Commit 559f204d authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Tino Meinen.

2005-10-27  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
parent 01611dbd
2005-10-27 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2005-10-26 Takeshi AIHANA <aihana@gnome.gr.jp>
* ja.po: Fixed typos reported by
......
......@@ -18,8 +18,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-15 12:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-12 03:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-24 21:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-25 01:53+0200\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1458,7 +1458,7 @@ msgstr "_Toevoegen"
msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
msgstr "De geselecteerde map toevoegen aan de favorieten"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3348 ../gtk/gtkstock.c:398
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3348 ../gtk/gtkstock.c:400
msgid "_Remove"
msgstr "_Verwijderen"
......@@ -1555,17 +1555,17 @@ msgstr "Aanma_ken in map:"
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan niet naar de map gaan omdat deze niet lokaal is"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5954
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5969
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Snelkoppeling %s bestaat niet"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6209
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6224
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Een bestand met de naam \"%s\" bestaat al. Wilt u het vervangen?"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6212
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6227
#, c-format
msgid ""
"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
......@@ -1573,79 +1573,79 @@ msgstr ""
"Het bestand bestaat al in \"%s\". Bij vervangen zal de inhoud worden "
"overschreven."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6217
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6232
msgid "_Replace"
msgstr "_Vervangen"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6708
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6723
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Kon %s niet aankoppelen"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7003
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7018
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Geef de naam van de nieuwe map"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7045
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7060
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d byte"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7047
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7062
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7049
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7064
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7051
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7066
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7097 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7121
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7112 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7136
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7108
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7123
msgid "Today"
msgstr "Vandaag"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7110
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7125
msgid "Yesterday"
msgstr "Gisteren"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7192
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7207
msgid "Cannot change folder"
msgstr "Kan map niet wijzigen"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7193
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7208
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr "De door u opgegeven map is een ongeldig pad."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7232
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7247
#, c-format
msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
msgstr "Kon geen bestandnaam maken van '%s' en '%s'"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7268
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7283
msgid "Could not select item"
msgstr "Kon item niet selecteren"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7308
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7323
msgid "Open Location"
msgstr "Locatie openen"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7315
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7330
msgid "Save in Location"
msgstr "Opslaan in locatie"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7342
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7357
msgid "_Location:"
msgstr "_Locatie:"
......@@ -2192,69 +2192,77 @@ msgid "_Close"
msgstr "Sl_uiten"
#: ../gtk/gtkstock.c:324
msgid "C_onnect"
msgstr "_Verbinden"
#: ../gtk/gtkstock.c:325
msgid "_Convert"
msgstr "_Converteren"
#: ../gtk/gtkstock.c:325
#: ../gtk/gtkstock.c:326
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiëren"
#: ../gtk/gtkstock.c:326
#: ../gtk/gtkstock.c:327
msgid "Cu_t"
msgstr "K_nippen"
#: ../gtk/gtkstock.c:327
#: ../gtk/gtkstock.c:328
msgid "_Delete"
msgstr "_Verwijderen"
#: ../gtk/gtkstock.c:328
#: ../gtk/gtkstock.c:329
msgid "_Disconnect"
msgstr "_Verbinding verbreken"
#: ../gtk/gtkstock.c:330
msgid "_Execute"
msgstr "_Uitvoeren"
#: ../gtk/gtkstock.c:329
#: ../gtk/gtkstock.c:331
msgid "_Edit"
msgstr "Be_werken"
#: ../gtk/gtkstock.c:330
#: ../gtk/gtkstock.c:332
msgid "_Find"
msgstr "_Zoeken"
#: ../gtk/gtkstock.c:331
#: ../gtk/gtkstock.c:333
msgid "Find and _Replace"
msgstr "Zoeken en _Vervangen"
#: ../gtk/gtkstock.c:332
#: ../gtk/gtkstock.c:334
msgid "_Floppy"
msgstr "_Diskette"
# schermvullend/volledig scherm
#: ../gtk/gtkstock.c:333
#: ../gtk/gtkstock.c:335
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Schermvullend"
#: ../gtk/gtkstock.c:334
#: ../gtk/gtkstock.c:336
msgid "_Leave Fullscreen"
msgstr "_Schermvullend verlaten"
# Navigation wordt o.a. gebruikt bij het doorlopen van
# configuratie-assistenten en bij webbrowsers
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:336
#: ../gtk/gtkstock.c:338
msgid "Navigation|_Bottom"
msgstr "_Onderste"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:338
#: ../gtk/gtkstock.c:340
msgid "Navigation|_First"
msgstr "_Eerste"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:340
#: ../gtk/gtkstock.c:342
msgid "Navigation|_Last"
msgstr "_Laatste"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:342
#: ../gtk/gtkstock.c:344
msgid "Navigation|_Top"
msgstr "_Bovenste"
......@@ -2262,12 +2270,12 @@ msgstr "_Bovenste"
# Forward-Back Volgende-Vorige
# voorlopig laten staan op Terug (12-08-2005)
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:344
#: ../gtk/gtkstock.c:346
msgid "Navigation|_Back"
msgstr "_Terug"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:346
#: ../gtk/gtkstock.c:348
msgid "Navigation|_Down"
msgstr "_Neer"
......@@ -2276,150 +2284,150 @@ msgstr "_Neer"
# Volgende dus. Desnoods zou 'Heen' (Forward-Back <-> Heen-Terug)
# ook kunnen, maar dat is minder mooit.
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:348
#: ../gtk/gtkstock.c:350
msgid "Navigation|_Forward"
msgstr "_Volgende"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:350
#: ../gtk/gtkstock.c:352
msgid "Navigation|_Up"
msgstr "_Op"
#: ../gtk/gtkstock.c:351
#: ../gtk/gtkstock.c:353
msgid "_Harddisk"
msgstr "_Harde schijf"
#: ../gtk/gtkstock.c:352
#: ../gtk/gtkstock.c:354
msgid "_Help"
msgstr "_Hulp"
# honk/huis/thuis/persoonlijk/persoonlijke map
#: ../gtk/gtkstock.c:353
#: ../gtk/gtkstock.c:355
msgid "_Home"
msgstr "_Thuis"
# Inspringen verhogen/Meer inspringen
#: ../gtk/gtkstock.c:354
#: ../gtk/gtkstock.c:356
msgid "Increase Indent"
msgstr "Meer inspringen"
# Inspringen verlagen/Minder inspringen<
#: ../gtk/gtkstock.c:355
#: ../gtk/gtkstock.c:357
msgid "Decrease Indent"
msgstr "Minder inspringen"
#: ../gtk/gtkstock.c:356
#: ../gtk/gtkstock.c:358
msgid "_Index"
msgstr "_Index"
#: ../gtk/gtkstock.c:357
#: ../gtk/gtkstock.c:359
msgid "_Information"
msgstr "_Informatie"
# _schuin/_schuingedrukt/_cursief
# voorzover ik kan zien alleen in gucharmap gebruikt.
#: ../gtk/gtkstock.c:358
#: ../gtk/gtkstock.c:360
msgid "_Italic"
msgstr "_Schuingedrukt"
# ga naar
#: ../gtk/gtkstock.c:359
#: ../gtk/gtkstock.c:361
msgid "_Jump to"
msgstr "_Spring naar"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:361
#: ../gtk/gtkstock.c:363
msgid "Justify|_Center"
msgstr "Ge_centreerd"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:363
#: ../gtk/gtkstock.c:365
msgid "Justify|_Fill"
msgstr "_Uitvullen"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:365
#: ../gtk/gtkstock.c:367
msgid "Justify|_Left"
msgstr "_Links"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:367
#: ../gtk/gtkstock.c:369
msgid "Justify|_Right"
msgstr "_Rechts"
# Was _Voorwaarts, maar bij media moet het Vooruit zijn
# of Vooruitspoelen (vergelijk Back: Terugspoelen)
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:370
#: ../gtk/gtkstock.c:372
msgid "Media|_Forward"
msgstr "_Vooruitspoelen"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:372
#: ../gtk/gtkstock.c:374
msgid "Media|_Next"
msgstr "_Volgende"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:374
#: ../gtk/gtkstock.c:376
msgid "Media|P_ause"
msgstr "_Pauzeren"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:376
#: ../gtk/gtkstock.c:378
msgid "Media|_Play"
msgstr "_Afspelen"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:378
#: ../gtk/gtkstock.c:380
msgid "Media|Pre_vious"
msgstr "V_orige"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:380
#: ../gtk/gtkstock.c:382
msgid "Media|_Record"
msgstr "Op_nemen"
# Terug of Terugspoelen
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:382
#: ../gtk/gtkstock.c:384
msgid "Media|R_ewind"
msgstr "_Terugspoelen"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:384
#: ../gtk/gtkstock.c:386
msgid "Media|_Stop"
msgstr "_Stoppen"
#: ../gtk/gtkstock.c:385
#: ../gtk/gtkstock.c:387
msgid "_Network"
msgstr "_Netwerk"
#: ../gtk/gtkstock.c:386
#: ../gtk/gtkstock.c:388
msgid "_New"
msgstr "_Nieuw"
#: ../gtk/gtkstock.c:387
#: ../gtk/gtkstock.c:389
msgid "_No"
msgstr "_Nee"
# Ok/OK
#: ../gtk/gtkstock.c:388
#: ../gtk/gtkstock.c:390
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../gtk/gtkstock.c:389
#: ../gtk/gtkstock.c:391
msgid "_Open"
msgstr "_Openen"
#: ../gtk/gtkstock.c:390
#: ../gtk/gtkstock.c:392
msgid "_Paste"
msgstr "_Plakken"
#: ../gtk/gtkstock.c:391
#: ../gtk/gtkstock.c:393
msgid "_Preferences"
msgstr "_Voorkeuren"
#: ../gtk/gtkstock.c:392
#: ../gtk/gtkstock.c:394
msgid "_Print"
msgstr "Af_drukken"
......@@ -2429,96 +2437,96 @@ msgstr "Af_drukken"
# gnomebugzilla: #310874 Gnumeric gebruikt 'Opslaan _als' en '_Afdrukvoorbeeld'
# De meest veilige letter in Afdrukvoorbeeld is waarschijnlijk de b of de k.
# Kies voorlopig de b (22-07-2005)
#: ../gtk/gtkstock.c:393
#: ../gtk/gtkstock.c:395
msgid "Print Pre_view"
msgstr "Afdrukvoor_beeld"
#: ../gtk/gtkstock.c:394
#: ../gtk/gtkstock.c:396
msgid "_Properties"
msgstr "_Eigenschappen"
#: ../gtk/gtkstock.c:395
#: ../gtk/gtkstock.c:397
msgid "_Quit"
msgstr "A_fsluiten"
#: ../gtk/gtkstock.c:396
#: ../gtk/gtkstock.c:398
msgid "_Redo"
msgstr "Op_nieuw"
# herladen/verversen
#: ../gtk/gtkstock.c:397
#: ../gtk/gtkstock.c:399
msgid "_Refresh"
msgstr "_Verversen"
#: ../gtk/gtkstock.c:399
#: ../gtk/gtkstock.c:401
msgid "_Revert"
msgstr "_Terugdraaien"
#: ../gtk/gtkstock.c:400
#: ../gtk/gtkstock.c:402
msgid "_Save"
msgstr "Op_slaan"
#: ../gtk/gtkstock.c:401
#: ../gtk/gtkstock.c:403
msgid "Save _As"
msgstr "Opslaan _als"
#: ../gtk/gtkstock.c:402
#: ../gtk/gtkstock.c:404
msgid "_Color"
msgstr "_Kleur"
#: ../gtk/gtkstock.c:403
#: ../gtk/gtkstock.c:405
msgid "_Font"
msgstr "_Lettertype"
#: ../gtk/gtkstock.c:404
#: ../gtk/gtkstock.c:406
msgid "_Ascending"
msgstr "_Oplopend"
#: ../gtk/gtkstock.c:405
#: ../gtk/gtkstock.c:407
msgid "_Descending"
msgstr "_Aflopend"
#: ../gtk/gtkstock.c:406
#: ../gtk/gtkstock.c:408
msgid "_Spell Check"
msgstr "_Spellingscontrole"
#: ../gtk/gtkstock.c:407
#: ../gtk/gtkstock.c:409
msgid "_Stop"
msgstr "_Stoppen"
#: ../gtk/gtkstock.c:408
#: ../gtk/gtkstock.c:410
msgid "_Strikethrough"
msgstr "_Doorhalen"
#: ../gtk/gtkstock.c:409
#: ../gtk/gtkstock.c:411
msgid "_Undelete"
msgstr "Ter_ugplaatsen"
#: ../gtk/gtkstock.c:410
#: ../gtk/gtkstock.c:412
msgid "_Underline"
msgstr "_Onderstrepen"
#: ../gtk/gtkstock.c:411
#: ../gtk/gtkstock.c:413
msgid "_Undo"
msgstr "_Ongedaan maken"
#: ../gtk/gtkstock.c:412
#: ../gtk/gtkstock.c:414
msgid "_Yes"
msgstr "_Ja"
#: ../gtk/gtkstock.c:413
#: ../gtk/gtkstock.c:415
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normale afmeting"
#: ../gtk/gtkstock.c:414
#: ../gtk/gtkstock.c:416
msgid "Best _Fit"
msgstr "Best _passend"
#: ../gtk/gtkstock.c:415
#: ../gtk/gtkstock.c:417
msgid "Zoom _In"
msgstr "_Inzoomen"
#: ../gtk/gtkstock.c:416
#: ../gtk/gtkstock.c:418
msgid "Zoom _Out"
msgstr "_Uitzoomen"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment