Commit 35280973 authored by Owen Taylor's avatar Owen Taylor Committed by Owen Taylor
Browse files

Add missing files (Christian Rose #70165)

Thu Jan 31 09:41:09 2002  Owen Taylor  <otaylor@redhat.com>

        * POTFILES.in: Add missing files (Christian Rose
        #70165)
parent 5ed93d48
Thu Jan 31 09:41:09 2002 Owen Taylor <otaylor@redhat.com>
* POTFILES.in: Add missing files (Christian Rose
#70165)
2002-01-31 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -5,10 +5,12 @@ gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-data.c
gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c
gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c
gdk-pixbuf/io-bmp.c
gdk-pixbuf/io-ico.c
gdk-pixbuf/io-gif.c
gdk-pixbuf/io-jpeg.c
gdk-pixbuf/io-png.c
gdk-pixbuf/io-pnm.c
gdk-pixbuf/io-tga.c
gdk-pixbuf/io-tiff.c
gdk-pixbuf/io-xbm.c
gdk-pixbuf/io-xpm.c
......@@ -34,16 +36,19 @@ gtk/gtkcurve.c
gtk/gtkdialog.c
gtk/gtkentry.c
gtk/gtkfilesel.c
gtk/gtkfixed.c
gtk/gtkfontsel.c
gtk/gtkframe.c
gtk/gtkgamma.c
gtk/gtkhandlebox.c
gtk/gtkiconfactory.c
gtk/gtkimage.c
gtk/gtkimagemenuitem.c
gtk/gtkinputdialog.c
gtk/gtklabel.c
gtk/gtklayout.c
gtk/gtkmain.c
gtk/gtkmenu.c
gtk/gtkmenubar.c
gtk/gtkmessagedialog.c
gtk/gtkmisc.c
......@@ -58,6 +63,7 @@ gtk/gtkrange.c
gtk/gtkruler.c
gtk/gtkscale.c
gtk/gtkscrollbar.c
gtk/gtkscrolledwindow.c
gtk/gtksettings.c
gtk/gtkspinbutton.c
gtk/gtkstatusbar.c
......@@ -65,11 +71,13 @@ gtk/gtkstock.c
gtk/gtktable.c
gtk/gtktext.c
gtk/gtktexttag.c
gtk/gtktextutil.c
gtk/gtktextview.c
gtk/gtkthemes.c
gtk/gtktipsquery.c
gtk/gtktogglebutton.c
gtk/gtktoolbar.c
gtk/gtktreemodelsort.c
gtk/gtktreeview.c
gtk/gtktreeviewcolumn.c
gtk/gtkviewport.c
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk20 1.3.2\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-29 22:58-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-31 09:59-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-06 02:20GMT+0200\n"
"Last-Translator: Vasif İsmayıloğlu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkic <linuxaz@azerimail.net>\n"
......@@ -128,6 +128,40 @@ msgstr "BMP rəsmi saxta başlıq mə'lumatına malikdir"
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Bitməp rəsm üçün lazımi yaddaş yoxdur"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:204
#, fuzzy, c-format
msgid "Failure reading ICO: %s"
msgstr "GIF oxunması bacarılmadı: %s"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:221
#, fuzzy
msgid "ICO file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF faylı datası əksikdir (dəyəsən parçalanıb?)"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:259 gdk-pixbuf/io-ico.c:307 gdk-pixbuf/io-ico.c:370
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:423
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "GIF rəsm yüklənçməsi üçün lazımi yaddaş yoxdur"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:329
msgid "Icon has zero width"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:339
msgid "Icon has zero height"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
#, fuzzy
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Rəsm növü '%s' dəstəklənmir"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:472
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "GIF rəsm yüklənçməsi üçün lazımi yaddaş yoxdur"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
......@@ -339,6 +373,117 @@ msgstr "PNM rəsm datasının gözlənilməz bitişi"
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "PNM faylını yükləmək üçün yaddaş çatmır"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:157
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "PNM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:176
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "PNM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:187
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:216
#, fuzzy
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:249
#, fuzzy
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr "Faylın erkən sonlanması görüldü"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:259
#, fuzzy
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr "Faylın erkən sonlanması görüldü"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:288
msgid "Can't allocate new pixbuf"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:557
msgid "Can't allocate colormap structure"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:564
msgid "Can't allocate colormap entries"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:587
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:607
msgid "Can't allocate TGA header memory"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:619
msgid "TGA image comment length is too long"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:628
#, fuzzy
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "Rəsm növü '%s' dəstəklənmir"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:671
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:735
msgid "Excess data in file"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:776
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
msgstr "PNM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:786
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:810
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:822
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:831
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:841
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:881
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:888
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:897 gdk-pixbuf/io-tga.c:993 gdk-pixbuf/io-tga.c:1059
msgid "Can't allocate pixbuf"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1125 gdk-pixbuf/io-tga.c:1154
msgid "Unsupported TGA image type"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr "Rəsm eni öyrənilə bilmir (xəsərli TIFF faylı)"
......@@ -1371,35 +1516,35 @@ msgstr "Maksimal Y"
msgid "Maximum possible value for Y"
msgstr "Y üçün maksimal mümkün qiymət"
#: gtk/gtkdialog.c:126
#: gtk/gtkdialog.c:128
msgid "Has separator"
msgstr "Ayırıcısı var"
#: gtk/gtkdialog.c:127
#: gtk/gtkdialog.c:129
msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
msgstr ""
#: gtk/gtkdialog.c:150
#: gtk/gtkdialog.c:152
msgid "Content area border"
msgstr "Məzmun sahəsi kənarı"
#: gtk/gtkdialog.c:151
#: gtk/gtkdialog.c:153
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "Ana dialoq sahələri ətrafındakı kənar eni"
#: gtk/gtkdialog.c:158
#: gtk/gtkdialog.c:160
msgid "Button spacing"
msgstr "Düymə boşluğu"
#: gtk/gtkdialog.c:159
#: gtk/gtkdialog.c:161
msgid "Spacing between buttons"
msgstr "Düymələr arasında boşluq"
#: gtk/gtkdialog.c:167
#: gtk/gtkdialog.c:169
msgid "Action area border"
msgstr "Gediş sahəsi kənarı"
#: gtk/gtkdialog.c:168
#: gtk/gtkdialog.c:170
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Dialoq təpəsindəki düymə sahəsi ətrafındakı kənar eni"
......@@ -1510,7 +1655,7 @@ msgstr "Giriş Metodları"
msgid "_Insert Unicode control character"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilesel.c:518
#: gtk/gtkfilesel.c:518 gtk/gtkimage.c:161
msgid "Filename"
msgstr "Fayl adı"
......@@ -1702,6 +1847,22 @@ msgstr "Ad çox uzundur"
msgid "Couldn't convert filename"
msgstr "Fayl adını dönüşdürə bilmədim"
#: gtk/gtkfixed.c:120 gtk/gtklayout.c:597
msgid "X position"
msgstr "X yeri"
#: gtk/gtkfixed.c:121 gtk/gtklayout.c:598
msgid "X position of child widget"
msgstr "Törəmə pəncərəciyin X yeri"
#: gtk/gtkfixed.c:130 gtk/gtklayout.c:607
msgid "Y position"
msgstr "Y yeri"
#: gtk/gtkfixed.c:131 gtk/gtklayout.c:608
msgid "Y position of child widget"
msgstr "Törəmə pəncərəciyin Y yeri"
#: gtk/gtkfontsel.c:195
msgid "Font name"
msgstr "Yazı növü adı"
......@@ -1831,6 +1992,90 @@ msgstr ""
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Timsal yüklənərkən xəta oldu: %s"
#: gtk/gtkimage.c:129
#, fuzzy
msgid "Pixbuf"
msgstr "\"Pixbuf\" cismi"
#: gtk/gtkimage.c:130
msgid "A GdkPixbuf to display."
msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:137
msgid "Pixmap"
msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:138
msgid "A GdkPixmap to display."
msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:145
#, fuzzy
msgid "Image"
msgstr "Səhifə"
#: gtk/gtkimage.c:146
msgid "A GdkImage to display."
msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:153
#, fuzzy
msgid "Mask"
msgstr "İşarət"
#: gtk/gtkimage.c:154
msgid "Mask bitmap to use with GdkImage or GdkPixmap"
msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:162
#, fuzzy
msgid "Filename to load and siplay."
msgstr "TİFF rəsmi yüklənməsi bacarılmadı"
#: gtk/gtkimage.c:170
msgid "Stock ID"
msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:171
msgid "Stock ID for a stock image to display."
msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:178
#, fuzzy
msgid "Icon set"
msgstr "Qərarsız"
#: gtk/gtkimage.c:179
msgid "Icon set to display."
msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:186
#, fuzzy
msgid "Icon size"
msgstr "Yazı növü böyüklüyü"
#: gtk/gtkimage.c:187
msgid "Size to use for stock icon or icon set."
msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:195
#, fuzzy
msgid "Animation"
msgstr "Mə'lumat"
#: gtk/gtkimage.c:196
msgid "GdkPixbufAnimation to display."
msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:203
#, fuzzy
msgid "Storage type"
msgstr "Qövs növü"
#: gtk/gtkimage.c:204
msgid "The representation being used for image data."
msgstr ""
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:124
msgid "Image widget"
msgstr "Rəsm pəncərəciyi"
......@@ -1998,27 +2243,11 @@ msgstr "Mnemonik pəncərəcik"
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed."
msgstr ""
#: gtk/gtklayout.c:597
msgid "X position"
msgstr "X yeri"
#: gtk/gtklayout.c:598
msgid "X position of child widget"
msgstr "Törəmə pəncərəciyin X yeri"
#: gtk/gtklayout.c:607
msgid "Y position"
msgstr "Y yeri"
#: gtk/gtklayout.c:608
msgid "Y position of child widget"
msgstr "Törəmə pəncərəciyin Y yeri"
#: gtk/gtklayout.c:617 gtk/gtkviewport.c:132
msgid "Horizontal adjustment"
msgstr "Üfüqi yayma"
#: gtk/gtklayout.c:618
#: gtk/gtklayout.c:618 gtk/gtkscrolledwindow.c:178
msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position."
msgstr ""
......@@ -2026,7 +2255,7 @@ msgstr ""
msgid "Vertical adjustment"
msgstr "Şaquli yayma"
#: gtk/gtklayout.c:626
#: gtk/gtklayout.c:626 gtk/gtkscrolledwindow.c:185
msgid "The GtkAdjustment for the vertical position."
msgstr ""
......@@ -2055,6 +2284,16 @@ msgstr "Düzülüş hündürlüyü."
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: gtk/gtkmenu.c:189
msgid "Tearoff Title"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:190
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
"off."
msgstr ""
#: gtk/gtkmenubar.c:151
msgid "Style of bevel around the menubar"
msgstr ""
......@@ -2552,6 +2791,51 @@ msgid ""
"Display a secondary forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgstr ""
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:177 gtk/gtktext.c:604 gtk/gtktreeview.c:507
msgid "Horizontal Adjustment"
msgstr "Üfüqi Yayma"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:184 gtk/gtktext.c:612 gtk/gtktreeview.c:515
msgid "Vertical Adjustment"
msgstr "Şaquli Yayılma"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:191
#, fuzzy
msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
msgstr "Üfüqi miqyas"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:192
msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
msgstr ""
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:199
#, fuzzy
msgid "Vertical Scrollbar Policy"
msgstr "Şaquli miqyas"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:200
msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
msgstr ""
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:208
#, fuzzy
msgid "Window Placement"
msgstr "Pəncərə Başlığı"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:209
msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars"
msgstr ""
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:216
#, fuzzy
msgid "Shadow Type"
msgstr "Kölgələmə növü"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:217
#, fuzzy
msgid "Style of bevel around the contents"
msgstr "Vasitə çubuğu ətrafındakı bəzək tərzi"
#: gtk/gtksettings.c:147
msgid "Double Click Time"
msgstr ""
......@@ -2996,18 +3280,10 @@ msgstr "Homogen"
msgid "If TRUE this means the table cells are all the same width/height"
msgstr ""
#: gtk/gtktext.c:604 gtk/gtktreeview.c:507
msgid "Horizontal Adjustment"
msgstr "Üfüqi Yayma"
#: gtk/gtktext.c:605
msgid "Horizontal adjustment for the text widget"
msgstr ""
#: gtk/gtktext.c:612 gtk/gtktreeview.c:515
msgid "Vertical Adjustment"
msgstr "Şaquli Yayılma"
#: gtk/gtktext.c:613
msgid "Vertical adjustment for the text widget"
msgstr ""
......@@ -3265,6 +3541,46 @@ msgstr "Gizlətmə dəstəsi"
msgid "Whether this tag affects text visibility"
msgstr "Bu təqin mətn görünməzliyinə harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtktextutil.c:46
msgid "LRM _Left-to-right mark"
msgstr ""
#: gtk/gtktextutil.c:47
msgid "RLM _Right-to-left mark"
msgstr ""
#: gtk/gtktextutil.c:48
msgid "LRE Left-to-right _embedding"
msgstr ""
#: gtk/gtktextutil.c:49
msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
msgstr ""
#: gtk/gtktextutil.c:50
msgid "LRO Left-to-right _override"
msgstr ""
#: gtk/gtktextutil.c:51
msgid "RLO Right-to-left o_verride"
msgstr ""
#: gtk/gtktextutil.c:52
msgid "PDF _Pop directional formatting"
msgstr ""
#: gtk/gtktextutil.c:53
msgid "ZWS _Zero width space"
msgstr ""
#: gtk/gtktextutil.c:54
msgid "ZWN Zero width _joiner"
msgstr ""
#: gtk/gtktextutil.c:55
msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
msgstr ""
#: gtk/gtktextview.c:535
msgid "Pixels Above Lines"
msgstr "Sətirlərin Üstündəki Piksellər"
......@@ -3387,6 +3703,16 @@ msgstr "Vasitələr çubuğu timsal böyüklüyü"
msgid "Size of icons in default toolbars"
msgstr "Əsas vasitə çubuğundakı timsal böyüklükləri"
#: gtk/gtktreemodelsort.c:298
#, fuzzy
msgid "TreeModelSort Model"
msgstr "AğacGörünüşü Modeli"
#: gtk/gtktreemodelsort.c:299
#, fuzzy
msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
msgstr "Ağac görünüşü modeli"
#: gtk/gtktreeview.c:499
msgid "TreeView Model"
msgstr "AğacGörünüşü Modeli"
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.0\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-29 22:58-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-31 09:59-0500\n"
"PO-Revision-Date: 1999-11-18 21:11+01:00\n"
"Last-Translator: Softcatala <linux@softcatala.org>\n"
"Language-Team: linux-ca@chanae.alphanet.ch\n"
......@@ -118,6 +118,36 @@ msgstr ""
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:204
#, c-format
msgid "Failure reading ICO: %s"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:221
msgid "ICO file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:259 gdk-pixbuf/io-ico.c:307 gdk-pixbuf/io-ico.c:370
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:423
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:329
msgid "Icon has zero width"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:339
msgid "Icon has zero height"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:472
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
......@@ -314,6 +344,106 @@ msgstr ""
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:157
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:176
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:187
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:216
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:249
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:259
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:288
msgid "Can't allocate new pixbuf"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:557
msgid "Can't allocate colormap structure"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:564
msgid "Can't allocate colormap entries"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:587
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:607