Commit 5d263568 authored by Martin Willemoes Hansen's avatar Martin Willemoes Hansen
Browse files

Updated Danish translation.

        * da.po: Updated Danish translation.
parent c8bad34d
2005-01-05 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2005-01-04 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
# Danish translation of gtk+.
# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 04 Free Software Foundation, Inc.
# Danish translation of Gtk+ Properties.
# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 04, 05 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gtk+ package.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
# Kenneth Christiansen, 1999-2000
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 04.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
#
# Konventioner:
#
......@@ -15,6 +15,7 @@
# frame (i animation) -> billede
# (column) header -> (kolonne)overskrift
# input -> (til tider) indtastning
# item -> objekt
# label -> etiket (med denne stavning)
# pixel -> skærmpunkt, punkt
# scroll bar -> rullebjælke
......@@ -34,8 +35,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-16 13:24-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-29 16:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-05 16:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-05 16:13+0100\n"
"Last-Translator: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -396,52 +397,52 @@ msgstr "Om handlingsgruppen er aktiveret."
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Om handlingsgruppen er synlig."
#: gtk/gtkadjustment.c:108 gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
#: gtk/gtkadjustment.c:115 gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
#: gtk/gtkspinbutton.c:303
msgid "Value"
msgstr "Værdi"
#: gtk/gtkadjustment.c:109
#: gtk/gtkadjustment.c:116
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "Værdien for justeringen"
#: gtk/gtkadjustment.c:118
#: gtk/gtkadjustment.c:132
msgid "Minimum Value"
msgstr "Mindste værdi"
#: gtk/gtkadjustment.c:119
#: gtk/gtkadjustment.c:133
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "Den mindste værdi for justeringen"
#: gtk/gtkadjustment.c:128
#: gtk/gtkadjustment.c:152
msgid "Maximum Value"
msgstr "Største værdi"
#: gtk/gtkadjustment.c:129
#: gtk/gtkadjustment.c:153
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "Den maksimale værdi for justeringen"
msgstr "Den største værdi for justeringen"
#: gtk/gtkadjustment.c:138
#: gtk/gtkadjustment.c:169
msgid "Step Increment"
msgstr "Skridtforøgelse"
#: gtk/gtkadjustment.c:139
#: gtk/gtkadjustment.c:170
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "Skridtforøgelsen for justeringen"
#: gtk/gtkadjustment.c:148
#: gtk/gtkadjustment.c:186
msgid "Page Increment"
msgstr "Sideforøgelse"
#: gtk/gtkadjustment.c:149
#: gtk/gtkadjustment.c:187
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "Sideforøgelsen for justeringen"
#: gtk/gtkadjustment.c:158
#: gtk/gtkadjustment.c:206
msgid "Page Size"
msgstr "Sidestørrelsen"
#: gtk/gtkadjustment.c:159
#: gtk/gtkadjustment.c:207
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "Sidestørrelsen for justeringen"
......@@ -732,7 +733,7 @@ msgstr ""
"Hvis sat bruges etiketten til at vælge et standardelement fra knaplageret i "
"stedet for at blive vist"
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:675
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:678
msgid "Focus on click"
msgstr "Fokus ved klik"
......@@ -1257,7 +1258,7 @@ msgstr ""
"Det foretrukne sted at ellipsegøre strengen, hvis celleoptegneren ikke har "
"nok plads til at vise hele strengen, hvis noget overhovedet kan vises"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:434 gtk/gtkfilechooserbutton.c:361
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:434 gtk/gtkfilechooserbutton.c:364
#: gtk/gtklabel.c:453
msgid "Width In Characters"
msgstr "Bredde i tegn"
......@@ -1467,7 +1468,7 @@ msgstr "Benyt alfa"
msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr "Om farven skal have en alfaværdi eller ej"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:218 gtk/gtkfilechooserbutton.c:347
#: gtk/gtkcolorbutton.c:218 gtk/gtkfilechooserbutton.c:350
#: gtk/gtkfontbutton.c:176 gtk/gtktreeviewcolumn.c:298
msgid "Title"
msgstr "Titel"
......@@ -1569,71 +1570,71 @@ msgstr "Værdi i liste"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Om indtastede værdier altid skal være til stede i listen"
#: gtk/gtkcombobox.c:548
#: gtk/gtkcombobox.c:551
msgid "ComboBox model"
msgstr "ComboBox-model"
#: gtk/gtkcombobox.c:549
#: gtk/gtkcombobox.c:552
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Modellen for kombinationsfeltet"
#: gtk/gtkcombobox.c:565
#: gtk/gtkcombobox.c:568
msgid "Wrap width"
msgstr "Ombrydningsbredde"
#: gtk/gtkcombobox.c:566
#: gtk/gtkcombobox.c:569
msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
msgstr "Ombrydningsbredde for visning af elementerne i et gitter"
#: gtk/gtkcombobox.c:588
#: gtk/gtkcombobox.c:591
msgid "Row span column"
msgstr "Rækkespandkolonne"
#: gtk/gtkcombobox.c:589
#: gtk/gtkcombobox.c:592
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "TreeModel-kolonne der indeholder rækkespandværdierne"
#: gtk/gtkcombobox.c:610
#: gtk/gtkcombobox.c:613
msgid "Column span column"
msgstr "Kolonnespandkolonne"
#: gtk/gtkcombobox.c:611
#: gtk/gtkcombobox.c:614
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "TreeModel-kolonne der indeholder kolonnespandværdierne"
#: gtk/gtkcombobox.c:631
#: gtk/gtkcombobox.c:634
msgid "Active item"
msgstr "Aktivt element"
#: gtk/gtkcombobox.c:632
#: gtk/gtkcombobox.c:635
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Det element som aktuelt er aktivt"
#: gtk/gtkcombobox.c:651 gtk/gtkuimanager.c:228
#: gtk/gtkcombobox.c:654 gtk/gtkuimanager.c:228
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Tilføj afrivningslinjer til menuer"
#: gtk/gtkcombobox.c:652
#: gtk/gtkcombobox.c:655
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Om kombinationsfelter skal have et rivaf-menuelement"
#: gtk/gtkcombobox.c:667 gtk/gtkentry.c:530
#: gtk/gtkcombobox.c:670 gtk/gtkentry.c:530
msgid "Has Frame"
msgstr "Med ramme"
#: gtk/gtkcombobox.c:668
#: gtk/gtkcombobox.c:671
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Om kombinationsfeltet tegner en ramme om barnet"
#: gtk/gtkcombobox.c:676
#: gtk/gtkcombobox.c:679
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Om kombinationsfeltet tager fokus når den klikkes på med musen"
#: gtk/gtkcombobox.c:682
#: gtk/gtkcombobox.c:685
msgid "Appears as list"
msgstr "Vises som liste"
#: gtk/gtkcombobox.c:683
#: gtk/gtkcombobox.c:686
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Om kombinationsfelter skal ligne lister fremfor menuer"
......@@ -2034,19 +2035,19 @@ msgstr "Vis skjulte"
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "Om skjulte filer og mapper skal vises"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:332
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:335
msgid "Dialog"
msgstr "Dialogvindue"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:333
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:336
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr "Filvælgervinduet der skal bruges."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:348
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:351
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "Titlen på filvælgervinduet."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:362
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:365
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Den ønskede bredde på knapkontrollen i tegn."
......@@ -2273,58 +2274,48 @@ msgid "The model for the icon view"
msgstr "Modellen for ikonvisningen"
#: gtk/gtkiconview.c:413
#, fuzzy
msgid "Number of columns"
msgstr "Antal kanaler"
msgstr "Antal kolonner"
#: gtk/gtkiconview.c:414
#, fuzzy
msgid "Number of columns to display"
msgstr "Antallet af decimale pladser at vise"
msgstr "Antallet af kolonner der skal vises"
#: gtk/gtkiconview.c:431
#, fuzzy
msgid "Width for each item"
msgstr "Kontol som skal bruges som etiket"
msgstr "Bredden for hvert objekt"
#: gtk/gtkiconview.c:432
msgid "The width used for each item"
msgstr ""
msgstr "Bredden der bruges for hvert objekt"
#: gtk/gtkiconview.c:448
#, fuzzy
msgid "Space which is inserted between cells of an item"
msgstr "Mellemrum der indsættes mellem celler"
msgstr "Mellemrum der indsættes mellem objekt-celler"
#: gtk/gtkiconview.c:463
#, fuzzy
msgid "Row Spacing"
msgstr "Rækkemellemrum"
#: gtk/gtkiconview.c:464
#, fuzzy
msgid "Space which is inserted between grid rows"
msgstr "Mellemrum der indsættes mellem celler"
msgstr "Mellemrum der indsættes mellem gitterrækker"
#: gtk/gtkiconview.c:479
#, fuzzy
msgid "Column Spacing"
msgstr "Kolonnemellemrum"
#: gtk/gtkiconview.c:480
#, fuzzy
msgid "Space which is inserted between grid column"
msgstr "Mellemrum der indsættes mellem celler"
msgstr "Mellemrum der indsættes mellem gitterkolonner"
#: gtk/gtkiconview.c:495
#, fuzzy
msgid "Margin"
msgstr "Venstre margen"
msgstr "Margen"
#: gtk/gtkiconview.c:496
#, fuzzy
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
msgstr "Mellemrum der indsættes mellem celler"
msgstr "Mellemrum der indsættes ved kanterne af ikonvisningen"
#: gtk/gtkiconview.c:512 gtk/gtkprogressbar.c:152 gtk/gtktoolbar.c:507
msgid "Orientation"
......@@ -2551,14 +2542,12 @@ msgid "Angle at which the label is rotated"
msgstr "Vinkel som etiketten roteres med"
#: gtk/gtklabel.c:513
#, fuzzy
msgid "Maximum Width In Characters"
msgstr "Bredde i tegn"
msgstr "Største bredde i tegn"
#: gtk/gtklabel.c:514
#, fuzzy
msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
msgstr "Den ønskede bredde på etiketten i tegn"
msgstr "Den størst ønskede bredde på etiketten i tegn"
#: gtk/gtklayout.c:635 gtk/gtkviewport.c:136
msgid "Horizontal adjustment"
......@@ -2584,38 +2573,38 @@ msgstr "Bredden af layoutet"
msgid "The height of the layout"
msgstr "Højden af layoutet"
#: gtk/gtkmenu.c:524
#: gtk/gtkmenu.c:526
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Afrivningstitel"
#: gtk/gtkmenu.c:525
#: gtk/gtkmenu.c:527
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
"off"
msgstr ""
"En titel som vindueshåndteringen kan vise når denne menu bliver revet af"
#: gtk/gtkmenu.c:539
#: gtk/gtkmenu.c:541
msgid "Tearoff State"
msgstr "Afrivningstilstand"
#: gtk/gtkmenu.c:540
#: gtk/gtkmenu.c:542
msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
msgstr "En sandhedsværdi der indikerer om menuen er afrevet"
#: gtk/gtkmenu.c:546
#: gtk/gtkmenu.c:548
msgid "Vertical Padding"
msgstr "Lodret udfyldning"
#: gtk/gtkmenu.c:547
#: gtk/gtkmenu.c:549
msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
msgstr "Ekstra mellemrum i toppen og bunden af menuen"
#: gtk/gtkmenu.c:555
#: gtk/gtkmenu.c:557
msgid "Vertical Offset"
msgstr "Lodret afstand"
#: gtk/gtkmenu.c:556
#: gtk/gtkmenu.c:558
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"vertically"
......@@ -2623,11 +2612,11 @@ msgstr ""
"Placér menuen med en afstand på dette antal punkter lodret når menuen er en "
"undermenu"
#: gtk/gtkmenu.c:564
#: gtk/gtkmenu.c:566
msgid "Horizontal Offset"
msgstr "Vandret afstand"
#: gtk/gtkmenu.c:565
#: gtk/gtkmenu.c:567
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"horizontally"
......@@ -2635,63 +2624,63 @@ msgstr ""
"Placér menuen med en afstand på dette antal punkter vandret når menuen er en "
"undermenu"
#: gtk/gtkmenu.c:575
#: gtk/gtkmenu.c:577
msgid "Left Attach"
msgstr "Venstre vedhæftning"
#: gtk/gtkmenu.c:576 gtk/gtktable.c:205
#: gtk/gtkmenu.c:578 gtk/gtktable.c:205
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "Det kolonnenummer som venstre side af barnet skal vedhæftes"
#: gtk/gtkmenu.c:583
#: gtk/gtkmenu.c:585
msgid "Right Attach"
msgstr "Højre vedhæftning"
#: gtk/gtkmenu.c:584
#: gtk/gtkmenu.c:586
msgid "The column number to attach the right side of the child to"
msgstr "Det kolonnenummer som venstre side af barnet skal vedhæftes"
#: gtk/gtkmenu.c:591
#: gtk/gtkmenu.c:593
msgid "Top Attach"
msgstr "Topvedhæftning"
#: gtk/gtkmenu.c:592
#: gtk/gtkmenu.c:594
msgid "The row number to attach the top of the child to"
msgstr "Det rækkenummer som toppen af barnet skal vedhæftes"
#: gtk/gtkmenu.c:599
#: gtk/gtkmenu.c:601
msgid "Bottom Attach"
msgstr "Bundvedhæftning"
#: gtk/gtkmenu.c:600 gtk/gtktable.c:226
#: gtk/gtkmenu.c:602 gtk/gtktable.c:226
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "Det rækkenummer som bunden af barnet skal vedhæftes"
#: gtk/gtkmenu.c:687
#: gtk/gtkmenu.c:689
msgid "Can change accelerators"
msgstr "Kan ændre genveje"
#: gtk/gtkmenu.c:688
#: gtk/gtkmenu.c:690
msgid ""
"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
msgstr "Om menugenveje kan ændres ved at trykke på en tast over menupunktet"
#: gtk/gtkmenu.c:693
#: gtk/gtkmenu.c:695
msgid "Delay before submenus appear"
msgstr "Ventetid før undermenuer dukker op"
#: gtk/gtkmenu.c:694
#: gtk/gtkmenu.c:696
msgid ""
"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
msgstr ""
"Det mindste tidsrum markøren skal befinde sig over et menupunkt før "
"undermenuen dukker op"
#: gtk/gtkmenu.c:701
#: gtk/gtkmenu.c:703
msgid "Delay before hiding a submenu"
msgstr "Ventetid før en undermenu skjules"
#: gtk/gtkmenu.c:702
#: gtk/gtkmenu.c:704
msgid ""
"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
"submenu"
......@@ -4379,7 +4368,7 @@ msgstr "Svævende udvidelse"
#: gtk/gtktreeview.c:693
msgid ""
"Whether rows should be expanded/collaped when the pointer moves over them"
"Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
msgstr "Om rækker skal udfoldes/sammenfoldes når markøren bevæger sig over dem"
#: gtk/gtktreeview.c:713
......
2005-01-05 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2005-01-04 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
# Danish translation of GTK+.
# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 03, 04 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 03, 04, 05 Free Software Foundation, Inc.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
# Kenneth Christiansen, 1999-2000
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2005.
#
# Konventioner:
#
......@@ -29,11 +30,11 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.0\n"
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-16 13:24-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-21 17:55+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-05 15:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-05 15:49+0100\n"
"Last-Translator: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -51,7 +52,7 @@ msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s': %s"
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Billedfil '%s' indeholder ingen data"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:210 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 tests/testfilechooser.c:244
#, c-format
msgid ""
......@@ -201,20 +202,24 @@ msgstr "Forkert udformet blok i animation"
msgid "The ANI image format"
msgstr "ANI-billedformatet"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:225 gdk-pixbuf/io-bmp.c:374
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:227 gdk-pixbuf/io-bmp.c:383
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af bitmap-billede"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:269
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP-billede har ikke-understøttet filhovedstørrelse"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:286 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:334
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:405
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:320 gdk-pixbuf/io-bmp.c:343
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:424
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP-billede har ugyldige data i filhoved"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1132
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:307
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "Topdown-BMP-billeder kan ikke komprimeres"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1154
msgid "The BMP image format"
msgstr "BMP-billedformatet"
......@@ -840,7 +845,7 @@ msgstr "FARVER"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Gør X-kald synkrone"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1938
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1939
msgid "License"
msgstr "Licens"
......@@ -849,37 +854,37 @@ msgid "The license of the program"
msgstr "Vis licensen for programmet"
#. Add the credits button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
msgid "_Credits"
msgstr "_Bidragydere"
#. Add the license button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:490
#: gtk/gtkaboutdialog.c:491
msgid "_License"
msgstr "_Licens"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:681
#: gtk/gtkaboutdialog.c:682
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Om %s"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1875
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1876
msgid "Credits"
msgstr "Bidragydere"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1900
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1901
msgid "Written by"
msgstr "Skrevet af"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1903
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1904
msgid "Documented by"
msgstr "Dokumenteret af"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1915
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1916
msgid "Translated by"
msgstr "Oversat af"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1919
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1920
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafik af"
......@@ -931,11 +936,6 @@ msgstr "calendar:MY"
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:235 gtk/gtkcellrendererprogress.c:293
#, c-format
msgid "progress bar label|%d %%"
msgstr "%d %%"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:220 gtk/gtkcolorbutton.c:574
msgid "Pick a Color"
msgstr "Vælg en farve"
......@@ -1090,254 +1090,228 @@ msgstr "_Indsæt Unicode-kontroltegn"
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Ugyldigt filnavn: %s"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:62 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1212
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1227
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Hjem"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:63 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1235
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1254
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivebord"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:64
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67
msgid "(None)"
msgstr "(ingen)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:349
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:352
msgid "Select a File"
msgstr "Vælg en fil"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1503
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1514
msgid "Other..."
msgstr ""
msgstr "Anden..."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:863
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve information about %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke indhente oplysninger om %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:867
msgid "Could not retrieve information about the file"
msgstr "Kunne ikke indhente oplysninger om filen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:874