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:315 gtk/gtktoolbutton.c:181
msgid "Label"
msgstr "Popis"
......@@ -671,12 +671,12 @@ msgid ""
"widget"
msgstr "Text widgetu popisu v tlačítku, pokud tlačítko obsahuje widget popisu"
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:323
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:336
#: gtk/gtktoolbutton.c:188
msgid "Use underline"
msgstr "Používat podtržítko"
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:324
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:337
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
......@@ -695,7 +695,7 @@ msgstr ""
"Je-li nastaveno, popis se použije pro výběr standardní položky místo jeho "
"zobrazení"
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:612
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:675
msgid "Focus on click"
msgstr "Fokus při kliknutí"
......@@ -719,19 +719,27 @@ msgstr "Vodorovné zarovnání potomka"
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Svislé zarovnání potomka"
#: gtk/gtkbutton.c:358
#: gtk/gtkbutton.c:306 gtk/gtkimagemenuitem.c:131
msgid "Image widget"
msgstr "Widget obrázku"
#: gtk/gtkbutton.c:307
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "Widget potomka zobrazovaný vedle textu tlačítka"
#: gtk/gtkbutton.c:373
msgid "Default Spacing"
msgstr "Implicitní rozestup"
#: gtk/gtkbutton.c:359
#: gtk/gtkbutton.c:374
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "Prostor navíc přidaný pro tlačítka CAN_DEFAULT"
#: gtk/gtkbutton.c:365
#: gtk/gtkbutton.c:380
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Implicitní prostor okolo"
#: gtk/gtkbutton.c:366
#: gtk/gtkbutton.c:381
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
......@@ -739,29 +747,29 @@ msgstr ""
"Prostor navíc přidaný pro tlačítka typu CAN_DEFAULT, který je vždy vykreslen "
"za okrajem"
#: gtk/gtkbutton.c:371
#: gtk/gtkbutton.c:386
msgid "Child X Displacement"
msgstr "Posun potomka podle X"
#: gtk/gtkbutton.c:372
#: gtk/gtkbutton.c:387
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "O kolik posunout potomka ve směru osy X při stisku tlačítka"
#: gtk/gtkbutton.c:379
#: gtk/gtkbutton.c:394
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Posun potomka podle Y"
#: gtk/gtkbutton.c:380
#: gtk/gtkbutton.c:395
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "O kolik posunout potomka ve směru osy Y při stisku tlačítka"
#: gtk/gtkbutton.c:396
#: gtk/gtkbutton.c:411
msgid "Displace focus"
msgstr "Přemístit fokus"
#: gtk/gtkbutton.c:397
#: gtk/gtkbutton.c:412
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
......@@ -769,11 +777,11 @@ msgstr ""
"Jestli vlastnosti child_displacement_x/_y properties mají mít také vliv na "
"obdélník fokusu"
#: gtk/gtkbutton.c:402
#: gtk/gtkbutton.c:417
msgid "Show button images"
msgstr "Zobrazovat obrázky tlačítek"
#: gtk/gtkbutton.c:403
#: gtk/gtkbutton.c:418
msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
msgstr "Jestli se v tlačítkách mají zobrazovat standardní ikony"
......@@ -1042,7 +1050,7 @@ msgstr "Značky"
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Zobrazovaný text se značkami"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:309
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:322
msgid "Attributes"
msgstr "Atributy"
......@@ -1201,7 +1209,7 @@ msgstr ""
"jako pomocnou informaci při vykreslování textu. Pokud tomuto parametru "
"nerozumíte, pravděpodobně jej nepotřebujete."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:415 gtk/gtkprogressbar.c:242
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:428 gtk/gtkprogressbar.c:242
msgid "Ellipsize"
msgstr "Zkrátit"
......@@ -1511,71 +1519,71 @@ msgstr "Hodnota v seznamu"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Jestli musí být zadaná hodnota již přítomna v seznamu"
#: gtk/gtkcombobox.c:529
#: gtk/gtkcombobox.c:548
msgid "ComboBox model"
msgstr "Model ComboBoxu"
#: gtk/gtkcombobox.c:530
#: gtk/gtkcombobox.c:549
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Model pro kombinované pole"
#: gtk/gtkcombobox.c:537
#: gtk/gtkcombobox.c:565
msgid "Wrap width"
msgstr "Šířka zalamování"
#: gtk/gtkcombobox.c:538
#: gtk/gtkcombobox.c:566
msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
msgstr "Šířka zalamování pro rozložení položek v mřížce"
#: gtk/gtkcombobox.c:547
#: gtk/gtkcombobox.c:588
msgid "Row span column"
msgstr "Sloupec rozsahu řádků"
#: gtk/gtkcombobox.c:548
#: gtk/gtkcombobox.c:589
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "Sloupec TreeModel obsahující hodnoty rozsahu řádků"
#: gtk/gtkcombobox.c:557
#: gtk/gtkcombobox.c:610
msgid "Column span column"
msgstr "Sloupec rozsahu sloupců"
#: gtk/gtkcombobox.c:558
#: gtk/gtkcombobox.c:611
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "Sloupec TreeModel obsahující hodnoty rozsahu sloupců"
#: gtk/gtkcombobox.c:568
#: gtk/gtkcombobox.c:631
msgid "Active item"
msgstr "Aktivní položka"
#: gtk/gtkcombobox.c:569
#: gtk/gtkcombobox.c:632
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Položka, která je právě aktivní"
#: gtk/gtkcombobox.c:588 gtk/gtkuimanager.c:222
#: gtk/gtkcombobox.c:651 gtk/gtkuimanager.c:222
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Přidat odtrhávátka do menu"
#: gtk/gtkcombobox.c:589
#: gtk/gtkcombobox.c:652
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Jestli mají rozbalené comboboxy mít položku pro odtržení"
#: gtk/gtkcombobox.c:604 gtk/gtkentry.c:530
#: gtk/gtkcombobox.c:667 gtk/gtkentry.c:530
msgid "Has Frame"
msgstr "Má rám"
#: gtk/gtkcombobox.c:605
#: gtk/gtkcombobox.c:668
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Jestli kombinované pole kreslí rám okolo potomka"
#: gtk/gtkcombobox.c:613
#: gtk/gtkcombobox.c:676
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Jestli kombinované pole dostane fokus, když je na ně kliknuto myší"
#: gtk/gtkcombobox.c:619
#: gtk/gtkcombobox.c:682
msgid "Appears as list"
msgstr "Vypadá jako seznam"
#: gtk/gtkcombobox.c:620
#: gtk/gtkcombobox.c:683
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Jestli mají rozbalené comboboxy vypadat jako seznamy a ne jako menu"
......@@ -1675,19 +1683,19 @@ msgstr "Okraj plochy s akcemi"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Šířka okraje okolo tlačítek v dolní části dialogu"
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:380
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:393
msgid "Cursor Position"
msgstr "Pozice kurzoru"
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:381
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:394
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Aktuální pozice kurzoru pro vkládání ve znacích"
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:390
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:403
msgid "Selection Bound"
msgstr "Okraj výběru"
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:391
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:404
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr "Pozice druhého konce výběru od kurzoru ve znacích"
......@@ -1855,11 +1863,11 @@ msgstr "Jestli byl rozbalovač otevřen a zobrazuje widget potomka"
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Text popisku rozbalovače"
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:316
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:329
msgid "Use markup"
msgstr "Používat značky"
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:317
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:330
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "Text popisu obsahuje značky XML. Viz pango_parse_markup()"
......@@ -1992,11 +2000,11 @@ msgstr "Šířka ve znacích"
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Požadovaná šířka widgetu tlačítka ve znacích."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:595
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:599
msgid "Default file chooser backend"
msgstr "Implicitní backend výběru souborů"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:596
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:600
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Název backendu GtkFileChooser, který používat implicitně"
......@@ -2327,19 +2335,15 @@ msgstr "Typ uložení"
msgid "The representation being used for image data"
msgstr "Reprezentace používaná pro data obrázku"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:139
msgid "Image widget"
msgstr "Widget obrázku"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:140
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:132
msgid "Child widget to appear next to the menu text"
msgstr "Widget potomka zobrazovaný vedle textu menu"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:145
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:137
msgid "Show menu images"
msgstr "Zobrazovat v menu obrázky"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:146
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:138
msgid "Whether images should be shown in menus"
msgstr "Jestli se mají v menu zobrazovat obrázky"
......@@ -2351,19 +2355,19 @@ msgstr "Obrazovka"
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Obrazovka, kde se toto okno zobrazí"
#: gtk/gtklabel.c:303
#: gtk/gtklabel.c:316
msgid "The text of the label"
msgstr "Text popisu"
#: gtk/gtklabel.c:310
#: gtk/gtklabel.c:323
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "Seznam atributů stylu, které použít na text popisu"
#: gtk/gtklabel.c:331 gtk/gtktexttag.c:376 gtk/gtktextview.c:594
#: gtk/gtklabel.c:344 gtk/gtktexttag.c:376 gtk/gtktextview.c:594
msgid "Justification"
msgstr "Zarovnání"
#: gtk/gtklabel.c:332
#: gtk/gtklabel.c:345
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
......@@ -2372,50 +2376,50 @@ msgstr ""
"Zarovnaní řádků v textu relativně k sobe navzájem. Toto NEOVLIVŇUJE "
"zarovnání popisu v jeho přiřazeném místu. Takovou funkci plní GtkMisc::xalign"
#: gtk/gtklabel.c:340
#: gtk/gtklabel.c:353
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorek"
#: gtk/gtklabel.c:341
#: gtk/gtklabel.c:354
msgid ""
"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
"to underline"
msgstr ""
"Řetězec se znaky _ v pozicích odpovídajících znakům v textu, které podtrhnout"
#: gtk/gtklabel.c:348
#: gtk/gtklabel.c:361
msgid "Line wrap"
msgstr "Zalamovaní řádků"
#: gtk/gtklabel.c:349
#: gtk/gtklabel.c:362
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
msgstr "Je-li nastaveno, zalamovat řádky, pokud bude text moc široký"
#: gtk/gtklabel.c:355
#: gtk/gtklabel.c:368
msgid "Selectable"
msgstr "Vybratelný"
#: gtk/gtklabel.c:356
#: gtk/gtklabel.c:369
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
msgstr "Jestli je možné vybrat text v popisu myší"
#: gtk/gtklabel.c:362
#: gtk/gtklabel.c:375
msgid "Mnemonic key"
msgstr "Klávesová zkratka"
#: gtk/gtklabel.c:363
#: gtk/gtklabel.c:376
msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
msgstr "Mnemonická klávesová zkratka pro tento popis"
#: gtk/gtklabel.c:371
#: gtk/gtklabel.c:384
msgid "Mnemonic widget"
msgstr "Widget akcelerátoru"
#: gtk/gtklabel.c:372
#: gtk/gtklabel.c:385
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
msgstr "Widget aktivovaný při stisku klávesové zkratky popisu"
#: gtk/gtklabel.c:416
#: gtk/gtklabel.c:429
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string, if at all"
......@@ -2423,19 +2427,19 @@ msgstr ""
"Preferované místo, kde zkrátit řetězec, pokud popisek nemá dost místa pro "
"zobrazení celého řetězce, pokud vůbec něčeho"
#: gtk/gtklabel.c:433
#: gtk/gtklabel.c:446
msgid "Width In Chararacters"
msgstr "Šířka ve znacích"
#: gtk/gtklabel.c:434
#: gtk/gtklabel.c:447
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr "Požadovaná šířka popisku ve znacích"
#: gtk/gtklabel.c:454
#: gtk/gtklabel.c:467
msgid "Single Line Mode"
msgstr "Režim jednoho řádku"
#: gtk/gtklabel.c:455
#: gtk/gtklabel.c:468
msgid "Whether the label is in single line mode"
msgstr "Jestli je popisek v režimu jednoho řádku"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment