Commit 886053fa authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2005-01-20  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 5af65fb6
2005-01-20 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2005-01-15 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-08 02:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-08 00:44+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-20 16:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-20 16:47+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -834,7 +834,7 @@ msgstr "Licensen för programmet"
#. Add the credits button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
msgid "_Credits"
msgid "C_redits"
msgstr "_Tack"
#. Add the license button
......@@ -903,7 +903,7 @@ msgstr "Alt"
#. * so if you have a default text direction of RTL and YM, then
#. * the year will appear on the right.
#.
#: gtk/gtkcalendar.c:700
#: gtk/gtkcalendar.c:703
msgid "calendar:MY"
msgstr "calendar:MY"
......@@ -913,15 +913,10 @@ msgstr "calendar:MY"
#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
#. * to be the first day of the week, and so on.
#.
#: gtk/gtkcalendar.c:710
#: gtk/gtkcalendar.c:717
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:235 gtk/gtkcellrendererprogress.c:293
#, c-format
msgid "progress bar label|%d %%"
msgstr "etikett för förloppsmätare|%d %%"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:220 gtk/gtkcolorbutton.c:574
msgid "Pick a Color"
msgstr "Välj en färg"
......@@ -930,7 +925,7 @@ msgstr "Välj en färg"
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Mottog ogiltig färgdata\n"
#: gtk/gtkcolorsel.c:576
#: gtk/gtkcolorsel.c:568
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
......@@ -940,7 +935,7 @@ msgstr ""
"väljer nu. Du kan dra färgen till en palettpost, eller välja denna färg som "
"den aktuella genom att dra den till det andra färgprovet."
#: gtk/gtkcolorsel.c:581
#: gtk/gtkcolorsel.c:573
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
......@@ -948,11 +943,11 @@ msgstr ""
"Färgen som du valt. Du kan dra den här färgen till en palettpost för att "
"spara den för framtida bruk."
#: gtk/gtkcolorsel.c:942
#: gtk/gtkcolorsel.c:934
msgid "_Save color here"
msgstr "_Spara färgen här"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1147
#: gtk/gtkcolorsel.c:1139
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
......@@ -961,7 +956,7 @@ msgstr ""
"denna post kan du dra ett färgprov hit eller högerklicka och välja \"Spara "
"färg här\"."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1913
#: gtk/gtkcolorsel.c:1896
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -969,7 +964,7 @@ msgstr ""
"Välj den färg som du vill ha från den yttre ringen. Välj mörkheten eller "
"ljusheten på den färgen genom att använda den inre triangeln."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1938
#: gtk/gtkcolorsel.c:1921
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -977,67 +972,67 @@ msgstr ""
"Klicka på pipetten, och klicka sedan på en färg någonstans på din skärm för "
"att välja den färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1947
#: gtk/gtkcolorsel.c:1930
msgid "_Hue:"
msgstr "_Nyans:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1948
#: gtk/gtkcolorsel.c:1931
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Position på färghjulet."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1950
#: gtk/gtkcolorsel.c:1933
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Mättnad:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1951
#: gtk/gtkcolorsel.c:1934
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr "\"Djup\" på färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1952
#: gtk/gtkcolorsel.c:1935
msgid "_Value:"
msgstr "_Värde:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1953
#: gtk/gtkcolorsel.c:1936
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Ljushet på färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1954
#: gtk/gtkcolorsel.c:1937
msgid "_Red:"
msgstr "_Röd:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1955
#: gtk/gtkcolorsel.c:1938
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Mängd rött ljus i färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1956
#: gtk/gtkcolorsel.c:1939
msgid "_Green:"
msgstr "_Grön:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1957
#: gtk/gtkcolorsel.c:1940
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Mängd grönt ljus i färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1958
#: gtk/gtkcolorsel.c:1941
msgid "_Blue:"
msgstr "_Blå:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1959
#: gtk/gtkcolorsel.c:1942
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Mängd blått ljus i bilden."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1962
#: gtk/gtkcolorsel.c:1945
msgid "_Opacity:"
msgstr "_Opacitet:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1970 gtk/gtkcolorsel.c:1981
#: gtk/gtkcolorsel.c:1953 gtk/gtkcolorsel.c:1964
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Genomskinlighet för färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1988
#: gtk/gtkcolorsel.c:1971
msgid "Color _Name:"
msgstr "Färg_namn:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:2003
#: gtk/gtkcolorsel.c:1986
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
......@@ -1045,11 +1040,11 @@ msgstr ""
"Du kan ange ett hexadecimalt färgvärde i HTML-stil, eller helt enkelt ange "
"ett engelskt namn på färgen som exempelvis \"orange\" i detta fält."
#: gtk/gtkcolorsel.c:2022
#: gtk/gtkcolorsel.c:2005
msgid "_Palette"
msgstr "_Palett"
#: gtk/gtkcolorsel.c:2054
#: gtk/gtkcolorsel.c:2037
msgid "Color Wheel"
msgstr "Färghjul"
......@@ -1079,12 +1074,12 @@ msgstr "Ogiltigt filnamn: %s"
msgid "Select A File"
msgstr "Välj en fil"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1229
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1238
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1256
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1265
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
......@@ -1097,216 +1092,216 @@ msgstr "(Ingen)"
msgid "Other..."
msgstr "Annan..."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:867
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:869
msgid "Could not retrieve information about the file"
msgstr "Kunde inte hämta information om filen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:878
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:880
msgid "Could not add a bookmark"
msgstr "Kunde inte lägga till ett bokmärke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:889
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:891
msgid "Could not remove bookmark"
msgstr "Kunde inte ta bort bokmärke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:900
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:902
msgid "The folder could not be created"
msgstr "Mappen kunde inte skapas"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:911
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:913
msgid "Invalid file name"
msgstr "Ogiltigt filnamn"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:921
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:923
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Mappinnehållet kunde inte visas"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1119
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1128
#, c-format
msgid "Could not get information about '%s': %s"
msgstr "Kunde inte hämta information om \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2095
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2154
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Lägg till mappen \"%s\" till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2136
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2195
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "LÄgg till den aktuella mappen till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2138
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2197
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Lägg till de valda mapparna till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2178
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2237
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Ta bort bokmärket \"%s\""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2591
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2650
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr ""
"Kunde inte lägga till ett bokmärke för \"%s\" eftersom det är ett ogiltigt "
"namn på en sökväg."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2769
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2828
msgid "Shortcuts"
msgstr "Genvägar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2823
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2882
msgid "Folder"
msgstr "Mapp"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2875 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2934 gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2882
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2941
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "Lägg till den valda mappen till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2887 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2946 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
msgstr "_Ta bort"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2894
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2953
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Ta bort markerat bokmärke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2997
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3056
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr "_Lägg till i genvägar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3007
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3066
msgid "Open _Location"
msgstr "Öppna _plats"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3019
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3078
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Visa _dolda filer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3143 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3202 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3174
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3233
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3199
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3258
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3212
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3271
msgid "Modified"
msgstr "Ändrad"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3244
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3303
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Välj vilka typer av filer som visas"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3280
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3339
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Skapa mapp"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3398
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3457
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3438
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3497
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Bläddra efter andra mappar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3688
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3747
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Spara i _mappen:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3690
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3749
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Skapa i _mappen:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4523
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4589
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan inte byta till mappen eftersom den inte är lokal"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5048
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5114
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Genvägen %s finns inte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5508
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5586
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Kunde inte montera %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5802
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5880
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Ange namnet på den nya mappen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5844
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5922
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d byte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5846
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5924
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f kB"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5848
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5926
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f MB"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5850
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5928
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f GB"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5902
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5980
msgid "Today"
msgstr "Idag"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5904
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5982
msgid "Yesterday"
msgstr "Igår"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5915
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5993
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5985
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6063
msgid "Cannot change folder"
msgstr "Kan inte byta mapp"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5986
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6064
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr "Mappen du angav är en ogiltig sökväg."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6025
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6103
#, c-format
msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
msgstr "Kunde inte bygga filnamnet från \"%s\" och \"%s\""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6061
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6139
msgid "Could not select item"
msgstr "Kunde inte välja objekt"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6101
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6179
msgid "Open Location"
msgstr "Öppna plats"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6108
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6186
msgid "Save in Location"
msgstr "Spara på plats"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6132
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6210
msgid "_Location:"
msgstr "_Plats:"
......@@ -1488,32 +1483,32 @@ msgstr "Kunde inte konvertera filnamn"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Tom)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:415 gtk/gtkfilesystemunix.c:429
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:626 gtk/gtkfilesystemwin32.c:482
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:440 gtk/gtkfilesystemunix.c:632
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1739 gtk/gtkfilesystemwin32.c:482
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:495 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1530
#, c-format
msgid "Error getting information for '%s': %s"
msgstr "Fel vid hämtning av information för \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:495 gtk/gtkfilesystemwin32.c:537
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:501 gtk/gtkfilesystemwin32.c:537
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Fel vid skapande av katalogen \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:575 gtk/gtkfilesystemwin32.c:597
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:581 gtk/gtkfilesystemwin32.c:597
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Detta filsystem stöder inte montering"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:583
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:589
msgid "Filesystem"
msgstr "Filsystem"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:740
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:746
#, c-format
msgid "Could not get a stock icon for %s"
msgstr "Kunde inte hämta en standardikon för %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:835
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:841
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"%s\". "
......@@ -1522,25 +1517,25 @@ msgstr ""
"Namnet \"%s\" är inte giltigt eftersom det innehåller tecknet \"%s\". Använd "
"ett annat namn."
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1443 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1004
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1446 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1004
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed: %s"
msgstr "Bokmärkessparande misslyckades: %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1495
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1498
#, c-format
msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
msgstr "\"%s\" finns redan i bokmärkeslistan"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1557
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1560
#, c-format
msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
msgstr "\"%s\" finns inte i bokmärkeslistan"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1739
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1699
#, c-format
msgid "Error getting information for '%s'"
msgstr "Fel vid hämtning av information för \"%s\""
msgid "Error getting information for '/': %s"
msgstr "Fel vid hämtning av information för \"/\": %s"
#: gtk/gtkfontbutton.c:178 gtk/gtkfontbutton.c:295
msgid "Pick a Font"
......@@ -1701,7 +1696,7 @@ msgstr "(okänd)"
msgid "clear"
msgstr "töm"
#: gtk/gtklabel.c:3930
#: gtk/gtklabel.c:3931
msgid "Select All"
msgstr "Markera allt"
......@@ -2136,22 +2131,22 @@ msgstr "Kan inte hitta temamotorn i \"module_path\": \"%s\","
msgid "--- No Tip ---"
msgstr "--- Inget tips ---"
#: gtk/gtkuimanager.c:1132
#: gtk/gtkuimanager.c:1137
#, c-format
msgid "Unknown attribute '%s' on line %d char %d"
msgstr "Okänt attribut \"%s\" på rad %d tecken %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1332
#: gtk/gtkuimanager.c:1337
#, c-format
msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
msgstr "Oväntad starttagg \"%s\" på rad %d tecken %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1417
#: gtk/gtkuimanager.c:1422
#, c-format
msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
msgstr "Oväntade teckendata på rad %d tecken %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:2209
#: gtk/gtkuimanager.c:2214
msgid "Empty"
msgstr "Tom"
......@@ -2210,6 +2205,15 @@ msgstr "X-inmatningsmetod"
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "Kunde inte hämta information för filen \"%s\": %s"
#~ msgid "_Credits"
#~ msgstr "_Tack"
#~ msgid "progress bar label|%d %%"
#~ msgstr "etikett för förloppsmätare|%d %%"
#~ msgid "Error getting information for '%s'"
#~ msgstr "Fel vid hämtning av information för \"%s\""
#~ msgid "Select a File"
#~ msgstr "Välj en fil"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment