Commit 37026163 authored by Žygimantas Beručka's avatar Žygimantas Beručka Committed by Žygimantas Beručka
Browse files

Updated Lithuanian translation.

2006-07-22  Žygimantas Beručka  <zygis@gnome.org>

        * lt.po: Updated Lithuanian translation.
parent 7abe84d6
2006-07-22 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-07-22 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* pt,po: Updated Portuguese translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-20 17:04+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-20 18:26+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-22 10:09+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-22 10:43+0300\n"
"Last-Translator: Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -221,7 +221,8 @@ msgstr "Klaida skaitant GIF: %s"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1472
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF rinkmenai trūksta dalies duomenų (galbūt ji buvo kaip nors sugadinta?)"
msgstr ""
"GIF rinkmenai trūksta dalies duomenų (galbūt ji buvo kaip nors sugadinta?)"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
#, c-format
......@@ -554,7 +555,8 @@ msgstr ""
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:785
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
msgstr "Nepavyko rezervuoti atminties kiekio būtino PNM rinkmenos atvaizdavimui"
msgstr ""
"Nepavyko rezervuoti atminties kiekio būtino PNM rinkmenos atvaizdavimui"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:835
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
......@@ -1165,7 +1167,7 @@ msgstr "2000"
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1637 ../gtk/gtkcalendar.c:2215
#, c-format
msgid "calendar:day:digits|%d"
msgstr ""
msgstr "%d"
#. Translators: this defines whether the week numbers should use
#. * localized digits or the ones used in English (0123...).
......@@ -1407,7 +1409,8 @@ msgid ""
"exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
msgstr ""
"Šio aplanko sukurti nepavyko, nes jau yra rinkmena tokiu pat pavadinimu. "
"Pabandykite naudoti kitą aplanko pavadinimą, arba pirma pervadinkite rinkmeną."
"Pabandykite naudoti kitą aplanko pavadinimą, arba pirma pervadinkite "
"rinkmeną."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:979
msgid "Invalid file name"
......@@ -1481,7 +1484,8 @@ msgstr "Rinkmenos pasirinkti nepavyko"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3762
#, c-format
msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
msgstr "Nepavyko pasirinkti rinkmenos „%s“, nes nurodytas kelias yra netinkamas."
msgstr ""
"Nepavyko pasirinkti rinkmenos „%s“, nes nurodytas kelias yra netinkamas."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3819
msgid "_Add to Bookmarks"
......@@ -1565,7 +1569,8 @@ msgstr "Rinkmena pavadinimu „%s“ jau egzistuoja. Ar norite ją perrašyti?"
msgid ""
"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
msgstr ""
"Rinkmena vietoje „%s“ jau egzistuoja. Pakeitus ją, jos turinys bus perrašytas."
"Rinkmena vietoje „%s“ jau egzistuoja. Pakeitus ją, jos turinys bus "
"perrašytas."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7195
msgid "_Replace"
......@@ -1631,17 +1636,21 @@ msgid ""
"Line %d, column %d: expected end of element \"%s\", but got element for \"%s"
"\" instead"
msgstr ""
"Eilutė %d, stulpelis %d: laukta elemento „%s“ pabaigos, tačiau vietoje to "
"gautas elementas „%s“"
#: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:201
#, c-format
msgid ""
"Line %d, column %d: expected \"%s\" at the toplevel, but found \"%s\" instead"
msgstr ""
"Eilutė %d, stulpelis %d: laukta „%s“ viršutiniame lygmenyje, tačiau vietoje "
"to rasta „%s“"
#: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:237 ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:265
#, c-format
msgid "Line %d, column %d: expected \"%s\" or \"%s\", but found \"%s\" instead"
msgstr ""
msgstr "Eilutė %d, stulpelis %d: laukta „%s“ arba „%s“, tačiau vietoje to rasta „%s“"
#: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:515
#, c-format
......@@ -1672,8 +1681,8 @@ msgid ""
"available to this program.\n"
"Are you sure that you want to select it?"
msgstr ""
"Rinkmena „%s“ yra saugoma kitame kompiuteryje (pavadinimu %s) ir gali būti šiai "
"programai nepasiekiama.\n"
"Rinkmena „%s“ yra saugoma kitame kompiuteryje (pavadinimu %s) ir gali būti "
"šiai programai nepasiekiama.\n"
"Ar tikrai norite ją pasirinkti?"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:1080
......@@ -1693,7 +1702,8 @@ msgstr "Pe_rvadinti rinkmeną"
msgid ""
"The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr ""
"Aplanko pavadinime „%s“ yra simbolių, kurių negalima naudoti rinkmenų varduose"
"Aplanko pavadinime „%s“ yra simbolių, kurių negalima naudoti rinkmenų "
"varduose"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:1409 ../gtk/gtkfilesel.c:1418
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:928 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1019
......@@ -1770,8 +1780,8 @@ msgid ""
"The filename \"%s\" couldn't be converted to UTF-8. (try setting the "
"environment variable G_FILENAME_ENCODING): %s"
msgstr ""
"Rinkmenos vardas „%s“ negali būti konvertuotas į UTF-8 (pabandykite nustatyti "
"aplinkos kintamąjį G_FILENAME_ENCODING): %s"
"Rinkmenos vardas „%s“ negali būti konvertuotas į UTF-8 (pabandykite "
"nustatyti aplinkos kintamąjį G_FILENAME_ENCODING): %s"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:3116
msgid "Invalid UTF-8"
......@@ -1840,7 +1850,7 @@ msgstr "„%s“ nėra žymelių sąraše"
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:943
#, c-format
msgid "Path is not a folder: '%s'"
msgstr ""
msgstr "Kelias nėra aplankas: „%s“"
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1143
#, c-format
......@@ -1970,11 +1980,11 @@ msgstr "Klavišai"
#: ../gtk/gtkinputdialog.c:521
msgid "_X:"
msgstr ""
msgstr "_X:"
#: ../gtk/gtkinputdialog.c:522
msgid "_Y:"
msgstr ""
msgstr "_Y:"
#: ../gtk/gtkinputdialog.c:523
msgid "_Pressure:"
......@@ -2053,13 +2063,13 @@ msgstr "Rodyti GTK+ parinktis"
#: ../gtk/gtknotebook.c:775
msgid "Arrow spacing"
msgstr ""
msgstr "Rodyklių protarpis"
#: ../gtk/gtknotebook.c:776
msgid "Scroll arrow spacing"
msgstr ""
msgstr "Slinkties rodyklės protarpis"
#: ../gtk/gtknotebook.c:4240 ../gtk/gtknotebook.c:6793
#: ../gtk/gtknotebook.c:4241 ../gtk/gtknotebook.c:6791
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "%u puslapis"
......@@ -2075,13 +2085,12 @@ msgid "default:mm"
msgstr "default:mm"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:338
#, fuzzy
msgid ""
"<b>Any Printer</b>\n"
"For portable documents"
msgstr ""
"<b>Bet koks spausdintuvas</b>\n"
"Pernešamiems dokumentams"
"Perkeliamiems dokumentams"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:906 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1420
msgid "mm"
......@@ -2108,7 +2117,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:978
msgid "Manage Custom Sizes..."
msgstr ""
msgstr "Tvarkyti kitus dydžius..."
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1026
msgid "_Format for:"
......@@ -2137,7 +2146,7 @@ msgstr "Kitas dydis %d"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1853
msgid "Manage Custom Sizes"
msgstr ""
msgstr "Tvarkyti kitus dydžius"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1949
msgid "_Width:"
......@@ -2333,9 +2342,8 @@ msgid "Copie_s:"
msgstr "Kopijo_s:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1546
#, fuzzy
msgid "C_ollate"
msgstr ""
msgstr "Su_dėstyti"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1554
msgid "_Reverse"
......@@ -2377,7 +2385,7 @@ msgstr "Nelyginius puslapius"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2013
msgid "Sc_ale:"
msgstr ""
msgstr "_Mastelis:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2040
msgid "Paper"
......@@ -2405,7 +2413,7 @@ msgstr "Pri_oritetas:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2146
msgid "_Billing info:"
msgstr ""
msgstr "_Našumo informacija:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2164
msgid "Print Document"
......@@ -2420,9 +2428,8 @@ msgid "A_t:"
msgstr "_Laiku:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2192
#, fuzzy
msgid "On _hold"
msgstr ""
msgstr "Susta_bdyta"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2211
msgid "Add Cover Page"
......@@ -2472,12 +2479,12 @@ msgstr "Grupė"
msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
msgstr "Žymimosios akutės grupė, kuriai priklauso šis mygtukas."
#: ../gtk/gtkrc.c:2617
#: ../gtk/gtkrc.c:2782
#, c-format
msgid "Unable to find include file: \"%s\""
msgstr "Nepavyko rasti įterpiamos rinkmenos: „%s“"
#: ../gtk/gtkrc.c:3249 ../gtk/gtkrc.c:3252
#: ../gtk/gtkrc.c:3414 ../gtk/gtkrc.c:3417
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
msgstr "Nepavyko rasti paveikslėlio rinkmenos pixmap_path: „%s“"
......@@ -2518,14 +2525,14 @@ msgstr "Rodyti _asmeninius resursus"
#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:422 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:483
#, c-format
msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
msgstr ""
msgstr "Nerasta neseniai naudoto resurso su URI „%s“"
#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:507 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:515
#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:672 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:681
#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:689
#, c-format
msgid "This function is not implemented for widgets of class '%s'"
msgstr ""
msgstr "Ši funkcija nerealizuota „%s“ klasės valdymo elementams"
#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:833
#, c-format
......@@ -3996,151 +4003,150 @@ msgstr "Netinkamas URI"
#: ../gtk/gtktextbufferrichtext.c:651
#, c-format
msgid "Unknown error when trying to deserialize %s"
msgstr ""
msgstr "Nežinoma klaida bandant nuoseklinti %s"
#: ../gtk/gtktextbufferrichtext.c:710
#, c-format
msgid "No deserialize function found for format %s"
msgstr ""
msgstr "Formatui %s nuoseklinimo funkcija nerasta"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:791 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:817
#, c-format
msgid "Both \"id\" and \"name\" were found on the <%s> element"
msgstr ""
msgstr "Elemente <%s> buvo rasta ir „id“ ir „name“"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:801 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:827
#, c-format
msgid "The attribute \"%s\" was found twice on the <%s> element"
msgstr ""
msgstr "Požymis „%s“ elemente <%s> buvo rastas du kartus"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:841
#, c-format
msgid "<%s> element has invalid id \"%s\""
msgstr ""
msgstr "<%s> elementas turi netinkamą id „%s“"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:851
#, c-format
msgid "<%s> element has neither a \"name\" nor an \"id\" element"
msgstr ""
msgstr "<%s> elementas neturi nei „name“, nei „id“ elemento"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:938
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr ""
msgstr "Požymis „%s“ pakartotas du kartus tame pačiame elemente <%s>"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:956 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:981
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr ""
msgstr "Požymis „%s“ šiame kontekste netinkamas elementui <%s>"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1017
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" has not been defined."
msgstr ""
msgstr "Žyma „%s“ neapibrėžta."
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1029
msgid "Anonymous tag found and tags can not be created."
msgstr ""
msgstr "Rasta anoniminė žyma ir žymos negali būti sukurtos."
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1040
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" does not exist in buffer and tags can not be created."
msgstr ""
msgstr "Žymos „%s“ buferyje nėra ir žymos negali būti sukurtos."
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1139 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1214
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1315 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1389
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr ""
msgstr "Elementas <%s> neleistinas žemiau <%s>"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1170
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid attribute type"
msgstr ""
msgstr "„%s“ nėra tinkamas požymio tipas"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1178
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid attribute name"
msgstr ""
msgstr "„%s“ nėra tinkamas požymio pavadinimas"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1188
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s\""
msgstr ""
"„%s“ nepavyko konvertuoti į „%s“ tipo reikšmę atributui „%s“"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1197
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for attribute \"%s\""
msgstr ""
msgstr "„%s“ nėra tinkama reikšmė požymiui „%s“"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1280
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" already defined"
msgstr ""
msgstr "Žyma „%s“ jau apibrėžta"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1291
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" has invalid priority \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Žymos „%s“ netinkamas prioritetas „%s“"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1344
#, c-format
msgid "Outermost element in text must be <text_view_markup> not <%s>"
msgstr ""
msgstr "Išorinis elementas tekste turi būti <text_view_markup>, o ne <%s>"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1353 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1369
#, c-format
msgid "A <%s> element has already been specified"
msgstr ""
msgstr "Elementas <%s> jau buvo nurodytas"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1375
msgid "A <text> element can't occur before a <tags> element"
msgstr ""
msgstr "Elementas <text> negali būti naudojamas prieš elementą <tags>"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1783
msgid "Serialized data is malformed"
msgstr ""
msgstr "Nuoseklinti duomenys yra netinkamai suformuoti"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1861
msgid ""
"Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
msgstr ""
"Nuoseklinti duomenys yra netinkamai suformuoti. Pirmas skyrius nėra "
"GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
#: ../gtk/updateiconcache.c:413
#, c-format
msgid "different idatas found for symlinked '%s' and '%s'\n"
msgstr ""
msgstr "simboliškai susietiem „%s“ ir „%s“ rasti skirtingi i-duomenys\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1116
#, fuzzy
msgid "Failed to write header\n"
msgstr "Nepavyko atverti TIFF rinkmenos"
msgstr "Nepavyko įrašyti antraštės\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1122
#, fuzzy
msgid "Failed to write hash table\n"
msgstr "Nepavyko atverti TIFF rinkmenos"
msgstr "Nepavyko įrašyti maišos lentelės\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1128
#, fuzzy
msgid "Failed to write directory index\n"
msgstr "Nepavyko perskaityti laikinos rinkmenos"
msgstr "Nepavyko įrašyti aplanko indekso\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1136
#, fuzzy
msgid "Failed to rewrite header\n"
msgstr "Nepavyko atverti TIFF rinkmenos"
msgstr "Nepavyko perrašyti antraštės\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1162
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to write cache file: %s\n"
msgstr "Nepavyko atverti rinkmenos „%s“: %s"
msgstr "Nepavyko įrašyti podėlio rinkmenos: %s\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1202
#, c-format
msgid "Could not rename %s to %s: %s, removing %s then.\n"
msgstr ""
msgstr "Nepavyko pervadinti %s į %s: %s, taigi %s pašalinama.\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1214
#, c-format
......@@ -4154,15 +4160,15 @@ msgstr "Nepavyko pervadinti %s atgal į %s: %s.\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1243
msgid "Cache file created successfully.\n"
msgstr ""
msgstr "Podėlio rinkmena sukurta sėkmingai.\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1282
msgid "Overwrite an existing cache, even if uptodate"
msgstr ""
msgstr "Perrašyti esamą podėlį, netgi jei nepasenęs"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1283
msgid "Don't check for the existence of index.theme"
msgstr ""
msgstr "Netikrinti ar egzistuoja index.theme"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1284
msgid "Don't include image data in the cache"
......@@ -4183,5 +4189,5 @@ msgid ""
"If you really want to create an icon cache here, use --ignore-theme-index.\n"
msgstr ""
"„%s“ nėra temos indekso rinkmenos.\n"
"Jei tikrai čia norite sukurti piktogramos podėlį, naudokite "
"--ignore-theme-index.\n"
"Jei tikrai čia norite sukurti piktogramos podėlį, naudokite --ignore-theme-"
"index.\n"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment