Commit 5133d934 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen Committed by Kenneth Nielsen
Browse files

Updated Danish translation

parent 7ca16dad
......@@ -36,8 +36,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-04 01:14-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-12 17:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-18 01:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-17 12:27+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -45,58 +45,58 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gdk/gdk.c:103
#: ../gdk/gdk.c:103
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Fejl ved fortolkning af tilvalget --gdk-debug"
#: gdk/gdk.c:123
#: ../gdk/gdk.c:123
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Fejl ved fortolkning af tilvalget --gdk-no-debug"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:151
#: ../gdk/gdk.c:151
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Programklasse benyttet af vindueshåndteringen"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:152
#: ../gdk/gdk.c:152
msgid "CLASS"
msgstr "KLASSE"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:154
#: ../gdk/gdk.c:154
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Programnavn benyttet af vindueshåndteringen"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:155
#: ../gdk/gdk.c:155
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:157
#: ../gdk/gdk.c:157
msgid "X display to use"
msgstr "X-terminal der skal bruges"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:158
#: ../gdk/gdk.c:158
msgid "DISPLAY"
msgstr "TERMINAL"
#. Description of --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:160
#: ../gdk/gdk.c:160
msgid "X screen to use"
msgstr "X-skærm der skal bruges"
#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:161
#: ../gdk/gdk.c:161
msgid "SCREEN"
msgstr "SKÆRM"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:164
#: ../gdk/gdk.c:164
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "GDK-fejlretningsflag der skal angives"
......@@ -104,214 +104,214 @@ msgstr "GDK-fejlretningsflag der skal angives"
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:457 gtk/gtkmain.c:460
#: ../gdk/gdk.c:165 ../gdk/gdk.c:168 ../gtk/gtkmain.c:457 ../gtk/gtkmain.c:460
msgid "FLAGS"
msgstr "FLAG"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:167
#: ../gdk/gdk.c:167
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "GDK-fejlretningsflag der skal fjernes"
#: gdk/keyname-table.h:3940
#: ../gdk/keyname-table.h:3940
msgctxt "keyboard label"
msgid "BackSpace"
msgstr "Tilbagetast"
#: gdk/keyname-table.h:3941
#: ../gdk/keyname-table.h:3941
msgctxt "keyboard label"
msgid "Tab"
msgstr "Tabulatortast"
#: gdk/keyname-table.h:3942
#: ../gdk/keyname-table.h:3942
msgctxt "keyboard label"
msgid "Return"
msgstr "Retur"
#: gdk/keyname-table.h:3943
#: ../gdk/keyname-table.h:3943
msgctxt "keyboard label"
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
#: gdk/keyname-table.h:3944
#: ../gdk/keyname-table.h:3944
msgctxt "keyboard label"
msgid "Scroll_Lock"
msgstr "Scroll_Lock"
#: gdk/keyname-table.h:3945
#: ../gdk/keyname-table.h:3945
msgctxt "keyboard label"
msgid "Sys_Req"
msgstr "Sys_Req"
#: gdk/keyname-table.h:3946
#: ../gdk/keyname-table.h:3946
msgctxt "keyboard label"
msgid "Escape"
msgstr "Esc"
#: gdk/keyname-table.h:3947
#: ../gdk/keyname-table.h:3947
msgctxt "keyboard label"
msgid "Multi_key"
msgstr "Multitast"
#: gdk/keyname-table.h:3948
#: ../gdk/keyname-table.h:3948
msgctxt "keyboard label"
msgid "Home"
msgstr "Home"
#: gdk/keyname-table.h:3949
#: ../gdk/keyname-table.h:3949
msgctxt "keyboard label"
msgid "Left"
msgstr "Venstre"
#: gdk/keyname-table.h:3950
#: ../gdk/keyname-table.h:3950
msgctxt "keyboard label"
msgid "Up"
msgstr "Op"
#: gdk/keyname-table.h:3951
#: ../gdk/keyname-table.h:3951
msgctxt "keyboard label"
msgid "Right"
msgstr "Højre"
#: gdk/keyname-table.h:3952
#: ../gdk/keyname-table.h:3952
msgctxt "keyboard label"
msgid "Down"
msgstr "Ned"
#: gdk/keyname-table.h:3953
#: ../gdk/keyname-table.h:3953
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Up"
msgstr "Page_Up"
#: gdk/keyname-table.h:3954
#: ../gdk/keyname-table.h:3954
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Down"
msgstr "Page_Down"
#: gdk/keyname-table.h:3955
#: ../gdk/keyname-table.h:3955
msgctxt "keyboard label"
msgid "End"
msgstr "End"
# ???
#: gdk/keyname-table.h:3956
#: ../gdk/keyname-table.h:3956
msgctxt "keyboard label"
msgid "Begin"
msgstr "Begin"
#: gdk/keyname-table.h:3957
#: ../gdk/keyname-table.h:3957
msgctxt "keyboard label"
msgid "Print"
msgstr "Print"
#: gdk/keyname-table.h:3958
#: ../gdk/keyname-table.h:3958
msgctxt "keyboard label"
msgid "Insert"
msgstr "Insert"
#: gdk/keyname-table.h:3959
#: ../gdk/keyname-table.h:3959
msgctxt "keyboard label"
msgid "Num_Lock"
msgstr "Num_Lock"
#: gdk/keyname-table.h:3960
#: ../gdk/keyname-table.h:3960
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Space"
msgstr "KP_Space"
#: gdk/keyname-table.h:3961
#: ../gdk/keyname-table.h:3961
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Tab"
msgstr "KP_Tab"
#: gdk/keyname-table.h:3962
#: ../gdk/keyname-table.h:3962
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Enter"
msgstr "KP_Enter"
#: gdk/keyname-table.h:3963
#: ../gdk/keyname-table.h:3963
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Home"
msgstr "KP_Home"
#: gdk/keyname-table.h:3964
#: ../gdk/keyname-table.h:3964
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Left"
msgstr "KP_Venstre"
#: gdk/keyname-table.h:3965
#: ../gdk/keyname-table.h:3965
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Up"
msgstr "KP_Op"
#: gdk/keyname-table.h:3966
#: ../gdk/keyname-table.h:3966
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Right"
msgstr "KP_Højre"
#: gdk/keyname-table.h:3967
#: ../gdk/keyname-table.h:3967
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Down"
msgstr "KP_Ned"
#: gdk/keyname-table.h:3968
#: ../gdk/keyname-table.h:3968
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Up"
msgstr "KP_Page_Up"
#: gdk/keyname-table.h:3969
#: ../gdk/keyname-table.h:3969
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Prior"
msgstr "KP_Prior"
#: gdk/keyname-table.h:3970
#: ../gdk/keyname-table.h:3970
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Down"
msgstr "KP_Page_Down"
#: gdk/keyname-table.h:3971
#: ../gdk/keyname-table.h:3971
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Next"
msgstr "KP_Next"
#: gdk/keyname-table.h:3972
#: ../gdk/keyname-table.h:3972
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_End"
msgstr "KP_End"
#: gdk/keyname-table.h:3973
#: ../gdk/keyname-table.h:3973
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Begin"
msgstr "KP_Begin"
#: gdk/keyname-table.h:3974
#: ../gdk/keyname-table.h:3974
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Insert"
msgstr "KP_Insert"
#: gdk/keyname-table.h:3975
#: ../gdk/keyname-table.h:3975
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Delete"
msgstr "KP_Del"
#: gdk/keyname-table.h:3976
#: ../gdk/keyname-table.h:3976
msgctxt "keyboard label"
msgid "Delete"
msgstr "Del"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:968
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1228 tests/testfilechooser.c:222
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:968
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1228 ../tests/testfilechooser.c:222
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\": %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:980
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:980
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Billedfilen \"%s\" indeholder ingen data"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1016
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1280 tests/testfilechooser.c:267
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1016
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1280 ../tests/testfilechooser.c:267
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -319,7 +319,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke indlæse billedet \"%s\": årsag ukendt, formentlig en ødelagt "
"billedfil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
......@@ -328,12 +328,12 @@ msgstr ""
"Kunne ikke indlæse animationen \"%s\": årsag ukendt, formentlig en ødelagt "
"animationsfil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:701
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:701
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse billedindlæsningmodulet %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:716
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:716
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
......@@ -342,54 +342,54 @@ msgstr ""
"Billedindlæsningsmodulet %s eksporterer ikke den rigtige grænseflade; måske "
"er den fra en anden Gtk-version?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:725 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:776
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:725 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:776
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Billedtypen \"%s\" er ikke understøttet"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:849
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:849
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Kunne ikke genkende billedfilformatet for filen \"%s\""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:857
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:857
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Ukendt billedfilformat"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1025
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1025
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse billedet \"%s\": %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1659 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:952
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1659 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:952
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Fejl ved skrivning af billedfil: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1704 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1834
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1704 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1834
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Denne bygning af gdk-pixbuf understøtter ikke gemning af billedformatet: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1738
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1738
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til at gemme billede til tilbagekald"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1751
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1751
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Kunne ikke åbne midlertidig fil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1777
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1777
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Kunne ikke læse fra midlertidig fil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2011
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2011
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne \"%s\" til skrivning: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2036
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2036
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -398,15 +398,15 @@ msgstr ""
"Kunne ikke lukke \"%s\" ved skrivning af billede, formentlig er ikke alle "
"data blevet gemt: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2256 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2307
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2256 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2307
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til at gemme billede i et mellemlager"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2353
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2353
msgid "Error writing to image stream"
msgstr "Fejl ved skrivning til billedstrøm"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
......@@ -415,142 +415,147 @@ msgstr ""
"Intern fejl: Billedindlæsningsmodulet \"%s\" kunne ikke færdiggøre en "
"handling, men angav ikke nogen årsag til fejlen"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Gradvis indlæsning af billedtypen \"%s\" er ikke understøttet"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Ødelagt hoved i billede"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
msgid "Image format unknown"
msgstr "Ukendt billedformat"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Ødelagte punktdata i billede"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] "kunne ikke tildele billedmellemlager på %u byte"
msgstr[1] "kunne ikke tildele billedmellemlager på %u byte"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr "Uventet ikonblok i animation"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Animationstypen understøttes ikke"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:406 gdk-pixbuf/io-ani.c:432
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:455 gdk-pixbuf/io-ani.c:482 gdk-pixbuf/io-ani.c:569
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:406
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:432 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:455
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:482 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:569
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Ugyldig hoved i animation"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:464
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:491 gdk-pixbuf/io-ani.c:542 gdk-pixbuf/io-ani.c:614
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:464 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:491
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:542 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:614
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af animation"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:424 gdk-pixbuf/io-ani.c:443
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:424
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:443
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr "Forkert udformet blok i animation"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:711
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:711
msgid "The ANI image format"
msgstr "ANI-billedformatet"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 gdk-pixbuf/io-bmp.c:267 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:370 gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP-billede har ugyldige data i filhoved"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af bitmap-billede"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP-billedets filhovedstørrelse er ikke understøttet"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "Topdown-BMP-billeder kan ikke komprimeres"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Fil sluttede for tidligt"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "Kunne ikke tildele hukommelse til gemning af BMP-fil"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Kunne ikke skrive til BMP-fil"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 ../gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
msgid "The BMP image format"
msgstr "BMP-billedformatet"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Fejl under læsning af GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1481 gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1481
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF-fil manglede nogle data (måske er den blev afkortet?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Intern fejl i GIF-indlæseren (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:579
msgid "Stack overflow"
msgstr "Stakoverløb"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:639
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "GIF-billedindlæseren forstår ikke dette billede."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:668
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Ugyldig kode fundet"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:678
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Cirkulær tabelindgang i GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1468 gdk-pixbuf/io-gif.c:1515
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1468
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1515 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:960
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:960
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Ikke nok hukommelse til at samle en ramme i GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "GIF-billede er ødelagt (ukorrekt LZW-kompression)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Fil synes ikke at være en GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Version %s af GIF-filformatet er ikke understøttet"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
......@@ -558,113 +563,115 @@ msgstr ""
"GIF-animation har ikke en global farvetabel, og et billede i den mangler en "
"lokal farvetabel."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF-billedet er afkortet eller ikke komplet."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
msgid "The GIF image format"
msgstr "GIF-billedformatet"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:211 gdk-pixbuf/io-ico.c:225 gdk-pixbuf/io-ico.c:277
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:290 gdk-pixbuf/io-ico.c:359
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:211 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:225
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:277 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:290
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:359
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Ugyldig hoved i ikon"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:240 gdk-pixbuf/io-ico.c:300 gdk-pixbuf/io-ico.c:369
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:432 gdk-pixbuf/io-ico.c:462
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:240 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:300
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:369 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:432
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:462
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af ikon"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:322
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:322
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Ikon har bredden nul"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:332
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:332
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Ikon har højden nul"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:384
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Komprimerede ikoner er ikke understøttet"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:417
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:417
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Ikontypen understøttes ikke"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:511
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:511