Commit 47a5564a authored by Rhys Jones's avatar Rhys Jones Committed by Rhys James Jones
Browse files

Updated Welsh translation.

2005-01-06  Rhys Jones  <rhys@sucs.org>

        * cy.po: Updated Welsh translation.
parent 82f35aa5
2005-01-06 Rhys Jones <rhys@sucs.org>
* cy.po: Updated Welsh translation.
2005-01-06 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
# gtk+ yn Gymraeg.
# Rhoslyn Prys <rhoslyn.prys@ntlworld.com>, 2002.
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003, 2004.
# Rhys Jones <rhys@sucs.org>, 2004.
# Rhys Jones <rhys@sucs.org>, 2004 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-16 13:24-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-15 17:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-06 01:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-06 01:15+0000\n"
"Last-Translator: Rhys Jones <rhys@sucs.org>\n"
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr "Methu agor y ffeil '%s': %s"
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Mae'r ffeil delwedd '%s' yn cynnwys dim data"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:210 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 tests/testfilechooser.c:244
#, c-format
msgid ""
......@@ -80,7 +80,7 @@ msgstr "Methu llwytho delwedd '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1337
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Gwall wrth ysgrifennu ar ffeil deilwedd: %s"
msgstr "Gwall wrth ysgrifennu at ffeil delwedd: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1383 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1512
#, c-format
......@@ -90,7 +90,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1417
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Dim digon o gof er mwyn cadw dewledd at adalwad"
msgstr "Dim digon o gof er mwyn cadw delwedd at adalwad"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1429
msgid "Failed to open temporary file"
......@@ -111,8 +111,7 @@ msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
"Methu cau '%s' tra'n ysgrifennu delwedd, efallai ni arbedwyd yr holl ddata: %"
"s"
"Methu cau '%s' wrth ysgrifennu delwedd, efallai ni arbedwyd yr holl ddata: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1853 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1903
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
......@@ -134,7 +133,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Pennawd delwedd llygredig"
msgstr "Pennawd delwedd lygredig"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
msgid "Image format unknown"
......@@ -142,7 +141,7 @@ msgstr "Fformat delwedd anhysbys"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Data picseli delwedd llygredig"
msgstr "Mae data picseli'r ddelwedd wedi llygru"
# Ar gyfer n == 2 mae'r ail msgstr (gweler y pennawd)
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
......@@ -177,20 +176,24 @@ msgstr "Darn annilys mewn animeiddiad"
msgid "The ANI image format"
msgstr "Y fformat delwedd ANI"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:225 gdk-pixbuf/io-bmp.c:374
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:227 gdk-pixbuf/io-bmp.c:383
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Dim digon o gof er mwyn llwytho'r delwedd didmap"
msgstr "Dim digon o gof er mwyn llwytho'r ddelwedd didmap"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:269
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "Mae gan y ddelwedd BMP pennawd o faint ni gynhelir"
msgstr "Mae gan y ddelwedd BMP pennawd o faint ni chynhelir"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:286 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:334
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:405
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:320 gdk-pixbuf/io-bmp.c:343
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:424
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Mae gan y ddelwedd BMP ddata penawd sothach"
msgstr "Mae gan y ddelwedd BMP ddata pennawd sothach"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:307
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "Ni ellir cywasgu delweddau BMP top-i'r-gwaelod"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1132
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1154
msgid "The BMP image format"
msgstr "Y fformat delwedd BMP"
......@@ -202,7 +205,7 @@ msgstr "Methiant wrth ddarllen GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1435 gdk-pixbuf/io-gif.c:1596
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"Roedd gan y ffeil GIF ddata ar goll (efallai gorffenodd yn rhy fuan rhywsut?)"
"Roedd peth data ar goll o'r ffeil GIF (efallai cafodd ei dalfyrru rhywsut?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#, c-format
......@@ -214,9 +217,8 @@ msgid "Stack overflow"
msgstr "Gorlifodd y stac"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
#, fuzzy
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Nid yw'r llwythwr GIF yn deall y ddelwedd hwn."
msgstr "Nid yw'r llwythwr delwedd GIF yn deall y ddelwedd hon."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
msgid "Bad code encountered"
......@@ -237,7 +239,7 @@ msgstr "Mae'r ddelwedd GIF yn llygredig (cywasgiad LZW anghywir)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1138
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Mae'n ymddangos mai nid ffeil GIF yw'r ffeil hwn"
msgstr "Mae'n ymddangos mai nad ffeil GIF yw'r ffeil hwn"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1150
#, c-format
......@@ -249,7 +251,7 @@ msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"Doedd dim map lliwiau gan y delwedd GIF, ond roedd e'n cynnwys ffrâm heb fap "
"Doedd dim map lliwiau gan y ddelwedd GIF, ac roedd yn cynnwys ffrâm heb fap "
"lliwiau lleol"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1491
......@@ -283,7 +285,7 @@ msgstr "Ni chynhelir eiconau wedi eu cywasgu"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:388
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Math eicon ni gynhelir"
msgstr "Math eicon ni chynhelir"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:482
msgid "Not enough memory to load ICO file"
......@@ -291,16 +293,16 @@ msgstr "Dim digon o gof er mwyn llwytho'r ffeil ICO"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:947
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "Mae'r delwedd yn rhy fawr i gael ei arbed fel ICO"
msgstr "Mae'r ddelwedd yn rhy fawr i gael ei harbed fel ICO"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:958
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr "Man poeth cyrchydd tu fas i'r delwedd"
msgstr "Man poeth cyrchydd y tu allan i'r ddelwedd"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:981
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr "Dyfnder ni gynhelir ar gyfer ffeil ICO: %d"
msgstr "Dyfnder ni chynhelir ar gyfer ffeil ICO: %d"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1210
msgid "The ICO image format"
......@@ -316,13 +318,13 @@ msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
"Dim digon o gof er mwyn llwytho'r ddelwedd, ceisiwch cau rhai rhaglenni er "
"Dim digon o gof er mwyn llwytho'r ddelwedd, ceisiwch gau rhai rhaglenni er "
"mwyn rhyddhau cof"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Gofod lliw JPEG ni gynhelir (%s)"
msgstr "Gofod lliw JPEG ni chynhelir (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:943
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:952
......@@ -360,16 +362,16 @@ msgstr "Methwyd dyrannu cof ar gyfer strwythur cyd-destun"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Mae gan y delwedd hyd a/neu led annilys"
msgstr "Mae gan y ddelwedd hyd a/neu led annilys"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "Mae gan y ddelwedd ddyfnder picsel ni gynhelir"
msgstr "Mae gan y ddelwedd ddyfnder picsel ni chynhelir"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "Mae gan y ddelwedd nifer o blarnau %d did ni gynhelir"
msgstr "Mae gan y ddelwedd nifer o blaenau %d did ni chynhelir"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
msgid "Couldn't create new pixbuf"
......@@ -397,15 +399,15 @@ msgstr "Y fformat delwedd PCX"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Mae nifer y didau i bob sianel y delwedd PNG yn annilys."
msgstr "Mae nifer y didau i bob sianel y ddelwedd PNG yn annilys."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Mae gan y delwedd PNG trawsffurfiedig hyd neu led sero."
msgstr "Mae gan y ddelwedd PNG trawsffurfiedig hyd neu led sero."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "Nid oes 8 did i bob sianel y delwedd PNG."
msgstr "Nid oes 8 did i bob sianel y ddelwedd PNG."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
......@@ -414,13 +416,13 @@ msgstr "Nid yw'r delwedd PNG yn y ffurf RGB neu RGBA."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
"Mae gan y delwedd PNG trawsffurfiedig nifer o sianeli ni gynhelir, rhaid bod "
"ai 3 neu 4 sianel."
"Mae gan y ddelwedd PNG trawsffurfiedig nifer o sianeli ni chynhelir, rhaid "
"bod ai 3 neu 4 sianel."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Gwall farwol yn y ffeil delwedd PNG: %s"
msgstr "Gwall marwol yn y ffeil delwedd PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
......@@ -437,30 +439,30 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Gwall farwol wrth ddarllen ffeil delwedd PNG"
msgstr "Gwall marwol wrth ddarllen ffeil delwedd PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Gwall farwol wrth ddarllen ffeil delwedd PNG: %s"
msgstr "Gwall marwol wrth ddarllen ffeil delwedd PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:813
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
"Mae'n rhaid fod gan allweddau testun delweddau PNG o leiaf un ac o fwyaf 79 "
"Mae'n rhaid bod gan allweddau testun delweddau PNG o leiaf un ac o fwyaf 79 "
"o nodau."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:821
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr ""
"Mae'n rhaid fod allweddau testun delweddau PNG gynnwys nodau ASCII'n unig."
"Mae'n rhaid bod allweddau testun delweddau PNG gynnwys nodau ASCII'n unig."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
"Ni allwyd trawsffurfio gwerth y testun delwedd PNG %s i amgodiad ISO-8859-1."
"Ni allwyd trawsffurfio gwerth testun delwedd PNG %s i amgodiad ISO-8859-1."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:994
msgid "The PNG image format"
......@@ -495,17 +497,16 @@ msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Mae'r gwerth lliw uchaf yn y ffeil delwedd PNM yn rhy fawr"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
#, fuzzy
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr "Ni chynhelir ffeiliau PNM gyda gwerth lliw uchaf sy'n fwy na 255"
msgstr "Ni chynhelir ffeiliau PNM gyda gwerthoedd lliw uchaf sy'n fwy na 255"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:435 gdk-pixbuf/io-pnm.c:463 gdk-pixbuf/io-pnm.c:495
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Mae math y delwedd PNG crau yn annilys"
msgstr "Mae math y ddelwedd PNG crau yn annilys"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:555 gdk-pixbuf/io-pnm.c:597
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "Mae fformat y delwedd PNM yn annilys"
msgstr "Mae fformat y ddelwedd PNM yn annilys"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:656
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
......@@ -521,7 +522,6 @@ msgstr ""
"Mae fformatiau PNM crau yn mynnu un nod gofod yn union cyn data samplau"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
msgstr "Methu dyrannu cof er mwyn llwytho delwedd PNM"
......@@ -551,7 +551,7 @@ msgstr "Mae gan y ddelwedd RAS fath anhysbys"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "amrywiad delwedd RAS ni gynhelir"
msgstr "amrywiad delwedd RAS ni chynhelir"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
msgid "Not enough memory to load RAS image"
......@@ -562,37 +562,30 @@ msgid "The Sun raster image format"
msgstr "Fformat delwedd raster Sun"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "Methu dyrannu cof ar gyfer strwythur IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "Methu dyrannu cof ar gyfer data IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
#, fuzzy
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
msgstr "Methu defnyddio realloc() ar gyfer data IOBuffer"
msgstr "Methu ail-ddyrannu cof ar gyfer data IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "Methu dyrannu data IOBuffer dros dro"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:353
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
msgstr "Methu dyrannu pixbuf newydd"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap structure"
msgstr "Methu dyrannu strwythur map lliwiau"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:699
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap entries"
msgstr "Methu dyrannu cofnodion map lliwiau"
......@@ -601,21 +594,19 @@ msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr "Did-ddyfnder annisgwyl ar gyfer cofnodion map lliwiau"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:739
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
msgstr "Methu dyrannu cof pennawd TGA"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:772
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr "Mae gan y delwedd TGA ddimensiynau annilys"
msgstr "Mae gan y ddelwedd TGA ddimensiynau annilys"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:778 gdk-pixbuf/io-tga.c:787 gdk-pixbuf/io-tga.c:797
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:807 gdk-pixbuf/io-tga.c:814
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "Ni chynhelir math y delwedd TGA"
msgstr "Ni chynhelir math y ddelwedd TGA"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:861
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
msgstr "Methu dyrannu cof ar gyfer strwythur cyd-destun delwedd TGA"
......@@ -629,19 +620,19 @@ msgstr "Y fformat delwedd Targa"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr "Methu canfod lled y delwedd (ffeil TIFF ddrwg)"
msgstr "Methu canfod lled y ddelwedd (ffeil TIFF ddrwg)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr "Methu canfod hyd y delwedd (ffeil TIFF ddrwg)"
msgstr "Methu canfod hyd y ddelwedd (ffeil TIFF ddrwg)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:188
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr "Mae hyd neu led y delwedd TIFF yn sero"
msgstr "Mae hyd neu led y ddelwedd TIFF yn sero"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:197 gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Mae dimensiynau y delwedd TIFF yn rhy fawr"
msgstr "Mae dimensiynau y ddelwedd TIFF yn rhy fawr"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 gdk-pixbuf/io-tiff.c:237 gdk-pixbuf/io-tiff.c:286
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
......@@ -670,11 +661,11 @@ msgstr "Y fformat delwedd TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
msgid "Image has zero width"
msgstr "Mae gan y delwedd lled sero"
msgstr "Mae gan y ddelwedd lled sero"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
msgid "Image has zero height"
msgstr "Mae gan y delwedd hyd sero"
msgstr "Mae gan y ddelwedd hyd sero"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
msgid "Not enough memory to load image"
......@@ -718,19 +709,17 @@ msgstr "Mae gan y ffeil delwedd XPM hyd yn llai na 1"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "Mae gan y delwedd XPM nifer annilys o feitiau i bob picsel"
msgstr "Mae gan y ddelwedd XPM nifer annilys o feitiau i bob picsel"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1260
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "Mae gan y ffeil delwedd XPM nifer annilys o liwiau"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1272 gdk-pixbuf/io-xpm.c:1281 gdk-pixbuf/io-xpm.c:1333
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Methu dyrannu cof er mwyn llwytho delwedd XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1295
#, fuzzy
msgid "Cannot read XPM colormap"
msgstr "Methu darllen map lliwiau delwedd XPM"
......@@ -745,50 +734,48 @@ msgstr "Y fformat delwedd XPM"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:115
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr ""
msgstr "Dosbarth y rhaglen fel a ddefnyddir gan y rheolwr ffenestri"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:116
msgid "CLASS"
msgstr ""
msgstr "DOSBARTH"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:118
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr ""
msgstr "Enw'r rhaglen fel a ddefnyddir gan y rheolwr ffenestri"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:119
msgid "NAME"
msgstr ""
msgstr "ENW"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:121
#, fuzzy
msgid "X display to use"
msgstr "Dangos y gell"
msgstr "Y dangosydd X i'w ddefnyddio"
# EFALLAI
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:122
#, fuzzy
msgid "DISPLAY"
msgstr "Wyddor Seinyddol Rhyngwladol"
msgstr "DANGOSYDD"
#. Description of --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:124
msgid "X screen to use"
msgstr ""
msgstr "Y sgrîn X i'w ddefnyddio"
#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:125
msgid "SCREEN"
msgstr ""
msgstr "SGRÎN"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:128
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr ""
msgstr "Pa opsiynau datnamu Gdk i'w gosod"
#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
......@@ -796,91 +783,90 @@ msgstr ""
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:129 gdk/gdk.c:132 gtk/gtkmain.c:405 gtk/gtkmain.c:408
msgid "FLAGS"
msgstr ""
msgstr "OPSIYNAU"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:131
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr ""
msgstr "Pa opsiynau datnamu Gdk i'w dadosod"
#. Description of --sync in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
msgid "Don't batch GDI requests"
msgstr ""
msgstr "Peidio â thrin ceisiadau GDI fel pentwr"
#. Description of --no-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
msgstr ""
msgstr "Peidio â defnyddio API Wintab er mwyn cynnal tabledi"
#. Description of --ignore-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
msgid "Same as --no-wintab"
msgstr ""
msgstr "Yr un peth â --no-wintab"
#. Description of --use-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:66
msgid "Do use the Wintab API [default]"
msgstr ""
msgstr "Defnyddio API Wintab [dewis rhagosodedig]"
#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:68
msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
msgstr ""
msgstr "Maint y paled mewn modd 8-did"
#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:69
msgid "COLORS"
msgstr ""
msgstr "LLIWIAU"
#. Description of --sync in --help output
#: gdk/x11/gdkmain-x11.c:92
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr ""
msgstr "Gwneud galwadau X yn gydamserol"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1938
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1939
msgid "License"
msgstr ""
msgstr "Trwydded"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:261
#, fuzzy
msgid "The license of the program"
msgstr "Cynnwys y cofnod"
msgstr "Trwydded y rhaglen"
#. Add the credits button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
msgid "_Credits"
msgstr ""
msgstr "_Diolchiadau"
#. Add the license button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:490
#: gtk/gtkaboutdialog.c:491
msgid "_License"
msgstr ""
msgstr "_Trwydded"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:681
#: gtk/gtkaboutdialog.c:682
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr ""
msgstr "Ynglyn â %s"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1875
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1876
msgid "Credits"
msgstr ""
msgstr "Diolchiadau"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1900
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1901
msgid "Written by"
msgstr ""
msgstr "Ysgrifennwyd gan"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1903
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1904
msgid "Documented by"
msgstr ""
msgstr "Dogfennwyd gan"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1915
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1916
msgid "Translated by"
msgstr ""
msgstr "Cyfieithwyd gan"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1919
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1920
msgid "Artwork by"
msgstr ""
msgstr "Graffeg gan"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
......@@ -930,11 +916,6 @@ msgstr "calendar:MY"
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:235 gtk/gtkcellrendererprogress.c:293
#, c-format
msgid "progress bar label|%d %%"
msgstr ""
#: gtk/gtkcolorbutton.c:220 gtk/gtkcolorbutton.c:574
msgid "Pick a Color"
msgstr "Dewiswch Liw"
......@@ -987,7 +968,7 @@ msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Clicwch y dewiswr lliw, yna cliciwch ar liw unrhywle ar eich sgrîn er mwyn "
"Clicwch y dewiswr lliw, yna cliciwch ar liw unrhywle ar eich sgrîn er mwyn "
"dewis y lliw hwnnw."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1947
......@@ -1088,257 +1069,232 @@ msgstr "_Mewnosod Nod Rheoli Unicode"
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Enw ffeil annilys: %s"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:62 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1212
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1246
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Cartref"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:63 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1235
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1273
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Penbwrdd"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:64
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67
msgid "(None)"
msgstr "dim"
msgstr "(Dim)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:349
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:352
msgid "Select a File"
msgstr "Dewisadwy"
msgstr "Dewiswch Ffeil"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1503
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1514
msgid "Other..."
msgstr ""
msgstr "Arall..."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:863
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve information about %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Methwyd cyrchu gwybodaeth ynghylch %s:\n"
"%s"