Commit 748f2efe authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen
Browse files

Updated Danish translation.

2002-12-15  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent b780b2a3
2002-12-15 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-12-12 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
* bg.po: Updated Bulgarian translation.
......
......@@ -29,8 +29,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.0\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-11 14:39-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-30 17:19+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-15 16:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-15 16:57+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1512,7 +1512,6 @@ msgid "Inconsistent state"
msgstr "Inkonsistent tilstand"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:142
#, fuzzy
msgid "The inconsistent state of the button"
msgstr "Den inkonsistente tilstand for knappen"
......@@ -1831,35 +1830,35 @@ msgstr "Største y"
msgid "Maximum possible value for Y"
msgstr "Største mulige værdi for y"
#: gtk/gtkdialog.c:127
#: gtk/gtkdialog.c:136
msgid "Has separator"
msgstr "Med adskillelseslinje"
#: gtk/gtkdialog.c:128
#: gtk/gtkdialog.c:137
msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
msgstr "Om vinduet har en adskillelseslinje over dets knapper"
#: gtk/gtkdialog.c:153
#: gtk/gtkdialog.c:162
msgid "Content area border"
msgstr "Indholdsområdekant"
#: gtk/gtkdialog.c:154
#: gtk/gtkdialog.c:163
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "Bredde på kanten omkring hovedområdet i vinduet"
#: gtk/gtkdialog.c:161
#: gtk/gtkdialog.c:170
msgid "Button spacing"
msgstr "Knapmellemrum"
#: gtk/gtkdialog.c:162
#: gtk/gtkdialog.c:171
msgid "Spacing between buttons"
msgstr "Mellemrum mellem knapper"
#: gtk/gtkdialog.c:170
#: gtk/gtkdialog.c:179
msgid "Action area border"
msgstr "Handlingsområdekant"
#: gtk/gtkdialog.c:171
#: gtk/gtkdialog.c:180
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Bredde på kanten omkring knapområdet nederst i vinduet"
......@@ -1975,56 +1974,56 @@ msgstr "Markér alt"
msgid "Input Methods"
msgstr "Indtastningsmetoder"
#: gtk/gtkentry.c:3970 gtk/gtktextview.c:6483
#: gtk/gtkentry.c:3970 gtk/gtktextview.c:6484
msgid "_Insert Unicode control character"
msgstr "_Indsæt Unicode-kontroltegn"
#: gtk/gtkfilesel.c:516 gtk/gtkimage.c:167
#: gtk/gtkfilesel.c:512 gtk/gtkimage.c:167
msgid "Filename"
msgstr "Filnavn"
#: gtk/gtkfilesel.c:517
#: gtk/gtkfilesel.c:513
msgid "The currently selected filename"
msgstr "Navnet på den aktuelt valgte fil"
#: gtk/gtkfilesel.c:523
#: gtk/gtkfilesel.c:519
msgid "Show file operations"
msgstr "Vis filhandlingsknapper"
#: gtk/gtkfilesel.c:524
#: gtk/gtkfilesel.c:520
msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
msgstr "Om knapper til oprettelse/manipulering af filer skal vises"
#: gtk/gtkfilesel.c:531
#: gtk/gtkfilesel.c:527
msgid "Select multiple"
msgstr "Markér flere"
#: gtk/gtkfilesel.c:532
#: gtk/gtkfilesel.c:528
msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
msgstr "Om det er muligt at vælge mere end én fil"
#: gtk/gtkfilesel.c:687
#: gtk/gtkfilesel.c:683
msgid "Folders"
msgstr "Mapper"
#: gtk/gtkfilesel.c:691
#: gtk/gtkfilesel.c:687
msgid "Fol_ders"
msgstr "_Mapper"
#: gtk/gtkfilesel.c:723
#: gtk/gtkfilesel.c:719
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: gtk/gtkfilesel.c:727
#: gtk/gtkfilesel.c:723
msgid "_Files"
msgstr "_Filer"
#: gtk/gtkfilesel.c:810 gtk/gtkfilesel.c:2208
#: gtk/gtkfilesel.c:806 gtk/gtkfilesel.c:2204
#, c-format
msgid "Folder unreadable: %s"
msgstr "Mappen kan ikke læses: %s"
#: gtk/gtkfilesel.c:941
#: gtk/gtkfilesel.c:937
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" resides on another machine (called %s) and may not be "
......@@ -2035,25 +2034,25 @@ msgstr ""
"tilgængelig for dette program.\n"
"Er du sikker på at du vil vælge den?"
#: gtk/gtkfilesel.c:1072
#: gtk/gtkfilesel.c:1068
msgid "_New Folder"
msgstr "_Ny mappe"
#: gtk/gtkfilesel.c:1083
#: gtk/gtkfilesel.c:1079
msgid "De_lete File"
msgstr "S_let fil"
#: gtk/gtkfilesel.c:1094
#: gtk/gtkfilesel.c:1090
msgid "_Rename File"
msgstr "_Omdøb fil"
#: gtk/gtkfilesel.c:1390
#: gtk/gtkfilesel.c:1386
#, c-format
msgid ""
"The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr "Mappenavnet \"%s\" indeholder symboler der ikke er tilladte i filnavne"
#: gtk/gtkfilesel.c:1392
#: gtk/gtkfilesel.c:1388
#, c-format
msgid ""
"Error creating folder \"%s\": %s\n"
......@@ -2062,33 +2061,33 @@ msgstr ""
"Fejl ved oprettelse af mappen \"%s\": %s\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1393 gtk/gtkfilesel.c:1634
#: gtk/gtkfilesel.c:1389 gtk/gtkfilesel.c:1630
msgid "You probably used symbols not allowed in filenames."
msgstr "Du har sandsynligvis brug symboler der ikke er tilladate i filnavne."
#: gtk/gtkfilesel.c:1401
#: gtk/gtkfilesel.c:1397
#, c-format
msgid "Error creating folder \"%s\": %s\n"
msgstr "Fejl ved oprettelse af mappen \"%s\": %s\n"
#: gtk/gtkfilesel.c:1435
#: gtk/gtkfilesel.c:1431
msgid "New Folder"
msgstr "Ny mappe"
#: gtk/gtkfilesel.c:1450
#: gtk/gtkfilesel.c:1446
msgid "_Folder name:"
msgstr "_Mappenavn:"
#: gtk/gtkfilesel.c:1476
#: gtk/gtkfilesel.c:1472
msgid "C_reate"
msgstr "O_pret"
#: gtk/gtkfilesel.c:1522
#: gtk/gtkfilesel.c:1518
#, c-format
msgid "The filename \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr "Filnavnet \"%s\" indeholder symboler der ikke er tilladte i filnavne"
#: gtk/gtkfilesel.c:1525
#: gtk/gtkfilesel.c:1521
#, c-format
msgid ""
"Error deleting file \"%s\": %s\n"
......@@ -2097,31 +2096,31 @@ msgstr ""
"Fejl ved sletning af filen \"%s\": %s\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1527 gtk/gtkfilesel.c:1648
#: gtk/gtkfilesel.c:1523 gtk/gtkfilesel.c:1644
msgid "It probably contains symbols not allowed in filenames."
msgstr ""
"Navnet indeholder sandsynligvis symboler der ikke er tilladate i filnavne."
#: gtk/gtkfilesel.c:1536
#: gtk/gtkfilesel.c:1532
#, c-format
msgid "Error deleting file \"%s\": %s"
msgstr "Fejl ved sletning af filen \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1579
#: gtk/gtkfilesel.c:1575
#, c-format
msgid "Really delete file \"%s\" ?"
msgstr "Vil du virkelig slette filen \"%s\"?"
#: gtk/gtkfilesel.c:1584
#: gtk/gtkfilesel.c:1580
msgid "Delete File"
msgstr "Slet fil"
#: gtk/gtkfilesel.c:1630 gtk/gtkfilesel.c:1644
#: gtk/gtkfilesel.c:1626 gtk/gtkfilesel.c:1640
#, c-format
msgid "The file name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr "Filnavnet \"%s\" indeholder symboler der ikke er tilladte i filnavne"
#: gtk/gtkfilesel.c:1632
#: gtk/gtkfilesel.c:1628
#, c-format
msgid ""
"Error renaming file to \"%s\": %s\n"
......@@ -2130,7 +2129,7 @@ msgstr ""
"Fejl ved ændring af navn til \"%s\": %s\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1646
#: gtk/gtkfilesel.c:1642
#, c-format
msgid ""
"Error renaming file \"%s\": %s\n"
......@@ -2139,29 +2138,29 @@ msgstr ""
"Fejl ved omdøbelse af filen \"%s\": %s\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1656
#: gtk/gtkfilesel.c:1652
#, c-format
msgid "Error renaming file \"%s\" to \"%s\": %s"
msgstr "Fejl ved omdøbelse af filen \"%s\" til \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1703
#: gtk/gtkfilesel.c:1699
msgid "Rename File"
msgstr "Omdøb fil"
#: gtk/gtkfilesel.c:1718
#: gtk/gtkfilesel.c:1714
#, c-format
msgid "Rename file \"%s\" to:"
msgstr "Omdøb filen \"%s\" til:"
#: gtk/gtkfilesel.c:1749
#: gtk/gtkfilesel.c:1745
msgid "_Rename"
msgstr "_Omdøb"
#: gtk/gtkfilesel.c:2188
#: gtk/gtkfilesel.c:2184
msgid "_Selection: "
msgstr "_Valg: "
#: gtk/gtkfilesel.c:3075
#: gtk/gtkfilesel.c:3077
#, c-format
msgid ""
"The filename \"%s\" couldn't be converted to UTF-8 (try setting the "
......@@ -2170,15 +2169,15 @@ msgstr ""
"Filnavnet \"%s\" kunne ikke konverteres til UTF-8 (prøv at sætte "
"miljøvariablen G_BROKEN_FILENAMES): %s"
#: gtk/gtkfilesel.c:3078
#: gtk/gtkfilesel.c:3080
msgid "Invalid Utf-8"
msgstr "Ugyldig UTF-8"
#: gtk/gtkfilesel.c:3945
#: gtk/gtkfilesel.c:3948
msgid "Name too long"
msgstr "Navnet er for langt"
#: gtk/gtkfilesel.c:3947
#: gtk/gtkfilesel.c:3950
msgid "Couldn't convert filename"
msgstr "Kunne ikke konvertere filnavnet"
......@@ -2266,7 +2265,7 @@ msgstr "Lodret etiketjustering"
msgid "The vertical alignment of the label"
msgstr "Den lodrette justering for etiketten"
#: gtk/gtkframe.c:153 gtk/gtkhandlebox.c:187
#: gtk/gtkframe.c:153 gtk/gtkhandlebox.c:195
msgid "Deprecated property, use shadow_type instead"
msgstr "Forældet egenskab, brug shadow_type i stedet"
......@@ -2294,28 +2293,28 @@ msgstr "Gamma"
msgid "_Gamma value"
msgstr "_Gammaværdi"
#: gtk/gtkhandlebox.c:194 gtk/gtkmenubar.c:156 gtk/gtkstatusbar.c:161
#: gtk/gtkhandlebox.c:202 gtk/gtkmenubar.c:156 gtk/gtkstatusbar.c:161
#: gtk/gtktoolbar.c:282 gtk/gtkviewport.c:150
msgid "Shadow type"
msgstr "Skyggetype"
#: gtk/gtkhandlebox.c:195
#: gtk/gtkhandlebox.c:203
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
msgstr "Udseendet af den skygge der omgiver beholderen"
#: gtk/gtkhandlebox.c:203
#: gtk/gtkhandlebox.c:211
msgid "Handle position"
msgstr "Placering af håndtag"
#: gtk/gtkhandlebox.c:204
#: gtk/gtkhandlebox.c:212
msgid "Position of the handle relative to the child widget"
msgstr "Håndtagets placering i forhold til barnekontrollen"
#: gtk/gtkhandlebox.c:212
#: gtk/gtkhandlebox.c:220
msgid "Snap edge"
msgstr "Fastgørelseskant"
#: gtk/gtkhandlebox.c:213
#: gtk/gtkhandlebox.c:221
msgid ""
"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
"handlebox"
......@@ -2323,11 +2322,11 @@ msgstr ""
"Den side af håndtagsboksen som skal anbringes ved dokkepunktet for at "
"anbringe håndtagsboksen i dokken"
#: gtk/gtkhandlebox.c:221
#: gtk/gtkhandlebox.c:229
msgid "Snap edge set"
msgstr "Fastgørelseskant sat"
#: gtk/gtkhandlebox.c:222
#: gtk/gtkhandlebox.c:230
msgid ""
"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
"handle_position"
......@@ -2624,42 +2623,42 @@ msgstr "Højden af layoutet"
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: gtk/gtkmenu.c:243
#: gtk/gtkmenu.c:263
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Afrivningstitel"
#: gtk/gtkmenu.c:244
#: gtk/gtkmenu.c:264
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
"off"
msgstr ""
"En titel som vindueshåndteringen kan vise når denne menu bliver revet af"
#: gtk/gtkmenu.c:319
#: gtk/gtkmenu.c:379
msgid "Can change accelerators"
msgstr "Kan ændre genveje"
#: gtk/gtkmenu.c:320
#: gtk/gtkmenu.c:380
msgid ""
"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
msgstr "Om menugenveje kan ændres ved at trykke på en tast over menupunktet"
#: gtk/gtkmenu.c:325
#: gtk/gtkmenu.c:385
msgid "Delay before submenus appear"
msgstr "Ventetid før undermenuer dukker op"
#: gtk/gtkmenu.c:326
#: gtk/gtkmenu.c:386
msgid ""
"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
msgstr ""
"Det mindste tidsrum markøren skal befinde sig over et menupunkt før "
"undermenuen dukker op"
#: gtk/gtkmenu.c:333
#: gtk/gtkmenu.c:393
msgid "Delay before hiding a submenu"
msgstr "Ventetid før en undermenu skjules"
#: gtk/gtkmenu.c:334
#: gtk/gtkmenu.c:394
msgid ""
"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
"submenu"
......@@ -4258,7 +4257,7 @@ msgstr "Markør synlig"
msgid "If the insertion cursor is shown"
msgstr "Vis indsætningsmarkøren"
#: gtk/gtktextview.c:6474
#: gtk/gtktextview.c:6475
msgid "Input _Methods"
msgstr "Indtastnings_metoder"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment