Commit 7f26dbf3 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian (bokmål) translation.

2002-11-28  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* no.po: Updated Norwegian (bokmål) translation.
parent ed9f51db
2002-11-28 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokmål) translation.
2002-11-26 Daniel Elstner <daniel.elstner@gmx.net>
* de.po: Fix invalid UTF-8 in comment.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.14\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-22 20:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-22 21:13+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-28 00:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-28 00:36+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -938,7 +938,9 @@ msgstr "Fyll"
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
msgstr "Om ekstra mellomrom som gis til etterkommeren skal allokeres til etterkommeren eller brukes som fyll"
msgstr ""
"Om ekstra mellomrom som gis til etterkommeren skal allokeres til "
"etterkommeren eller brukes som fyll"
#: gtk/gtkbox.c:160
msgid "Padding"
......@@ -946,7 +948,9 @@ msgstr "Fyll"
#: gtk/gtkbox.c:161
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "Ekstra mellomrom som skal plasseres mellom en etterkommer og dens naboer i piksler"
msgstr ""
"Ekstra mellomrom som skal plasseres mellom en etterkommer og dens naboer i "
"piksler"
#: gtk/gtkbox.c:167
msgid "Pack type"
......@@ -956,7 +960,9 @@ msgstr "Type pakking"
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr "En GtkPackType viser om etterkommeren er pakket med referanse til start eller slutt av opphavet"
msgstr ""
"En GtkPackType viser om etterkommeren er pakket med referanse til start "
"eller slutt av opphavet"
#: gtk/gtkbox.c:174 gtk/gtknotebook.c:465 gtk/gtkpaned.c:218
#: gtk/gtkruler.c:138
......@@ -1047,107 +1053,107 @@ msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "Hvor langt barnet flyttes i y-retning når knappen er nedtrykt"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:122
#: gtk/gtkcellrenderer.c:116
msgid "mode"
msgstr "modus"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:123
#: gtk/gtkcellrenderer.c:117
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr "Redigerbart modus for CellRenderer"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:132
#: gtk/gtkcellrenderer.c:126
msgid "visible"
msgstr "synlig"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:133
#: gtk/gtkcellrenderer.c:127
msgid "Display the cell"
msgstr "Vis cellen"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:141
#: gtk/gtkcellrenderer.c:135
msgid "xalign"
msgstr "xalign"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:142
#: gtk/gtkcellrenderer.c:136
msgid "The x-align"
msgstr "X-justering"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:152
#: gtk/gtkcellrenderer.c:146
msgid "yalign"
msgstr "yalign"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:153
#: gtk/gtkcellrenderer.c:147
msgid "The y-align"
msgstr "Y-justering"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:163
#: gtk/gtkcellrenderer.c:157
msgid "xpad"
msgstr "x-fyll"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:164
#: gtk/gtkcellrenderer.c:158
msgid "The xpad"
msgstr "X-fyll"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:174
#: gtk/gtkcellrenderer.c:168
msgid "ypad"
msgstr "y-fyll"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:175
#: gtk/gtkcellrenderer.c:169
msgid "The ypad"
msgstr "Y-fyll"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:185
#: gtk/gtkcellrenderer.c:179
msgid "width"
msgstr "bredde"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:186
#: gtk/gtkcellrenderer.c:180
msgid "The fixed width"
msgstr "Den faste bredden"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:196
#: gtk/gtkcellrenderer.c:190
msgid "height"
msgstr "høyde"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:197
#: gtk/gtkcellrenderer.c:191
msgid "The fixed height"
msgstr "Den faste høyden"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:207
#: gtk/gtkcellrenderer.c:201
msgid "Is Expander"
msgstr "Er utvider"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:208
#: gtk/gtkcellrenderer.c:202
msgid "Row has children"
msgstr "Rad har etterkommere"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:217
#: gtk/gtkcellrenderer.c:211
msgid "Is Expanded"
msgstr "Er utvidet"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:218
#: gtk/gtkcellrenderer.c:212
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr "Raden er en utvider-rad, og er utvidet"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:226
#: gtk/gtkcellrenderer.c:220
msgid "Cell background color name"
msgstr "Navn på bakgrunnsfarge for celle"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:227
#: gtk/gtkcellrenderer.c:221
msgid "Cell background color as a string"
msgstr "Bakgrunnsfarge for celle som en streng"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:234
#: gtk/gtkcellrenderer.c:228
msgid "Cell background color"
msgstr "Bakgrunnsfarge for celle"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:235
#: gtk/gtkcellrenderer.c:229
msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgstr "Bakgrunnsfarge for celle som en GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:243
#: gtk/gtkcellrenderer.c:237
msgid "Cell background set"
msgstr "Bakgrunn for celle satt"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:244
#: gtk/gtkcellrenderer.c:238
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Om denne merkingen påvirker bakgrunnsfargen for cellen"
......@@ -1199,284 +1205,292 @@ msgstr "Detalj"
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Rendringsdetalj som skal sendes til temamotor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:524 gtk/gtkprogressbar.c:218
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:175 gtk/gtkentry.c:524 gtk/gtkprogressbar.c:218
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:175
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:176
msgid "Text to render"
msgstr "Tekst som skal rendres"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:182
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:183
msgid "Markup"
msgstr "Tagging"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:183
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:184
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Tagget tekst som skal rendres"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:190 gtk/gtklabel.c:297
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:191 gtk/gtklabel.c:297
msgid "Attributes"
msgstr "Attributter"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:191
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:192
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
msgstr "En liste med stilattributter som skal brukes på teksten som rendres"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:198 gtk/gtktexttag.c:205
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:199 gtk/gtktexttag.c:205
msgid "Background color name"
msgstr "Navn på bakgrunnsfarge"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:199 gtk/gtktexttag.c:206
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:200 gtk/gtktexttag.c:206
msgid "Background color as a string"
msgstr "Bakgrunnsfarge som en streng"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:206 gtk/gtktexttag.c:213
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:207 gtk/gtktexttag.c:213
msgid "Background color"
msgstr "Bakgrunnsfarge"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:207
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:208
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "Bakgrunnsfarge som en GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:214 gtk/gtktexttag.c:239
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:215 gtk/gtktexttag.c:239
msgid "Foreground color name"
msgstr "Navn på forgrunnsfarge"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:215 gtk/gtktexttag.c:240
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:216 gtk/gtktexttag.c:240
msgid "Foreground color as a string"
msgstr "Forgrunnsfarge som en streng"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:222 gtk/gtktexttag.c:247
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:223 gtk/gtktexttag.c:247
msgid "Foreground color"
msgstr "Forgrunnsfarge"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:223
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:224
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Forgrunnsfarge som en GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:456 gtk/gtktexttag.c:273
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtkentry.c:456 gtk/gtktexttag.c:273
#: gtk/gtktextview.c:566
msgid "Editable"
msgstr "Redigerbar"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtktexttag.c:274 gtk/gtktextview.c:567
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:233 gtk/gtktexttag.c:274 gtk/gtktextview.c:567
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Om teksten kan endres av brukeren"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:239 gtk/gtkcellrenderertext.c:247
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:240 gtk/gtkcellrenderertext.c:248
#: gtk/gtkfontsel.c:217 gtk/gtktexttag.c:281 gtk/gtktexttag.c:289
msgid "Font"
msgstr "Skrift"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:240
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:241
msgid "Font description as a string"
msgstr "Beskrivelse av skriften som en streng"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:248 gtk/gtktexttag.c:290
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:249 gtk/gtktexttag.c:290
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
msgstr "Skriftbeskrivelse som en PangoFontDescription struct"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256 gtk/gtktexttag.c:298
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:257 gtk/gtktexttag.c:298
msgid "Font family"
msgstr "Skriftfamilie"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:257 gtk/gtktexttag.c:299
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:258 gtk/gtktexttag.c:299
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr "Navn på skriftfamilien, f.eks Sans, Helvetica, Times, Monospace"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:264 gtk/gtkcellrenderertext.c:265
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:265 gtk/gtkcellrenderertext.c:266
#: gtk/gtktexttag.c:306
msgid "Font style"
msgstr "Skriftstil"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:273 gtk/gtkcellrenderertext.c:274
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:274 gtk/gtkcellrenderertext.c:275
#: gtk/gtktexttag.c:315
msgid "Font variant"
msgstr "Skriftvariant"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:282 gtk/gtkcellrenderertext.c:283
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:283 gtk/gtkcellrenderertext.c:284
#: gtk/gtktexttag.c:324
msgid "Font weight"
msgstr "Skriftens vekt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:292 gtk/gtkcellrenderertext.c:293
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:293 gtk/gtkcellrenderertext.c:294
#: gtk/gtktexttag.c:335
msgid "Font stretch"
msgstr "Skriftens \"strekk\""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:301 gtk/gtkcellrenderertext.c:302
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:302 gtk/gtkcellrenderertext.c:303
#: gtk/gtktexttag.c:344
msgid "Font size"
msgstr "Skriftstørrelse"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:311 gtk/gtktexttag.c:364
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:312 gtk/gtktexttag.c:364
msgid "Font points"
msgstr "Skriftpunkter"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:312 gtk/gtktexttag.c:365
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:313 gtk/gtktexttag.c:365
msgid "Font size in points"
msgstr "Størrelse på skrift i punkter"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:321 gtk/gtktexttag.c:354
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:322 gtk/gtktexttag.c:354
msgid "Font scale"
msgstr "Skriftskalering"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:322
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:323
msgid "Font scaling factor"
msgstr "Skaleringsfaktor for skrift"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtktexttag.c:423
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:332 gtk/gtktexttag.c:423
msgid "Rise"
msgstr "Hev"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:332
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:333
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr ""
"Tekstavstand over grunnlinjen (under grunnlinjen hvis hevingen er negativ)"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:463
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:343 gtk/gtktexttag.c:463
msgid "Strikethrough"
msgstr "Gjennomstreking"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:343 gtk/gtktexttag.c:464
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:344 gtk/gtktexttag.c:464
msgid "Whether to strike through the text"
msgstr "Bruk gjennomstreking av teksten"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:350 gtk/gtktexttag.c:471
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:351 gtk/gtktexttag.c:471
msgid "Underline"
msgstr "Understrek"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:351 gtk/gtktexttag.c:472
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:352 gtk/gtktexttag.c:472
msgid "Style of underline for this text"
msgstr "Stil for understreking av denne teksten."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:361 gtk/gtktexttag.c:508
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:362 gtk/gtktexttag.c:508
msgid "Background set"
msgstr "Bakgrunn satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:362 gtk/gtktexttag.c:509
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:363 gtk/gtktexttag.c:509
msgid "Whether this tag affects the background color"
msgstr "Om denne merkingen påvirker bakgrunnsfargen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:365 gtk/gtktexttag.c:520
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:366 gtk/gtktexttag.c:520
msgid "Foreground set"
msgstr "Forgrunn satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:366 gtk/gtktexttag.c:521
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:367 gtk/gtktexttag.c:521
msgid "Whether this tag affects the foreground color"
msgstr "Om denne merkingen påvirker forgrunnsfargen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:369 gtk/gtktexttag.c:528
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:370 gtk/gtktexttag.c:528
msgid "Editability set"
msgstr "Redigerbarhet satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:370 gtk/gtktexttag.c:529
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:371 gtk/gtktexttag.c:529
msgid "Whether this tag affects text editability"
msgstr "Om denne merkingen påvirker redigerbarhet for teksten"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:373 gtk/gtktexttag.c:532
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:374 gtk/gtktexttag.c:532
msgid "Font family set"
msgstr "Skriftfamilie satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:374 gtk/gtktexttag.c:533
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:375 gtk/gtktexttag.c:533
msgid "Whether this tag affects the font family"
msgstr "Om denne merkingen påvirker skriftfamilien"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:377 gtk/gtktexttag.c:536
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:536
msgid "Font style set"
msgstr "Skriftstil satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:537
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:379 gtk/gtktexttag.c:537
msgid "Whether this tag affects the font style"
msgstr "Om denne merkingen påvirker skriftstil"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:381 gtk/gtktexttag.c:540
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:382 gtk/gtktexttag.c:540
msgid "Font variant set"
msgstr "Skrifttypevariant satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:382 gtk/gtktexttag.c:541
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:383 gtk/gtktexttag.c:541
msgid "Whether this tag affects the font variant"
msgstr "Om denne merkingen påvirker skriftvarianten"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:385 gtk/gtktexttag.c:544
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:386 gtk/gtktexttag.c:544
msgid "Font weight set"
msgstr "Skrifttyngde satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:386 gtk/gtktexttag.c:545
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:387 gtk/gtktexttag.c:545
msgid "Whether this tag affects the font weight"
msgstr "Om denne merkingen påvirker skrifttyngden"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:389 gtk/gtktexttag.c:548
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:390 gtk/gtktexttag.c:548
msgid "Font stretch set"
msgstr "Skriftstrekk satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:390 gtk/gtktexttag.c:549
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:391 gtk/gtktexttag.c:549
msgid "Whether this tag affects the font stretch"
msgstr "Om denne merkingen påvirker strekking av skriften"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:393 gtk/gtktexttag.c:552
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:394 gtk/gtktexttag.c:552
msgid "Font size set"
msgstr "Skriftstørrelse satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:394 gtk/gtktexttag.c:553
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:395 gtk/gtktexttag.c:553
msgid "Whether this tag affects the font size"
msgstr "Om denne merkingen påvirker skriftstørrelsen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:556
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:398 gtk/gtktexttag.c:556
msgid "Font scale set"
msgstr "Skriftskalering satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:398 gtk/gtktexttag.c:557
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:399 gtk/gtktexttag.c:557
msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
msgstr "Om denne merkingen skalerer skriftstørrelsen med en gitt faktor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:401 gtk/gtktexttag.c:576
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:402 gtk/gtktexttag.c:576
msgid "Rise set"
msgstr "Heving satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:402 gtk/gtktexttag.c:577
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:403 gtk/gtktexttag.c:577
msgid "Whether this tag affects the rise"
msgstr "Om denne merkingen påvirker heving"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:405 gtk/gtktexttag.c:592
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:406 gtk/gtktexttag.c:592
msgid "Strikethrough set"
msgstr "Gjennomstreking satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:406 gtk/gtktexttag.c:593
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtktexttag.c:593
msgid "Whether this tag affects strikethrough"
msgstr "Om denne merkingen påvirker gjennomstreking"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtktexttag.c:600
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:410 gtk/gtktexttag.c:600
msgid "Underline set"
msgstr "Understreking satt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:410 gtk/gtktexttag.c:601
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:411 gtk/gtktexttag.c:601
msgid "Whether this tag affects underlining"
msgstr "Om denne merkingen påvirker understreking"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:131
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:132
msgid "Toggle state"
msgstr "Knappetilstand"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:132
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:133
msgid "The toggle state of the button"
msgstr "Tilstand for knapp (vending)"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:140
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:141
msgid "Inconsistent state"
msgstr "Inkonsistent tilstand"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:142
msgid "The inconsistent stae of the button"
msgstr "Den inkonsistente tilstanden for knappen"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:150
msgid "Activatable"
msgstr "Aktiverbar"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:141
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151
msgid "The toggle button can be activated"
msgstr "Venderknappen kan aktiveres"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:149
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159
msgid "Radio state"
msgstr "Radiotilstand"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:150
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
msgid "Draw the toggle button as a radio button"
msgstr "Tegn knapp for vending som en radioknapp"
......@@ -2269,7 +2283,9 @@ msgstr "Fest til kant satt"
msgid ""
"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
"handle_position"
msgstr "Om verdien fra egenskapen snap_edge eller en verdi derivert fra handle_position skal brukes"
msgstr ""
"Om verdien fra egenskapen snap_edge eller en verdi derivert fra "
"handle_position skal brukes"
#. Remove this icon source so we don't keep trying to
#. * load it.
......@@ -2585,7 +2601,8 @@ msgstr "Pause før undermenyer vises"
#: gtk/gtkmenu.c:326
msgid ""
"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
msgstr "Minste tid pekeren kan være over en menyoppføring før undermenyen vises"
msgstr ""
"Minste tid pekeren kan være over en menyoppføring før undermenyen vises"
#: gtk/gtkmenu.c:333
msgid "Delay before hiding a submenu"
......@@ -3888,7 +3905,11 @@ msgid ""
"Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
"adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
"such as PANGO_SCALE_X_LARGE"
msgstr "Skriftstørrelse som en skaleringsfaktor relativ til forvalgt skriftstørrelse. Dette medfører riktig tilpasning ved temaendringer etc, og er derfor anbefalt. Pango predefinerer noen skaleringer slik som PANGO_SCALE_X_LARGE"
msgstr ""
"Skriftstørrelse som en skaleringsfaktor relativ til forvalgt "
"skriftstørrelse. Dette medfører riktig tilpasning ved temaendringer etc, og "
"er derfor anbefalt. Pango predefinerer noen skaleringer slik som "
"PANGO_SCALE_X_LARGE"
#: gtk/gtktexttag.c:375 gtk/gtktextview.c:584
msgid "Left, right, or center justification"
......@@ -3903,7 +3924,10 @@ msgid ""
"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
"probably don't need it"
msgstr "Språket denne teksten er skrevet i som en ISO-kode. Pango kan bruke dette som et hint når teksten rendres. Hvis du ikke forstår denne parameteren trenger du den sannsynligvis ikke"
msgstr ""
"Språket denne teksten er skrevet i som en ISO-kode. Pango kan bruke dette "
"som et hint når teksten rendres. Hvis du ikke forstår denne parameteren "
"trenger du den sannsynligvis ikke"
#: gtk/gtktexttag.c:391
msgid "Left margin"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment