Commit 59c46718 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated translation. (monospaced is still missing)

1999-02-25  Kjartan Maraas  <kmaraas@fib.hl.no>

		* Updated translation. (monospaced is still missing)
parent 3ae4d004
1999-02-25 Kjartan Maraas <kmaraas@fib.hl.no>
* no.po: Updated.
1999-02-17 Shooby Ban <bansz@szif.hu>
* hu.po Added Hungarian translation,
......
# Norwegian translation of gtk+.
# Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@fib.hl.no>, 1998.
# Copyright (C) 1998,1999 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@fib.hl.no>, 1998,1999.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.1.13\n"
"POT-Creation-Date: 1999-02-16 14:28-0600\n"
"PO-Revision-Date: 1998-12-18 22:15+0100\n"
"Project-Id-Version: gtk+ 1.1.16\n"
"POT-Creation-Date: 1999-02-24 23:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 1998-02-25 00:00+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@fib.hl.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#: gtk/gtkcolorsel.c:205
#: gtk/gtkcolorsel.c:213
msgid "Hue:"
msgstr "Gld:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:206
#: gtk/gtkcolorsel.c:214
msgid "Saturation:"
msgstr "Metning:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:207
#: gtk/gtkcolorsel.c:215
msgid "Value:"
msgstr "Verdi:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:208
#: gtk/gtkcolorsel.c:216
msgid "Red:"
msgstr "Rd:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:209
#: gtk/gtkcolorsel.c:217
msgid "Green:"
msgstr "Grnn:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:210
#: gtk/gtkcolorsel.c:218
msgid "Blue:"
msgstr "Bl:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:211
#: gtk/gtkcolorsel.c:219
msgid "Opacity:"
msgstr ""
msgstr "Ugjennomsiktighet:"
#. The OK button
#: gtk/gtkcolorsel.c:1664 gtk/gtkfilesel.c:461 gtk/gtkfontsel.c:3465
#: gtk/gtkgamma.c:408
#: gtk/gtkcolorsel.c:1668 gtk/gtkfilesel.c:469 gtk/gtkfontsel.c:3472
#: gtk/gtkgamma.c:416
msgid "OK"
msgstr "OK"
#. The Cancel button
#: gtk/gtkcolorsel.c:1670 gtk/gtkfilesel.c:468 gtk/gtkfilesel.c:843
#: gtk/gtkfilesel.c:943 gtk/gtkfilesel.c:1058 gtk/gtkfontsel.c:3478
#: gtk/gtkgamma.c:416
#: gtk/gtkcolorsel.c:1674 gtk/gtkfilesel.c:476 gtk/gtkfilesel.c:851
#: gtk/gtkfilesel.c:951 gtk/gtkfilesel.c:1066 gtk/gtkfontsel.c:3485
#: gtk/gtkgamma.c:424
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1675
#: gtk/gtkcolorsel.c:1679
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"
#. The directories clist
#: gtk/gtkfilesel.c:410
#: gtk/gtkfilesel.c:418
msgid "Directories"
msgstr "Kataloger"
#. The files clist
#: gtk/gtkfilesel.c:429
#: gtk/gtkfilesel.c:437
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: gtk/gtkfilesel.c:499 gtk/gtkfilesel.c:1453
#: gtk/gtkfilesel.c:507 gtk/gtkfilesel.c:1461
#, c-format
msgid "Directory unreadable: %s"
msgstr "Uleselig katalog: %s"
#: gtk/gtkfilesel.c:531
#: gtk/gtkfilesel.c:539
msgid "Create Dir"
msgstr "Lag katalog"
#: gtk/gtkfilesel.c:542 gtk/gtkfilesel.c:912
#: gtk/gtkfilesel.c:550 gtk/gtkfilesel.c:920
msgid "Delete File"
msgstr "Slett fil"
#: gtk/gtkfilesel.c:553 gtk/gtkfilesel.c:1016
#: gtk/gtkfilesel.c:561 gtk/gtkfilesel.c:1024
msgid "Rename File"
msgstr "Gi filen nytt navn"
......@@ -90,369 +90,369 @@ msgstr "Gi filen nytt navn"
#. (GtkSignalFunc) gtk_file_selection_fileop_destroy,
#. (gpointer) fs);
#.
#: gtk/gtkfilesel.c:714
#: gtk/gtkfilesel.c:722
msgid "Error"
msgstr "Feil"
#. close button
#: gtk/gtkfilesel.c:732 gtk/gtkinputdialog.c:346
#: gtk/gtkfilesel.c:740 gtk/gtkinputdialog.c:354
msgid "Close"
msgstr "Lukk"
#: gtk/gtkfilesel.c:807
#: gtk/gtkfilesel.c:815
msgid "Create Directory"
msgstr "Lag katalog"
#: gtk/gtkfilesel.c:821
#: gtk/gtkfilesel.c:829
msgid "Directory name:"
msgstr "Katalognavn:"
#. buttons
#: gtk/gtkfilesel.c:834
#: gtk/gtkfilesel.c:842
msgid "Create"
msgstr "Lag"
#. buttons
#: gtk/gtkfilesel.c:934
#: gtk/gtkfilesel.c:942
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
#. buttons
#: gtk/gtkfilesel.c:1049
#: gtk/gtkfilesel.c:1057
msgid "Rename"
msgstr "Gi nytt navn"
#: gtk/gtkfilesel.c:1432
#: gtk/gtkfilesel.c:1440
msgid "Selection: "
msgstr "Valg:"
#: gtk/gtkfontsel.c:203
#: gtk/gtkfontsel.c:210
msgid "Foundry:"
msgstr ""
msgstr "Form:"
#: gtk/gtkfontsel.c:204
#: gtk/gtkfontsel.c:211
msgid "Family:"
msgstr "Familie:"
#: gtk/gtkfontsel.c:205
#: gtk/gtkfontsel.c:212
msgid "Weight:"
msgstr "Tyngde:"
#: gtk/gtkfontsel.c:206
#: gtk/gtkfontsel.c:213
msgid "Slant:"
msgstr "Helling:"
#: gtk/gtkfontsel.c:207
#: gtk/gtkfontsel.c:214
msgid "Set Width:"
msgstr "Sett vidde:"
#: gtk/gtkfontsel.c:208
#: gtk/gtkfontsel.c:215
msgid "Add Style:"
msgstr "Legg til stil:"
#: gtk/gtkfontsel.c:209
#: gtk/gtkfontsel.c:216
msgid "Pixel Size:"
msgstr "Pixelstrrelse:"
#: gtk/gtkfontsel.c:210
#: gtk/gtkfontsel.c:217
msgid "Point Size:"
msgstr "Punktstrrelse:"
#: gtk/gtkfontsel.c:211
#: gtk/gtkfontsel.c:218
msgid "Resolution X:"
msgstr "Opplsning X:"
#: gtk/gtkfontsel.c:212
#: gtk/gtkfontsel.c:219
msgid "Resolution Y:"
msgstr "Opplsning Y:"
#: gtk/gtkfontsel.c:213
#: gtk/gtkfontsel.c:220
msgid "Spacing:"
msgstr "Mellomrom:"
#: gtk/gtkfontsel.c:214
#: gtk/gtkfontsel.c:221
msgid "Average Width:"
msgstr "Gjennomsnittlig bredde:"
#: gtk/gtkfontsel.c:215
#: gtk/gtkfontsel.c:222
msgid "Charset:"
msgstr "Tegnsett:"
#. Number of internationalized titles here must match number
#. of NULL initializers above
#: gtk/gtkfontsel.c:452
#: gtk/gtkfontsel.c:459
msgid "Font Property"
msgstr "Egenskaper for skrifttype"
#: gtk/gtkfontsel.c:453
#: gtk/gtkfontsel.c:460
msgid "Requested Value"
msgstr "Etterspurt verdi"
#: gtk/gtkfontsel.c:454
#: gtk/gtkfontsel.c:461
msgid "Actual Value"
msgstr "Reell verdi"
#: gtk/gtkfontsel.c:487
#: gtk/gtkfontsel.c:494
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"
#: gtk/gtkfontsel.c:497 gtk/gtkfontsel.c:2146 gtk/gtkfontsel.c:2376
#: gtk/gtkfontsel.c:504 gtk/gtkfontsel.c:2153 gtk/gtkfontsel.c:2383
msgid "Font:"
msgstr "Skrifttype:"
#: gtk/gtkfontsel.c:502
#: gtk/gtkfontsel.c:509
msgid "Font Style:"
msgstr "Skrifttypens stil:"
#: gtk/gtkfontsel.c:507
#: gtk/gtkfontsel.c:514
msgid "Size:"
msgstr "Strrelse:"
#: gtk/gtkfontsel.c:639 gtk/gtkfontsel.c:861
#: gtk/gtkfontsel.c:646 gtk/gtkfontsel.c:868
msgid "Reset Filter"
msgstr "Sett tilbake filter"
#: gtk/gtkfontsel.c:653
#: gtk/gtkfontsel.c:660
msgid "Metric:"
msgstr "Tyngde:"
#: gtk/gtkfontsel.c:657
#: gtk/gtkfontsel.c:664
msgid "Points"
msgstr "Punkter"
#: gtk/gtkfontsel.c:664
#: gtk/gtkfontsel.c:671
msgid "Pixels"
msgstr "Piksler"
#. create the text entry widget
#: gtk/gtkfontsel.c:680
#: gtk/gtkfontsel.c:687
msgid "Preview:"
msgstr "Forhndsvisning:"
#: gtk/gtkfontsel.c:709
#: gtk/gtkfontsel.c:716
msgid "Font Information"
msgstr "Informasjon om skrifttype"
#: gtk/gtkfontsel.c:742
#: gtk/gtkfontsel.c:749
msgid "Requested Font Name:"
msgstr "Etterspurt navn p skrifttype:"
#: gtk/gtkfontsel.c:753
#: gtk/gtkfontsel.c:760
msgid "Actual Font Name:"
msgstr "Reelt navn p skrifttype:"
#: gtk/gtkfontsel.c:764
#: gtk/gtkfontsel.c:771
#, c-format
msgid "%i fonts available with a total of %i styles."
msgstr "%i skrifttyper tilgjengelig med totalt %i stiler."
#: gtk/gtkfontsel.c:779
#: gtk/gtkfontsel.c:786
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
#: gtk/gtkfontsel.c:792
#: gtk/gtkfontsel.c:799
msgid "Font Types:"
msgstr "Skrifttyper:"
#: gtk/gtkfontsel.c:800
#: gtk/gtkfontsel.c:807
msgid "Bitmap"
msgstr "Bilde"
#: gtk/gtkfontsel.c:806
#: gtk/gtkfontsel.c:813
msgid "Scalable"
msgstr "Skalerbart"
#: gtk/gtkfontsel.c:812
#: gtk/gtkfontsel.c:819
msgid "Scaled Bitmap"
msgstr "Skalert bilde"
#. Convert '(nil)' weights to 'regular', since it looks nicer.
#: gtk/gtkfontsel.c:1208
#: gtk/gtkfontsel.c:1215
msgid "regular"
msgstr "vanlig"
#: gtk/gtkfontsel.c:1213 gtk/gtkfontsel.c:1938
#: gtk/gtkfontsel.c:1220 gtk/gtkfontsel.c:1945
msgid "italic"
msgstr "kursiv"
#: gtk/gtkfontsel.c:1214 gtk/gtkfontsel.c:1939
#: gtk/gtkfontsel.c:1221 gtk/gtkfontsel.c:1946
msgid "oblique"
msgstr ""
msgstr "hellende"
#: gtk/gtkfontsel.c:1215 gtk/gtkfontsel.c:1940
#: gtk/gtkfontsel.c:1222 gtk/gtkfontsel.c:1947
msgid "reverse italic"
msgstr "omvendt kursiv"
#: gtk/gtkfontsel.c:1216 gtk/gtkfontsel.c:1941
#: gtk/gtkfontsel.c:1223 gtk/gtkfontsel.c:1948
msgid "reverse oblique"
msgstr ""
msgstr "omvendt hellende"
#: gtk/gtkfontsel.c:1217 gtk/gtkfontsel.c:1942
#: gtk/gtkfontsel.c:1224 gtk/gtkfontsel.c:1949
msgid "other"
msgstr "annet"
#: gtk/gtkfontsel.c:1224
#: gtk/gtkfontsel.c:1231
msgid "[M]"
msgstr "[M]"
#: gtk/gtkfontsel.c:1225
#: gtk/gtkfontsel.c:1232
msgid "[C]"
msgstr "[C]"
#: gtk/gtkfontsel.c:1770
#: gtk/gtkfontsel.c:1777
msgid "The selected font is not available."
msgstr "Den valgte skrifttypen er ikke tilgjengelig."
#: gtk/gtkfontsel.c:1776
#: gtk/gtkfontsel.c:1783
msgid "The selected font is not a valid font."
msgstr "Den valgte skrifttypen er ikke en gyldig skrifttype."
#: gtk/gtkfontsel.c:1834
#: gtk/gtkfontsel.c:1841
msgid "This is a 2-byte font and may not be displayed correctly."
msgstr "Dette er en 2-byte skrifttype og vil kanskje ikke vises riktig."
#: gtk/gtkfontsel.c:1926 gtk/gtkinputdialog.c:599
#: gtk/gtkfontsel.c:1933 gtk/gtkinputdialog.c:607
msgid "(unknown)"
msgstr "(ukjent)"
#: gtk/gtkfontsel.c:1937
#: gtk/gtkfontsel.c:1944
msgid "roman"
msgstr "romansk"
#: gtk/gtkfontsel.c:1949
#: gtk/gtkfontsel.c:1956
msgid "proportional"
msgstr "proporsjonell"
msgstr "proporsjonal"
#: gtk/gtkfontsel.c:1950
#: gtk/gtkfontsel.c:1957
msgid "monospaced"
msgstr ""
#: gtk/gtkfontsel.c:1951
#: gtk/gtkfontsel.c:1958
msgid "char cell"
msgstr "tegncelle"
#: gtk/gtkfontsel.c:2151
#: gtk/gtkfontsel.c:2158
msgid "Font: (Filter Applied)"
msgstr "Skrifttype: (med filter p)"
#: gtk/gtkfontsel.c:2627
#: gtk/gtkfontsel.c:2634
msgid "MAX_FONTS exceeded. Some fonts may be missing."
msgstr "MAX_FONTS oversteget. Noen skrifttyper mangler kanskje."
#: gtk/gtkfontsel.c:3472
#: gtk/gtkfontsel.c:3479
msgid "Apply"
msgstr "Bruk"
#: gtk/gtkfontsel.c:3494
#: gtk/gtkfontsel.c:3501
msgid "Font Selection"
msgstr "Valg av skrifttype"
#: gtk/gtkgamma.c:388
#: gtk/gtkgamma.c:396
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"
#: gtk/gtkgamma.c:395
#: gtk/gtkgamma.c:403
msgid "Gamma value"
msgstr "Gammaverdi"
#. shell and main vbox
#: gtk/gtkinputdialog.c:192
#: gtk/gtkinputdialog.c:200
msgid "Input"
msgstr "Inndata"
#: gtk/gtkinputdialog.c:200
#: gtk/gtkinputdialog.c:208
msgid "No input devices"
msgstr "Ingen innenheter"
#: gtk/gtkinputdialog.c:229
#: gtk/gtkinputdialog.c:237
msgid "Device:"
msgstr "Enhet:"
#: gtk/gtkinputdialog.c:245
#: gtk/gtkinputdialog.c:253
msgid "Disabled"
msgstr "Sltt av"
#: gtk/gtkinputdialog.c:253
#: gtk/gtkinputdialog.c:261
msgid "Screen"
msgstr "Skjerm"
#: gtk/gtkinputdialog.c:261
#: gtk/gtkinputdialog.c:269
msgid "Window"
msgstr "Vindu"
#: gtk/gtkinputdialog.c:269
#: gtk/gtkinputdialog.c:277
msgid "Mode: "
msgstr "Modus: "
#. The axis listbox
#: gtk/gtkinputdialog.c:299
#: gtk/gtkinputdialog.c:307
msgid "Axes"
msgstr "Akser"
#. Keys listbox
#: gtk/gtkinputdialog.c:315
#: gtk/gtkinputdialog.c:323
msgid "Keys"
msgstr "Taster"
#. We create the save button in any case, so that clients can
#. connect to it, without paying attention to whether it exits
#: gtk/gtkinputdialog.c:337
#: gtk/gtkinputdialog.c:345
msgid "Save"
msgstr "Lagre"
#: gtk/gtkinputdialog.c:492
#: gtk/gtkinputdialog.c:500
msgid "X"
msgstr "X"
#: gtk/gtkinputdialog.c:493
#: gtk/gtkinputdialog.c:501
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: gtk/gtkinputdialog.c:494
#: gtk/gtkinputdialog.c:502
msgid "Pressure"
msgstr "Trykk"
#: gtk/gtkinputdialog.c:495
#: gtk/gtkinputdialog.c:503
msgid "X Tilt"
msgstr "X-helling"
#: gtk/gtkinputdialog.c:496
#: gtk/gtkinputdialog.c:504
msgid "Y Tilt"
msgstr "Y-helling"
#: gtk/gtkinputdialog.c:536
#: gtk/gtkinputdialog.c:544
msgid "none"
msgstr "ingen"
#: gtk/gtkinputdialog.c:570 gtk/gtkinputdialog.c:606
#: gtk/gtkinputdialog.c:578 gtk/gtkinputdialog.c:614
msgid "(disabled)"
msgstr "(sltt av)"
#. and clear button
#: gtk/gtkinputdialog.c:684
#: gtk/gtkinputdialog.c:692
msgid "clear"
msgstr "tm"
#: gtk/gtknotebook.c:2009 gtk/gtknotebook.c:4084
#: gtk/gtknotebook.c:2017 gtk/gtknotebook.c:4092
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Side %u"
#: gtk/gtkrc.c:1521
#: gtk/gtkrc.c:1529
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\" line %d"
msgstr "Kunne ikke finne bildefilen i pixmap_patg: \"%s\" linje %d"
#: gtk/gtkrc.c:1524
#: gtk/gtkrc.c:1532
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
msgstr "Kunne ikke finne bildefil i pixmap_path: \"%s\""
#: gtk/gtkthemes.c:71
#: gtk/gtkthemes.c:79
#, c-format
msgid "Unable to locate loadable module in module_path: \"%s\","
msgstr "Kunne ikke finne lastbar modul i module_path: \"%s\","
#: gtk/gtktipsquery.c:172
#: gtk/gtktipsquery.c:180
msgid "--- No Tip ---"
msgstr "--- Ingen tips ---"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment