Commit 7007f9f1 authored by Danilo Šegan's avatar Danilo Šegan
Browse files

Updated Serbian translation, added missing file to POTFILES.in.

parent 98e42158
2004-01-05 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Updated Serbian translation.
* POTFILES.in: Added gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c.
2004-01-04 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
# Files from the Gtk ditribution which have already been
# Files from the Gtk distribution which have already been
# marked to allow runtime translation of messages
gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c
gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-data.c
gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c
gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c
gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c
gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c
gdk-pixbuf/io-ani.c
gdk-pixbuf/io-bmp.c
......
......@@ -9,14 +9,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-02 16:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-02 16:07+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-05 22:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-05 22:18+0100\n"
"Last-Translator: Данило Шеган <danilo@prevod.org>\n"
"Language-Team: Serbian (sr) <serbiangnome-lista@nongnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:731
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864 tests/testfilechooser.c:198
......@@ -114,6 +115,72 @@ msgstr ""
"Унутрашња грешка: Део за учитавање слика „%s“ није успео да почне учитавање "
"слике, а није навео разлог неуспеха"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:100
msgid "Number of Channels"
msgstr "Број канала"
# или можда пикселу?
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:101
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "Број узорака по тачки"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
msgid "Colorspace"
msgstr "Простор боја"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:112
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr "Простор боја у ком се посматрају узорци"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:122
msgid "Has Alpha"
msgstr "Користи провидност"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr "Да ли pixbuf користи провидност"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:131
msgid "Bits per Sample"
msgstr "Битова по узорку"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "Број битова по узорку"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:238
msgid "Width"
msgstr "Ширина"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "Број колона у pixbuf-у"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 gtk/gtklayout.c:656
msgid "Height"
msgstr "Висина"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
msgid "The number of rows of the pixbuf"
msgstr "Број редова у pixbuf-у"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
msgid "Rowstride"
msgstr "Међуред"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:165
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
msgstr "Број бајтова између почетка реда и почетка следећег реда"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:175
msgid "Pixels"
msgstr "Тачке"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:176
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr "Показивач на садржај тачака pixbuf-а"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Заглавље слике оштећено"
......@@ -782,54 +849,74 @@ msgstr "Елемент за пречицу"
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Елемент који треба пратити ради измена пречица"
#: gtk/gtkaction.c:185 gtk/gtkactiongroup.c:118
#: gtk/gtkaction.c:189 gtk/gtkactiongroup.c:118
msgid "Name"
msgstr "Име"
#: gtk/gtkaction.c:186
#: gtk/gtkaction.c:190
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Јединствено име за акцију."
#: gtk/gtkaction.c:193 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkaction.c:197 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:290 gtk/gtktoolbutton.c:179
msgid "Label"
msgstr "Ознака"
#: gtk/gtkaction.c:194
#: gtk/gtkaction.c:198
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"Ознака која се користи за ставке менија и дугмад који покрећу ову акцију."
#: gtk/gtkaction.c:200
#: gtk/gtkaction.c:204
msgid "Short label"
msgstr "Кратка ознака"
#: gtk/gtkaction.c:201
#: gtk/gtkaction.c:205
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Краћа ознака која се може користити на думгадима алатки."
#: gtk/gtkaction.c:207
#: gtk/gtkaction.c:211
msgid "Tooltip"
msgstr "Облачић"
#: gtk/gtkaction.c:208
#: gtk/gtkaction.c:212
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Облачић за ову акцију."
#: gtk/gtkaction.c:214
#: gtk/gtkaction.c:218
msgid "Stock Icon"
msgstr "Испоручена икона"
#: gtk/gtkaction.c:215
#: gtk/gtkaction.c:219
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""
"Испоручена икона која се приказује у елементима који представљају ову акцију."
#: gtk/gtkaction.c:221 gtk/gtktoolitem.c:168
#: gtk/gtkaction.c:225 gtk/gtktoolitem.c:154
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Видљиво када је водоравно"
#: gtk/gtkaction.c:226 gtk/gtktoolitem.c:155
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr "Да ли се приказује ставка алатки када су постављене водоравно."
#: gtk/gtkaction.c:232 gtk/gtktoolitem.c:161
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Видљиво када је усправно"
#: gtk/gtkaction.c:233 gtk/gtktoolitem.c:162
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr "Да ли се приказује ставка алатки када су постављене усправно."
#: gtk/gtkaction.c:239 gtk/gtktoolitem.c:168
msgid "Is important"
msgstr "Важно је"
#: gtk/gtkaction.c:222
#: gtk/gtkaction.c:240
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
......@@ -837,29 +924,29 @@ msgstr ""
"Да ли се акција сматра важном. Ако је постављено, посредници за ставке "
"алатки ове акције приказују текст у режиму GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
#: gtk/gtkaction.c:228
#: gtk/gtkaction.c:246
msgid "Hide if empty"
msgstr "Сакриј ако је празно"
#: gtk/gtkaction.c:229
#: gtk/gtkaction.c:247
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr ""
"Ако је постављено, празни посредници менија за ову акцију се сакривају."
#: gtk/gtkaction.c:235 gtk/gtkwidget.c:446
#: gtk/gtkaction.c:253 gtk/gtkwidget.c:446
msgid "Sensitive"
msgstr "Осетљив"
#: gtk/gtkaction.c:236
#: gtk/gtkaction.c:254
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Да ли је акција укључена."
#: gtk/gtkaction.c:242 gtk/gtktreeview.c:551 gtk/gtktreeviewcolumn.c:222
#: gtk/gtkaction.c:260 gtk/gtktreeview.c:551 gtk/gtktreeviewcolumn.c:222
#: gtk/gtkwidget.c:439
msgid "Visible"
msgstr "Видљив"
#: gtk/gtkaction.c:243
#: gtk/gtkaction.c:261
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Да ли је акција видљива."
......@@ -2831,12 +2918,12 @@ msgstr "Не може претворити име датотеке"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Празно)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:343 gtk/gtkfilesystemwin32.c:383
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:343 gtk/gtkfilesystemwin32.c:417
#, c-format
msgid "error creating directory '%s': %s"
msgstr "грешка при образовању директоријума „%s“: %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:386
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:386 gtk/gtkfilesystemwin32.c:458
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Овај систем датотека не подржава прикључивање"
......@@ -2852,17 +2939,17 @@ msgstr "Овај систем датотека не подржава иконе"
msgid "This file system does not support bookmarks"
msgstr "Овај систем датотека не подржава обележиваче"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:855 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1069
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:855 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1197
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
msgstr "грешка при добављању података о „%s“: %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:692
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:820
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed (%s)"
msgstr "Неуспешно снимање обележивача (%s)"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:848
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:976
msgid "This file system does not support icons for everything"
msgstr "Овај систем датотека не подржава иконе за све"
......@@ -3064,7 +3151,7 @@ msgstr ""
#. Remove this icon source so we don't keep trying to
#. * load it.
#.
#: gtk/gtkiconfactory.c:1547
#: gtk/gtkiconfactory.c:1551
#, c-format
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Грешка при учитавању иконице: %s"
......@@ -3329,18 +3416,10 @@ msgstr "Усправна поправка"
msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
msgstr "GtkAdjustment за усправни положај"
#: gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:238
msgid "Width"
msgstr "Ширина"
#: gtk/gtklayout.c:648
msgid "The width of the layout"
msgstr "Ширина приказа"
#: gtk/gtklayout.c:656
msgid "Height"
msgstr "Висина"
#: gtk/gtklayout.c:657
msgid "The height of the layout"
msgstr "Висина приказа"
......@@ -4466,164 +4545,168 @@ msgid "_Up"
msgstr "_Горе"
#: gtk/gtkstock.c:298
msgid "_Harddisk"
msgstr "_Тврди диск"
#: gtk/gtkstock.c:299
msgid "_Help"
msgstr "Помо_ћ"
# ako je za "home directory", onda bi bilo dobro "licni direktorijum", ako je za "home page", onda za "licna stranica"
#: gtk/gtkstock.c:299
#: gtk/gtkstock.c:300
msgid "_Home"
msgstr "_Почетак"
#: gtk/gtkstock.c:300
#: gtk/gtkstock.c:301
msgid "_Index"
msgstr "_Индекс"
#: gtk/gtkstock.c:301
#: gtk/gtkstock.c:302
msgid "_Italic"
msgstr "_Курзив"
#: gtk/gtkstock.c:302
#: gtk/gtkstock.c:303
msgid "_Jump to"
msgstr "_Иди на"
#: gtk/gtkstock.c:303
#: gtk/gtkstock.c:304
msgid "_Center"
msgstr "_Центрирај"
#: gtk/gtkstock.c:304
#: gtk/gtkstock.c:305
msgid "_Fill"
msgstr "_Испуни"
#: gtk/gtkstock.c:305
#: gtk/gtkstock.c:306
msgid "_Left"
msgstr "_Лево"
#: gtk/gtkstock.c:306
#: gtk/gtkstock.c:307
msgid "_Right"
msgstr "_Десно"
#: gtk/gtkstock.c:307
#: gtk/gtkstock.c:308
msgid "_New"
msgstr "_Ново"
#: gtk/gtkstock.c:308
#: gtk/gtkstock.c:309
msgid "_No"
msgstr "_Не"
#: gtk/gtkstock.c:309
#: gtk/gtkstock.c:310
msgid "_OK"
msgstr "У _реду"
#: gtk/gtkstock.c:310
#: gtk/gtkstock.c:311
msgid "_Open"
msgstr "_Отвори"
#: gtk/gtkstock.c:311
#: gtk/gtkstock.c:312
msgid "_Paste"
msgstr "Уб_аци"
#: gtk/gtkstock.c:312
#: gtk/gtkstock.c:313
msgid "_Preferences"
msgstr "_Поставке"
#: gtk/gtkstock.c:313
#: gtk/gtkstock.c:314
msgid "_Print"
msgstr "_Штампај"
#: gtk/gtkstock.c:314
#: gtk/gtkstock.c:315
msgid "Print Pre_view"
msgstr "Пре_глед пред штампу"
#: gtk/gtkstock.c:315
#: gtk/gtkstock.c:316
msgid "_Properties"
msgstr "_Особине"
#: gtk/gtkstock.c:316
#: gtk/gtkstock.c:317
msgid "_Quit"
msgstr "_Изађи"
#: gtk/gtkstock.c:317
#: gtk/gtkstock.c:318
msgid "_Redo"
msgstr "_Понови"
#: gtk/gtkstock.c:318
#: gtk/gtkstock.c:319
msgid "_Refresh"
msgstr "_Освежи"
#: gtk/gtkstock.c:319
#: gtk/gtkstock.c:320
msgid "_Remove"
msgstr "_Уклони"
#: gtk/gtkstock.c:320
#: gtk/gtkstock.c:321
msgid "_Revert"
msgstr "_Врати"
#: gtk/gtkstock.c:321
#: gtk/gtkstock.c:322
msgid "_Save"
msgstr "_Сачувај"
#: gtk/gtkstock.c:322
#: gtk/gtkstock.c:323
msgid "Save _As"
msgstr "Сачувај _као"
#: gtk/gtkstock.c:323
#: gtk/gtkstock.c:324
msgid "_Color"
msgstr "_Боја"
#: gtk/gtkstock.c:324
#: gtk/gtkstock.c:325
msgid "_Font"
msgstr "_Писмо"
#: gtk/gtkstock.c:325
#: gtk/gtkstock.c:326
msgid "_Ascending"
msgstr "_Растући"
#: gtk/gtkstock.c:326
#: gtk/gtkstock.c:327
msgid "_Descending"
msgstr "_Опадајући"
#: gtk/gtkstock.c:327
#: gtk/gtkstock.c:328
msgid "_Spell Check"
msgstr "_Провера правописа"
#: gtk/gtkstock.c:328
#: gtk/gtkstock.c:329
msgid "_Stop"
msgstr "_Заустави"
#: gtk/gtkstock.c:329
#: gtk/gtkstock.c:330
msgid "_Strikethrough"
msgstr "_Прецртај"
#: gtk/gtkstock.c:330
#: gtk/gtkstock.c:331
msgid "_Undelete"
msgstr "_Поврати"
#: gtk/gtkstock.c:331
#: gtk/gtkstock.c:332
msgid "_Underline"
msgstr "_Подвуци"
# OVO NISTA NE VALJA!!!
#: gtk/gtkstock.c:332
#: gtk/gtkstock.c:333
msgid "_Undo"
msgstr "_Опозови"
#: gtk/gtkstock.c:333
#: gtk/gtkstock.c:334
msgid "_Yes"
msgstr "_Да"
#: gtk/gtkstock.c:334
#: gtk/gtkstock.c:335
msgid "Zoom _100%"
msgstr "Увећање _100%"
#: gtk/gtkstock.c:335
#: gtk/gtkstock.c:336
msgid "Zoom to _Fit"
msgstr "Увећај да _пасује"
#: gtk/gtkstock.c:336
#: gtk/gtkstock.c:337
msgid "Zoom _In"
msgstr "У_већај"
#: gtk/gtkstock.c:337
#: gtk/gtkstock.c:338
msgid "Zoom _Out"
msgstr "У_мањи"
......@@ -5281,26 +5364,6 @@ msgstr "Елемент иконе"
msgid "Icon widget to display in the item"
msgstr "Елемент иконе који се приказује уз ставку"
#: gtk/gtktoolitem.c:154
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Видљиво када је водоравно"
#: gtk/gtktoolitem.c:155
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr "Да ли се приказује ставка алатки када су постављене водоравно."
#: gtk/gtktoolitem.c:161
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Видљиво када је усправно"
#: gtk/gtktoolitem.c:162
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr "Да ли се приказује ставка алатки када су постављене усправно."
#: gtk/gtktoolitem.c:169
msgid ""
"Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
......
......@@ -9,14 +9,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-02 16:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-02 16:07+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-05 22:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-05 22:18+0100\n"
"Last-Translator: Danilo Šegan <danilo@prevod.org>\n"
"Language-Team: Serbian (sr) <serbiangnome-lista@nongnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:731
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864 tests/testfilechooser.c:198
......@@ -114,6 +115,72 @@ msgstr ""
"Unutrašnja greška: Deo za učitavanje slika „%s“ nije uspeo da počne učitavanje "
"slike, a nije naveo razlog neuspeha"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:100
msgid "Number of Channels"
msgstr "Broj kanala"
# ili možda pikselu?
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:101
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "Broj uzoraka po tački"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
msgid "Colorspace"
msgstr "Prostor boja"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:112
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr "Prostor boja u kom se posmatraju uzorci"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:122
msgid "Has Alpha"
msgstr "Koristi providnost"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr "Da li pixbuf koristi providnost"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:131
msgid "Bits per Sample"
msgstr "Bitova po uzorku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "Broj bitova po uzorku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:238
msgid "Width"
msgstr "Širina"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "Broj kolona u pixbuf-u"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 gtk/gtklayout.c:656
msgid "Height"
msgstr "Visina"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
msgid "The number of rows of the pixbuf"
msgstr "Broj redova u pixbuf-u"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
msgid "Rowstride"
msgstr "Međured"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:165
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
msgstr "Broj bajtova između početka reda i početka sledećeg reda"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:175
msgid "Pixels"
msgstr "Tačke"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:176
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr "Pokazivač na sadržaj tačaka pixbuf-a"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Zaglavlje slike oštećeno"
......@@ -782,54 +849,74 @@ msgstr "Element za prečicu"
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Element koji treba pratiti radi izmena prečica"
#: gtk/gtkaction.c:185 gtk/gtkactiongroup.c:118
#: gtk/gtkaction.c:189 gtk/gtkactiongroup.c:118
msgid "Name"
msgstr "Ime"
#: gtk/gtkaction.c:186
#: gtk/gtkaction.c:190
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Jedinstveno ime za akciju."
#: gtk/gtkaction.c:193 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkaction.c:197 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:290 gtk/gtktoolbutton.c:179
msgid "Label"
msgstr "Oznaka"
#: gtk/gtkaction.c:194
#: gtk/gtkaction.c:198
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"Oznaka koja se koristi za stavke menija i dugmad koji pokreću ovu akciju."
#: gtk/gtkaction.c:200
#: gtk/gtkaction.c:204
msgid "Short label"
msgstr "Kratka oznaka"
#: gtk/gtkaction.c:201
#: gtk/gtkaction.c:205
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Kraća oznaka koja se može koristiti na dumgadima alatki."
#: gtk/gtkaction.c:207
#: gtk/gtkaction.c:211
msgid "Tooltip"
msgstr "Oblačić"
#: gtk/gtkaction.c:208
#: gtk/gtkaction.c:212
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Oblačić za ovu akciju."