Commit 28def5e4 authored by Manish Singh's avatar Manish Singh Committed by Manish Singh

deprecation cleanup

Sun Oct 6 18:32:11 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>

    * gtk/gtkcelleditable.c gtk/gtkcellrenderer.[ch]
    gtk/gtkcellrendererpixbuf.[ch] gtk/gtkcellrenderertext.[ch]
    gtk/gtkcellrenderertoggle.[ch]: deprecation cleanup
parent 8b6a832f
Sun Oct 6 18:32:11 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* gtk/gtkcelleditable.c gtk/gtkcellrenderer.[ch]
gtk/gtkcellrendererpixbuf.[ch] gtk/gtkcellrenderertext.[ch]
gtk/gtkcellrenderertoggle.[ch]: deprecation cleanup
Sat Oct 5 16:11:22 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* gtk/gtkmisc.[ch] gtk/gtklabel.[ch] gtk/gtkimage.[ch]
......
Sun Oct 6 18:32:11 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* gtk/gtkcelleditable.c gtk/gtkcellrenderer.[ch]
gtk/gtkcellrendererpixbuf.[ch] gtk/gtkcellrenderertext.[ch]
gtk/gtkcellrenderertoggle.[ch]: deprecation cleanup
Sat Oct 5 16:11:22 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* gtk/gtkmisc.[ch] gtk/gtklabel.[ch] gtk/gtkimage.[ch]
......
Sun Oct 6 18:32:11 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* gtk/gtkcelleditable.c gtk/gtkcellrenderer.[ch]
gtk/gtkcellrendererpixbuf.[ch] gtk/gtkcellrenderertext.[ch]
gtk/gtkcellrenderertoggle.[ch]: deprecation cleanup
Sat Oct 5 16:11:22 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* gtk/gtkmisc.[ch] gtk/gtklabel.[ch] gtk/gtkimage.[ch]
......
Sun Oct 6 18:32:11 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* gtk/gtkcelleditable.c gtk/gtkcellrenderer.[ch]
gtk/gtkcellrendererpixbuf.[ch] gtk/gtkcellrenderertext.[ch]
gtk/gtkcellrenderertoggle.[ch]: deprecation cleanup
Sat Oct 5 16:11:22 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* gtk/gtkmisc.[ch] gtk/gtklabel.[ch] gtk/gtkimage.[ch]
......
Sun Oct 6 18:32:11 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* gtk/gtkcelleditable.c gtk/gtkcellrenderer.[ch]
gtk/gtkcellrendererpixbuf.[ch] gtk/gtkcellrenderertext.[ch]
gtk/gtkcellrenderertoggle.[ch]: deprecation cleanup
Sat Oct 5 16:11:22 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* gtk/gtkmisc.[ch] gtk/gtklabel.[ch] gtk/gtkimage.[ch]
......
Sun Oct 6 18:32:11 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* gtk/gtkcelleditable.c gtk/gtkcellrenderer.[ch]
gtk/gtkcellrendererpixbuf.[ch] gtk/gtkcellrenderertext.[ch]
gtk/gtkcellrenderertoggle.[ch]: deprecation cleanup
Sat Oct 5 16:11:22 2002 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* gtk/gtkmisc.[ch] gtk/gtklabel.[ch] gtk/gtkimage.[ch]
......
......@@ -20,14 +20,13 @@
#include "gtkcelleditable.h"
#include "gtkmarshalers.h"
#include "gtksignal.h"
static void gtk_cell_editable_base_init (gpointer g_class);
GtkType
GType
gtk_cell_editable_get_type (void)
{
static GtkType cell_editable_type = 0;
static GType cell_editable_type = 0;
if (! cell_editable_type)
{
......@@ -43,7 +42,11 @@ gtk_cell_editable_get_type (void)
0,
NULL
};
cell_editable_type = g_type_register_static (G_TYPE_INTERFACE, "GtkCellEditable", &cell_editable_info, 0);
cell_editable_type =
g_type_register_static (G_TYPE_INTERFACE, "GtkCellEditable",
&cell_editable_info, 0);
g_type_interface_add_prerequisite (cell_editable_type, GTK_TYPE_WIDGET);
}
......
......@@ -59,10 +59,10 @@ struct _GtkCellRendererInfo
GdkColor cell_background;
};
GtkType
GType
gtk_cell_renderer_get_type (void)
{
static GtkType cell_type = 0;
static GType cell_type = 0;
if (!cell_type)
{
......@@ -75,9 +75,9 @@ gtk_cell_renderer_get_type (void)
NULL, /* class_finalize */
NULL, /* class_data */
sizeof (GtkCellRenderer),
0, /* n_preallocs */
0, /* n_preallocs */
(GInstanceInitFunc) gtk_cell_renderer_init,
NULL, /* value_table */
NULL, /* value_table */
};
cell_type = g_type_register_static (GTK_TYPE_OBJECT, "GtkCellRenderer",
......@@ -444,7 +444,13 @@ gtk_cell_renderer_get_size (GtkCellRenderer *cell,
*height = cell->height;
}
GTK_CELL_RENDERER_GET_CLASS (cell)->get_size (cell, widget, cell_area, x_offset, y_offset, real_width, real_height);
GTK_CELL_RENDERER_GET_CLASS (cell)->get_size (cell,
widget,
cell_area,
x_offset,
y_offset,
real_width,
real_height);
}
/**
......@@ -497,7 +503,7 @@ gtk_cell_renderer_render (GtkCellRenderer *cell,
gdk_draw_rectangle (window, gc, TRUE,
background_area->x, background_area->y,
background_area->width, background_area->height);
g_object_unref (G_OBJECT (gc));
g_object_unref (gc);
}
GTK_CELL_RENDERER_GET_CLASS (cell)->render (cell,
......
......@@ -43,11 +43,11 @@ typedef enum
} GtkCellRendererMode;
#define GTK_TYPE_CELL_RENDERER (gtk_cell_renderer_get_type ())
#define GTK_CELL_RENDERER(obj) (GTK_CHECK_CAST ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER, GtkCellRenderer))
#define GTK_CELL_RENDERER_CLASS(klass) (GTK_CHECK_CLASS_CAST ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER, GtkCellRendererClass))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER(obj) (GTK_CHECK_TYPE ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_CLASS(klass) (GTK_CHECK_CLASS_TYPE ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER))
#define GTK_CELL_RENDERER_GET_CLASS(obj) (GTK_CHECK_GET_CLASS ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER, GtkCellRendererClass))
#define GTK_CELL_RENDERER(obj) (G_TYPE_CHECK_INSTANCE_CAST ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER, GtkCellRenderer))
#define GTK_CELL_RENDERER_CLASS(klass) (G_TYPE_CHECK_CLASS_CAST ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER, GtkCellRendererClass))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER(obj) (G_TYPE_CHECK_INSTANCE_TYPE ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_CLASS(klass) (G_TYPE_CHECK_CLASS_TYPE ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER))
#define GTK_CELL_RENDERER_GET_CLASS(obj) (G_TYPE_INSTANCE_GET_CLASS ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER, GtkCellRendererClass))
typedef struct _GtkCellRenderer GtkCellRenderer;
typedef struct _GtkCellRendererClass GtkCellRendererClass;
......
......@@ -72,110 +72,111 @@ struct _GtkCellRendererPixbufInfo
gchar *stock_detail;
};
GtkType
GType
gtk_cell_renderer_pixbuf_get_type (void)
{
static GtkType cell_pixbuf_type = 0;
static GType cell_pixbuf_type = 0;
if (!cell_pixbuf_type)
{
static const GTypeInfo cell_pixbuf_info =
{
sizeof (GtkCellRendererPixbufClass),
NULL, /* base_init */
NULL, /* base_finalize */
(GClassInitFunc) gtk_cell_renderer_pixbuf_class_init,
NULL, /* class_finalize */
NULL, /* class_data */
sizeof (GtkCellRendererPixbuf),
0, /* n_preallocs */
(GInstanceInitFunc) gtk_cell_renderer_pixbuf_init,
};
cell_pixbuf_type = g_type_register_static (GTK_TYPE_CELL_RENDERER, "GtkCellRendererPixbuf", &cell_pixbuf_info, 0);
}
if (!cell_pixbuf_type)
{
static const GTypeInfo cell_pixbuf_info =
{
sizeof (GtkCellRendererPixbufClass),
NULL, /* base_init */
NULL, /* base_finalize */
(GClassInitFunc) gtk_cell_renderer_pixbuf_class_init,
NULL, /* class_finalize */
NULL, /* class_data */
sizeof (GtkCellRendererPixbuf),
0, /* n_preallocs */
(GInstanceInitFunc) gtk_cell_renderer_pixbuf_init,
};
cell_pixbuf_type =
g_type_register_static (GTK_TYPE_CELL_RENDERER, "GtkCellRendererPixbuf",
&cell_pixbuf_info, 0);
}
return cell_pixbuf_type;
return cell_pixbuf_type;
}
static void
gtk_cell_renderer_pixbuf_init (GtkCellRendererPixbuf *cellpixbuf)
{
GtkCellRendererPixbufInfo *cellinfo;
GtkCellRendererPixbufInfo *cellinfo;
cellinfo = g_new0 (GtkCellRendererPixbufInfo, 1);
cellinfo->stock_size = GTK_ICON_SIZE_MENU;
g_object_set_data (G_OBJECT (cellpixbuf), CELLINFO_KEY, cellinfo);
cellinfo = g_new0 (GtkCellRendererPixbufInfo, 1);
cellinfo->stock_size = GTK_ICON_SIZE_MENU;
g_object_set_data (G_OBJECT (cellpixbuf), CELLINFO_KEY, cellinfo);
}
static void
gtk_cell_renderer_pixbuf_class_init (GtkCellRendererPixbufClass *class)
{
GObjectClass *object_class = G_OBJECT_CLASS (class);
GtkCellRendererClass *cell_class = GTK_CELL_RENDERER_CLASS (class);
parent_class = g_type_class_peek_parent (class);
object_class->finalize = gtk_cell_renderer_pixbuf_finalize;
object_class->get_property = gtk_cell_renderer_pixbuf_get_property;
object_class->set_property = gtk_cell_renderer_pixbuf_set_property;
cell_class->get_size = gtk_cell_renderer_pixbuf_get_size;
cell_class->render = gtk_cell_renderer_pixbuf_render;
g_object_class_install_property (object_class,
PROP_PIXBUF,
g_param_spec_object ("pixbuf",
_("Pixbuf Object"),
_("The pixbuf to render"),
GDK_TYPE_PIXBUF,
G_PARAM_READABLE |
G_PARAM_WRITABLE));
g_object_class_install_property (object_class,
PROP_PIXBUF_EXPANDER_OPEN,
g_param_spec_object ("pixbuf_expander_open",
_("Pixbuf Expander Open"),
_("Pixbuf for open expander"),
GDK_TYPE_PIXBUF,
G_PARAM_READABLE |
G_PARAM_WRITABLE));
g_object_class_install_property (object_class,
PROP_PIXBUF_EXPANDER_CLOSED,
g_param_spec_object ("pixbuf_expander_closed",
_("Pixbuf Expander Closed"),
_("Pixbuf for closed expander"),
GDK_TYPE_PIXBUF,
G_PARAM_READABLE |
G_PARAM_WRITABLE));
g_object_class_install_property (object_class,
PROP_STOCK_ID,
g_param_spec_string ("stock_id",
_("Stock ID"),
_("The stock ID of the stock icon to render"),
NULL,
G_PARAM_READWRITE));
g_object_class_install_property (object_class,
PROP_STOCK_SIZE,
g_param_spec_enum ("stock_size",
_("Size"),
_("The size of the rendered icon"),
GTK_TYPE_ICON_SIZE,
GTK_ICON_SIZE_MENU,
G_PARAM_READWRITE));
g_object_class_install_property (object_class,
PROP_STOCK_DETAIL,
g_param_spec_string ("stock_detail",
_("Detail"),
_("Render detail to pass to the theme engine"),
NULL,
G_PARAM_READWRITE));
GObjectClass *object_class = G_OBJECT_CLASS (class);
GtkCellRendererClass *cell_class = GTK_CELL_RENDERER_CLASS (class);
parent_class = g_type_class_peek_parent (class);
object_class->finalize = gtk_cell_renderer_pixbuf_finalize;
object_class->get_property = gtk_cell_renderer_pixbuf_get_property;
object_class->set_property = gtk_cell_renderer_pixbuf_set_property;
cell_class->get_size = gtk_cell_renderer_pixbuf_get_size;
cell_class->render = gtk_cell_renderer_pixbuf_render;
g_object_class_install_property (object_class,
PROP_PIXBUF,
g_param_spec_object ("pixbuf",
_("Pixbuf Object"),
_("The pixbuf to render"),
GDK_TYPE_PIXBUF,
G_PARAM_READABLE |
G_PARAM_WRITABLE));
g_object_class_install_property (object_class,
PROP_PIXBUF_EXPANDER_OPEN,
g_param_spec_object ("pixbuf_expander_open",
_("Pixbuf Expander Open"),
_("Pixbuf for open expander"),
GDK_TYPE_PIXBUF,
G_PARAM_READABLE |
G_PARAM_WRITABLE));
g_object_class_install_property (object_class,
PROP_PIXBUF_EXPANDER_CLOSED,
g_param_spec_object ("pixbuf_expander_closed",
_("Pixbuf Expander Closed"),
_("Pixbuf for closed expander"),
GDK_TYPE_PIXBUF,
G_PARAM_READABLE |
G_PARAM_WRITABLE));
g_object_class_install_property (object_class,
PROP_STOCK_ID,
g_param_spec_string ("stock_id",
_("Stock ID"),
_("The stock ID of the stock icon to render"),
NULL,
G_PARAM_READWRITE));
g_object_class_install_property (object_class,
PROP_STOCK_SIZE,
g_param_spec_enum ("stock_size",
_("Size"),
_("The size of the rendered icon"),
GTK_TYPE_ICON_SIZE,
GTK_ICON_SIZE_MENU,
G_PARAM_READWRITE));
g_object_class_install_property (object_class,
PROP_STOCK_DETAIL,
g_param_spec_string ("stock_detail",
_("Detail"),
_("Render detail to pass to the theme engine"),
NULL,
G_PARAM_READWRITE));
}
static void
......@@ -253,25 +254,25 @@ gtk_cell_renderer_pixbuf_set_property (GObject *object,
case PROP_PIXBUF:
pixbuf = (GdkPixbuf*) g_value_get_object (value);
if (pixbuf)
g_object_ref (G_OBJECT (pixbuf));
g_object_ref (pixbuf);
if (cellpixbuf->pixbuf)
g_object_unref (G_OBJECT (cellpixbuf->pixbuf));
g_object_unref (cellpixbuf->pixbuf);
cellpixbuf->pixbuf = pixbuf;
break;
case PROP_PIXBUF_EXPANDER_OPEN:
pixbuf = (GdkPixbuf*) g_value_get_object (value);
if (pixbuf)
g_object_ref (G_OBJECT (pixbuf));
g_object_ref (pixbuf);
if (cellpixbuf->pixbuf_expander_open)
g_object_unref (G_OBJECT (cellpixbuf->pixbuf_expander_open));
g_object_unref (cellpixbuf->pixbuf_expander_open);
cellpixbuf->pixbuf_expander_open = pixbuf;
break;
case PROP_PIXBUF_EXPANDER_CLOSED:
pixbuf = (GdkPixbuf*) g_value_get_object (value);
if (pixbuf)
g_object_ref (G_OBJECT (pixbuf));
g_object_ref (pixbuf);
if (cellpixbuf->pixbuf_expander_closed)
g_object_unref (G_OBJECT (cellpixbuf->pixbuf_expander_closed));
g_object_unref (cellpixbuf->pixbuf_expander_closed);
cellpixbuf->pixbuf_expander_closed = pixbuf;
break;
case PROP_STOCK_ID:
......@@ -318,7 +319,7 @@ gtk_cell_renderer_pixbuf_set_property (GObject *object,
GtkCellRenderer *
gtk_cell_renderer_pixbuf_new (void)
{
return GTK_CELL_RENDERER (gtk_type_new (gtk_cell_renderer_pixbuf_get_type ()));
return g_object_new (GTK_TYPE_CELL_RENDERER_PIXBUF, NULL);
}
static void
......@@ -328,7 +329,7 @@ gtk_cell_renderer_pixbuf_create_stock_pixbuf (GtkCellRendererPixbuf *cellpixbuf,
GtkCellRendererPixbufInfo *cellinfo = g_object_get_data (G_OBJECT (cellpixbuf), CELLINFO_KEY);
if (cellpixbuf->pixbuf)
g_object_unref (G_OBJECT (cellpixbuf->pixbuf));
g_object_unref (cellpixbuf->pixbuf);
cellpixbuf->pixbuf = gtk_widget_render_icon (widget,
cellinfo->stock_id,
......
......@@ -28,11 +28,11 @@ extern "C" {
#define GTK_TYPE_CELL_RENDERER_PIXBUF (gtk_cell_renderer_pixbuf_get_type ())
#define GTK_CELL_RENDERER_PIXBUF(obj) (GTK_CHECK_CAST ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_PIXBUF, GtkCellRendererPixbuf))
#define GTK_CELL_RENDERER_PIXBUF_CLASS(klass) (GTK_CHECK_CLASS_CAST ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_PIXBUF, GtkCellRendererPixbufClass))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_PIXBUF(obj) (GTK_CHECK_TYPE ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_PIXBUF))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_PIXBUF_CLASS(klass) (GTK_CHECK_CLASS_TYPE ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_PIXBUF))
#define GTK_CELL_RENDERER_PIXBUF_GET_CLASS(obj) (GTK_CHECK_GET_CLASS ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_PIXBUF, GtkCellRendererPixbufClass))
#define GTK_CELL_RENDERER_PIXBUF(obj) (G_TYPE_CHECK_INSTANCE_CAST ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_PIXBUF, GtkCellRendererPixbuf))
#define GTK_CELL_RENDERER_PIXBUF_CLASS(klass) (G_TYPE_CHECK_CLASS_CAST ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_PIXBUF, GtkCellRendererPixbufClass))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_PIXBUF(obj) (G_TYPE_CHECK_INSTANCE_TYPE ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_PIXBUF))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_PIXBUF_CLASS(klass) (G_TYPE_CHECK_CLASS_TYPE ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_PIXBUF))
#define GTK_CELL_RENDERER_PIXBUF_GET_CLASS(obj) (G_TYPE_INSTANCE_GET_CLASS ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_PIXBUF, GtkCellRendererPixbufClass))
typedef struct _GtkCellRendererPixbuf GtkCellRendererPixbuf;
typedef struct _GtkCellRendererPixbufClass GtkCellRendererPixbufClass;
......@@ -58,7 +58,7 @@ struct _GtkCellRendererPixbufClass
void (*_gtk_reserved4) (void);
};
GtkType gtk_cell_renderer_pixbuf_get_type (void);
GType gtk_cell_renderer_pixbuf_get_type (void);
GtkCellRenderer *gtk_cell_renderer_pixbuf_new (void);
#ifdef __cplusplus
......
......@@ -22,7 +22,6 @@
#include "gtkeditable.h"
#include "gtkentry.h"
#include "gtkmarshalers.h"
#include "gtksignal.h"
#include "gtkintl.h"
static void gtk_cell_renderer_text_init (GtkCellRendererText *celltext);
......@@ -113,10 +112,10 @@ static guint text_cell_renderer_signals [LAST_SIGNAL];
#define GTK_CELL_RENDERER_TEXT_PATH "gtk-cell-renderer-text-path"
GtkType
GType
gtk_cell_renderer_text_get_type (void)
{
static GtkType cell_text_type = 0;
static GType cell_text_type = 0;
if (!cell_text_type)
{
......@@ -133,7 +132,9 @@ gtk_cell_renderer_text_get_type (void)
(GInstanceInitFunc) gtk_cell_renderer_text_init,
};
cell_text_type = g_type_register_static (GTK_TYPE_CELL_RENDERER, "GtkCellRendererText", &cell_text_info, 0);
cell_text_type =
g_type_register_static (GTK_TYPE_CELL_RENDERER, "GtkCellRendererText",
&cell_text_info, 0);
}
return cell_text_type;
......@@ -409,14 +410,15 @@ gtk_cell_renderer_text_class_init (GtkCellRendererTextClass *class)
_("Whether this tag affects underlining"));
text_cell_renderer_signals [EDITED] =
gtk_signal_new ("edited",
GTK_RUN_LAST,
GTK_CLASS_TYPE (object_class),
GTK_SIGNAL_OFFSET (GtkCellRendererTextClass, edited),
_gtk_marshal_VOID__STRING_STRING,
GTK_TYPE_NONE, 2,
G_TYPE_STRING,
G_TYPE_STRING);
g_signal_new ("edited",
G_OBJECT_CLASS_TYPE (object_class),
G_SIGNAL_RUN_LAST,
G_STRUCT_OFFSET (GtkCellRendererTextClass, edited),
NULL, NULL,
_gtk_marshal_VOID__STRING_STRING,
G_TYPE_NONE, 2,
G_TYPE_STRING,
G_TYPE_STRING);
}
......@@ -1077,7 +1079,7 @@ gtk_cell_renderer_text_set_property (GObject *object,
GtkCellRenderer *
gtk_cell_renderer_text_new (void)
{
return GTK_CELL_RENDERER (g_object_new (gtk_cell_renderer_text_get_type (), NULL));
return g_object_new (GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TEXT, NULL);
}
static void
......@@ -1244,7 +1246,7 @@ gtk_cell_renderer_text_get_size (GtkCellRenderer *cell,
}
}
g_object_unref (G_OBJECT (layout));
g_object_unref (layout);
}
static void
......@@ -1303,7 +1305,7 @@ gtk_cell_renderer_text_render (GtkCellRenderer *cell,
background_area->width,
background_area->height);
g_object_unref (G_OBJECT (gc));
g_object_unref (gc);
}
gtk_paint_layout (widget->style,
......@@ -1317,7 +1319,7 @@ gtk_cell_renderer_text_render (GtkCellRenderer *cell,
cell_area->y + y_offset + cell->ypad,
layout);
g_object_unref (G_OBJECT (layout));
g_object_unref (layout);
}
static void
gtk_cell_renderer_text_editing_done (GtkCellEditable *entry,
......@@ -1332,7 +1334,7 @@ gtk_cell_renderer_text_editing_done (GtkCellEditable *entry,
path = g_object_get_data (G_OBJECT (entry), GTK_CELL_RENDERER_TEXT_PATH);
new_text = gtk_entry_get_text (GTK_ENTRY (entry));
gtk_signal_emit (GTK_OBJECT (data), text_cell_renderer_signals[EDITED], path, new_text);
g_signal_emit (data, text_cell_renderer_signals[EDITED], 0, path, new_text);
}
static GtkCellEditable *
......@@ -1363,10 +1365,10 @@ gtk_cell_renderer_text_start_editing (GtkCellRenderer *cell,
gtk_editable_select_region (GTK_EDITABLE (entry), 0, -1);
gtk_widget_show (entry);
gtk_signal_connect (GTK_OBJECT (entry),
"editing_done",
G_CALLBACK (gtk_cell_renderer_text_editing_done),
celltext);
g_signal_connect (entry,
"editing_done",
G_CALLBACK (gtk_cell_renderer_text_editing_done),
celltext);
return GTK_CELL_EDITABLE (entry);
}
......
......@@ -29,11 +29,11 @@ extern "C" {
#define GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TEXT (gtk_cell_renderer_text_get_type ())
#define GTK_CELL_RENDERER_TEXT(obj) (GTK_CHECK_CAST ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TEXT, GtkCellRendererText))
#define GTK_CELL_RENDERER_TEXT_CLASS(klass) (GTK_CHECK_CLASS_CAST ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TEXT, GtkCellRendererTextClass))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_TEXT(obj) (GTK_CHECK_TYPE ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TEXT))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_TEXT_CLASS(klass) (GTK_CHECK_CLASS_TYPE ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TEXT))
#define GTK_CELL_RENDERER_TEXT_GET_CLASS(obj) (GTK_CHECK_GET_CLASS ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TEXT, GtkCellRendererTextClass))
#define GTK_CELL_RENDERER_TEXT(obj) (G_TYPE_CHECK_INSTANCE_CAST ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TEXT, GtkCellRendererText))
#define GTK_CELL_RENDERER_TEXT_CLASS(klass) (G_TYPE_CHECK_CLASS_CAST ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TEXT, GtkCellRendererTextClass))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_TEXT(obj) (G_TYPE_CHECK_INSTANCE_TYPE ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TEXT))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_TEXT_CLASS(klass) (G_TYPE_CHECK_CLASS_TYPE ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TEXT))
#define GTK_CELL_RENDERER_TEXT_GET_CLASS(obj) (G_TYPE_INSTANCE_GET_CLASS ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TEXT, GtkCellRendererTextClass))
typedef struct _GtkCellRendererText GtkCellRendererText;
typedef struct _GtkCellRendererTextClass GtkCellRendererTextClass;
......@@ -90,7 +90,7 @@ struct _GtkCellRendererTextClass
void (*_gtk_reserved4) (void);
};
GtkType gtk_cell_renderer_text_get_type (void);
GType gtk_cell_renderer_text_get_type (void);
GtkCellRenderer *gtk_cell_renderer_text_new (void);
void gtk_cell_renderer_text_set_fixed_height_from_font (GtkCellRendererText *renderer,
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
#include <stdlib.h>
#include <gtk/gtkcellrenderertoggle.h>
#include <gtk/gtksignal.h>
#include "gtkintl.h"
#include "gtkmarshalers.h"
......@@ -74,10 +73,10 @@ enum {
static guint toggle_cell_signals[LAST_SIGNAL] = { 0 };
GtkType
GType
gtk_cell_renderer_toggle_get_type (void)
{
static GtkType cell_toggle_type = 0;
static GType cell_toggle_type = 0;
if (!cell_toggle_type)
{
......@@ -94,7 +93,9 @@ gtk_cell_renderer_toggle_get_type (void)
(GInstanceInitFunc) gtk_cell_renderer_toggle_init,
};
cell_toggle_type = g_type_register_static (GTK_TYPE_CELL_RENDERER, "GtkCellRendererToggle", &cell_toggle_info, 0);
cell_toggle_type =
g_type_register_static (GTK_TYPE_CELL_RENDERER, "GtkCellRendererToggle",
&cell_toggle_info, 0);
}
return cell_toggle_type;
......@@ -153,13 +154,14 @@ gtk_cell_renderer_toggle_class_init (GtkCellRendererToggleClass *class)
toggle_cell_signals[TOGGLED] =
gtk_signal_new ("toggled",
GTK_RUN_LAST,
GTK_CLASS_TYPE (object_class),
GTK_SIGNAL_OFFSET (GtkCellRendererToggleClass, toggled),
_gtk_marshal_VOID__STRING,
GTK_TYPE_NONE, 1,
GTK_TYPE_STRING);
g_signal_new ("toggled",
G_OBJECT_CLASS_TYPE (object_class),
G_SIGNAL_RUN_LAST,
G_STRUCT_OFFSET (GtkCellRendererToggleClass, toggled),
NULL, NULL,
_gtk_marshal_VOID__STRING,
G_TYPE_NONE, 1,
G_TYPE_STRING);
}
static void
......@@ -232,7 +234,7 @@ gtk_cell_renderer_toggle_set_property (GObject *object,
GtkCellRenderer *
gtk_cell_renderer_toggle_new (void)
{
return GTK_CELL_RENDERER (gtk_type_new (gtk_cell_renderer_toggle_get_type ()));
return g_object_new (GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TOGGLE, NULL);
}
static void
......@@ -348,7 +350,7 @@ gtk_cell_renderer_toggle_activate (GtkCellRenderer *cell,
celltoggle = GTK_CELL_RENDERER_TOGGLE (cell);
if (celltoggle->activatable)
{
gtk_signal_emit (GTK_OBJECT (cell), toggle_cell_signals[TOGGLED], path);
g_signal_emit (cell, toggle_cell_signals[TOGGLED], 0, path);
return TRUE;
}
......
......@@ -28,11 +28,11 @@ extern "C" {
#define GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TOGGLE (gtk_cell_renderer_toggle_get_type ())
#define GTK_CELL_RENDERER_TOGGLE(obj) (GTK_CHECK_CAST ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TOGGLE, GtkCellRendererToggle))
#define GTK_CELL_RENDERER_TOGGLE_CLASS(klass) (GTK_CHECK_CLASS_CAST ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TOGGLE, GtkCellRendererToggleClass))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_TOGGLE(obj) (GTK_CHECK_TYPE ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TOGGLE))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_TOGGLE_CLASS(klass) (GTK_CHECK_CLASS_TYPE ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TOGGLE))
#define GTK_CELL_RENDERER_TOGGLE_GET_CLASS(obj) (GTK_CHECK_GET_CLASS ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TOGGLE, GtkCellRendererToggleClass))
#define GTK_CELL_RENDERER_TOGGLE(obj) (G_TYPE_CHECK_INSTANCE_CAST ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TOGGLE, GtkCellRendererToggle))
#define GTK_CELL_RENDERER_TOGGLE_CLASS(klass) (G_TYPE_CHECK_CLASS_CAST ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TOGGLE, GtkCellRendererToggleClass))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_TOGGLE(obj) (G_TYPE_CHECK_INSTANCE_TYPE ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TOGGLE))
#define GTK_IS_CELL_RENDERER_TOGGLE_CLASS(klass) (G_TYPE_CHECK_CLASS_TYPE ((klass), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TOGGLE))
#define GTK_CELL_RENDERER_TOGGLE_GET_CLASS(obj) (G_TYPE_INSTANCE_GET_CLASS ((obj), GTK_TYPE_CELL_RENDERER_TOGGLE, GtkCellRendererToggleClass))
typedef struct _GtkCellRendererToggle GtkCellRendererToggle;
typedef struct _GtkCellRendererToggleClass GtkCellRendererToggleClass;
......@@ -61,7 +61,7 @@ struct _GtkCellRendererToggleClass
void (*_gtk_reserved4) (void);
};
GtkType gtk_cell_renderer_toggle_get_type (void);
GType gtk_cell_renderer_toggle_get_type (void);
GtkCellRenderer *gtk_cell_renderer_toggle_new (void);
gboolean gtk_cell_renderer_toggle_get_radio (GtkCellRendererToggle *toggle);
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment