Commit 886abba6 authored by Andraz Tori's avatar Andraz Tori

Updated Slovenian translation

parent daf7617f
......@@ -4,7 +4,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GTK+ 1.4.0\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-08 14:45-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-07 12:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-26 00:23+0100\n"
"Last-Translator: Andra Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>\n"
"Language-Team: slovenian <sl@li.org>\n"
......@@ -1728,28 +1728,28 @@ msgstr "Izbira ve
msgid "Whether to allow multiple files to be selected."
msgstr "Ali naj bo mono izbrati ve datotek hrkrati."
#: gtk/gtkfilesel.c:707
#: gtk/gtkfilesel.c:695
msgid "Folders"
msgstr "Mape"
#: gtk/gtkfilesel.c:711
#: gtk/gtkfilesel.c:699
msgid "Fol_ders"
msgstr "_Mape"
#: gtk/gtkfilesel.c:742
#: gtk/gtkfilesel.c:730
msgid "Files"
msgstr "Datoteke"
#: gtk/gtkfilesel.c:746
#: gtk/gtkfilesel.c:734
msgid "_Files"
msgstr "_Datoteke"
#: gtk/gtkfilesel.c:822 gtk/gtkfilesel.c:2124
#: gtk/gtkfilesel.c:810 gtk/gtkfilesel.c:2112
#, c-format
msgid "Folder unreadable: %s"
msgstr "Neberljiv imenik: %s"
#: gtk/gtkfilesel.c:946
#: gtk/gtkfilesel.c:934
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" resides on another machine (called %s) and may not be "
......@@ -1760,25 +1760,25 @@ msgstr ""
"voljo temu programu.\n"
"Ste prepriani, da jo elite izbrati."
#: gtk/gtkfilesel.c:1076
#: gtk/gtkfilesel.c:1064
msgid "_New Folder"
msgstr "_Nova mapa"
#: gtk/gtkfilesel.c:1087
#: gtk/gtkfilesel.c:1075
msgid "De_lete File"
msgstr "_Zbrii datoteko"
#: gtk/gtkfilesel.c:1098
#: gtk/gtkfilesel.c:1086
msgid "_Rename File"
msgstr "P_reimenuj datoteko"
#: gtk/gtkfilesel.c:1358
#: gtk/gtkfilesel.c:1346
#, c-format
msgid ""
"The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr "Ime mape \"%s\" vsebuje simbole, ki v imenih map niso dovoljeni"
#: gtk/gtkfilesel.c:1360
#: gtk/gtkfilesel.c:1348
#, c-format
msgid ""
"Error creating folder \"%s\": %s\n"
......@@ -1787,34 +1787,34 @@ msgstr ""
"Napaka ob ustvarjanju mape \"%s\": %s\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1361 gtk/gtkfilesel.c:1597
#: gtk/gtkfilesel.c:1349 gtk/gtkfilesel.c:1585
msgid "You probably used symbols not allowed in filenames."
msgstr "Verjetno ste uporabili simbole, ki niso dovoljeni v imenih datotek"
#: gtk/gtkfilesel.c:1369
#: gtk/gtkfilesel.c:1357
#, c-format
msgid "Error creating folder \"%s\": %s\n"
msgstr "Napaka ob ustvarjanju mape: \"%s\": %s\n"
#: gtk/gtkfilesel.c:1403
#: gtk/gtkfilesel.c:1391
msgid "New Folder"
msgstr "Nova mapa"
#: gtk/gtkfilesel.c:1418
#: gtk/gtkfilesel.c:1406
msgid "_Folder name:"
msgstr "Ime _mape:"
#: gtk/gtkfilesel.c:1444
#: gtk/gtkfilesel.c:1432
msgid "Create"
msgstr "Ustvari"
#: gtk/gtkfilesel.c:1485
#: gtk/gtkfilesel.c:1473
#, c-format
msgid "The filename \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr ""
"Ime datoteke \"%s\" vsebuje simbole, ki v imenih datotek niso dovoljeni"
#: gtk/gtkfilesel.c:1488
#: gtk/gtkfilesel.c:1476
#, c-format
msgid ""
"Error deleting file \"%s\": %s\n"
......@@ -1823,31 +1823,31 @@ msgstr ""
"Napaka ob brisanju datoteke \"%s\": %s\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1490 gtk/gtkfilesel.c:1611
#: gtk/gtkfilesel.c:1478 gtk/gtkfilesel.c:1599
msgid "It probably contains symbols not allowed in filenames."
msgstr "Verjetno vsebuje simbole, ki v imenih datotek niso dovoljeni"
#: gtk/gtkfilesel.c:1499
#: gtk/gtkfilesel.c:1487
#, c-format
msgid "Error deleting file \"%s\": %s"
msgstr "Napaka ob brisanju datoteke \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1542
#: gtk/gtkfilesel.c:1530
#, c-format
msgid "Really delete file \"%s\" ?"
msgstr "Resnino zbrii datoteko \"%s\" ?"
#: gtk/gtkfilesel.c:1547
#: gtk/gtkfilesel.c:1535
msgid "Delete File"
msgstr "Zbrii datoteko"
#: gtk/gtkfilesel.c:1593 gtk/gtkfilesel.c:1607
#: gtk/gtkfilesel.c:1581 gtk/gtkfilesel.c:1595
#, c-format
msgid "The file name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr ""
"Ime datoteke \"%s\" vsebuje simbole, ki v imenih datotek niso dovoljeni"
#: gtk/gtkfilesel.c:1595
#: gtk/gtkfilesel.c:1583
#, c-format
msgid ""
"Error renaming file to \"%s\": %s\n"
......@@ -1856,7 +1856,7 @@ msgstr ""
"Napaka ob preimenovanju datoteke v \"%s\": %s\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1609
#: gtk/gtkfilesel.c:1597
#, c-format
msgid ""
"Error renaming file \"%s\": %s\n"
......@@ -1865,29 +1865,29 @@ msgstr ""
"Napaka ob preimenovanju datoteke \"%s\": %s\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1619
#: gtk/gtkfilesel.c:1607
#, c-format
msgid "Error renaming file \"%s\" to \"%s\": %s"
msgstr "Napaka ob preimenovanju datoteke \"%s\" v \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1666
#: gtk/gtkfilesel.c:1654
msgid "Rename File"
msgstr "Preimenuj datoteko"
#: gtk/gtkfilesel.c:1681
#: gtk/gtkfilesel.c:1669
#, c-format
msgid "Rename file \"%s\" to:"
msgstr "Preimenuj datoteko \"%s\" v:"
#: gtk/gtkfilesel.c:1712
#: gtk/gtkfilesel.c:1700
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"
#: gtk/gtkfilesel.c:2103
#: gtk/gtkfilesel.c:2091
msgid "Selection: "
msgstr "Izbira: "
#: gtk/gtkfilesel.c:2981
#: gtk/gtkfilesel.c:2969
#, c-format
msgid ""
"The filename %s couldn't be converted to UTF-8. Try setting the environment "
......@@ -1896,11 +1896,11 @@ msgstr ""
"Imena datoteke %s ni bilo mo pretvoriti v UTF-8. Poskusite nastaviti "
"okoljsko spremenljivko G_BROKEN__FILENAMES."
#: gtk/gtkfilesel.c:3845
#: gtk/gtkfilesel.c:3833
msgid "Name too long"
msgstr "Ime je predolgo"
#: gtk/gtkfilesel.c:3847
#: gtk/gtkfilesel.c:3835
msgid "Couldn't convert filename"
msgstr "Nisem mogel pretvoriti imena datoteke"
......@@ -2503,7 +2503,7 @@ msgstr "
msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
msgstr "Ali naj imajo vsi uhlji enako velikost"
#: gtk/gtknotebook.c:2436 gtk/gtknotebook.c:4692
#: gtk/gtknotebook.c:2439 gtk/gtknotebook.c:4695
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Stran %u"
......@@ -2886,11 +2886,11 @@ msgid ""
"Display a secondary forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgstr "Kai gumb za drugotni korak naprej na drugem koncu drsnika"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:236 gtk/gtktext.c:598 gtk/gtktreeview.c:519
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:236 gtk/gtktext.c:598 gtk/gtktreeview.c:522
msgid "Horizontal Adjustment"
msgstr "Vodoravna prilagoditev"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:243 gtk/gtktext.c:606 gtk/gtktreeview.c:527
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:243 gtk/gtktext.c:606 gtk/gtktreeview.c:530
msgid "Vertical Adjustment"
msgstr "Navpina prilagoditev"
......@@ -3199,7 +3199,7 @@ msgstr "_Kazalo"
#: gtk/gtkstock.c:301
msgid "_Italic"
msgstr "Kur_zivna"
msgstr "Poev_na"
#: gtk/gtkstock.c:302
msgid "_Jump to"
......@@ -3821,115 +3821,115 @@ msgstr "Na
msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
msgstr "Nain po katerem naj ureja TreeModelSort"
#: gtk/gtktreeview.c:511
#: gtk/gtktreeview.c:514
msgid "TreeView Model"
msgstr "Nain TreeView"
#: gtk/gtktreeview.c:512
#: gtk/gtktreeview.c:515
msgid "The model for the tree view"
msgstr "Nain za drevesni pogled"
#: gtk/gtktreeview.c:520
#: gtk/gtktreeview.c:523
msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
msgstr "Vodoravna prilagoditev za gradnik"
#: gtk/gtktreeview.c:528
#: gtk/gtktreeview.c:531
msgid "Vertical Adjustment for the widget"
msgstr "Navpina prilagoditev za gradnik"
#: gtk/gtktreeview.c:535 gtk/gtktreeviewcolumn.c:174 gtk/gtkwidget.c:423
#: gtk/gtktreeview.c:538 gtk/gtktreeviewcolumn.c:174 gtk/gtkwidget.c:423
msgid "Visible"
msgstr "Viden"
#: gtk/gtktreeview.c:536
#: gtk/gtktreeview.c:539
msgid "Show the column header buttons"
msgstr "Kai gumbe glave stolpca"
#: gtk/gtktreeview.c:543
#: gtk/gtktreeview.c:546
msgid "Headers Clickable"
msgstr "Klikabilne glave"
#: gtk/gtktreeview.c:544
#: gtk/gtktreeview.c:547
msgid "Column headers respond to click events"
msgstr "Glave stolpcev se odzivajo na dogodke klikov"
#: gtk/gtktreeview.c:551
#: gtk/gtktreeview.c:554
msgid "Expander Column"
msgstr "Stolpec raziritve"
#: gtk/gtktreeview.c:552
#: gtk/gtktreeview.c:555
msgid "Set the column for the expander column"
msgstr "Nastavi stolpec raziritvenega stolpca"
#: gtk/gtktreeview.c:559 gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
#: gtk/gtktreeview.c:562 gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
msgid "Reorderable"
msgstr "Vnovi uredljiv"
#: gtk/gtktreeview.c:560
#: gtk/gtktreeview.c:563
msgid "View is reorderable"
msgstr "Pogled je vnovi uredljiv"
#: gtk/gtktreeview.c:567
#: gtk/gtktreeview.c:570
msgid "Rules Hint"
msgstr "Namig ravnil"
#: gtk/gtktreeview.c:568
#: gtk/gtktreeview.c:571
msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
msgstr "Nastavi namig struju tem, da rie vrstice izmenljivih barv"
#: gtk/gtktreeview.c:575
#: gtk/gtktreeview.c:578
msgid "Enable Search"
msgstr "Vkljui iskanje"
#: gtk/gtktreeview.c:576
#: gtk/gtktreeview.c:579
msgid "View allows user to search through columns interactively"
msgstr "Pogled dovoli uporabniku, da interaktivno ie po stolpcih"
#: gtk/gtktreeview.c:583
#: gtk/gtktreeview.c:586
msgid "Search Column"
msgstr "Ii stolpec"
#: gtk/gtktreeview.c:584
#: gtk/gtktreeview.c:587
msgid "Model column to search through when searching through code"
msgstr "Stolpec skozi katerega naj se ie ob iskanju skozi kodo"
#: gtk/gtktreeview.c:597
#: gtk/gtktreeview.c:600
msgid "Expander Size"
msgstr "Velikost raziritvene puice"
#: gtk/gtktreeview.c:598
#: gtk/gtktreeview.c:601
msgid "Size of the expander arrow."
msgstr "Velikost raziritvene puice."
#: gtk/gtktreeview.c:606
#: gtk/gtktreeview.c:609
msgid "Vertical Separator Width"
msgstr "irina navpine lonice"
#: gtk/gtktreeview.c:607
#: gtk/gtktreeview.c:610
msgid "Vertical space between cells. Must be an even number."
msgstr "Navpini prostor med celicami. Mora biti sodo tevilo."
#: gtk/gtktreeview.c:615
#: gtk/gtktreeview.c:618
msgid "Horizontal Separator Width"
msgstr "irina vodoravne lonice"
#: gtk/gtktreeview.c:616
#: gtk/gtktreeview.c:619
msgid "Horizontal space between cells. Must be an even number."
msgstr "Vodoravni prostor med celicami. Mora biti sodo tevilo."
#: gtk/gtktreeview.c:624
#: gtk/gtktreeview.c:627
msgid "Allow Rules"
msgstr "Dovoli ravnila"
#: gtk/gtktreeview.c:625
#: gtk/gtktreeview.c:628
msgid "Allow drawing of alternating color rows."
msgstr "Dovoli risanje izmeninih barv vrstic"
#: gtk/gtktreeview.c:631
#: gtk/gtktreeview.c:634
msgid "Indent Expanders"
msgstr "Zamakni razirilnike"
#: gtk/gtktreeview.c:632
#: gtk/gtktreeview.c:635
msgid "Make the expanders indented."
msgstr "Naredi razirilnike zamaknjene"
......@@ -4237,8 +4237,7 @@ msgid ""
"Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
"right-to-left and left-to-right text."
msgstr ""
"Barva s katero se narie drugotni kazalec vstavljanja, kadar se ureja meano "
"besedilo - skupaj desno-proti-levi in levo-proti desni."
"Barva s katero se narie drugotni kazalec vstavljanja, kadar se ureja meano besedilo - skupaj desno-proti-levi in levo-proti desni."
#: gtk/gtkwidget.c:1089
msgid "Cursor line aspect ratio"
......@@ -4468,7 +4467,7 @@ msgstr "Vnosni na
#~ msgstr "nagnjena"
#~ msgid "reverse italic"
#~ msgstr "obratno kurzivna"
#~ msgstr "obratno poevna"
#~ msgid "reverse oblique"
#~ msgstr "obratno nagnjena"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment