Commit 3d3f8697 authored by Tomasz Dominikowski's avatar Tomasz Dominikowski

Updated Polish translation

parent a59c39f3
......@@ -8,70 +8,69 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-04 23:28-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-29 15:21+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-06 14:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-06 14:29+0100\n"
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: gdk/gdk.c:103
#: ../gdk/gdk.c:103
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania opcji --gdk-debug"
#: gdk/gdk.c:123
#: ../gdk/gdk.c:123
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania opcji --gdk-no-debug"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:151
#: ../gdk/gdk.c:151
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Klasa programu używana przez zarządcę okien"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:152
#: ../gdk/gdk.c:152
msgid "CLASS"
msgstr "KLASA"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:154
#: ../gdk/gdk.c:154
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Nazwa programu używana przez zarządcę okien"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:155
#: ../gdk/gdk.c:155
msgid "NAME"
msgstr "NAZWA"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:157
#: ../gdk/gdk.c:157
msgid "X display to use"
msgstr "Wykorzystywany ekran X"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:158
#: ../gdk/gdk.c:158
msgid "DISPLAY"
msgstr "EKRAN"
#. Description of --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:160
#: ../gdk/gdk.c:160
msgid "X screen to use"
msgstr "Wykorzystywany ekran X"
#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:161
#: ../gdk/gdk.c:161
msgid "SCREEN"
msgstr "EKRAN"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:164
#: ../gdk/gdk.c:164
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "Ustawiane znaczniki śledzenia Gdk"
......@@ -79,1148 +78,1152 @@ msgstr "Ustawiane znaczniki śledzenia Gdk"
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:457 gtk/gtkmain.c:460
#: ../gdk/gdk.c:165
#: ../gdk/gdk.c:168
#: ../gtk/gtkmain.c:457
#: ../gtk/gtkmain.c:460
msgid "FLAGS"
msgstr "ZNACZNIKI"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:167
#: ../gdk/gdk.c:167
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Wyczyszczone znaczniki śledzenia Gdk"
#: gdk/keyname-table.h:3940
#: ../gdk/keyname-table.h:3940
msgctxt "keyboard label"
msgid "BackSpace"
msgstr "Backspace"
#: gdk/keyname-table.h:3941
#: ../gdk/keyname-table.h:3941
msgctxt "keyboard label"
msgid "Tab"
msgstr "Tab"
#: gdk/keyname-table.h:3942
#: ../gdk/keyname-table.h:3942
msgctxt "keyboard label"
msgid "Return"
msgstr "Enter"
#: gdk/keyname-table.h:3943
#: ../gdk/keyname-table.h:3943
msgctxt "keyboard label"
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
#: gdk/keyname-table.h:3944
#: ../gdk/keyname-table.h:3944
msgctxt "keyboard label"
msgid "Scroll_Lock"
msgstr "Scroll_Lock"
#: gdk/keyname-table.h:3945
#: ../gdk/keyname-table.h:3945
msgctxt "keyboard label"
msgid "Sys_Req"
msgstr "Sys_Req"
#: gdk/keyname-table.h:3946
#: ../gdk/keyname-table.h:3946
msgctxt "keyboard label"
msgid "Escape"
msgstr "Escape"
#: gdk/keyname-table.h:3947
#: ../gdk/keyname-table.h:3947
msgctxt "keyboard label"
msgid "Multi_key"
msgstr "Multi_key"
#: gdk/keyname-table.h:3948
#: ../gdk/keyname-table.h:3948
msgctxt "keyboard label"
msgid "Home"
msgstr "Home"
#: gdk/keyname-table.h:3949
#: ../gdk/keyname-table.h:3949
msgctxt "keyboard label"
msgid "Left"
msgstr "Lewo"
#: gdk/keyname-table.h:3950
#: ../gdk/keyname-table.h:3950
msgctxt "keyboard label"
msgid "Up"
msgstr "Góra"
#: gdk/keyname-table.h:3951
#: ../gdk/keyname-table.h:3951
msgctxt "keyboard label"
msgid "Right"
msgstr "Prawo"
#: gdk/keyname-table.h:3952
#: ../gdk/keyname-table.h:3952
msgctxt "keyboard label"
msgid "Down"
msgstr "Dół"
#: gdk/keyname-table.h:3953
#: ../gdk/keyname-table.h:3953
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Up"
msgstr "Page_Up"
#: gdk/keyname-table.h:3954
#: ../gdk/keyname-table.h:3954
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Down"
msgstr "Page_Down"
#: gdk/keyname-table.h:3955
#: ../gdk/keyname-table.h:3955
msgctxt "keyboard label"
msgid "End"
msgstr "End"
#: gdk/keyname-table.h:3956
#: ../gdk/keyname-table.h:3956
msgctxt "keyboard label"
msgid "Begin"
msgstr "Begin"
#: gdk/keyname-table.h:3957
#: ../gdk/keyname-table.h:3957
msgctxt "keyboard label"
msgid "Print"
msgstr "Print"
#: gdk/keyname-table.h:3958
#: ../gdk/keyname-table.h:3958
msgctxt "keyboard label"
msgid "Insert"
msgstr "Insert"
#: gdk/keyname-table.h:3959
#: ../gdk/keyname-table.h:3959
msgctxt "keyboard label"
msgid "Num_Lock"
msgstr "Num_Lock"
#: gdk/keyname-table.h:3960
#: ../gdk/keyname-table.h:3960
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Space"
msgstr "Spacja"
#: gdk/keyname-table.h:3961
#: ../gdk/keyname-table.h:3961
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Tab"
msgstr "Tabulator"
#: gdk/keyname-table.h:3962
#: ../gdk/keyname-table.h:3962
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Enter"
msgstr "Enter"
#: gdk/keyname-table.h:3963
#: ../gdk/keyname-table.h:3963
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Home"
msgstr "Home"
#: gdk/keyname-table.h:3964
#: ../gdk/keyname-table.h:3964
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Left"
msgstr "Lewo"
#: gdk/keyname-table.h:3965
#: ../gdk/keyname-table.h:3965
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Up"
msgstr "Góra"
#: gdk/keyname-table.h:3966
#: ../gdk/keyname-table.h:3966
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Right"
msgstr "Prawo"
#: gdk/keyname-table.h:3967
#: ../gdk/keyname-table.h:3967
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Down"
msgstr "Dół"
#: gdk/keyname-table.h:3968
#: ../gdk/keyname-table.h:3968
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Up"
msgstr "Page_Up"
#: gdk/keyname-table.h:3969
#: ../gdk/keyname-table.h:3969
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Prior"
msgstr "Poprzedni"
#: gdk/keyname-table.h:3970
#: ../gdk/keyname-table.h:3970
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Down"
msgstr "Page_Down"
#: gdk/keyname-table.h:3971
#: ../gdk/keyname-table.h:3971
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Next"
msgstr "Następny"
#: gdk/keyname-table.h:3972
#: ../gdk/keyname-table.h:3972
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_End"
msgstr "End"
#: gdk/keyname-table.h:3973
#: ../gdk/keyname-table.h:3973
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Begin"
msgstr "Begin"
#: gdk/keyname-table.h:3974
#: ../gdk/keyname-table.h:3974
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Insert"
msgstr "Insert"
#: gdk/keyname-table.h:3975
#: ../gdk/keyname-table.h:3975
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Delete"
msgstr "Delete"
#: gdk/keyname-table.h:3976
#: ../gdk/keyname-table.h:3976
msgctxt "keyboard label"
msgid "Delete"
msgstr "Delete"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:975
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1235 tests/testfilechooser.c:222
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:975
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1235
#: ../tests/testfilechooser.c:222
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:987
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:987
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1023
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1287 tests/testfilechooser.c:267
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1023
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1287
#: ../tests/testfilechooser.c:267
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie uszkodzony plik z obrazem"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik "
"z animacją jest uszkodzony"
msgid "Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation file"
msgstr "Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik z animacją jest uszkodzony"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:708
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:708
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:723
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:723
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
msgid "Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's from a different GTK version?"
msgstr "Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:732 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:783
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:732
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:783
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:856
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:856
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1032
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1032
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1666 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:953
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1666
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:953
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku obrazu: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1711 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1841
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1711
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1841
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1745
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1745
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do funkcji zwrotnej"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1758
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1758
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1784
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1784
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Nie można odczytać pliku tymczasowego"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2018
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2018
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2043
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2043
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
"Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do "
"niezapisania części danych: %s"
msgid "Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %s"
msgstr "Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do niezapisania części danych: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2263 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2314
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2263
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2314
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2360
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2360
msgid "Error writing to image stream"
msgstr "Błąd podczas zapisywania do strumienia obrazu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie ukończył działania, nie "
"podając przyczyny niepowodzenia"
msgid "Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, but didn't give a reason for the failure"
msgstr "Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie ukończył działania, nie podając przyczyny niepowodzenia"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:488
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:488
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:406 gdk-pixbuf/io-ani.c:432
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:455 gdk-pixbuf/io-ani.c:482 gdk-pixbuf/io-ani.c:569
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:406
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:432
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:455
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:482
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:569
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:464
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:491 gdk-pixbuf/io-ani.c:542 gdk-pixbuf/io-ani.c:614
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:464
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:491
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:542
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:614
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:424 gdk-pixbuf/io-ani.c:443
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:424
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:443
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:711
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:711
msgid "The ANI image format"
msgstr "Format obrazu ANI"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 gdk-pixbuf/io-bmp.c:267 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:370 gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:230
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:393
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:241
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "Zstępujące (top-down) obrazy BMP nie mogą być skompresowane"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:717
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci do zapisu pliku BMP"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Nie można zapisać do pliku BMP"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
msgid "The BMP image format"
msgstr "Format obrazu BMP"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1481 gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1481
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
msgstr "Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:579
msgid "Stack overflow"
msgstr "Przepełnienie stosu"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:639
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:668
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Napotkano błędny kod"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:678
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1468 gdk-pixbuf/io-gif.c:1515
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1468
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1515
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:960
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:960
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Brak pamięci na utworzenie ramki w pliku GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
msgid "GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local colormap."
msgstr "Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety lokalnej."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1693
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
msgid "The GIF image format"
msgstr "Format obrazu GIF"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:211 gdk-pixbuf/io-ico.c:225 gdk-pixbuf/io-ico.c:277
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:290 gdk-pixbuf/io-ico.c:359
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:211
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:225
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:277
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:290
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:359
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:240 gdk-pixbuf/io-ico.c:300 gdk-pixbuf/io-ico.c:369
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:432 gdk-pixbuf/io-ico.c:462
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:240
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:300
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:369
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:432
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:462
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:322
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:322
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:332
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:332
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:384
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:417
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:417
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:511
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:511
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:976
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:976
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:987
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:987
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1010
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1010
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"