Commit 72d3e7b9 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 67d557b5
......@@ -2,28 +2,30 @@
# Copyright (C) 1999, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of GTK+.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the gtk+ package.
#
# Stanislav Brabec <utx@k332.feld.cvut.cz>, 1998.
# Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1998.
# Jiří Lebl <jirka@5z.com>, 2002.
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk%"
"2b&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-17 12:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-19 13:24+0200\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk"
"%2b&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-15 20:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-22 21:45+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:129 ../gdk/gdkcursor.c:134
......@@ -264,7 +266,7 @@ msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
msgstr "Text zobrazovaný pro demonstraci vybraného písma"
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224 ../gtk/gtkcombobox.c:1067
#: ../gtk/gtkentry.c:890 ../gtk/gtkmenubar.c:216 ../gtk/gtkstatusbar.c:182
#: ../gtk/gtkentry.c:890 ../gtk/gtkmenubar.c:213 ../gtk/gtkstatusbar.c:182
#: ../gtk/gtktoolbar.c:631 ../gtk/gtkviewport.c:155
msgid "Shadow type"
msgstr "Typ stínu"
......@@ -368,7 +370,7 @@ msgstr "Je-li ZAPNUTO, budou mít všechny buňky tabulky stejnou šířku/výš
msgid "Left attachment"
msgstr "Připevnění vlevo"
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:236 ../gtk/gtkgrid.c:1421 ../gtk/gtkmenu.c:727
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:236 ../gtk/gtkgrid.c:1421 ../gtk/gtkmenu.c:747
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "Číslo sloupce, ke kterému připevnit levou stranu potomka"
......@@ -392,7 +394,7 @@ msgstr "Číslo řádku, ke kterému připevnit horní stranu widgetu potomka"
msgid "Bottom attachment"
msgstr "Připevnění dole"
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:257 ../gtk/gtkmenu.c:751
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:257 ../gtk/gtkmenu.c:771
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "Číslo řádku, ke kterému připevnit dolní stranu potomka"
......@@ -598,7 +600,7 @@ msgid "The parameter for action invocations"
msgstr "Parametr vyvolání akcí"
#: ../gtk/gtkaction.c:220 ../gtk/gtkactiongroup.c:228 ../gtk/gtkprinter.c:123
#: ../gtk/gtktextmark.c:126 ../gtk/gtkthemingengine.c:257
#: ../gtk/gtktextmark.c:126 ../gtk/gtkthemingengine.c:258
msgid "Name"
msgstr "Název"
......@@ -607,7 +609,7 @@ msgid "A unique name for the action."
msgstr "Jedinečný název akce."
#: ../gtk/gtkaction.c:239 ../gtk/gtkbutton.c:232 ../gtk/gtkexpander.c:288
#: ../gtk/gtkframe.c:170 ../gtk/gtklabel.c:726 ../gtk/gtkmenuitem.c:430
#: ../gtk/gtkframe.c:170 ../gtk/gtklabel.c:721 ../gtk/gtkmenuitem.c:430
#: ../gtk/gtktoolbutton.c:239 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
msgid "Label"
msgstr "Popis"
......@@ -651,7 +653,7 @@ msgstr "Zobrazovaná GIcon"
#: ../gtk/gtkaction.c:323 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
#: ../gtk/gtkimage.c:291 ../gtk/gtkprinter.c:172 ../gtk/gtkstatusicon.c:247
#: ../gtk/gtkwindow.c:783
#: ../gtk/gtkwindow.c:773
msgid "Icon Name"
msgstr "Název ikony"
......@@ -717,7 +719,7 @@ msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Je-li TRUE, jsou prázdné proxy menu pro tuto akci skryty."
#: ../gtk/gtkaction.c:379 ../gtk/gtkactiongroup.c:235
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:296 ../gtk/gtkwidget.c:1025
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:296 ../gtk/gtkwidget.c:1024
msgid "Sensitive"
msgstr "Citlivý"
......@@ -727,7 +729,7 @@ msgstr "Jestli je akce povolena."
#: ../gtk/gtkaction.c:386 ../gtk/gtkactiongroup.c:242
#: ../gtk/gtkstatusicon.c:298 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:247
#: ../gtk/gtkwidget.c:1018
#: ../gtk/gtkwidget.c:1017
msgid "Visible"
msgstr "Viditelný"
......@@ -921,7 +923,7 @@ msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Doplnění, které vložit vpravo od widgetu."
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:614
msgid "Include an 'Other...' item"
msgid "Include an 'Other' item"
msgstr "Zahrnout položku „Další…“"
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:615
......@@ -1068,8 +1070,8 @@ msgstr "Stín šipky"
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Tvar stínu okolo šipky"
#: ../gtk/gtkarrow.c:127 ../gtk/gtkcombobox.c:1051 ../gtk/gtkmenu.c:764
#: ../gtk/gtkmenuitem.c:496
#: ../gtk/gtkarrow.c:127 ../gtk/gtkcombobox.c:1051 ../gtk/gtkmenu.c:784
#: ../gtk/gtkmenuitem.c:506
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "Škálování šipky"
......@@ -1077,7 +1079,7 @@ msgstr "Škálování šipky"
msgid "Amount of space used up by arrow"
msgstr "Množství prostoru použitého šipkou"
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1213
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1212
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Vodorovné zarovnání"
......@@ -1085,7 +1087,7 @@ msgstr "Vodorovné zarovnání"
msgid "X alignment of the child"
msgstr "Zarovnání potomka podle osy X"
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1229
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1228
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Svislé zarovnání"
......@@ -1229,7 +1231,7 @@ msgid "If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing"
msgstr "Je-li TRUE, potomka se nebude týkat homogenní změna velikosti"
#: ../gtk/gtkbox.c:243 ../gtk/gtkcellareabox.c:315 ../gtk/gtkexpander.c:312
#: ../gtk/gtkiconview.c:517 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:282
#: ../gtk/gtkiconview.c:512 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:282
msgid "Spacing"
msgstr "Mezery"
......@@ -1283,20 +1285,20 @@ msgstr ""
"GtkPackType udávající, jestli má být potomek sbalen vzhledem k počátku nebo "
"konci rodiče"
#: ../gtk/gtkbox.c:313 ../gtk/gtknotebook.c:767 ../gtk/gtkpaned.c:348
#: ../gtk/gtkbox.c:313 ../gtk/gtknotebook.c:768 ../gtk/gtkpaned.c:348
#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1678
msgid "Position"
msgstr "Pozice"
#: ../gtk/gtkbox.c:314 ../gtk/gtknotebook.c:768
#: ../gtk/gtkbox.c:314 ../gtk/gtknotebook.c:769
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Index potomka v rodiči"
#: ../gtk/gtkbuilder.c:305
#: ../gtk/gtkbuilder.c:307
msgid "Translation Domain"
msgstr "Doména překladatelů"
#: ../gtk/gtkbuilder.c:306
#: ../gtk/gtkbuilder.c:308
msgid "The translation domain used by gettext"
msgstr "Překladová doména použitá systémem gettext"
......@@ -1306,12 +1308,12 @@ msgid ""
"widget"
msgstr "Text widgetu popisu v tlačítku, pokud tlačítko obsahuje widget popisu"
#: ../gtk/gtkbutton.c:240 ../gtk/gtkexpander.c:296 ../gtk/gtklabel.c:747
#: ../gtk/gtkbutton.c:240 ../gtk/gtkexpander.c:296 ../gtk/gtklabel.c:742
#: ../gtk/gtkmenuitem.c:445 ../gtk/gtktoolbutton.c:246
msgid "Use underline"
msgstr "Používat podtržítko"
#: ../gtk/gtkbutton.c:241 ../gtk/gtkexpander.c:297 ../gtk/gtklabel.c:748
#: ../gtk/gtkbutton.c:241 ../gtk/gtkexpander.c:297 ../gtk/gtklabel.c:743
#: ../gtk/gtkmenuitem.c:446
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
......@@ -1878,7 +1880,7 @@ msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
msgstr "Jestli se má vykreslovaný pixbuf obarvovat podle stavu"
#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:245 ../gtk/gtkimage.c:308
#: ../gtk/gtkwindow.c:729
#: ../gtk/gtkwindow.c:719
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
......@@ -1955,7 +1957,7 @@ msgstr "Rychlost růstu"
msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
msgstr "Zrychlení růstu, když držíte tlačítko"
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:143 ../gtk/gtkscale.c:294
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:143 ../gtk/gtkscale.c:309
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:354
msgid "Digits"
msgstr "Desetinná místa"
......@@ -1965,7 +1967,7 @@ msgid "The number of decimal places to display"
msgstr "Počet zobrazovaných desetinných míst"
#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:125 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:120
#: ../gtk/gtkmenu.c:554 ../gtk/gtkspinner.c:114 ../gtk/gtkswitch.c:834
#: ../gtk/gtkmenu.c:554 ../gtk/gtkspinner.c:114 ../gtk/gtkswitch.c:814
#: ../gtk/gtktoggleaction.c:131 ../gtk/gtktogglebutton.c:173
#: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:125
msgid "Active"
......@@ -1996,7 +1998,7 @@ msgid "Marked up text to render"
msgstr "Zobrazovaný text se značkami"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:271 ../gtk/gtkentry.c:1410
#: ../gtk/gtklabel.c:733
#: ../gtk/gtklabel.c:728
msgid "Attributes"
msgstr "Atributy"
......@@ -2067,12 +2069,12 @@ msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
msgstr "Barva popředí jako GdkRGBA"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:364 ../gtk/gtkentry.c:755
#: ../gtk/gtktexttag.c:296 ../gtk/gtktextview.c:702
#: ../gtk/gtktexttag.c:296 ../gtk/gtktextview.c:704
msgid "Editable"
msgstr "Upravitelné"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:365 ../gtk/gtktexttag.c:297
#: ../gtk/gtktextview.c:703
#: ../gtk/gtktextview.c:705
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Jestli uživatel může měnit text"
......@@ -2180,7 +2182,7 @@ msgstr ""
"jako pomocnou informaci při vykreslování textu. Pokud tomuto parametru "
"nerozumíte, pravděpodobně jej nepotřebujete."
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:514 ../gtk/gtklabel.c:858
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:514 ../gtk/gtklabel.c:853
#: ../gtk/gtkprogressbar.c:218
msgid "Ellipsize"
msgstr "Zkrátit"
......@@ -2194,15 +2196,15 @@ msgstr ""
"místa na zobrazení celého řetězce"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:534 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:453
#: ../gtk/gtklabel.c:879
#: ../gtk/gtklabel.c:874
msgid "Width In Characters"
msgstr "Šířka ve znacích"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:535 ../gtk/gtklabel.c:880
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:535 ../gtk/gtklabel.c:875
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr "Požadovaná šířka popisku ve znacích"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:559 ../gtk/gtklabel.c:940
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:559 ../gtk/gtklabel.c:935
msgid "Maximum Width In Characters"
msgstr "Maximální šířka ve znacích"
......@@ -2430,13 +2432,13 @@ msgid "The model for cell view"
msgstr "Model buňkového zobrazení"
#: ../gtk/gtkcellview.c:252 ../gtk/gtkcombobox.c:1010
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:451 ../gtk/gtkiconview.c:642
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:451 ../gtk/gtkiconview.c:637
#: ../gtk/gtktreemenu.c:332 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:426
msgid "Cell Area"
msgstr "Prostor buňky"
#: ../gtk/gtkcellview.c:253 ../gtk/gtkcombobox.c:1011
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:452 ../gtk/gtkiconview.c:643
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:452 ../gtk/gtkiconview.c:638
#: ../gtk/gtktreemenu.c:333 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:427
msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
msgstr "GtkCellArea použité na rozvržení buněk"
......@@ -2559,7 +2561,7 @@ msgstr "Barva RGBA"
msgid "Color as RGBA"
msgstr "Barva v podobě RGBA"
#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:778 ../gtk/gtklabel.c:796
#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:778 ../gtk/gtklabel.c:791
msgid "Selectable"
msgstr "Vybratelný"
......@@ -2725,27 +2727,27 @@ msgstr "Množství prostoru použitého šipkou"
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "Který druh stínů kreslit kolem kombinovaného pole"
#: ../gtk/gtkcontainer.c:460
#: ../gtk/gtkcontainer.c:461
msgid "Resize mode"
msgstr "Režim změny velikosti"
#: ../gtk/gtkcontainer.c:461
#: ../gtk/gtkcontainer.c:462
msgid "Specify how resize events are handled"
msgstr "Určuje, jak zpracovávat události pro změnu velikosti"
#: ../gtk/gtkcontainer.c:468
#: ../gtk/gtkcontainer.c:469
msgid "Border width"
msgstr "Šířka okraje"
#: ../gtk/gtkcontainer.c:469
#: ../gtk/gtkcontainer.c:470
msgid "The width of the empty border outside the containers children"
msgstr "Šířka prázdného okraje okolo potomků kontejneru"
#: ../gtk/gtkcontainer.c:477
#: ../gtk/gtkcontainer.c:478
msgid "Child"
msgstr "Potomek"
#: ../gtk/gtkcontainer.c:478
#: ../gtk/gtkcontainer.c:479
msgid "Can be used to add a new child to the container"
msgstr "Dá se použít pro přidání potomka do kontejneru"
......@@ -2757,35 +2759,51 @@ msgstr "Podvlastnosti"
msgid "The list of subproperties"
msgstr "Seznam podvlastností"
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:250
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:275
msgid "Animated"
msgstr "Animované"
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:251
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:276
msgid "Set if the value can be animated"
msgstr "Nastaveno, může-li být hodnota animovaná"
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:257
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:282
msgid "Affects size"
msgstr "Ovlivňuje velikost"
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:283
msgid "Set if the value affects the sizing of elements"
msgstr "Nastaveno v případě, že hodnota ovlivňuje velikost prvků"
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:289
msgid "Affects font"
msgstr "Ovlivňuje písmo"
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:290
msgid "Set if the value affects the font"
msgstr "Nastaveno v případě, že hodnota ovlivňuje písmo"
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:296
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:258
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:297
msgid "The numeric id for quick access"
msgstr "Číselné ID pro rychlý přístup"
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:264
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:303
msgid "Inherit"
msgstr "Zděděné"
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:265
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:304
msgid "Set if the value is inherited by default"
msgstr "Nastaveno, je-li hodnota standardně zděděná"
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:271
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:310
msgid "Initial value"
msgstr "Počáteční hodnota"
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:272
#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:311
msgid "The initial specified value used for this property"
msgstr "Počáteční zadaná hodnota použitá u této vlastnosti"
......@@ -2849,19 +2867,19 @@ msgstr "Vyrovnávací paměť textu"
msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
msgstr "Objekt vyrovnávací paměti textu, který uchovává text položky"
#: ../gtk/gtkentry.c:735 ../gtk/gtklabel.c:821
#: ../gtk/gtkentry.c:735 ../gtk/gtklabel.c:816
msgid "Cursor Position"
msgstr "Pozice kurzoru"
#: ../gtk/gtkentry.c:736 ../gtk/gtklabel.c:822
#: ../gtk/gtkentry.c:736 ../gtk/gtklabel.c:817
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Aktuální pozice kurzoru pro vkládání ve znacích"
#: ../gtk/gtkentry.c:745 ../gtk/gtklabel.c:831
#: ../gtk/gtkentry.c:745 ../gtk/gtklabel.c:826
msgid "Selection Bound"
msgstr "Okraj výběru"
#: ../gtk/gtkentry.c:746 ../gtk/gtklabel.c:832
#: ../gtk/gtkentry.c:746 ../gtk/gtklabel.c:827
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr "Pozice druhého konce výběru od kurzoru ve znacích"
......@@ -2879,12 +2897,12 @@ msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
msgstr ""
"Při VYPNUTO se zobrazí místo zadaného textu „neviditelný znak“ (režim pro "
"Je-li vypnuto, zobrazí se místo zadaného textu „neviditelný znak“ (režim pro "
"hesla)"
#: ../gtk/gtkentry.c:781
msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
msgstr "Při VYPNUTO se odstraní vnější rám okolo položky"
msgstr "Je-li vypnuto, odstraní se vnější rám okolo položky"
#: ../gtk/gtkentry.c:798
msgid ""
......@@ -2955,7 +2973,7 @@ msgstr "Jestli víceřádkové zkrácení vloží na jeden řádek."
msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
msgstr "Který druh stínu kreslit kolem vstupu, pokud je nastaveno has-frame"
#: ../gtk/gtkentry.c:906 ../gtk/gtktextview.c:782
#: ../gtk/gtkentry.c:906 ../gtk/gtktextview.c:784
msgid "Overwrite mode"
msgstr "Režim přepisování"
......@@ -3144,11 +3162,11 @@ msgstr "Místní nápovědné značky primární ikony"
msgid "Secondary icon tooltip markup"
msgstr "Místní nápovědné značky sekundární ikony"
#: ../gtk/gtkentry.c:1338 ../gtk/gtktextview.c:810
#: ../gtk/gtkentry.c:1338 ../gtk/gtktextview.c:812
msgid "IM module"
msgstr "Modul IM"
#: ../gtk/gtkentry.c:1339 ../gtk/gtktextview.c:811
#: ../gtk/gtkentry.c:1339 ../gtk/gtktextview.c:813
msgid "Which IM module should be used"
msgstr "Který modul IM by měl být použit"
......@@ -3160,23 +3178,23 @@ msgstr "Doplňování"
msgid "The auxiliary completion object"
msgstr "Pomocný objekt doplňování"
#: ../gtk/gtkentry.c:1375 ../gtk/gtkimcontext.c:332 ../gtk/gtktextview.c:828
#: ../gtk/gtkentry.c:1375 ../gtk/gtkimcontext.c:332 ../gtk/gtktextview.c:830
msgid "Purpose"
msgstr "Účel"
#: ../gtk/gtkentry.c:1376 ../gtk/gtkimcontext.c:333 ../gtk/gtktextview.c:829
#: ../gtk/gtkentry.c:1376 ../gtk/gtkimcontext.c:333 ../gtk/gtktextview.c:831
msgid "Purpose of the text field"
msgstr "Účel textového pole"
#: ../gtk/gtkentry.c:1392 ../gtk/gtkimcontext.c:340 ../gtk/gtktextview.c:845
#: ../gtk/gtkentry.c:1392 ../gtk/gtkimcontext.c:340 ../gtk/gtktextview.c:847
msgid "hints"
msgstr "rady"
#: ../gtk/gtkentry.c:1393 ../gtk/gtkimcontext.c:341 ../gtk/gtktextview.c:846
#: ../gtk/gtkentry.c:1393 ../gtk/gtkimcontext.c:341 ../gtk/gtktextview.c:848
msgid "Hints for the text field behaviour"
msgstr "Rady chování textového pole"
#: ../gtk/gtkentry.c:1411 ../gtk/gtklabel.c:734
#: ../gtk/gtkentry.c:1411 ../gtk/gtklabel.c:729
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "Seznam atributů stylu, které použít na text popisu"
......@@ -3217,7 +3235,7 @@ msgstr "Minimální délka klíče"
msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr "Minimální délka hledaného klíče, aby se hledaly odpovídající položky"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:347 ../gtk/gtkiconview.c:438
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:347 ../gtk/gtkiconview.c:433
msgid "Text column"
msgstr "Sloupec textu"
......@@ -3302,11 +3320,11 @@ msgstr "Jestli byl rozbalovač otevřen a zobrazuje widget potomka"
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Text popisku rozbalovače"
#: ../gtk/gtkexpander.c:304 ../gtk/gtklabel.c:740
#: ../gtk/gtkexpander.c:304 ../gtk/gtklabel.c:735
msgid "Use markup"
msgstr "Používat značky"
#: ../gtk/gtkexpander.c:305 ../gtk/gtklabel.c:741
#: ../gtk/gtkexpander.c:305 ../gtk/gtklabel.c:736
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "Text popisu obsahuje značky XML. Viz pango_parse_markup()"
......@@ -3344,12 +3362,12 @@ msgstr ""
"sbalení"
#: ../gtk/gtkexpander.c:353 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1632
#: ../gtk/gtktreeview.c:1194
#: ../gtk/gtktreeview.c:1195
msgid "Expander Size"
msgstr "Velikost rozbalovače"
#: ../gtk/gtkexpander.c:354 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1633
#: ../gtk/gtktreeview.c:1195
#: ../gtk/gtktreeview.c:1196
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr "Velikost šipky rozbalovače"
......@@ -3580,7 +3598,7 @@ msgstr "Homogenní řádky"
#: ../gtk/gtkgrid.c:1407
msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
msgstr "Je-li ZAPNUTO, budou mít všechny řádky stejnou šířku/výšku"
msgstr "Je-li zapnuto, budou mít všechny řádky stejnou šířku/výšku"
#: ../gtk/gtkgrid.c:1413
msgid "Column Homogeneous"
......@@ -3588,7 +3606,7 @@ msgstr "Homogenní sloupce"
#: ../gtk/gtkgrid.c:1414
msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
msgstr "Je-li ZAPNUTO, budou mít všechny sloupce stejnou šířku/výšku"
msgstr "Je-li zapnuto, budou mít všechny sloupce stejnou šířku/výšku"
#: ../gtk/gtkgrid.c:1428
msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
......@@ -3610,135 +3628,135 @@ msgstr "Výška"
msgid "The number of rows that a child spans"
msgstr "Počet řádků, kterému potomek určuje rozsah"
#: ../gtk/gtkiconview.c:401 ../gtk/gtktreeselection.c:130
#: ../gtk/gtkiconview.c:396 ../gtk/gtktreeselection.c:130
msgid "Selection mode"
msgstr "Režim výběru"
#: ../gtk/gtkiconview.c:402
#: ../gtk/gtkiconview.c:397
msgid "The selection mode"
msgstr "Režim výběru"
#: ../gtk/gtkiconview.c:420
#: ../gtk/gtkiconview.c:415
msgid "Pixbuf column"
msgstr "Sloupec pixbufu"
#: ../gtk/gtkiconview.c:421
#: ../gtk/gtkiconview.c:416
msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
msgstr "Sloupec modelu používaný pro získání pixbufu ikony"
#: ../gtk/gtkiconview.c:439
#: ../gtk/gtkiconview.c:434
msgid "Model column used to retrieve the text from"
msgstr "Sloupec modelu používaný pro získání textu"
#: ../gtk/gtkiconview.c:458
#: ../gtk/gtkiconview.c:453
msgid "Markup column"
msgstr "Sloupec značek"
#: ../gtk/gtkiconview.c:459
#: ../gtk/gtkiconview.c:454
msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr ""
"Sloupec modelu používaný pro získání textu, pokud se používají značky Pango"
#: ../gtk/gtkiconview.c:466
#: ../gtk/gtkiconview.c:461
msgid "Icon View Model"
msgstr "Model ikonového zobrazení"
#: ../gtk/gtkiconview.c:467
#: ../gtk/gtkiconview.c:462
msgid "The model for the icon view"
msgstr "Model ikonového zobrazení"
#: ../gtk/gtkiconview.c:483
#: ../gtk/gtkiconview.c:478
msgid "Number of columns"
msgstr "Počet sloupců"
#: ../gtk/gtkiconview.c:484
#: ../gtk/gtkiconview.c:479
msgid "Number of columns to display"
msgstr "Počet zobrazovaných sloupců"
#: ../gtk/gtkiconview.c:501
#: ../gtk/gtkiconview.c:496
msgid "Width for each item"
msgstr "Šířka každé položky"
#: ../gtk/gtkiconview.c:502
#: ../gtk/gtkiconview.c:497
msgid "The width used for each item"
msgstr "Šířka používaná pro každou položku"
#: ../gtk/gtkiconview.c:518
#: ../gtk/gtkiconview.c:513
msgid "Space which is inserted between cells of an item"
msgstr "Místo, které je vloženo mezi buňky položky"
#: ../gtk/gtkiconview.c:533
#: ../gtk/gtkiconview.c:528
msgid "Row Spacing"
msgstr "Rozestup řádků"
#: ../gtk/gtkiconview.c:534
#: ../gtk/gtkiconview.c:529
msgid "Space which is inserted between grid rows"
msgstr "Místo, které je vloženo mezi řádky mřížky"
#: ../gtk/gtkiconview.c:549
#: ../gtk/gtkiconview.c:544
msgid "Column Spacing"
msgstr "Rozestup sloupců"
# FIXME: s/column/columns/
#: ../gtk/gtkiconview.c:550
#: ../gtk/gtkiconview.c:545
msgid "Space which is inserted between grid columns"
msgstr "Prostor vložený mezi sloupce mřížky"
#: ../gtk/gtkiconview.c:565
#: ../gtk/gtkiconview.c:560
msgid "Margin"
msgstr "Okraj"
#: ../gtk/gtkiconview.c:566
#: ../gtk/gtkiconview.c:561
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
msgstr "Místo, které je vloženo na okraje ikonového zobrazení"
#: ../gtk/gtkiconview.c:581
#: ../gtk/gtkiconview.c:576
msgid "Item Orientation"
msgstr "Orientace položky"
#: ../gtk/gtkiconview.c:582
#: ../gtk/gtkiconview.c:577
msgid ""
"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
msgstr "Jak jsou text a ikony každé položky navzájem relativně umístěny"
#: ../gtk/gtkiconview.c:598 ../gtk/gtktreeview.c:1029
#: ../gtk/gtkiconview.c:593 ../gtk/gtktreeview.c:1030
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:373
msgid "Reorderable"
msgstr "Měnitelné pořadí"
#: ../gtk/gtkiconview.c:599 ../gtk/gtktreeview.c:1030
#: ../gtk/gtkiconview.c:594 ../gtk/gtktreeview.c:1031
msgid "View is reorderable"
msgstr "Je možná změna pořadí zobrazení"
#: ../gtk/gtkiconview.c:606 ../gtk/gtktreeview.c:1180
#: ../gtk/gtkiconview.c:601 ../gtk/gtktreeview.c:1181
msgid "Tooltip Column"
msgstr "Sloupec místní nápovědy"
#: ../gtk/gtkiconview.c:607
#: ../gtk/gtkiconview.c:602
msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
msgstr "Sloupec v modelu obsahující texty místní nápovědy položek"
#: ../gtk/gtkiconview.c:624
#: ../gtk/gtkiconview.c:619
msgid "Item Padding"
msgstr "Odsazení položky"
#: ../gtk/gtkiconview.c:625
#: ../gtk/gtkiconview.c:620
msgid "Padding around icon view items"
msgstr "Odsazení okolo položek zobrazení s ikonami"
#: ../gtk/gtkiconview.c:656
#: ../gtk/gtkiconview.c:651
msgid "Selection Box Color"
msgstr "Barva obdélníku výběru"
#: ../gtk/gtkiconview.c:657
#: ../gtk/gtkiconview.c:652
msgid "Color of the selection box"
msgstr "Barva obdélníku výběru"
#: ../gtk/gtkiconview.c:663
#: ../gtk/gtkiconview.c:658
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "Alfa obdélníku výběru"
#: ../gtk/gtkiconview.c:664
#: ../gtk/gtkiconview.c:659
msgid "Opacity of the selection box"
msgstr "Neprůhlednost obdélníku výběru"
......@@ -3853,24 +3871,24 @@ msgid "Width of border around the action area"
msgstr "Šířka okraje okolo plochy akcí"
#: ../gtk/gtkinvisible.c:101 ../gtk/gtkmountoperation.c:179
#: ../gtk/gtkstatusicon.c:290 ../gtk/gtkstylecontext.c:440
#: ../gtk/gtkwindow.c:791