Commit 31f1c95a authored by Mətin Əmirov's avatar Mətin Əmirov Committed by Metin Amirov

Translation updated.

2004-03-06  Mətin Əmirov  <metin@karegen.com>

	* az.po: Translation updated.
parent 268bf700
2004-03-06 Mətin Əmirov <metin@karegen.com>
* az.po: Translation updated.
2004-03-06 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# Copyright (C) 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Vasif Ismailoglu MD <azerb_linux@hotmail.com>, 2000.
# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2003, 2004.
......@@ -36,10 +7,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties.HEAD.az\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-02 17:21-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-05 15:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-05 18:28+0200\n"
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <gnome@azitt.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -1341,57 +1312,57 @@ msgstr "Siyahıdakı qiymət"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Girilən qiymətin hazırda da siyahıda olması lazımdırsa"
#: gtk/gtkcombobox.c:430
#: gtk/gtkcombobox.c:451
msgid "ComboBox model"
msgstr "ComboBox modeli"
#: gtk/gtkcombobox.c:431
#: gtk/gtkcombobox.c:452
#, fuzzy
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Ağac görünüşü modeli"
#: gtk/gtkcombobox.c:438
#: gtk/gtkcombobox.c:459
#, fuzzy
msgid "Wrap width"
msgstr "En"
#: gtk/gtkcombobox.c:439
#: gtk/gtkcombobox.c:460
msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:448
#: gtk/gtkcombobox.c:469
#, fuzzy
msgid "Row span column"
msgstr "Sətir aralığı"
#: gtk/gtkcombobox.c:449
#: gtk/gtkcombobox.c:470
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:458
#: gtk/gtkcombobox.c:479
#, fuzzy
msgid "Column span column"
msgstr "Sütünlar arası boşluq"
#: gtk/gtkcombobox.c:459
#: gtk/gtkcombobox.c:480
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:468
#: gtk/gtkcombobox.c:489
#, fuzzy
msgid "Active item"
msgstr "Fəal"
#: gtk/gtkcombobox.c:469
#: gtk/gtkcombobox.c:490
#, fuzzy
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Hazırda seçili olan GdkFont"
#: gtk/gtkcombobox.c:477
#: gtk/gtkcombobox.c:498
msgid "Appears as list"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:478
#: gtk/gtkcombobox.c:499
msgid "Whether combobox dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr ""
......@@ -1771,11 +1742,11 @@ msgstr "Gizliləri Göstər"
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:473
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:475
msgid "Default file chooser backend"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:474
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:476
#, fuzzy
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "İşlədiləcək fayl sistemi üzvü"
......
2004-03-06 Mətin Əmirov <metin@karegen.com>
* az.po: Translation updated.
2004-03-06 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spansih translation.
......
......@@ -7,31 +7,32 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+.HEAD.az\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-02 17:21-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-05 15:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-22 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <gnome@azitt.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:736
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:869 tests/testfilechooser.c:195
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Fayl '%s' açıla bilmədi: %s"
msgstr "'%s' faylı açıla bilmədi: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:746
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Rəsm faylı '%s' heç bir mə'lumat daxil etmir"
msgstr "'%s' rəsm faylı heç bir mə'lumat daxil etmir"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906 tests/testfilechooser.c:234
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr "'%s' rəsmi yüklənə bilmədi: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli fayldır"
msgstr "'%s' rəsmi yüklənə bilmədi: səbəbi bilinmir, xəsərli fayl ola bilər"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:226
#, c-format
......@@ -39,7 +40,7 @@ msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
"'%s' animasiyasını yükləyə bilmədim: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli fayldır"
"'%s' animasiyası yüklənə bilmədi: səbəbi bilinmir, xəsərli fayl ola bilər"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:382
#, c-format
......@@ -58,12 +59,12 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:544 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:592
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Rəsm növü '%s' dəstəklənmir"
msgstr "'%s' rəsm növü dəstəklənmir"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:624
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "'%s' faylının rəsm formatını başa düşmədim"
msgstr "'%s' faylının rəsm formatı başa düşülə bilmir"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:630
msgid "Unrecognized image file format"
......@@ -72,7 +73,7 @@ msgstr "Namə'lum rəsm növü"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:791
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Rəsm '%s' yüklənə bilmədi: %s"
msgstr "'%s' rəsmi yüklənə bilmədi: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1094
#, c-format
......@@ -146,8 +147,8 @@ msgstr "Rəsm piksel veriləni xəsəri"
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%u bayt üçün rəsm bufferi ayırıla bilmədi"
msgstr[1] "%u bayt üçün rəsm bufferi ayırıla bilmədi"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
......@@ -630,11 +631,11 @@ msgstr "TIFF rəsminin böyüklüyü həddindən artıqdır"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:258 gdk-pixbuf/io-tiff.c:566
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "TİFF faylını açmaq üçün yaddaş çatmır"
msgstr "TIFF faylını açmaq üçün yaddaş çatmır"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr "TİFF rəsmində RGB veriləni alınması bacarılmadı"
msgstr "TIFF rəsmində RGB veriləni alınması bacarılmadı"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:278
msgid "Unsupported TIFF variant"
......@@ -642,7 +643,7 @@ msgstr "Dəstəklənməyən TIFF növü"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:348
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "TİFF rəsmi açılması bacarılmadı"
msgstr "TIFF rəsmi açılması bacarılmadı"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
msgid "TIFFClose operation failed"
......@@ -650,7 +651,7 @@ msgstr "TIFFClose əməliyyatı iflas etdi"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:496 gdk-pixbuf/io-tiff.c:509
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "TİFF rəsmi yüklənməsi bacarılmadı"
msgstr "TIFF rəsmi yüklənməsi bacarılmadı"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:604
msgid "The TIFF image format"
......@@ -670,7 +671,7 @@ msgstr "Rəsmin yüklənməsi üçün lazımi yaddaş yoxdur"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr "Geri qalanı qeyd edə bilmədim"
msgstr "Geri qalan qeyd edilə bilmədi"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
......@@ -906,15 +907,15 @@ msgstr "_Palet"
msgid "Color Selection"
msgstr "Rəng Seçkisi"
#: gtk/gtkentry.c:4210 gtk/gtktextview.c:6900
#: gtk/gtkentry.c:4213 gtk/gtktextview.c:6906
msgid "Select _All"
msgstr "_Hamısını Seç"
#: gtk/gtkentry.c:4220 gtk/gtktextview.c:6910
#: gtk/gtkentry.c:4223 gtk/gtktextview.c:6916
msgid "Input _Methods"
msgstr "Giriş _Metodları"
#: gtk/gtkentry.c:4230 gtk/gtktextview.c:6921
#: gtk/gtkentry.c:4233 gtk/gtktextview.c:6927
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Yunikod İdarə Hərfi Daxil Et"
......@@ -924,7 +925,7 @@ msgstr "_Yunikod İdarə Hərfi Daxil Et"
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Hökmsüz fayl adı: %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:614
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:633
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve information about %s:\n"
......@@ -933,7 +934,7 @@ msgstr ""
"%s haqqında mə'lumat alına bilmədi:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:625
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:644
#, c-format
msgid ""
"Could not add a bookmark for %s:\n"
......@@ -942,7 +943,7 @@ msgstr ""
"%s nişanlara əlavə edilə bilmədi:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:638 gtk/gtkfilechooserdefault.c:4010
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:657 gtk/gtkfilechooserdefault.c:4240
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
......@@ -951,15 +952,15 @@ msgstr ""
"'%s' və '%s'-dan fayl adı yaradıla bilmədi:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:821
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:840
msgid "Home"
msgstr "Ev"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:839
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:858
msgid "Desktop"
msgstr ""
msgstr "Masa Üstü"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1229
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1259
#, c-format
msgid ""
"Could not create folder %s:\n"
......@@ -968,17 +969,16 @@ msgstr ""
"%s qovluğu yaradıla bilmədi:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1331 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1854
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1361 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1931
msgid "Name"
msgstr "Rə_ng Adı:"
msgstr "Ad"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1422
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1452
#, c-format
msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
msgstr "%s qovluq olmadığı üçün nişanlara əlavə edilə bilmədi."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1514
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1553
#, c-format
msgid ""
"Could not remove bookmark for %s:\n"
......@@ -987,119 +987,119 @@ msgstr ""
"%s nişanı silinə bilmədi:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1677
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1754
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for %s because it is an invalid path name."
msgstr "%s hökmsüz cığır adı olduğu üçün nişanlara əlavə edilə bilmədi."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1748
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1825
msgid "Folder"
msgstr "Qovluq"
#. FIXME these need accelerators when appropriate, and
#. * need the mnemonics to be rationalized
#.
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1795 gtk/gtkstock.c:275
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1872 gtk/gtkstock.c:275
msgid "_Add"
msgstr "Ə_lavə Et"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1805 gtk/gtkstock.c:323
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1882 gtk/gtkstock.c:323
msgid "_Remove"
msgstr "_Sil"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1876
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1953
msgid "Size"
msgstr "Böyüklük"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1888
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1965
msgid "Modified"
msgstr "Təkmilləşdirmə tarixi"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1938
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2015
msgid "Create _Folder"
msgstr "Yeni Qovluq"
msgstr "_Qovluq Yarat"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2047
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2127
msgid "_Name:"
msgstr "Rə_ng Adı:"
msgstr "_Ad:"
#. Folder combo
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2066
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2146
msgid "Save in _Folder:"
msgstr "Yeni Qovluq"
msgstr "_Qovluğa Qeyd Et"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2089
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2169
msgid "_Browse for other folders"
msgstr ""
msgstr "_Digər qovluqları gəz"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3262
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2933
#, c-format
msgid "Could not set current folder: %s"
msgstr "Hazırkı qovluq seçilə bilmədi: %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3373
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "%s qısa yolu mövcud deyil"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3834
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4064
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Yeni qovluğun adını yazın"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3863
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4093
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%d bayt"
msgstr[1] "%d bayt"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3865
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4095
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3867
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4097
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3869
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4099
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3914
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4144
msgid "Today"
msgstr "Bugün"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3916
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4146
msgid "Yesterday"
msgstr "Dünən"
#. FIXME: Get the right format for the locale
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3925
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4155
msgid "%d/%b/%Y"
msgstr "%d/%b/%Y"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3928
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4158
msgid "Unknown"
msgstr "Namə'lum"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3973
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4203
msgid "Cannot change to the folder you specified as it is an invalid path."
msgstr "%s hökmsüz cığır adı olduğu üçün nişanlara əlavə edilə bilmədi."
msgstr "Bildirdiyiniz qovluq hökmsüz cığırda olduğuna görə açıla bilmədi."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4065
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4295
msgid "Open Location"
msgstr ""
msgstr "Mövqe Aç"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4080
#, fuzzy
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4310
msgid "_Location:"
msgstr "_Seki: "
msgstr "_Mövqe: "
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4114
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4344
#, c-format
msgid ""
"Could not go to the parent folder of %s:\n"
......@@ -1303,7 +1303,7 @@ msgstr "Bu fayl sistemi bağlama əməliyyatını dəstəkləmir"
msgid "Filesystem"
msgstr "Fayl Sistemi"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:471 gtk/gtkfilesystemunix.c:1376
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:471 gtk/gtkfilesystemunix.c:1375
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1175
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
......@@ -1510,12 +1510,12 @@ msgstr "Bu düymənin ait olduğu qərar vasitə düyməsi qrupu."
msgid "Unable to find include file: \"%s\""
msgstr "İnclude faylı tapıla bilmədi: \"%s\""
#: gtk/gtkrc.c:3033 gtk/gtkrc.c:3036
#: gtk/gtkrc.c:3029 gtk/gtkrc.c:3032
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
msgstr "Pixmap_path dəki rəsm faylının yeri tapıla bilmir: \"%s\""
#: gtk/gtkrc.c:3471
#: gtk/gtkrc.c:3467
#, c-format
msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
msgstr "Rəsmcik cığır elementi: \"%s\" mütləq olmalıdır, %s, sətir %d"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment