Commit 8e11bf39 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian (bokml) translation.

2001-09-27  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
parent 1773d815
2001-09-27 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
Wed Sep 26 15:34:46 2001 Owen Taylor <otaylor@redhat.com>
* Makefile.in.in (distclean): Add pot2bl.sed
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.3\n"
"POT-Creation-Date: 2001-09-25 15:51-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2001-09-27 13:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-09-19 17:50+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
......@@ -56,6 +56,8 @@ msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"Modul %s for bildelasting eksporterer ikke riktig grensesnitt; kanskje den "
"er fra en annen GTK-versjon?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:452 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
#, c-format
......@@ -84,12 +86,12 @@ msgstr "Feil under lasting av bilde '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:714
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
msgstr "Dette bygget av gdk-pixbuf sttter ikke lagring av bildeformatet: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:817
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr ""
msgstr "Feil under pning av '%s' for skriving: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:838
#, c-format
......@@ -97,11 +99,13 @@ msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
"Feil under lukking av '%s' under skriving av bilde. Det er ikke sikkert at "
"alle data er lagret: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:252
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr ""
msgstr "Inkrementell lasting av bildetype '%s' er ikke stttet"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:275 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:376
#, c-format
......@@ -109,44 +113,46 @@ msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
"Intern feil: Modul for lasting av bilder '%s' feilet ved start av "
"bildelasting, men ga ingen rsak for feilen"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:255
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr ""
msgstr "BMP-bilde har ustttet headerstrrelse"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:278 gdk-pixbuf/io-bmp.c:300
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr ""
msgstr "BMP-bilde har ugyldige data i header"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr ""
msgstr "Ikke nok minne til laste bitkart-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr ""
msgstr "Feil under lesing av GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1360 gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
msgstr "GIF-fil mangler noen data (kanskje den har blitt avkuttet p en mte?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr ""
msgstr "Intern feil i GIF-laster (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
msgid "GIF image loader can't understand this image."
msgstr ""
msgstr "GIF-bildelasteren skjnner ikke dette bildet."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
msgid "Bad code encountered"
msgstr ""
msgstr "Ugyldig kode funnet"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr ""
msgstr "Sirkulr tabelloppfring i GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:754 gdk-pixbuf/io-gif.c:1348 gdk-pixbuf/io-gif.c:1393
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1507
......@@ -282,7 +288,7 @@ msgstr "Maksimal fargeverdi i PNM-filen er for stor"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
msgstr "Kan ikke hndtere PNM-filer med flere fargeverdier enn 255"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
msgid "Raw PNM image type is invalid"
......@@ -298,11 +304,12 @@ msgstr "PNM-bildelaster st
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:716
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr ""
msgstr "Prematur slutt-p-fil funnet"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
"Ubehandlede PNM-formater krever eksakt ett blankt felt fr eksempeldata"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
......@@ -399,15 +406,15 @@ msgstr "Feil under skriving til midlertidig fil under lasting av XPM-bilde"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
msgid "Image header corrupt"
msgstr ""
msgstr "Korrupt header i bilde"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
msgid "Image format unknown"
msgstr ""
msgstr "Ukjent bildeformat"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr ""
msgstr "Korrupt pikseldata i bilde"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:378
#, c-format
......@@ -420,7 +427,7 @@ msgstr "Akselleratorobjekt"
#: gtk/gtkaccellabel.c:116
msgid "The object monitored by this accelerator label"
msgstr ""
msgstr "Objektet som overvkes av denne akselleratoretiketten"
#: gtk/gtkalignment.c:102
msgid "Horizontal alignment"
......@@ -428,15 +435,15 @@ msgstr "Horisontal justering"
#: gtk/gtkalignment.c:103
msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate X alignment"
msgstr ""
msgstr "Verdi mellom 0.0 og 1.0 som skal indikere X-justering"
#: gtk/gtkalignment.c:112
msgid "Vertical alignment"
msgstr ""
msgstr "Vertikal justering"
#: gtk/gtkalignment.c:113
msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate Y alignment"
msgstr ""
msgstr "Verdi mellom 0.0 og 1.0 som indikerer Y-justering"
#: gtk/gtkalignment.c:121
msgid "Horizontal scale"
......@@ -444,7 +451,7 @@ msgstr "Horisontal skalering"
#: gtk/gtkalignment.c:122
msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate X scale"
msgstr ""
msgstr "Verdi mellom 0.0 og 1.0 som indikerer X-skalering"
#: gtk/gtkalignment.c:130
msgid "Vertical scale"
......@@ -452,7 +459,7 @@ msgstr "Vertikal skalering"
#: gtk/gtkalignment.c:131
msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate Y scale"
msgstr ""
msgstr "Verdi mellom 0.0 og 1.0 som indikerer Y-skalering"
#: gtk/gtkarrow.c:97
msgid "Arrow direction"
......@@ -460,15 +467,15 @@ msgstr "Pilretning"
#: gtk/gtkarrow.c:98
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr ""
msgstr "Pekeretning for pilen"
#: gtk/gtkarrow.c:105
msgid "Arrow shadow"
msgstr ""
msgstr "Pilens skygge"
#: gtk/gtkarrow.c:106
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr ""
msgstr "Utseende for skyggen som omgir pilen"
#: gtk/gtkaspectframe.c:107
msgid "Horizontal Alignment"
......@@ -492,15 +499,15 @@ msgstr "Rate"
#: gtk/gtkaspectframe.c:122
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr ""
msgstr "Aspektrate hvis obey_child er USANN"
#: gtk/gtkaspectframe.c:128
msgid "Obey child"
msgstr ""
msgstr "Adlyd barn"
#: gtk/gtkaspectframe.c:129
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr ""
msgstr "Tving aspektraten til passe til rammens barn"
#: gtk/gtkbbox.c:115
msgid "Minimum child width"
......@@ -508,7 +515,7 @@ msgstr "Minimal bredde for barn"
#: gtk/gtkbbox.c:116
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr ""
msgstr "Minimum bredde p knappene inne i boksen"
#: gtk/gtkbbox.c:124
msgid "Minimum child height"
......@@ -516,11 +523,11 @@ msgstr "Minimal h
#: gtk/gtkbbox.c:125
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr ""
msgstr "Minimum hyde p knappene inne i boksen"
#: gtk/gtkbbox.c:133
msgid "Child internal width padding"
msgstr ""
msgstr "Internt breddefyll for barn"
#: gtk/gtkbbox.c:134
msgid "Amount to increase child's size on either side"
......@@ -592,7 +599,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:199
msgid "Use stock"
msgstr ""
msgstr "Bruk lager"
#: gtk/gtkbutton.c:200
msgid ""
......@@ -794,7 +801,7 @@ msgstr "Redigerbar"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtktexttag.c:277 gtk/gtktextview.c:553
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr ""
msgstr "Om teksten kan endres av brukeren"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:238 gtk/gtkcellrenderertext.c:246
#: gtk/gtkfontsel.c:192 gtk/gtktexttag.c:284 gtk/gtktexttag.c:292
......@@ -807,7 +814,7 @@ msgstr "Beskrivelse av skrifttypen som en streng"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:247 gtk/gtktexttag.c:293
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
msgstr ""
msgstr "Skrifttypebeskrivelse som en PangoFontDescription struct"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:255 gtk/gtktexttag.c:301
msgid "Font family"
......@@ -815,7 +822,7 @@ msgstr "Skrifttypefamilie"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256 gtk/gtktexttag.c:302
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr ""
msgstr "Navn p skrifttypefamilien, f.eks Sans, Helvetica, Times, Monospace"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:263 gtk/gtkcellrenderertext.c:264
#: gtk/gtktexttag.c:309 gtk/gtktexttag.c:310
......@@ -856,7 +863,7 @@ msgstr "Skrifttypeskalering"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:322
msgid "Font scaling factor"
msgstr ""
msgstr "Skaleringsfaktor for skrifttype"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtktexttag.c:426
msgid "Rise"
......@@ -885,59 +892,59 @@ msgstr "Stil for understreking av denne teksten."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:361 gtk/gtktexttag.c:511
msgid "Background set"
msgstr ""
msgstr "Bakgrunn satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:362 gtk/gtktexttag.c:512
msgid "Whether this tag affects the background color"
msgstr ""
msgstr "Om denne merkingen pvirker bakgrunnsfargen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:365 gtk/gtktexttag.c:523
msgid "Foreground set"
msgstr ""
msgstr "Forgrunn satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:366 gtk/gtktexttag.c:524
msgid "Whether this tag affects the foreground color"
msgstr ""
msgstr "Om denne merkingen pvirker forgrunnsfargen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:369 gtk/gtktexttag.c:531
msgid "Editability set"
msgstr ""
msgstr "Redigerbarhet satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:370 gtk/gtktexttag.c:532
msgid "Whether this tag affects text editability"
msgstr ""
msgstr "Om denne merkingen pvirker redigerbarhet for teksten"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:373 gtk/gtktexttag.c:535
msgid "Font family set"
msgstr ""
msgstr "Skrifttypefamilie satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:374 gtk/gtktexttag.c:536
msgid "Whether this tag affects the font family"
msgstr ""
msgstr "Om denne merkingen pvirker skrifttypefamilien"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:377 gtk/gtktexttag.c:539
msgid "Font style set"
msgstr ""
msgstr "Skrifttypestil satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:540
msgid "Whether this tag affects the font style"
msgstr ""
msgstr "Om denne merkingen pvirker skrifttypestil"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:381 gtk/gtktexttag.c:543
msgid "Font variant set"
msgstr ""
msgstr "Skrifttypevariant satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:382 gtk/gtktexttag.c:544
msgid "Whether this tag affects the font variant"
msgstr ""
msgstr "Om denne merkingen pvirker skrifttypevariant"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:385 gtk/gtktexttag.c:547
msgid "Font weight set"
msgstr ""
msgstr "Skrifttypetyngde satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:386 gtk/gtktexttag.c:548
msgid "Whether this tag affects the font weight"
msgstr ""
msgstr "Om denne merkingen pvirker skrifttypetyngden"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:389 gtk/gtktexttag.c:551
msgid "Font stretch set"
......@@ -949,43 +956,43 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:393 gtk/gtktexttag.c:555
msgid "Font size set"
msgstr ""
msgstr "Skrifttypestrrelse satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:394 gtk/gtktexttag.c:556
msgid "Whether this tag affects the font size"
msgstr ""
msgstr "Om denne merkingen pvirker skrifttypestrrelsen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:559
msgid "Font scale set"
msgstr ""
msgstr "Skrifttypeskalering satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:398 gtk/gtktexttag.c:560
msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
msgstr ""
msgstr "Om denne merkingen skalerer skrifttypestrrelsen med en gitt faktor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:401 gtk/gtktexttag.c:579
msgid "Rise set"
msgstr ""
msgstr "Heving satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:402 gtk/gtktexttag.c:580
msgid "Whether this tag affects the rise"
msgstr ""
msgstr "Om denne merkingen pvirker heving"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:405 gtk/gtktexttag.c:595
msgid "Strikethrough set"
msgstr ""
msgstr "Gjennomstreking satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:406 gtk/gtktexttag.c:596
msgid "Whether this tag affects strikethrough"
msgstr ""
msgstr "Om denne merkingen pvirker gjennomstreking"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtktexttag.c:603
msgid "Underline set"
msgstr ""
msgstr "Understreking satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:410 gtk/gtktexttag.c:604
msgid "Whether this tag affects underlining"
msgstr ""
msgstr "Om denne merkingen pvirker understreking"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:129
msgid "Toggle state"
......@@ -1015,19 +1022,19 @@ msgstr "Tegn knapp for vending som en radioknapp"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:95 gtk/gtkoptionmenu.c:160
msgid "Indicator Size"
msgstr ""
msgstr "Indikatorstrrelse"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:96
msgid "Size of check or radio indicator"
msgstr ""
msgstr "Strrelse p avkrysnings- eller radioindikator"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:103 gtk/gtkoptionmenu.c:166
msgid "Indicator Spacing"
msgstr ""
msgstr "Mellomrom for indikator"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:104
msgid "Spacing around check or radio indicator"
msgstr ""
msgstr "Mellomrom rundt avkrysnings- eller radioindikator"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:114 gtk/gtktogglebutton.c:142
msgid "Active"
......@@ -1035,15 +1042,15 @@ msgstr "Aktiv"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:115
msgid "Whether the menu item is checked."
msgstr ""
msgstr "Om menyoppfringen er avkrysset."
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:122 gtk/gtktogglebutton.c:150
msgid "Inconsistent"
msgstr ""
msgstr "Inkonsistent"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:123
msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state."
msgstr ""
msgstr "Om \"inkonsistent\" tilstand skal anvises."
#: gtk/gtkcolorsel.c:582
msgid ""
......@@ -1060,7 +1067,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcolorsel.c:891
msgid "_Save color here"
msgstr ""
msgstr "_Lagre fargen her"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1059
msgid ""
......@@ -1070,7 +1077,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcolorsel.c:1675
msgid "Has Opacity Control"
msgstr ""
msgstr "Har kontroll for ugjennomsiktighet"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1676
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
......@@ -1099,6 +1106,8 @@ msgstr "N
#: gtk/gtkcolorsel.c:1697
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"Nvrende verdi for ugjennomsiktighet (0 helt gjennomsiktig, 65535 helt "
"ugjennomsiktig)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1710
msgid "Custom palette"
......@@ -1106,7 +1115,7 @@ msgstr "Egendefinert palett"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1711
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr ""
msgstr "Palett som skal brukes i fargevelgeren"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1766
msgid ""
......@@ -1126,7 +1135,7 @@ msgstr "_Gl
#: gtk/gtkcolorsel.c:1804
msgid "Position on the color wheel."
msgstr ""
msgstr "Posisjon p fargehjulet."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1805
msgid "_Saturation:"
......@@ -1142,7 +1151,7 @@ msgstr "_Verdi:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1808
msgid "Brightness of the color."
msgstr ""
msgstr "Lysstyrke for fargen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1809
msgid "_Red:"
......@@ -1150,7 +1159,7 @@ msgstr "_R
#: gtk/gtkcolorsel.c:1810
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr ""
msgstr "Mende med rdt lys i fargen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1811
msgid "_Green:"
......@@ -1158,7 +1167,7 @@ msgstr "_Gr
#: gtk/gtkcolorsel.c:1812
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr ""
msgstr "Mengde med grnt lys i fargen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1813
msgid "_Blue:"
......@@ -1166,7 +1175,7 @@ msgstr "_Bl
#: gtk/gtkcolorsel.c:1814
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr ""
msgstr "Mengde med bltt lys i fargen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1817
msgid "_Opacity:"
......@@ -1174,11 +1183,11 @@ msgstr "_Ugjennomsiktighet:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1825
msgid "Transparency of the currently-selected color."
msgstr ""
msgstr "Gjennomsiktighet i valgt farge."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1840
msgid "Color _Name:"
msgstr ""
msgstr "Farge_navn:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1852
msgid ""
......@@ -1192,15 +1201,15 @@ msgstr "_Palett"
#: gtk/gtkcombo.c:133
msgid "Enable arrow keys"
msgstr ""
msgstr "Aktiver piltaster"
#: gtk/gtkcombo.c:134
msgid "Whether the arrow keys move through the list of items"
msgstr ""
msgstr "Om piltastene skal flytte markren gjennom listen med oppfringer"
#: gtk/gtkcombo.c:140
msgid "Always enable arrows"
msgstr ""
msgstr "Alltid aktiver piler"
#: gtk/gtkcombo.c:141
msgid ""
......@@ -1225,7 +1234,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcontainer.c:215
msgid "Border width"
msgstr ""
msgstr "Kantbredde"
#: gtk/gtkcontainer.c:216
msgid "The width of the empty border outside the containers children."
......@@ -1253,7 +1262,7 @@ msgstr "Minimum X"
#: gtk/gtkcurve.c:130
msgid "Minimum possible value for X"
msgstr ""
msgstr "Minste mulige verdi for X"
#: gtk/gtkcurve.c:139
msgid "Maximum X"
......@@ -1393,23 +1402,23 @@ msgstr "Mark
msgid "Color with which to draw insertion cursor"
msgstr "Farge som markren skal tegnes med"
#: gtk/gtkentry.c:3761 gtk/gtklabel.c:3122 gtk/gtktextview.c:5434
#: gtk/gtkentry.c:3765 gtk/gtklabel.c:3122 gtk/gtktextview.c:5443
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: gtk/gtkentry.c:3763 gtk/gtklabel.c:3124 gtk/gtktextview.c:5436
#: gtk/gtkentry.c:3767 gtk/gtklabel.c:3124 gtk/gtktextview.c:5445
msgid "Copy"
msgstr "Kopier"
#: gtk/gtkentry.c:3765 gtk/gtklabel.c:3126 gtk/gtktextview.c:5439
#: gtk/gtkentry.c:3769 gtk/gtklabel.c:3126 gtk/gtktextview.c:5448
msgid "Paste"
msgstr "Lim inn"
#: gtk/gtkentry.c:3768 gtk/gtklabel.c:3129
#: gtk/gtkentry.c:3772 gtk/gtklabel.c:3129
msgid "Select All"
msgstr "Velg alt"
#: gtk/gtkentry.c:3778 gtk/gtklabel.c:3139 gtk/gtktextview.c:5446
#: gtk/gtkentry.c:3782 gtk/gtklabel.c:3139 gtk/gtktextview.c:5455
msgid "Input Methods"
msgstr "Inndatametode"
......@@ -2078,7 +2087,7 @@ msgstr ""
msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
msgstr ""
#: gtk/gtknotebook.c:2125 gtk/gtknotebook.c:4517
#: gtk/gtknotebook.c:2134 gtk/gtknotebook.c:4529
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Side %u"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment