Commit 7d5e882c authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2005-01-01  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 2da33001
2005-01-01 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2005-01-01 Funda Wang <fundawang@linux.net.cn>
* zh_CN.po: Updated Simplified Chinese translation.
......
# Swedish messages for GTK+.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 1999.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
#
# $Id$
#
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-21 00:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-21 14:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-01 23:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-01 23:11+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "Misslyckades med att öppna filen \"%s\": %s"
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Bildfilen \"%s\" innehåller inga data"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:210 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 tests/testfilechooser.c:244
#, c-format
msgid ""
......@@ -1070,12 +1070,12 @@ msgstr "_Infoga Unicode-styrtecken"
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Ogiltigt filnamn: %s"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:62 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1212
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:62 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1227
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:63 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1235
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:63 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1250
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
......@@ -1092,233 +1092,207 @@ msgstr "Välj en fil"
msgid "Other..."
msgstr "Annan..."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:863
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve information about %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte hämta information om %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:867
msgid "Could not retrieve information about the file"
msgstr "Kunde inte hämta information om filen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:874
#, c-format
msgid ""
"Could not add a bookmark for %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte lägga till ett bokmärke för %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:878
msgid "Could not add a bookmark"
msgstr "Kunde inte lägga till ett bokmärke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:889 gtk/gtkfilechooserdefault.c:5983
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte bygga filnamnet från \"%s\" och \"%s\":\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:905
#, c-format
msgid ""
"Could not change the current folder to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte byta aktuell mapp till %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:889
msgid "Could not remove bookmark"
msgstr "Kunde inte ta bort bokmärke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1645
#, c-format
msgid ""
"Could not create folder %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte skapa mappen %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:900
msgid "The folder could not be created"
msgstr "Mappen kunde inte skapas"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1833
#, c-format
msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
msgstr "Kunde inte lägga till bokmärke för %s eftersom det inte är en mapp."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:911
msgid "Invalid file name"
msgstr "Ogiltigt filnamn"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1945
#, c-format
msgid ""
"Could not remove bookmark for %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte ta bort bokmärke för %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:921
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Mappinnehållet kunde inte visas"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2082
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2087
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Lägg till mappen \"%s\" till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2123
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2128
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "LÄgg till den aktuella mappen till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2125
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2130
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Lägg till de valda mapparna till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2165
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2170
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Ta bort bokmärket \"%s\""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2575
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2583
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for %s because it is an invalid path name."
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr ""
"Kunde inte lägga till bokmärke för %s eftersom det är ett ogiltigt namn på "
"en sökväg."
"Kunde inte lägga till ett bokmärke för \"%s\" eftersom det är ett ogiltigt "
"namn på en sökväg."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2753
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2761
msgid "Shortcuts"
msgstr "Genvägar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2807
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2815
msgid "Folder"
msgstr "Mapp"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2859 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2867 gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2866
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2874
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "Lägg till den valda mappen till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2871 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2879 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
msgstr "_Ta bort"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2878
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2886
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Ta bort markerat bokmärke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2973
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2981
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr "_Lägg till i genvägar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2987
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2995
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Visa _dolda filer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3111 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3119 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3142
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3150
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3167
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3175
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3180
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3188
msgid "Modified"
msgstr "Ändrad"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3212
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3220
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Välj vilka typer av filer som visas"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3248
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3256
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Skapa mapp"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3366
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3374
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3406
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3414
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Bläddra efter andra mappar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3656
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3664
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Spara i _mappen:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3658
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3666
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Skapa i _mappen:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4482
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4490
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan inte byta till mappen eftersom den inte är lokal"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5007
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5015
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "genvägen %s finns inte"
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Genvägen %s finns inte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5761
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5475
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Kunde inte montera %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5768
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Ange namnet på den nya mappen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5803
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5810
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d byte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5805
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5812
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f kB"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5807
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5814
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f MB"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5809
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5816
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f GB"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5861
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5868
msgid "Today"
msgstr "Idag"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5863
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5870
msgid "Yesterday"
msgstr "Igår"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5874
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5881
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5944
msgid "Cannot change to the folder you specified as it is an invalid path."
msgstr "Kan inte byta till mappen du angav eftersom den är en ogiltig sökväg."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5951
msgid "Cannot change folder"
msgstr "Kan inte byta mapp"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5952
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr "Mappen du angav är en ogiltig sökväg."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6021
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5991
#, c-format
msgid ""
"Could not select %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte välja %s:\n"
"%s"
msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
msgstr "Kunde inte bygga filnamnet från \"%s\" och \"%s\""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6027
msgid "Could not select item"
msgstr "Kunde inte välja objekt"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6061
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6067
msgid "Open Location"
msgstr "Öppna plats"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6068
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6074
msgid "Save in Location"
msgstr "Spara på plats"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6092
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6098
msgid "_Location:"
msgstr "_Plats:"
......@@ -1500,36 +1474,31 @@ msgstr "Kunde inte konvertera filnamn"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Tom)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:422 gtk/gtkfilesystemwin32.c:407
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:429 gtk/gtkfilesystemunix.c:624
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:414 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1384
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:415 gtk/gtkfilesystemunix.c:429
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:626
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
msgstr "fel vid hämtning av information för \"%s\": %s"
msgid "Error getting information for '%s': %s"
msgstr "Fel vid hämtning av information för \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:493 gtk/gtkfilesystemwin32.c:455
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:495
#, c-format
msgid "error creating directory '%s': %s"
msgstr "fel vid skapande av katalogen \"%s\": %s"
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Fel vid skapande av katalogen \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:573 gtk/gtkfilesystemwin32.c:515
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:575 gtk/gtkfilesystemwin32.c:515
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Detta filsystem stöder inte montering"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:581
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:583
msgid "Filesystem"
msgstr "Filsystem"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:738
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:740
#, c-format
msgid "Could not get a stock icon for %s"
msgstr "Kunde inte hämta en standardikon för %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:833
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:835
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"%s\". "
......@@ -1538,15 +1507,45 @@ msgstr ""
"Namnet \"%s\" är inte giltigt eftersom det innehåller tecknet \"%s\". Använd "
"ett annat namn."
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1441 gtk/gtkfilesystemwin32.c:928
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1443
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed (%s)"
msgstr "Bokmärkessparande misslyckades (%s)"
msgid "Bookmark saving failed: %s"
msgstr "Bokmärkessparande misslyckades: %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1495
#, c-format
msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
msgstr "\"%s\" finns redan i bokmärkeslistan"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1557
#, c-format
msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
msgstr "\"%s\" finns inte i bokmärkeslistan"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1739
#, c-format
msgid "Error getting information for '%s'"
msgstr "Fel vid hämtning av information för \"%s\""
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:407
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:414 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1384
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
msgstr "fel vid hämtning av information för \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1737
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:455
#, c-format
msgid "error getting information for '%s'"
msgstr "fel vid hämtning av information för \"%s\""
msgid "error creating directory '%s': %s"
msgstr "fel vid skapande av katalogen \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:928
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed (%s)"
msgstr "Bokmärkessparande misslyckades (%s)"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1131
msgid "This file system does not support icons for everything"
......@@ -1608,7 +1607,7 @@ msgstr "_Gammavärde"
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Fel vid inläsning av ikonen: %s"
#: gtk/gtkicontheme.c:1257
#: gtk/gtkicontheme.c:1262
#, c-format
msgid ""
"Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\n"
......@@ -1621,7 +1620,7 @@ msgstr ""
"Du kan få tag i en kopia från:\n"
"\t%s"
#: gtk/gtkicontheme.c:1322
#: gtk/gtkicontheme.c:1327
#, c-format
msgid "Icon '%s' not present in theme"
msgstr "Ikonen \"%s\" finns inte i temat"
......@@ -1711,7 +1710,7 @@ msgstr "(okänd)"
msgid "clear"
msgstr "töm"
#: gtk/gtklabel.c:3929
#: gtk/gtklabel.c:3930
msgid "Select All"
msgstr "Markera allt"
......@@ -1770,17 +1769,17 @@ msgstr "Grupp"
msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
msgstr "Den radioverktygsknapp vars grupp denna knapp tillhör."
#: gtk/gtkrc.c:2438
#: gtk/gtkrc.c:2399
#, c-format
msgid "Unable to find include file: \"%s\""
msgstr "Kan inte hitta inkluderingsfil: \"%s\""
#: gtk/gtkrc.c:3077 gtk/gtkrc.c:3080
#: gtk/gtkrc.c:3038 gtk/gtkrc.c:3041
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
msgstr "Kan inte hitta bildfil i \"pixmap_path\": \"%s\""
#: gtk/gtkrc.c:3515
#: gtk/gtkrc.c:3476
#, c-format
msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
msgstr "Sökvägselement till bild: \"%s\" måste vara absolut, %s, rad %d"
......@@ -2220,6 +2219,23 @@ msgstr "X-inmatningsmetod"
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "Kunde inte hämta information för filen \"%s\": %s"
#~ msgid ""
#~ "Could not change the current folder to %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte byta aktuell mapp till %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "Could not create folder %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte skapa mappen %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
#~ msgstr "Kunde inte lägga till bokmärke för %s eftersom det inte är en mapp."
#~ msgid "Could not find the path"
#~ msgstr "Kunde inte hitta sökvägen"
......@@ -2258,9 +2274,6 @@ msgstr "Kunde inte hämta information för filen \"%s\": %s"
#~ msgid "Save in _Folder:"
#~ msgstr "Spara i _mappen:"
#~ msgid "Create in _folder"
#~ msgstr "Skapa i _mappen"
#~ msgid "Could not set current folder: %s"
#~ msgstr "Kunde inte ställa in aktuell mapp: %s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment