Commit 37a4e334 authored by Martin Willemoes Hansen's avatar Martin Willemoes Hansen
Browse files

Updated Danish translation.

        * da.po: Updated Danish translation.
parent 01d3c732
2005-05-16 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2005-05-16 Pawan Chitrakar <pawan@nplinux.org>
* ne.po: Updated Nepali translation
......
......@@ -35,100 +35,101 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-08 02:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-05 16:13+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-16 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-16 15:24+0200\n"
"Last-Translator: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:108
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:110
msgid "Number of Channels"
msgstr "Antal kanaler"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:109
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "Antallet af farveværdier per punkt"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:119
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
msgid "Colorspace"
msgstr "Farverum"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:121
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr "Det farverum som farveværdierne fortolkes i"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:129
msgid "Has Alpha"
msgstr "Har alfa"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:131
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr "Om billedet har en alfakanal"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:145
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
msgid "Bits per Sample"
msgstr "Bit per kanal"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:146
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:144
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "Antal bit per farveværdi"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:156 gtk/gtklayout.c:651 gtk/gtktreeviewcolumn.c:241
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 ../gtk/gtklayout.c:651
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:242
msgid "Width"
msgstr "Bredde"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:157
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "Antal kolonner i billedet"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:167 gtk/gtklayout.c:660
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:163 ../gtk/gtklayout.c:660
msgid "Height"
msgstr "Højde"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:168
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
msgid "The number of rows of the pixbuf"
msgstr "Antal rækker i billedet"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:185
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:180
msgid "Rowstride"
msgstr "Rækkespand"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:186
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:181
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
msgstr "Antal byte mellem begyndelsen af en række og starten på den næste"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:196
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:190
msgid "Pixels"
msgstr "Punkter"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:197
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:191
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr "Adressen på punktdataene for billedet"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:127
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:129
msgid "Default Display"
msgstr "Standardterminal"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:128
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:130
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Standardterminalen for GDK"
#: gdk/gdkpango.c:574 gtk/gtkinvisible.c:116 gtk/gtkwindow.c:533
#: ../gdk/gdkpango.c:510 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:537
msgid "Screen"
msgstr "Skærm"
#: gdk/gdkpango.c:575
#: ../gdk/gdkpango.c:511
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "Optegnerens GdkScreen"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:204
msgid "Program name"
msgstr "Programnavn"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:196
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:205
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
......@@ -136,43 +137,43 @@ msgstr ""
"Programmets navn. Hvis dette ikke er angivet benyttes g_get_application_name"
"()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:210
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:219
msgid "Program version"
msgstr "Programversion"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:211
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:220
msgid "The version of the program"
msgstr "Programmets version"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:225
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:234
msgid "Copyright string"
msgstr "Copyright-streng"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:226
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:235
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Copyright-information for programmet"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:243
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:252
msgid "Comments string"
msgstr "Kommentarstreng"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:244
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:253
msgid "Comments about the program"
msgstr "Kommentarer om programmet"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:276
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:286
msgid "Website URL"
msgstr "Websted-adresse"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:277
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:287
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "Adressen til programmets websted"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:293
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:303
msgid "Website label"
msgstr "Websted-etiket"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:294
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:304
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
......@@ -180,46 +181,46 @@ msgstr ""
"Etiketten for adressen til programmets websted. Hvis denne ikke er angivet "
"benyttes adressen."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:310
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:320
msgid "Authors"
msgstr "Forfattere"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:311
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:321
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Liste over programmets forfattere"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:327
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:337
msgid "Documenters"
msgstr "Dokumentører"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:328
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:338
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Liste over programmets dokumentører"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:344
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:354
msgid "Artists"
msgstr "Kunstnere"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:345
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:355
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr ""
"Liste over mennesker der har bidraget med grafik og/eller lyd til programmmet"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:362
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:372
msgid "Translator credits"
msgstr "Bidragydere til oversættelse"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:363
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:373
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
"Bidragydere til oversættelse. Denne streng skal markeres som oversætbar"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:378
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:388
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:379
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:389
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
......@@ -227,96 +228,96 @@ msgstr ""
"Et logo til om-vinduet. Hvis dette ikke er angivet benyttes "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:394
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:404
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Logoikonnavn"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:395
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:405
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr "Et navngivetikon der skal bruges som logo for om-vinduet."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:412
msgid "Link Color"
msgstr "Link-farve"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:403
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:413
msgid "Color of hyperlinks"
msgstr "Farven på links"
#: gtk/gtkaccellabel.c:139
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:140
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Acceleratorobjekt"
#: gtk/gtkaccellabel.c:140
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:141
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Objektet som skal overvåges for acceleratorændringer"
#: gtk/gtkaccellabel.c:146
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:147
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Acceleratorkontrol"
#: gtk/gtkaccellabel.c:147
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:148
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Kontrollen som skal overvåges for acceleratorændringer"
#: gtk/gtkaction.c:196 gtk/gtkactiongroup.c:134
#: ../gtk/gtkaction.c:197 ../gtk/gtkactiongroup.c:135
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: gtk/gtkaction.c:197
#: ../gtk/gtkaction.c:198
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Et unikt navn for handlingen."
#: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:320 gtk/gtktoolbutton.c:181
#: ../gtk/gtkaction.c:205 ../gtk/gtkbutton.c:221 ../gtk/gtkexpander.c:206
#: ../gtk/gtkframe.c:128 ../gtk/gtklabel.c:321 ../gtk/gtktoolbutton.c:182
msgid "Label"
msgstr "Etiket"
#: gtk/gtkaction.c:205
#: ../gtk/gtkaction.c:206
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"Den etiket som benyttes til menupunkter og knapper som aktiverer denne "
"handling."
#: gtk/gtkaction.c:212
#: ../gtk/gtkaction.c:213
msgid "Short label"
msgstr "Kort etiket"
#: gtk/gtkaction.c:213
#: ../gtk/gtkaction.c:214
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "En kortere etiket som kan bruges på værktøjslinjeknapper."
#: gtk/gtkaction.c:219
#: ../gtk/gtkaction.c:220
msgid "Tooltip"
msgstr "Værktøjtip"
#: gtk/gtkaction.c:220
#: ../gtk/gtkaction.c:221
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Et værktøjtip til handlingen."
#: gtk/gtkaction.c:226
#: ../gtk/gtkaction.c:227
msgid "Stock Icon"
msgstr "Lagerikon"
#: gtk/gtkaction.c:227
#: ../gtk/gtkaction.c:228
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "Det lagerikon som vises i kontroller der repræsenterer denne handling."
#: gtk/gtkaction.c:234 gtk/gtktoolitem.c:159
#: ../gtk/gtkaction.c:235 ../gtk/gtktoolitem.c:160
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Synlig når vandret"
#: gtk/gtkaction.c:235 gtk/gtktoolitem.c:160
#: ../gtk/gtkaction.c:236 ../gtk/gtktoolitem.c:161
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr "Om værktøjslineelementet er synligt når værktøjslinjen vender vandret."
#: gtk/gtkaction.c:250
#: ../gtk/gtkaction.c:251
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Synlig ved overflydning"
#: gtk/gtkaction.c:251
#: ../gtk/gtkaction.c:252
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
......@@ -324,21 +325,21 @@ msgstr ""
"Hvis sand vil værktøjselementstedfortræderne for denne handling være "
"repræsenteret i værktøjslinjens overflydningsmenu."
#: gtk/gtkaction.c:258 gtk/gtktoolitem.c:166
#: ../gtk/gtkaction.c:259 ../gtk/gtktoolitem.c:167
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Synlig når lodret"
#: gtk/gtkaction.c:259 gtk/gtktoolitem.c:167
#: ../gtk/gtkaction.c:260 ../gtk/gtktoolitem.c:168
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr "Om værktøjslinjeelementet er synligt når værktøjslinjen vender lodret."
#: gtk/gtkaction.c:266 gtk/gtktoolitem.c:173
#: ../gtk/gtkaction.c:267 ../gtk/gtktoolitem.c:174
msgid "Is important"
msgstr "Er vigtig"
#: gtk/gtkaction.c:267
#: ../gtk/gtkaction.c:268
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
......@@ -347,37 +348,37 @@ msgstr ""
"værktøjselementstedfortræderne for denne handling vise tekst i "
"GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-tilstand."
#: gtk/gtkaction.c:275
#: ../gtk/gtkaction.c:276
msgid "Hide if empty"
msgstr "Skjul hvis tom"
#: gtk/gtkaction.c:276
#: ../gtk/gtkaction.c:277
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Hvis sand vil tomme menustedfortrædere for denne handling skjules."
#: gtk/gtkaction.c:282 gtk/gtkactiongroup.c:142 gtk/gtkcellrenderer.c:222
#: gtk/gtkwidget.c:450
#: ../gtk/gtkaction.c:283 ../gtk/gtkactiongroup.c:142
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:222 ../gtk/gtkwidget.c:452
msgid "Sensitive"
msgstr "Følsom"
#: gtk/gtkaction.c:283
#: ../gtk/gtkaction.c:284
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Om handlingen er aktiveret."
#: gtk/gtkaction.c:289 gtk/gtkactiongroup.c:149 gtk/gtktreeview.c:582
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:225 gtk/gtkwidget.c:443
#: ../gtk/gtkaction.c:290 ../gtk/gtkactiongroup.c:149
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:226 ../gtk/gtkwidget.c:445
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"
#: gtk/gtkaction.c:290
#: ../gtk/gtkaction.c:291
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Om handlingen er synlig."
#: gtk/gtkaction.c:296
#: ../gtk/gtkaction.c:297
msgid "Action Group"
msgstr "Handlingsgruppe"
#: gtk/gtkaction.c:297
#: ../gtk/gtkaction.c:298
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
......@@ -385,72 +386,72 @@ msgstr ""
"Den GtkActionGroup som denne GtkAction er associeret med, eller NULL (for "
"intern brug)."
#: gtk/gtkactiongroup.c:135
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:136
msgid "A name for the action group."
msgstr "Et navn på handlingsgruppen."
#: gtk/gtkactiongroup.c:143
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:143
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Om handlingsgruppen er aktiveret."
#: gtk/gtkactiongroup.c:150
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:150
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Om handlingsgruppen er synlig."
#: gtk/gtkadjustment.c:115 gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
#: gtk/gtkspinbutton.c:303
#: ../gtk/gtkadjustment.c:116 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:304
msgid "Value"
msgstr "Værdi"
#: gtk/gtkadjustment.c:116
#: ../gtk/gtkadjustment.c:117
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "Værdien for justeringen"
#: gtk/gtkadjustment.c:132
#: ../gtk/gtkadjustment.c:133
msgid "Minimum Value"
msgstr "Mindste værdi"
#: gtk/gtkadjustment.c:133
#: ../gtk/gtkadjustment.c:134
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "Den mindste værdi for justeringen"
#: gtk/gtkadjustment.c:152
#: ../gtk/gtkadjustment.c:153
msgid "Maximum Value"
msgstr "Største værdi"
#: gtk/gtkadjustment.c:153
#: ../gtk/gtkadjustment.c:154
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "Den største værdi for justeringen"
#: gtk/gtkadjustment.c:169
#: ../gtk/gtkadjustment.c:170
msgid "Step Increment"
msgstr "Skridtforøgelse"
#: gtk/gtkadjustment.c:170
#: ../gtk/gtkadjustment.c:171
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "Skridtforøgelsen for justeringen"
#: gtk/gtkadjustment.c:186
#: ../gtk/gtkadjustment.c:187
msgid "Page Increment"
msgstr "Sideforøgelse"
#: gtk/gtkadjustment.c:187
#: ../gtk/gtkadjustment.c:188
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "Sideforøgelsen for justeringen"
#: gtk/gtkadjustment.c:206
#: ../gtk/gtkadjustment.c:207
msgid "Page Size"
msgstr "Sidestørrelsen"
#: gtk/gtkadjustment.c:207
#: ../gtk/gtkadjustment.c:208
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "Sidestørrelsen for justeringen"
#: gtk/gtkalignment.c:118
#: ../gtk/gtkalignment.c:119
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Vandret justering"
#: gtk/gtkalignment.c:119 gtk/gtkbutton.c:271
#: ../gtk/gtkalignment.c:120 ../gtk/gtkbutton.c:272
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
......@@ -458,11 +459,11 @@ msgstr ""
"Vandret position for barnet på den tilgængelige plads. 0.0 er "
"venstrejusteret, 1.0 er højrejusteret"
#: gtk/gtkalignment.c:128
#: ../gtk/gtkalignment.c:129
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Lodret justering"
#: gtk/gtkalignment.c:129 gtk/gtkbutton.c:290
#: ../gtk/gtkalignment.c:130 ../gtk/gtkbutton.c:291
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
......@@ -470,11 +471,11 @@ msgstr ""
"Lodret position for barnet på den tilgængelige plads. 0.0 er øverst, 1.0 er "
"nederst"
#: gtk/gtkalignment.c:137
#: ../gtk/gtkalignment.c:138
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Vandret skalering"
#: gtk/gtkalignment.c:138
#: ../gtk/gtkalignment.c:139
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
......@@ -483,11 +484,11 @@ msgstr ""
"dette hvor meget der skal benyttes af barnet. 0.0 betyder intet, 1.0 betyder "
"alt"
#: gtk/gtkalignment.c:146
#: ../gtk/gtkalignment.c:147
msgid "Vertical scale"
msgstr "Lodret skalering"
#: gtk/gtkalignment.c:147
#: ../gtk/gtkalignment.c:148
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
......@@ -496,125 +497,125 @@ msgstr ""
"dette hvor meget der skal benyttes af barnet. 0.0 betyder intet, 1.0 betyder "
"alt"
#: gtk/gtkalignment.c:164
#: ../gtk/gtkalignment.c:165
msgid "Top Padding"
msgstr "Topudfyldning"
#: gtk/gtkalignment.c:165
#: ../gtk/gtkalignment.c:166
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Den udfyldning som indsættes i toppen af kontrollen."
#: gtk/gtkalignment.c:181
#: ../gtk/gtkalignment.c:182
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Bundudfyldning"
#: gtk/gtkalignment.c:182
#: ../gtk/gtkalignment.c:183
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Den udfyldning som indsættes i bunden af kontrollen."
#: gtk/gtkalignment.c:198
#: ../gtk/gtkalignment.c:199
msgid "Left Padding"
msgstr "Venstre udfyldning"
#: gtk/gtkalignment.c:199
#: ../gtk/gtkalignment.c:200
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Den udfyldning som indsættes i venstre side af kontrollen."
#: gtk/gtkalignment.c:215
#: ../gtk/gtkalignment.c:216
msgid "Right Padding"
msgstr "Højre udfyldning"
#: gtk/gtkalignment.c:216
#: ../gtk/gtkalignment.c:217
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Den udfyldning som indsættes i højre side af kontrollen."
#: gtk/gtkarrow.c:100
#: ../gtk/gtkarrow.c:101
msgid "Arrow direction"
msgstr "Pilretning"
#: gtk/gtkarrow.c:101
#: ../gtk/gtkarrow.c:102
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Pegeretning for pilen"
#: gtk/gtkarrow.c:108
#: ../gtk/gtkarrow.c:109
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Pilskygge"
#: gtk/gtkarrow.c:109
#: ../gtk/gtkarrow.c:110
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Udseende for skyggen som omgiver pilen"
#: gtk/gtkaspectframe.c:110
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:111
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Vandret justering"
#: gtk/gtkaspectframe.c:111
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:112
msgid "X alignment of the child"
msgstr "Justering af x for barn"
#: gtk/gtkaspectframe.c:117
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:118
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Lodret justering"
#: gtk/gtkaspectframe.c:118
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:119
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Justering af y for barn"
#: gtk/gtkaspectframe.c:124
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:125
msgid "Ratio"
msgstr "Forhold"
#: gtk/gtkaspectframe.c:125
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:126
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "Formatforhold hvis obey_child er FALSE"
</