Commit 754d302f authored by Pauli Virtanen's avatar Pauli Virtanen Committed by Pauli Virtanen
Browse files

Updated Finnish translation.

2004-03-07  Pauli Virtanen  <pauli.virtanen@hut.fi>

	* fi.po: Updated Finnish translation.
parent 20ef5ccc
2004-03-07 Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2004-03-07 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-03 02:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-03 02:46+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-07 14:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-07 14:14+0200\n"
"Last-Translator: Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:736
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:869 tests/testfilechooser.c:198
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:869 tests/testfilechooser.c:195
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Tiedoston \"%s\" avaus epäonnistui: %s"
......@@ -30,7 +30,7 @@ msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Kuvatiedostossa \"%s\" ei ole sisältöä"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906 tests/testfilechooser.c:237
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906 tests/testfilechooser.c:234
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -120,12 +120,12 @@ msgstr ""
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Liian vähän muistia kuvan tallentamiseksi puskuriin"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:377
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:378
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Kuvatyypin \"%s\" kasvavaa latausta ei tueta."
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:401 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:503
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:402 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:504
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
......@@ -134,19 +134,19 @@ msgstr ""
"Sisäinen virhe: Kuvanlatainmoduuli \"%s\" ei onnistunut aloittamaan kuvan "
"latausta mutta ei ilmoittanut virheen syytä"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Kuvan otsikko vioittunut"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
msgid "Image format unknown"
msgstr "Tuntematon kuvamuoto"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:458
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:459
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Kuvapistetiedot viallisia"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
......@@ -346,48 +346,48 @@ msgstr "JPEG-laadun täytyy olla välillä 0-100. Arvo \"%d\" ei käy."
msgid "The JPEG image format"
msgstr "JPEG-kuvamuoto"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:190
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "Muistin varaus otsikkoa varten epäonnistui"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:205 gdk-pixbuf/io-pcx.c:565
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "Muistin varaus kontekstipuskuria varten epäonnistui"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:606
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Kuvan leveys tai korkeus on virheellinen"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 gdk-pixbuf/io-pcx.c:679
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "Kuvan bpp ei ole tuettu"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:623 gdk-pixbuf/io-pcx.c:631
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "Kuvan %d-bittisten tasojen määrä ei ole tuettu"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:647
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "Uuden pixbufin luonti epäonnistui"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:655
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "Muistin varaus rividataa varten epäonnistui"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:662
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "Muistin varaus palettidataa varten epäonnistui"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:709
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr "Kaikkia PCX-kuvan rivejä ei saatu"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:716
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr "Palettia ei löytynyt PCX-datan lopusta."
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:757
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
msgid "The PCX image format"
msgstr "PCX-kuvamuoto"
......@@ -552,60 +552,60 @@ msgstr "Ei tarpeeksi muistia RAS-kuvan lataamiseen"
msgid "The Sun raster image format"
msgstr "Sun-rasterikuvamuoto"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:158
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "Ei voi varata muistia IOBuffer-tietorakenteelle"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:177
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "Ei voi varata muistia IOBuffer-datalle"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:188
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
msgstr "Ei voi varata uudelleen IOBuffer-dataa"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:218
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "Ei voi varata tilapäistä IOBuffer-dataa"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:352
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:353
msgid "Can't allocate new pixbuf"
msgstr "Ei voi varata uutta kuvapuskuria"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:691
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
msgid "Can't allocate colormap structure"
msgstr "Ei voi varata värikarttarakennetta"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:698
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:699
msgid "Can't allocate colormap entries"
msgstr "Ei voi varata värikartan kohtia"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:720
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:721
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr "Odottamaton värikartan kohtien bittisyvyys"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:738
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:739
msgid "Can't allocate TGA header memory"
msgstr "Ei voi varata TGA-otsakkeen muistia"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:771
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:772
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr "TGA-kuvan mitat ovat virheelliset"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:777 gdk-pixbuf/io-tga.c:786 gdk-pixbuf/io-tga.c:796
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:806 gdk-pixbuf/io-tga.c:813
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:778 gdk-pixbuf/io-tga.c:787 gdk-pixbuf/io-tga.c:797
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:807 gdk-pixbuf/io-tga.c:814
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "TGA-kuvatyyppi ei tuettu"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:860
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:861
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
msgstr "Ei voi varata muistia TGA-kontekstirakenteelle"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:925
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
msgid "Excess data in file"
msgstr "Ylimääräistä dataa tiedostossa"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:994
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:995
msgid "The Targa image format"
msgstr "Targa-kuvamuoto"
......@@ -730,7 +730,7 @@ msgstr "XPM-kuvamuoto"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:117
#: gtk/gtkaccellabel.c:118
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
......@@ -739,7 +739,7 @@ msgstr "Shift"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
#: gtk/gtkaccellabel.c:124
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
......@@ -748,7 +748,7 @@ msgstr "Ctrl"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:129
#: gtk/gtkaccellabel.c:130
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
......@@ -781,7 +781,7 @@ msgstr "Valitse väri"
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Virheellistä väridataa vastaanotettu\n"
#: gtk/gtkcolorsel.c:561
#: gtk/gtkcolorsel.c:562
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
......@@ -791,7 +791,7 @@ msgstr ""
"tämän värin paletin kohtaan tai valita sen nykyiseksi vetämällä sen vieressä "
"olevaan värilaikkuun."
#: gtk/gtkcolorsel.c:566
#: gtk/gtkcolorsel.c:567
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
......@@ -799,11 +799,11 @@ msgstr ""
"Valitsemasi väri. Voit vetää tämän värin paletin kohtaan tallentaaksesi sen "
"myöhempää käyttöä varten."
#: gtk/gtkcolorsel.c:927
#: gtk/gtkcolorsel.c:928
msgid "_Save color here"
msgstr "_Tallenna väri tähän"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1132
#: gtk/gtkcolorsel.c:1133
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
......@@ -812,7 +812,7 @@ msgstr ""
"kohdan vedä väri tähän tai napsauta oikealla painikkeella ja valitse "
"\"Tallenna väri tähän\"."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1839
#: gtk/gtkcolorsel.c:1840
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -820,7 +820,7 @@ msgstr ""
"Valitse haluamasi väri ulkorenkaasta ja kylläisyys sekä tummuus "
"sisäkolmiosta."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1864
#: gtk/gtkcolorsel.c:1865
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -828,67 +828,67 @@ msgstr ""
"Napsauta pipettiä ja sen jälkeen mitä tahansa ruudun kohtaa valitaksesi "
"kyseisen kohdan värin."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1873
#: gtk/gtkcolorsel.c:1874
msgid "_Hue:"
msgstr "_Sävy:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1874
#: gtk/gtkcolorsel.c:1875
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Sijainti väripyörällä."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1876
#: gtk/gtkcolorsel.c:1877
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Kylläisyys:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1877
#: gtk/gtkcolorsel.c:1878
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr "Värin \"syvyys\"."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1878
#: gtk/gtkcolorsel.c:1879
msgid "_Value:"
msgstr "_Arvo:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1879
#: gtk/gtkcolorsel.c:1880
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Värin kirkkaus."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1880
#: gtk/gtkcolorsel.c:1881
msgid "_Red:"
msgstr "_Punainen:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1881
#: gtk/gtkcolorsel.c:1882
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Punaisen määrä värissä."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1882
#: gtk/gtkcolorsel.c:1883
msgid "_Green:"
msgstr "_Vihreä:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1883
#: gtk/gtkcolorsel.c:1884
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Virheän määrä värissä."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1884
#: gtk/gtkcolorsel.c:1885
msgid "_Blue:"
msgstr "S_ininen:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1885
#: gtk/gtkcolorsel.c:1886
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Sinisen määrä värissä."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1888
#: gtk/gtkcolorsel.c:1889
msgid "_Opacity:"
msgstr "P_eitto:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1896 gtk/gtkcolorsel.c:1907
#: gtk/gtkcolorsel.c:1897 gtk/gtkcolorsel.c:1908
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Värin läpinäkyvyys."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1914
#: gtk/gtkcolorsel.c:1915
msgid "Color _Name:"
msgstr "Värin _nimi:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1929
#: gtk/gtkcolorsel.c:1930
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
......@@ -896,33 +896,33 @@ msgstr ""
"Voit kirjoittaa tähän kenttään HTML-tyylisen heksadesimaaliväriarvon, tai "
"pelkästään värin nimen, esimerkiksi \"orange\"."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1948
#: gtk/gtkcolorsel.c:1949
msgid "_Palette"
msgstr "Pa_letti"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:115
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:116
msgid "Color Selection"
msgstr "Värin valinta"
#: gtk/gtkentry.c:4210 gtk/gtktextview.c:6900
#: gtk/gtkentry.c:4214 gtk/gtktextview.c:6907
msgid "Select _All"
msgstr "Valitse k_aikki"
#: gtk/gtkentry.c:4220 gtk/gtktextview.c:6910
#: gtk/gtkentry.c:4224 gtk/gtktextview.c:6917
msgid "Input _Methods"
msgstr "Syöttö_tavat"
#: gtk/gtkentry.c:4230 gtk/gtktextview.c:6921
#: gtk/gtkentry.c:4234 gtk/gtktextview.c:6928
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Lisää Unicode-säätömerkki"
#: gtk/gtkfilechooser.c:1449 gtk/gtkfilechooser.c:1493
#: gtk/gtkfilechooser.c:1568 gtk/gtkfilechooser.c:1612
#: gtk/gtkfilechooser.c:1501 gtk/gtkfilechooser.c:1545
#: gtk/gtkfilechooser.c:1620 gtk/gtkfilechooser.c:1664
#, c-format
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Virheellinen tiedostonimi: %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:614
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:621
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve information about %s:\n"
......@@ -931,7 +931,7 @@ msgstr ""
"Kohteesta \"%s\" ei saatu tietoja:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:625
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:632
#, c-format
msgid ""
"Could not add a bookmark for %s:\n"
......@@ -940,7 +940,7 @@ msgstr ""
"Kirjanmerkkiä kohteelle \"%s\" ei voi lisätä:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:638 gtk/gtkfilechooserdefault.c:4001
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:645 gtk/gtkfilechooserdefault.c:4009
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
......@@ -949,15 +949,24 @@ msgstr ""
"Tiedostonimen muodostus osista \"%s\" ja \"%s\" ei onnistunut:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:821
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:661
#, c-format
msgid ""
"Could not change the current folder to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Hakemistoon \"%s\" siirtyminen epäonnistui:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:857
msgid "Home"
msgstr "Koti"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:839
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:875
msgid "Desktop"
msgstr "Työpöytä"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1222
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1280
#, c-format
msgid ""
"Could not create folder %s:\n"
......@@ -966,11 +975,7 @@ msgstr ""
"Hakemiston \"%s\" luominen ei onnistunut:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1324 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1847
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1415
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1430
#, c-format
msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
msgstr "Kohteelle %s ei voi luoda kirjanmerkkiä, koska se ei ole hakemisto."
......@@ -984,117 +989,130 @@ msgstr ""
"Kohteen %s kirjanmerkin poisto epäonnistui:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1670
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1708
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for %s because it is an invalid path name."
msgstr ""
"Kohteelle %s ei voi lisätä kirjanmerkkiä, koska sen polku on virheellinen."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1741
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1779
msgid "Folder"
msgstr "Hakemisto"
#. FIXME these need accelerators when appropriate, and
#. * need the mnemonics to be rationalized
#.
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1788 gtk/gtkstock.c:275
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1826 gtk/gtkstock.c:276
msgid "_Add"
msgstr "_Lisää"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1798 gtk/gtkstock.c:323
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1836 gtk/gtkstock.c:324
msgid "_Remove"
msgstr "_Poista"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1869
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1885
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1907
msgid "Size"
msgstr "Koko"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1881
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1919
msgid "Modified"
msgstr "Muokattu"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1931
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1970
msgid "Create _Folder"
msgstr "Luo _uusi hakemisto"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2040
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2077
msgid "_Name:"
msgstr "_Nimi:"
#. Folder combo
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2059
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2096
msgid "Save in _Folder:"
msgstr "Tallenna _hakemistoon:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2081
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2119
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Selaa muita hakemistoja"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3251
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3250
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "pikavalinta %s ei ole olemassa"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3825
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3833
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Kirjoita uuden hakemiston nimi"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3854
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3862
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d tavu"
msgstr[1] "%d tavua"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3856
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3864
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f kt"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3858
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3866
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f Mt"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3860
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3868
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f Gt"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3905
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3913
msgid "Today"
msgstr "Tänään"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3907
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3915
msgid "Yesterday"
msgstr "Eilen"
#. FIXME: Get the right format for the locale
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3916
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3924
msgid "%d/%b/%Y"
msgstr "%e.%m.%Y"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3919
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3927
msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3964
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3972
msgid "Cannot change to the folder you specified as it is an invalid path."
msgstr ""
"Valitsemaasi hakemistoon ei voi siirtyä, sillä antamasi polku on "
"virheellinen."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4056
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4047
#, c-format
msgid ""
"Could not select %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Hakemiston \"%s\" valitseminen ei onnistunut:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4073
msgid "Open Location"
msgstr "Avaa sijainti"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4071
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4088
msgid "_Location:"
msgstr "_Sijainti:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4105
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4122
#, c-format
msgid ""
"Could not go to the parent folder of %s:\n"
......@@ -1285,35 +1303,35 @@ msgstr "Nimi on liian pitkä"
msgid "Couldn't convert filename"
msgstr "Ei voinut muuntaa tiedostonimeä"
#: gtk/gtkfilesystemmodel.c:1205
#: gtk/gtkfilesystemmodel.c:1206
msgid "(Empty)"
msgstr "(Tyhjä)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:383 gtk/gtkfilesystemwin32.c:375
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:385 gtk/gtkfilesystemwin32.c:376
#, c-format
msgid "error creating directory '%s': %s"
msgstr "virhe hakemiston \"%s\" luomisessa: %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:444 gtk/gtkfilesystemwin32.c:416
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:446 gtk/gtkfilesystemwin32.c:417
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Tämä tiedostojärjestelmä ei tue liittämistä"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:452
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:454
msgid "Filesystem"
msgstr "Tiedostojärjestelmä"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:471 gtk/gtkfilesystemunix.c:1376
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1175
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:473 gtk/gtkfilesystemunix.c:1377
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1176
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
msgstr "virhe kohteen \"%s\" tietojen hakemisessa: %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1057 gtk/gtkfilesystemwin32.c:793
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1059 gtk/gtkfilesystemwin32.c:794
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed (%s)"
msgstr "Kirjanmerkkien tallentaminen epäonnistui (%s)"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:949
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:950
msgid "This file system does not support icons for everything"
msgstr "Tämä tiedostojärjestelmä ei tue kuvakkeita joka kohteelle"
......@@ -1332,43 +1350,43 @@ msgstr "Kirjasin"
#. This is the default text shown in the preview entry, though the user
#. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
#: gtk/gtkfontsel.c:68
#: gtk/gtkfontsel.c:69
msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
msgstr "abcdefgåäö ABCDEFGÅÄÖ €"
#: gtk/gtkfontsel.c:332
#: gtk/gtkfontsel.c:333
msgid "_Family:"
msgstr "Pe_rhe:"
#: gtk/gtkfontsel.c:338
#: gtk/gtkfontsel.c:339