Commit 313738b3 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 960c2292
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-15 13:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-15 21:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-31 21:06+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
#: gdk/broadway/gdkbroadway-server.c:144
#, fuzzy, c-format
......@@ -443,9 +443,8 @@ msgstr "Na voljo ni nobenega zapisljivega koledarja"
#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:89 gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:157
#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:492 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:619
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:663
#, fuzzy
msgid "Unable to create a GL context"
msgstr "Ni mogoče ustvariti poročila o hrošču: %s\n"
msgstr "Ni mogoče ustvariti vsebine GL"
#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1368 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1378
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:330
......@@ -1678,9 +1677,9 @@ msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
msgstr "Predmet <%s> ni dovoljen na vrhnji ravni"
#: gtk/gtkbuilder-menus.c:317
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Text may not appear inside <%s>"
msgstr "besedilo se ne sme pojaviti znotraj <%s>"
msgstr "Besedilo se ne sme pojaviti znotraj <%s>"
#: gtk/gtkbuilderparser.c:340
#, fuzzy, c-format
......@@ -1708,14 +1707,14 @@ msgid "Invalid signal '%s' for type '%s' on line %d"
msgstr "Neveljaven signal `%s' za vrsto `%s' v vrstici %d"
#: gtk/gtkbuilderparser.c:1067
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Invalid root element: <%s>"
msgstr "Neveljaven korenski predmet: '%s'"
msgstr "Neveljaven korenski predmet: <%s>"
#: gtk/gtkbuilderparser.c:1110
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unhandled tag: <%s>"
msgstr "Neobravnavana oznaka: '%s'"
msgstr "Neobravnavana oznaka: <%s>"
#. Translate to calendar:YM if you want years to be displayed
#. * before months; otherwise translate to calendar:MY.
......@@ -2389,16 +2388,15 @@ msgid "Close"
msgstr "Zapri"
#: gtk/gtkicontheme.c:2314 gtk/gtkicontheme.c:2378
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Icon '%s' not present in theme %s"
msgstr "Ikona '%s' ni navzoča v temi"
msgstr "Ikone '%s' v temi %s ni."
#: gtk/gtkicontheme.c:4016 gtk/gtkicontheme.c:4383
msgid "Failed to load icon"
msgstr "Ikone ni mogoče naložiti"
#: gtk/gtkimmodule.c:539
#, fuzzy
msgctxt "input method menu"
msgid "Simple"
msgstr "Enostavno"
......@@ -2764,9 +2762,9 @@ msgstr "Odpri smeti"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:1077 gtk/gtkplacessidebar.c:1105
#: gtk/gtkplacessidebar.c:1313
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Mount and open “%s”"
msgstr "Ni mogoče odpreti priloge \"%s\": %s"
msgstr "Priklopi in odpri “%s”"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:1186
msgid "Open the contents of the file system"
......@@ -2840,7 +2838,7 @@ msgid "_Lock Drive"
msgstr "_Zakleni pogon"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:2328 gtk/gtkplacessidebar.c:3224
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to start “%s”"
msgstr "Ni mogoče začeti “%s”"
......@@ -2850,17 +2848,17 @@ msgid "Unable to access “%s”"
msgstr "Ni mogoč dostop do “%s”"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:2668
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to unmount “%s”"
msgstr "Ni mogoče odstraniti “%s”"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:2929
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to stop “%s”"
msgstr "Ni mogoče odstraniti “%s”"
msgstr "Ni mogoče zaustaviti “%s”"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:2958
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to eject “%s”"
msgstr "Ni mogoče izvreči “%s”"
......@@ -3577,9 +3575,8 @@ msgid "GDK Backend"
msgstr "Ozadnji program GDK"
#: gtk/inspector/general.ui:373
#, fuzzy
msgid "X display"
msgstr "<b>Prikaz</b>"
msgstr "Zaslon X"
#: gtk/inspector/general.ui:408
#, fuzzy
......@@ -3587,19 +3584,16 @@ msgid "RGBA visual"
msgstr "hebrejsko predočeno"
#: gtk/inspector/general.ui:442
#, fuzzy
msgid "Composited"
msgstr "Računalnik"
msgstr "Sestavljeno"
#: gtk/inspector/general.ui:489
#, fuzzy
msgid "GL Version"
msgstr "_Podrobnosti različice"
msgstr "Različica GL"
#: gtk/inspector/general.ui:524
#, fuzzy
msgid "GL Vendor"
msgstr "Oznaka ponudnika:"
msgstr "Ponudnik GL"
#: gtk/inspector/gestures.c:129
msgid "Capture"
......@@ -3945,17 +3939,14 @@ msgid "GTK+ Theme"
msgstr "Tema GTK+"
#: gtk/inspector/visual.ui:82
#, fuzzy
msgid "Dark Variant"
msgstr "Stolpec različice"
msgstr "Temna različica"
#: gtk/inspector/visual.ui:115
#, fuzzy
msgid "Cursor Theme"
msgstr "Tema kazalke"
#: gtk/inspector/visual.ui:148
#, fuzzy
msgid "Cursor Size"
msgstr "Velikost kazalca"
......@@ -3988,9 +3979,8 @@ msgid "Animations"
msgstr "Animacije"
#: gtk/inspector/visual.ui:367
#, fuzzy
msgid "Rendering Mode"
msgstr "Premešani način"
msgstr "Način izrisovanja"
#: gtk/inspector/visual.ui:380
msgid "Similar"
......@@ -4021,14 +4011,12 @@ msgid "Simulate touchscreen"
msgstr "Simuliraj zaslon na dotik"
#: gtk/inspector/visual.ui:553
#, fuzzy
msgid "GL Rendering"
msgstr "Vrsta za izrisovanje"
msgstr "Izrisovanje GL"
#: gtk/inspector/visual.ui:565
#, fuzzy
msgid "When needed"
msgstr "Zahtevano je geslo"
msgstr "Ko je potrebno"
#: gtk/inspector/visual.ui:566
msgid "Always"
......@@ -4039,14 +4027,12 @@ msgid "Disabled"
msgstr "Onemogočeno"
#: gtk/inspector/visual.ui:591
#, fuzzy
msgid "Software GL"
msgstr "Na primer: sl.po"
msgstr "Programski GL"
#: gtk/inspector/visual.ui:625
#, fuzzy
msgid "Software Surfaces"
msgstr "Diagrami: površinski"
msgstr "Programska površina"
#: gtk/inspector/visual.ui:659
#, fuzzy
......@@ -4058,7 +4044,6 @@ msgid "Select an Object"
msgstr "Izbor predmeta"
#: gtk/inspector/window.ui:47 gtk/inspector/window.ui:127
#, fuzzy
msgid "Show Details"
msgstr "Pokaži podrobnosti"
......@@ -5595,21 +5580,18 @@ msgid "Cyrillic (Transliterated)"
msgstr "cirilični (prečrkovano)"
#: modules/input/imime.c:30
#, fuzzy
msgctxt "input method menu"
msgid "Windows IME"
msgstr "_Časovni pas:"
msgstr "Windows IME"
#. ID
#: modules/input/iminuktitut.c:125
#, fuzzy
msgctxt "input method menu"
msgid "Inuktitut (Transliterated)"
msgstr "inuktitutski (prečrkovano)"
#. ID
#: modules/input/imipa.c:143
#, fuzzy
msgctxt "input method menu"
msgid "IPA"
msgstr "IPA"
......@@ -5746,9 +5728,9 @@ msgid "Domain:"
msgstr "Domena:"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1423
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Authentication is required to print document “%s”"
msgstr "Za tiskanje dokumenta '%s' na tiskalniku %s je potrebna overitev"
msgstr "Za tiskanje dokumenta “%s” je zahtevana overitev."
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1428
#, c-format
......@@ -5760,68 +5742,68 @@ msgid "Authentication is required to print this document"
msgstr "Za tiskanje tega dokumenta je zahtevana overitev"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1867
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Printer “%s” is low on toner."
msgstr "V tiskalniku '%s' je skoraj prazna vsaj ena posoda z barvo."
msgstr "V tiskalniku “%s” je skoraj prazen toner."
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1868
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Printer “%s” has no toner left."
msgstr "V tiskalniku '%s' je prazen toner."
msgstr "V tiskalniku “%s” je prazen toner."
#. Translators: "Developer" like on photo development context
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1870
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Printer “%s” is low on developer."
msgstr "V tiskalniku '%s' je skoraj prazna vsaj ena posoda z barvo."
msgstr "V tiskalniku “%s” je skoraj zmanjkalo razvijalca."
#. Translators: "Developer" like on photo development context
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1872
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Printer “%s” is out of developer."
msgstr "Tiskalnik '%s' ima le še nekaj razvijalca."
msgstr "V tiskalniku “%s” je zmanjkalo razvijalca."
#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1874
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Printer “%s” is low on at least one marker supply."
msgstr "V tiskalniku '%s' je skoraj prazna vsaj ena kartuša."
msgstr "V tiskalniku “%s” je skoraj prazna vsaj ena kartuša."
#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1876
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Printer “%s” is out of at least one marker supply."
msgstr "V tiskalniku '%s' je skoraj prazna vsaj ena kartuša."
msgstr "V tiskalniku “%s” je prazna vsaj ena kartuša."
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1877
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The cover is open on printer “%s”."
msgstr "Tiskalnik '%s' ima odprt pokrov."
msgstr "Tiskalnik “%s” ima odprt pokrov."
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1878
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The door is open on printer “%s”."
msgstr "Tiskalnik '%s' ima odprta vratca."
msgstr "Tiskalnik “%s” ima odprta vratca."
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1879
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Printer “%s” is low on paper."
msgstr "V tiskalniku '%s' je skoraj prazna vsaj ena posoda z barvo."
msgstr "V tiskalniku “%s” je skoraj zmanjkalo papirja."
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1880
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Printer “%s” is out of paper."
msgstr "V tiskalniku '%s' je le še malo papirja."
msgstr "V tiskalniku “%s” je zmanjkalo papirja."
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1881
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Printer “%s” is currently offline."
msgstr "Tiskalnik '%s' trenutno ni povezan."
msgstr "Tiskalnik “%s” trenutno ni povezan."
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1882
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "There is a problem on printer “%s”."
msgstr "Prišlo je do težav na tiskalniku '%s'."
msgstr "Prišlo je do težav na tiskalniku “%s“."
#. Translators: this is a printer status.
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2506
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment