Commit 802e7500 authored by Rhys Jones's avatar Rhys Jones Committed by Rhys James Jones
Browse files

Updated Welsh translation.

2005-01-07  Rhys Jones  <rhys@sucs.org>

        * cy.po: Updated Welsh translation.
parent ffc4f2a3
2005-01-07 Rhys Jones <rhys@sucs.org>
* cy.po: Updated Welsh translation.
2005-01-06 Žygimantas Beručka <uid0@akl.lt>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
......
......@@ -2,15 +2,15 @@
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Rhoslyn Prys <rhoslyn.prys@ntlworld.com>, 2002.
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003, 2004.
# Rhys Jones <rhys@sucs.org>, 2004.
# Rhys Jones <rhys@sucs.org>, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-16 13:24-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 18:57+0000\n"
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-07 02:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-07 02:02+0000\n"
"Last-Translator: Rhys Jones <rhys@sucs.org>\n"
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -63,11 +63,11 @@ msgstr "Uchder"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:168
msgid "The number of rows of the pixbuf"
msgstr "Y nifer o rhesi yn y pixbuf"
msgstr "Y nifer o resi yn y pixbuf"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:185
msgid "Rowstride"
msgstr "Cam rhes"
msgstr "Cam res"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:186
msgid ""
......@@ -94,129 +94,127 @@ msgstr "Sgrîn rhagosodedig GDK"
msgid "Screen"
msgstr "Sgrin"
# EFALLAI (golwg?)
#: gdk/gdkpango.c:575
#, fuzzy
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "Y model ar gyfer y golwg coeden"
msgstr "y GdkScreen ar gyfer y llunydd"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
#, fuzzy
msgid "Program name"
msgstr "Enw'r tag"
msgstr "Enw'r rhaglen"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:196
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"Enw'r rhaglen. Os nad yw'r enw wedi ei osod, y dewis rhagosodedig yw "
"g_get_application_name()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:210
msgid "Program version"
msgstr ""
msgstr "Fersiwn rhaglen"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:211
#, fuzzy
msgid "The version of the program"
msgstr "Gogwydd y bar offer"
msgstr "Fersiwn y rhaglen"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:225
msgid "Copyright string"
msgstr ""
msgstr "Llinyn hawlfraint"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:226
msgid "Copyright information for the program"
msgstr ""
msgstr "Gwybodaeth hawlfraint ar gyfer y rhaglen"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:243
#, fuzzy
msgid "Comments string"
msgstr "Bylchu colofn"
msgstr "Llinyn sylwadau"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:244
msgid "Comments about the program"
msgstr ""
msgstr "Sylwadau ynglŷn â'r rhaglen"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:276
msgid "Website URL"
msgstr ""
msgstr "LAU safle gwe"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:277
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr ""
msgstr "LAU cyswllt i safle gwe'r rhaglen"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:293
#, fuzzy
msgid "Website label"
msgstr "Defnyddio'r maint yn y label"
msgstr "Label safle gwe"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:294
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
"Y label ar gyfer y cyswllt i safle gwe'r rhaglen. Os nad yw wedi ei osod, fe "
"ddefnyddir yr LAU fel label"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:310
msgid "Authors"
msgstr ""
msgstr "Awduron"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:311
#, fuzzy
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Gogwydd y bar offer"
msgstr "Rhestr o awduron y rhaglen"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:327
msgid "Documenters"
msgstr ""
msgstr "Dogfennwyr"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:328
msgid "List of people documenting the program"
msgstr ""
msgstr "Rhestr o'r rhai ysgrifennodd ddogfennaeth y rhaglen"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:344
msgid "Artists"
msgstr ""
msgstr "Artistiaid"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:345
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr ""
msgstr "Rhestr o'r rhai gyfrannodd waith graffeg/celf i'r rhaglen"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:362
msgid "Translator credits"
msgstr ""
msgstr "Clodau cyfieithwyr"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:363
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
"Diolchiadau i'r cyfieithwyr. Dylid marcio'r llinyn hwn yn gyfieithiadwy"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:378
msgid "Logo"
msgstr ""
msgstr "Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:379
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
"Logo ar gyfer y blwch ynghylch. Os na osodir hyn, y dewis rhagosodedig yw "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:394
#, fuzzy
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Enw Ffont"
msgstr "Enw Eicon y Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:395
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
msgstr "Enw'r eicon i'w ddefnyddio fel logo ar gyfer y blwch 'ynghylch'."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
#, fuzzy
msgid "Link Color"
msgstr "Y Lliw Cyfredol"
msgstr "Lliw Cyswllt"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:403
msgid "Color of hyperlinks"
msgstr ""
msgstr "Lliw'r cysylltion"
#: gtk/gtkaccellabel.c:139
msgid "Accelerator Closure"
......@@ -259,7 +257,7 @@ msgstr "Label byr"
#: gtk/gtkaction.c:213
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Label byrrach gellir defnyddio ar botymau barau offer."
msgstr "Label byrrach gellir defnyddio ar fotymau barau offer."
#: gtk/gtkaction.c:219
msgid "Tooltip"
......@@ -276,7 +274,7 @@ msgstr "Eicon Stoc"
#: gtk/gtkaction.c:227
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""
"Yr eicon stoc a ddangosir mewn teclynnau yn cynreichioli'r gweithred hwn."
"Yr eicon stoc a ddangosir mewn teclynnau yn cynrychioli'r weithred hon."
#: gtk/gtkaction.c:234 gtk/gtktoolitem.c:159
msgid "Visible when horizontal"
......@@ -290,16 +288,16 @@ msgstr ""
"A ydy'r eitem bar offer yn weladwy pan mae'r bar offer ar ogwydd llorweddol."
#: gtk/gtkaction.c:250
#, fuzzy
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Gweladwy tra'n fertigol"
msgstr "Gweladwy pan wedi gorlifo"
#: gtk/gtkaction.c:251
#, fuzzy
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr "Pan yn TRUE, cuddir dirprwyon dewislen gwag ar gyfer y weithred hon."
msgstr ""
"Pan yn TRUE, dangosir dirprwyon brysgymorth ar gyfer y weithred hon yn "
"newislen gorlifo'r bar offer."
#: gtk/gtkaction.c:258 gtk/gtktoolitem.c:166
msgid "Visible when vertical"
......@@ -374,52 +372,52 @@ msgstr "A ydy'r grŵp gweithred wedi ei alluogi"
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "A ydy'r grŵp gweithred yn weladwy."
#: gtk/gtkadjustment.c:108 gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
#: gtk/gtkadjustment.c:115 gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
#: gtk/gtkspinbutton.c:303
msgid "Value"
msgstr "Gwerth"
#: gtk/gtkadjustment.c:109
#: gtk/gtkadjustment.c:116
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "Gwerth yr addasiad"
#: gtk/gtkadjustment.c:118
#: gtk/gtkadjustment.c:132
msgid "Minimum Value"
msgstr "Gwerth Lleiaf"
#: gtk/gtkadjustment.c:119
#: gtk/gtkadjustment.c:133
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "Gwerth lleiaf yr addasiad"
#: gtk/gtkadjustment.c:128
#: gtk/gtkadjustment.c:152
msgid "Maximum Value"
msgstr "Gwerth Mwyaf"
#: gtk/gtkadjustment.c:129
#: gtk/gtkadjustment.c:153
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "Gwerth mwyaf yr addasiad"
#: gtk/gtkadjustment.c:138
#: gtk/gtkadjustment.c:169
msgid "Step Increment"
msgstr "Cynydd Cam"
#: gtk/gtkadjustment.c:139
#: gtk/gtkadjustment.c:170
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "Cynnydd cam yr addasiad"
#: gtk/gtkadjustment.c:148
#: gtk/gtkadjustment.c:186
msgid "Page Increment"
msgstr "Cynydd Tudalen"
#: gtk/gtkadjustment.c:149
#: gtk/gtkadjustment.c:187
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "Cynnydd tudalen yr addasiad"
#: gtk/gtkadjustment.c:158
#: gtk/gtkadjustment.c:206
msgid "Page Size"
msgstr "Maint Tudalen"
#: gtk/gtkadjustment.c:159
#: gtk/gtkadjustment.c:207
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "Maint tudalen yr addasiad"
......@@ -449,7 +447,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkalignment.c:137
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Graddfa llorweddol"
msgstr "Graddfa lorweddol"
#: gtk/gtkalignment.c:138
msgid ""
......@@ -503,7 +501,7 @@ msgstr "Bylchu De"
#: gtk/gtkalignment.c:216
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar ochr de y teclyn."
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar ochr dde y teclyn."
#: gtk/gtkarrow.c:100
msgid "Arrow direction"
......@@ -606,10 +604,10 @@ msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
"Os TRUE, fe fydd y plentyn yn ymddangos mewn grwp eilaidd o blant, yn addas "
"Os TRUE, fe fydd y plentyn yn ymddangos mewn grŵp eilaidd o blant, yn addas "
"ar gyfer, e.e., botymau cymorth"
#: gtk/gtkbox.c:130 gtk/gtkexpander.c:230 gtk/gtkiconview.c:447
#: gtk/gtkbox.c:130 gtk/gtkexpander.c:230 gtk/gtkiconview.c:449
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:250
msgid "Spacing"
msgstr "Bylchu"
......@@ -649,7 +647,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkbox.c:162
msgid "Padding"
msgstr "Padin"
msgstr "Padio"
#: gtk/gtkbox.c:163
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
......@@ -705,7 +703,7 @@ msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr "A dylir defyddio'r label er mwyn dewis eitem stoc yn lle ei ddangos"
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:675
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:678
msgid "Focus on click"
msgstr "Ffocysu pan mae clic"
......@@ -734,9 +732,8 @@ msgid "Image widget"
msgstr "Teclyn delwedd"
#: gtk/gtkbutton.c:307
#, fuzzy
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "Teclyn plentyn i ymddangos nesaf i destun y dewislen"
msgstr "Teclyn plentyn i ymddangos nesaf i destun y ddewislen"
#: gtk/gtkbutton.c:373
msgid "Default Spacing"
......@@ -766,7 +763,7 @@ msgstr "Dadleoliad X y Plentyn"
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
"Pa mor bell ar hyd yr echelin x i symud y plentyn pan caiff y botwm ei wasgu"
"Pa mor bell ar hyd yr echelin x i symud y plentyn pan gaiff y botwm ei wasgu"
#: gtk/gtkbutton.c:394
msgid "Child Y Displacement"
......@@ -776,18 +773,19 @@ msgstr "Dadleoliad Y y Plentyn"
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
"Pa mor bell ar hyd yr echelin y i symud y plaentyn pan caiff y botwm ei wasgu"
"Pa mor bell ar hyd yr echelin y i symud y plentyn pan gaiff y botwm ei wasgu"
#: gtk/gtkbutton.c:411
#, fuzzy
msgid "Displace focus"
msgstr "Yw'r ffocws"
msgstr "Dadleoli'r ffocws"
#: gtk/gtkbutton.c:412
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""
"A ddylai'r priodweddau child_displacement_x/_y hefyd effeithio'r petryal "
"ffocws"
#: gtk/gtkbutton.c:417
msgid "Show button images"
......@@ -846,7 +844,6 @@ msgid "No Month Change"
msgstr "Dim Newid Mis"
#: gtk/gtkcalendar.c:527
#, fuzzy
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
msgstr "Os yn wir, ni ellir newid y mis dewisiedig"
......@@ -875,25 +872,24 @@ msgid "Display the cell"
msgstr "Dangos y gell"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:223
#, fuzzy
msgid "Display the cell sensitive"
msgstr "Dangos y gell"
msgstr "Dangos sensitifrwydd y gell"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:230
msgid "xalign"
msgstr "cyfuniad X"
msgstr "Aliniad X"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:231
msgid "The x-align"
msgstr "Y cyfuniad X"
msgstr "Yr aliniad X"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:241
msgid "yalign"
msgstr "cyfuniad Y"
msgstr "Aliniad Y"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:242
msgid "The y-align"
msgstr "Y cyfuniad Y"
msgstr "Yr aliniad Y"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:252
msgid "xpad"
......@@ -925,7 +921,7 @@ msgstr "hyd"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:286
msgid "The fixed height"
msgstr "Y hyd gosodedig"
msgstr "Yr hyd gosodedig"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:296
msgid "Is Expander"
......@@ -941,7 +937,7 @@ msgstr "Wedi ei Ehangu"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:307
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr "Mae'r rhes yn rhes ehangydd, a mae wedi ei ehangu"
msgstr "Mae'r rhes yn rhes ehangydd, ac mae wedi ei ehangu"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:315
msgid "Cell background color name"
......@@ -961,21 +957,19 @@ msgstr "Lliw cefndir y gell fel GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:332
msgid "Cell background set"
msgstr "Gosodir cefndir y cell"
msgstr "Gosodir cefndir y gell"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:333
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "A ydi'r tag hwn yn affeithio ar liw cefndir y cell"
msgstr "A ydy'r tag hwn yn affeithio ar liw cefndir y gell"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:88
#, fuzzy
msgid "Model"
msgstr "Modd"
msgstr "Model"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
#, fuzzy
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr "Y model ar gyfer y blwch combo"
msgstr "Y model sy'n cynnwys y gwerthoedd posib ar gyfer y blwch combo"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:109 gtk/gtkcomboboxentry.c:114
msgid "Text Column"
......@@ -987,11 +981,13 @@ msgstr "Colofn yn y model ffynhonell data i gyrchu'r llinynau ohoni"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:127
msgid "Has Entry"
msgstr ""
msgstr "Ganddo Gofnod"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr ""
"Os FALSE, peidio â gadael i unrhyw linynnau gael eu rhoi ar wahan i'r rhai "
"dewisiedig."
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
msgid "Pixbuf Object"
......@@ -1042,9 +1038,8 @@ msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Y manylder llunio i'w basio i'r peiriant thema"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
#, fuzzy
msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Y testun i'w ddangos yn y bar cynydd"
msgstr "Gwerth y bar cynnydd"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:133 gtk/gtkcellrenderertext.c:213
#: gtk/gtkentry.c:573 gtk/gtkprogressbar.c:220
......@@ -1052,9 +1047,8 @@ msgid "Text"
msgstr "Testun"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:134
#, fuzzy
msgid "Text on the progress bar"
msgstr "Y testun i'w ddangos yn y bar cynydd"
msgstr "Y testun ar y bar cynnydd"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:214
msgid "Text to render"
......@@ -1225,29 +1219,31 @@ msgid ""
"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
"probably don't need it"
msgstr ""
"Y iaith mae'r testun yma ynddi, fel côd ISO. Gall Pango ddefnyddio hyn fel "
"awgrym wrth lunio'r testun. Os nad ydych chi'n daeall y paramedr hwn, mae'n "
"debygol nad ydych chi ei angen ef"
"Yr iaith mae'r testun yma ynddi, fel côd ISO. Gall Pango ddefnyddio hyn fel "
"awgrym wrth lunio'r testun. Os nad ydych chi'n deall y paramedr hwn, mwy na "
"thebyg nad ydych chi ei angen"
# EFALLAI - angen edrych yn GyA
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:416 gtk/gtklabel.c:433 gtk/gtkprogressbar.c:242
msgid "Ellipsize"
msgstr ""
msgstr "Colli Geiriau"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"Y man dewisol i roi marc colli geiriau (...) yn y llinyn, os nad oes gan y "
"llunydd cellau ddigon o le i ddangos y llinyn yn gyfan, neu o gwbl"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:434 gtk/gtkfilechooserbutton.c:361
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:434 gtk/gtkfilechooserbutton.c:365
#: gtk/gtklabel.c:453
#, fuzzy
msgid "Width In Characters"
msgstr "Lled mewn nodau"
msgstr "Lled Mewn Nodau"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:435 gtk/gtklabel.c:454
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr ""
msgstr "Lled dewisol y label, mewn nodau"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:447 gtk/gtkcellview.c:197 gtk/gtktexttag.c:510
msgid "Background set"
......@@ -1363,14 +1359,12 @@ msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
msgstr "A ydy'r tag hwn yn affiethio iaith fe lunir y testun yma fel"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:503
#, fuzzy
msgid "Ellipsize set"
msgstr "Gosod esgyniad"
msgstr "Gosod man colli geiriau"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:504
#, fuzzy
msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
msgstr "A ydy'r tag hwn yn affeithio'r esgyniad"
msgstr "A ydy'r tag hwn yn affeithio'r man colli geiriau"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:142
msgid "Toggle state"
......@@ -1435,7 +1429,7 @@ msgstr "Anghyson"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:127
msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
msgstr "A ddylir dangos cyflwr \"anghyson\""
msgstr "A ddylid dangos cyflwr \"anghyson\""
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:134
msgid "Draw as radio menu item"
......@@ -1453,7 +1447,7 @@ msgstr "Defnyddio alffa"
msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr "A ddylid rhoi gwerth alffa i'r lliw ai peidio"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:218 gtk/gtkfilechooserbutton.c:347
#: gtk/gtkcolorbutton.c:218 gtk/gtkfilechooserbutton.c:351
#: gtk/gtkfontbutton.c:176 gtk/gtktreeviewcolumn.c:298
msgid "Title"
msgstr "Teitl"
......@@ -1504,7 +1498,7 @@ msgstr "Y gwerth tryloywder cyfredol (0 cwbl tryloyw, 65535 cwbl afloyw)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1870
msgid "Custom palette"
msgstr "Palet addasiedig"
msgstr "Palet addasedig"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1871
msgid "Palette to use in the color selector"
......@@ -1554,80 +1548,75 @@ msgstr "Gwerth yn y rhestr"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Oes rhaid i werth y maes fod yn y rhestr yn barod"
#: gtk/gtkcombobox.c:548
#: gtk/gtkcombobox.c:551
msgid "ComboBox model"
msgstr "Model ComboBox"
#: gtk/gtkcombobox.c:549
#: gtk/gtkcombobox.c:552
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Y model ar gyfer y blwch combo"
#: gtk/gtkcombobox.c:565
#: gtk/gtkcombobox.c:568
msgid "Wrap width"
msgstr "Lled amlapio"
#: gtk/gtkcombobox.c:566
#: gtk/gtkcombobox.c:569
msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
msgstr "Lled amlapio ar gyfer gosod eitemau mewn grid"
#: gtk/gtkcombobox.c:588
#: gtk/gtkcombobox.c:591
msgid "Row span column"
msgstr "Colofn rhychwant rhes"
#: gtk/gtkcombobox.c:589
#: gtk/gtkcombobox.c:592
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "Colofn TreeModel yn cynnwys y gwerthoedd rhychwant rhes"
#: gtk/gtkcombobox.c:610
#: gtk/gtkcombobox.c:613
msgid "Column span column"
msgstr "Colofn rhychwant colofn"
#: gtk/gtkcombobox.c:611
#: gtk/gtkcombobox.c:614
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "Colodn TreeModel yn cynnwyd y gwerthoedd rhychwant colofn"
msgstr "Colofn TreeModel yn cynnwys y gwerthoedd rhychwant colofn"
#: gtk/gtkcombobox.c:631
#: gtk/gtkcombobox.c:634
msgid "Active item"
msgstr "Eitem gweithredol"
msgstr "Eitem weithredol"
#: gtk/gtkcombobox.c:632
#: gtk/gtkcombobox.c:635
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Yr eitem sydd yn weithredol yn gyfredol"
#: gtk/gtkcombobox.c:651 gtk/gtkuimanager.c:228
#: gtk/gtkcombobox.c:654 gtk/gtkuimanager.c:228
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Ychwannegu rhwygynnau at ddewislenni"
msgstr "Ychwanegu rhwygynnau at ddewislenni"
#: gtk/gtkcombobox.c:652
#, fuzzy
#: gtk/gtkcombobox.c:655
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "A ddylai tabiau gael yr un maint"
msgstr "A ddylid medru rhwygo ymaith eitemau'r dewislenni sy'n gostwng"
#: gtk/gtkcombobox.c:667 gtk/gtkentry.c:530
#: gtk/gtkcombobox.c:670 gtk/gtkentry.c:530
msgid "Has Frame"
msgstr "Efo Ffrâm"
msgstr "Ganddo Ffrâm"
# EFALLAI
#: gtk/gtkcombobox.c:668
#, fuzzy
#: gtk/gtkcombobox.c:671
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "A ellir ail-drefnu'r colof o amgylch y pennawdau"