Commit 7a3b117a authored by Martin Willemoes Hansen's avatar Martin Willemoes Hansen
Browse files

Updated Danish translation.

        * da.po: Updated Danish translation.
parent 6be4d665
2004-11-24 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2004-11-22 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -34,8 +34,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-16 15:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-22 15:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-24 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-24 12:03+0100\n"
"Last-Translator: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -124,8 +124,8 @@ msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"Programmets navn. Hvis dette ikke er angivet benyttes "
"g_get_application_name()"
"Programmets navn. Hvis dette ikke er angivet benyttes g_get_application_name"
"()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:210
msgid "Program version"
......@@ -203,7 +203,8 @@ msgstr "Bidragydere til oversættelse"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:363
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr "Bidragydere til oversættelse. Denne streng skal markeres som oversætbar"
msgstr ""
"Bidragydere til oversættelse. Denne streng skal markeres som oversætbar"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:378
msgid "Logo"
......@@ -258,7 +259,7 @@ msgid "A unique name for the action."
msgstr "Et unikt navn for handlingen."
#: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:315 gtk/gtktoolbutton.c:181
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:318 gtk/gtktoolbutton.c:181
msgid "Label"
msgstr "Etiket"
......@@ -310,7 +311,7 @@ msgstr "Synlig ved overflydning"
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr
msgstr ""
"Hvis sand vil værktøjselementstedfortræderne for denne handling være "
"repræsenteret i værktøjslinjens overflydningsmenu."
......@@ -697,12 +698,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tekst for etiketkontrollen inde i knappen hvis knappen indeholder en etiket"
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:336
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:339
#: gtk/gtktoolbutton.c:188
msgid "Use underline"
msgstr "Benyt understregning"
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:337
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:340
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
......@@ -1077,7 +1078,7 @@ msgstr "Opmærket tekst"
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Opmærket tekst der skal vises"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:322
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:325
msgid "Attributes"
msgstr "Egenskaber"
......@@ -1235,7 +1236,7 @@ msgstr ""
"tip når teksten fremvises. Hvis du ikke forstår denne parameter, behøver du "
"den sandsynligvis ikke"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:428 gtk/gtkprogressbar.c:242
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:431 gtk/gtkprogressbar.c:242
msgid "Ellipsize"
msgstr "Ellipsegør"
......@@ -1715,19 +1716,19 @@ msgstr "Handlingsområdekant"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Bredde på kanten omkring knapområdet nederst i vinduet"
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:393
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:396
msgid "Cursor Position"
msgstr "Markørposition"
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:394
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:397
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Den aktuelle position af indsætningsmarkøren i tegn"
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:403
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:406
msgid "Selection Bound"
msgstr "Markeringsgrænse"
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:404
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:407
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr ""
......@@ -1903,11 +1904,11 @@ msgstr "Om udvideren er blevet åbnet for at afsløre underkontrollen"
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Tekst for udviderens etiket"
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:329
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:332
msgid "Use markup"
msgstr "Benyt opmærkning"
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:330
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:333
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "Etikettens tekst indeholder XML-opmærkning - se pango_parse_markup()"
......@@ -2040,11 +2041,11 @@ msgstr "Bredde i tegn"
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Den ønskede bredde på knapkontrollen i tegn."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:595
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:609
msgid "Default file chooser backend"
msgstr "Standard-filvælgerbagende"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:596
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:610
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Navn på den GtkFileChooser-bagende som skal anvendes som standard"
......@@ -2344,8 +2345,8 @@ msgstr "Ikonstørrelse"
#: gtk/gtkimage.c:216
msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
msgstr ""
"Symbolsk størrelse der skal bruges for standardikon, ikonsæt "
"eller navngivet ikon"
"Symbolsk størrelse der skal bruges for standardikon, ikonsæt eller navngivet "
"ikon"
#: gtk/gtkimage.c:232
msgid "Pixel size"
......@@ -2399,19 +2400,19 @@ msgstr "Skærm"
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Den skærm hvor dette vindue vises"
#: gtk/gtklabel.c:316
#: gtk/gtklabel.c:319
msgid "The text of the label"
msgstr "Tekst for etiketten"
#: gtk/gtklabel.c:323
#: gtk/gtklabel.c:326
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "En liste af stilegenskaber som skal anvendes på etikettens tekst"
#: gtk/gtklabel.c:344 gtk/gtktexttag.c:376 gtk/gtktextview.c:594
#: gtk/gtklabel.c:347 gtk/gtktexttag.c:376 gtk/gtktextview.c:594
msgid "Justification"
msgstr "Justering"
#: gtk/gtklabel.c:345
#: gtk/gtklabel.c:348
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
......@@ -2421,11 +2422,11 @@ msgstr ""
"IKKE nogen indflydelse på justeringen af etiketten inden for dens afsatte "
"plads - se GtkMisc::xalign for det"
#: gtk/gtklabel.c:353
#: gtk/gtklabel.c:356
msgid "Pattern"
msgstr "Mønster"
#: gtk/gtklabel.c:354
#: gtk/gtklabel.c:357
msgid ""
"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
"to underline"
......@@ -2433,63 +2434,71 @@ msgstr ""
"En streng med tegnet _ i forskellige positioner svarer til tegn i teksten "
"der skal understreges"
#: gtk/gtklabel.c:361
#: gtk/gtklabel.c:364
msgid "Line wrap"
msgstr "Linjeombrydning"
#: gtk/gtklabel.c:362
#: gtk/gtklabel.c:365
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
msgstr "Hvis sat bliver linjer brudt hvis teksten bliver for bred"
#: gtk/gtklabel.c:368
#: gtk/gtklabel.c:371
msgid "Selectable"
msgstr "Kan markeres"
#: gtk/gtklabel.c:369
#: gtk/gtklabel.c:372
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
msgstr "Om etiketteksten kan markeres med musen"
#: gtk/gtklabel.c:375
#: gtk/gtklabel.c:378
msgid "Mnemonic key"
msgstr "Genvejstast"
#: gtk/gtklabel.c:376
#: gtk/gtklabel.c:379
msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
msgstr "Genvejstasten for denne etiket"
#: gtk/gtklabel.c:384
#: gtk/gtklabel.c:387
msgid "Mnemonic widget"
msgstr "Tilknyttet kontrol"
#: gtk/gtklabel.c:385
#: gtk/gtklabel.c:388
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
msgstr ""
"Den kontrol der skal aktiveres når etikettens genvejstast bliver tastet"
#: gtk/gtklabel.c:429
#: gtk/gtklabel.c:432
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"Det foretrukne sted at ellipsegøre strengen hvis etiketten ikke har "
"nok plads til at vise hele strengen, hvis noget overhovedet kan vises"
"Det foretrukne sted at ellipsegøre strengen hvis etiketten ikke har nok "
"plads til at vise hele strengen, hvis noget overhovedet kan vises"
#: gtk/gtklabel.c:446
#: gtk/gtklabel.c:449
msgid "Width In Chararacters"
msgstr "Bredde i tegn"
#: gtk/gtklabel.c:447
#: gtk/gtklabel.c:450
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr "Den ønskede bredde på etiketten i tegn"
#: gtk/gtklabel.c:467
#: gtk/gtklabel.c:470
msgid "Single Line Mode"
msgstr "Enkeltlinje-tilstand"
#: gtk/gtklabel.c:468
#: gtk/gtklabel.c:471
msgid "Whether the label is in single line mode"
msgstr "Om etiketten er i enkeltlinje-tilstand"
#: gtk/gtklabel.c:488
msgid "Angle"
msgstr "Vinkel"
#: gtk/gtklabel.c:489
msgid "Angle at which the label is rotated"
msgstr "Vinkel som etiketten roteres"
#: gtk/gtklayout.c:635 gtk/gtkviewport.c:136
msgid "Horizontal adjustment"
msgstr "Vandret justering"
......@@ -2785,8 +2794,8 @@ msgstr "Med rulning"
#: gtk/gtknotebook.c:460
msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
msgstr ""
"Hvis sand bliver rulningspile tilføjet hvis der er for mange faneblade til at "
"alle kan vises"
"Hvis sand bliver rulningspile tilføjet hvis der er for mange faneblade til "
"at alle kan vises"
# se næste tekst for forklaring
#: gtk/gtknotebook.c:466
......@@ -3032,8 +3041,8 @@ msgid ""
"The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode "
"(Deprecated)"
msgstr ""
"Antallet af blokke som kan være i statuslinjens areal i "
"aktivitetstilstand (FORÆLDET)"
"Antallet af blokke som kan være i statuslinjens areal i aktivitetstilstand "
"(FORÆLDET)"
#: gtk/gtkprogressbar.c:190
msgid "Discrete Blocks"
......@@ -3044,8 +3053,8 @@ msgid ""
"The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the discrete "
"style)"
msgstr ""
"Antallet af adskilte blokke i statuslinjen (når den vises på den "
"\"diskrete\" måde)"
"Antallet af adskilte blokke i statuslinjen (når den vises på den \"diskrete"
"\" måde)"
#: gtk/gtkprogressbar.c:200
msgid "Fraction"
......@@ -3074,8 +3083,8 @@ msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the progressbar does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"Det foretrukne sted at ellipsegøre strengen hvis statuslinjen ikke har "
"nok plads til at vise hele strengen, hvis noget overhovedet kan vises"
"Det foretrukne sted at ellipsegøre strengen hvis statuslinjen ikke har nok "
"plads til at vise hele strengen, hvis noget overhovedet kan vises"
#: gtk/gtkradioaction.c:139
msgid "The value"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment