Commit 272d6d3b authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac

Updated Czech translation.

2005-06-12  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent 0194df88
2005-06-12 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-06-12 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
This diff is collapsed.
2005-06-12 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-06-12 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-29 06:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-29 13:59+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-12 06:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-12 15:29+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -480,14 +480,17 @@ msgstr "Klíče pro kusy PNG text musí být znaky ASCII."
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr "Úroveň komprese PNG musí být hodnota mezi 0 a 9; hodnotu '%s' nebylo možné zpracovat."
msgstr ""
"Úroveň komprese PNG musí být hodnota mezi 0 a 9; hodnotu '%s' nebylo možné "
"zpracovat."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:843
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr "Úroveň komprese PNG musí být hodnota mezi 0 a 9; hodnota '%d' není povolena."
msgstr ""
"Úroveň komprese PNG musí být hodnota mezi 0 a 9; hodnota '%d' není povolena."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:883
#, c-format
......@@ -826,6 +829,138 @@ msgstr "PŘÍZNAKY"
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Ladicí příznaky Gdk, jejichž nastavení zrušit"
#: ../gdk/keyname-table.h:3940
msgid "keyboard label|BackSpace"
msgstr "Backspace"
#: ../gdk/keyname-table.h:3941
msgid "keyboard label|Tab"
msgstr "Tab"
#: ../gdk/keyname-table.h:3942
msgid "keyboard label|Return"
msgstr "Enter"
#: ../gdk/keyname-table.h:3943
msgid "keyboard label|Pause"
msgstr "Pause"
#: ../gdk/keyname-table.h:3944
msgid "keyboard label|Scroll_Lock"
msgstr "Scroll_Lock"
#: ../gdk/keyname-table.h:3945
msgid "keyboard label|Sys_Req"
msgstr "Sys_Rq"
#: ../gdk/keyname-table.h:3946
msgid "keyboard label|Escape"
msgstr "Escape"
#: ../gdk/keyname-table.h:3947
msgid "keyboard label|Multi_key"
msgstr "Multi_key"
#: ../gdk/keyname-table.h:3948
msgid "keyboard label|Home"
msgstr "Home"
#: ../gdk/keyname-table.h:3949
msgid "keyboard label|Page_Up"
msgstr "Page_Up"
#: ../gdk/keyname-table.h:3950
msgid "keyboard label|Page_Down"
msgstr "Page_Down"
#: ../gdk/keyname-table.h:3951
msgid "keyboard label|End"
msgstr "End"
#: ../gdk/keyname-table.h:3952
msgid "keyboard label|Begin"
msgstr "Begin"
#: ../gdk/keyname-table.h:3953
msgid "keyboard label|Print"
msgstr "Print"
#: ../gdk/keyname-table.h:3954
msgid "keyboard label|Insert"
msgstr "Insert"
#: ../gdk/keyname-table.h:3955
msgid "keyboard label|Num_Lock"
msgstr "Num_Lock"
#: ../gdk/keyname-table.h:3956
msgid "keyboard label|KP_Space"
msgstr "KP_Mezerník"
#: ../gdk/keyname-table.h:3957
msgid "keyboard label|KP_Tab"
msgstr "KP_Tab"
#: ../gdk/keyname-table.h:3958
msgid "keyboard label|KP_Enter"
msgstr "KP_Enter"
#: ../gdk/keyname-table.h:3959
msgid "keyboard label|KP_Home"
msgstr "KP_Home"
#: ../gdk/keyname-table.h:3960
msgid "keyboard label|KP_Left"
msgstr "KP_Doleva"
#: ../gdk/keyname-table.h:3961
msgid "keyboard label|KP_Up"
msgstr "KP_Nahoru"
#: ../gdk/keyname-table.h:3962
msgid "keyboard label|KP_Right"
msgstr "KP_Doprava"
#: ../gdk/keyname-table.h:3963
msgid "keyboard label|KP_Down"
msgstr "KP_Dolů"
#: ../gdk/keyname-table.h:3964
msgid "keyboard label|KP_Page_Up"
msgstr "KP_Page_Up"
#: ../gdk/keyname-table.h:3965
msgid "keyboard label|KP_Prior"
msgstr "KP_Prior"
#: ../gdk/keyname-table.h:3966
msgid "keyboard label|KP_Page_Down"
msgstr "KP_Page_Down"
#: ../gdk/keyname-table.h:3967
msgid "keyboard label|KP_Next"
msgstr "KP_Next"
#: ../gdk/keyname-table.h:3968
msgid "keyboard label|KP_End"
msgstr "KP_End"
#: ../gdk/keyname-table.h:3969
msgid "keyboard label|KP_Begin"
msgstr "KP_Begin"
#: ../gdk/keyname-table.h:3970
msgid "keyboard label|KP_Insert"
msgstr "KP_Insert"
#: ../gdk/keyname-table.h:3971
msgid "keyboard label|KP_Delete"
msgstr "KP_Delete"
#: ../gdk/keyname-table.h:3972
msgid "keyboard label|Delete"
msgstr "Delete"
#. Description of --sync in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
msgid "Don't batch GDI requests"
......@@ -908,29 +1043,42 @@ msgstr "Grafika"
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#. * And do not translate the part before the |.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:120
msgid "Shift"
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:121
msgid "keyboard label|Shift"
msgstr "Shift"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#. * And do not translate the part before the |.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:126
msgid "Ctrl"
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:128
msgid "keyboard label|Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#. * And do not translate the part before the |.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:132
msgid "Alt"
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:135
msgid "keyboard label|Alt"
msgstr "Alt"
#. do not translate the part before the |
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:577
msgid "keyboard label|Space"
msgstr "Mezerník"
#. do not translate the part before the |
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:581
msgid "keyboard label|Backslash"
msgstr "Obrácené lomítko"
#. Translate to calendar:YM if you want years to be displayed
#. * before months; otherwise translate to calendar:MY.
#. * Do *not* translate it to anything else, if it
......@@ -1091,15 +1239,15 @@ msgstr "Barevné kolo"
msgid "Color Selection"
msgstr "Výběr barvy"
#: ../gtk/gtkentry.c:4508 ../gtk/gtktextview.c:7065
#: ../gtk/gtkentry.c:4508 ../gtk/gtktextview.c:7068
msgid "Select _All"
msgstr "Vybrat _vše"
#: ../gtk/gtkentry.c:4518 ../gtk/gtktextview.c:7075
#: ../gtk/gtkentry.c:4518 ../gtk/gtktextview.c:7078
msgid "Input _Methods"
msgstr "Vstupní _metody"
#: ../gtk/gtkentry.c:4529 ../gtk/gtktextview.c:7086
#: ../gtk/gtkentry.c:4529 ../gtk/gtktextview.c:7089
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Vložit řídící znak Unicode"
......@@ -1113,12 +1261,12 @@ msgstr "Neplatný název souboru: %s"
msgid "Select A File"
msgstr "Zvolte soubor"
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:68 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1287
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:68 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1302
#: ../gtk/gtkpathbar.c:996
msgid "Home"
msgstr "Domov"
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1314
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1329
#: ../gtk/gtkpathbar.c:998
msgid "Desktop"
msgstr "Pracovní plocha"
......@@ -1147,147 +1295,153 @@ msgstr "Nemohu odstranit záložku"
msgid "The folder could not be created"
msgstr "Adresář nelze vytvořit"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:961
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:963
msgid ""
"The folder could not be created, as a file with the same name already "
"exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
msgstr "Adresář nelze vytvořit, protože již existuje soubor se stejným názvem. Zkuste pro adresář použít jiný název nebo nejdřív přejmenovat soubor."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:976
msgid "Invalid file name"
msgstr "Neplatný název souboru"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:971
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:986
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Obsah adresáře nelze zobrazit"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1177
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1192
#, c-format
msgid "Could not get information about '%s': %s"
msgstr "Nemohu získat informace o '%s': %s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2207
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2222
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Přidat adresář '%s' mezi záložky"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2248
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2263
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Přidat aktuální adresář mezi záložky"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2250
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2265
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Přidat zovlené adresáře mezi záložky"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2290
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2305
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Odstranit záložku '%s'"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2721
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2736
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr "Nemohu přidat záložku pro '%s', protože je to neplatný název cesty."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2936
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2951
msgid "Remove"
msgstr "Odstranit"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2945
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2960
msgid "Rename..."
msgstr "Přejmenovat..."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3068
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3083
msgid "Shortcuts"
msgstr "Zkratky"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3122
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3137
msgid "Folder"
msgstr "Adresář"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3178 ../gtk/gtkstock.c:317
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3193 ../gtk/gtkstock.c:317
msgid "_Add"
msgstr "_Přidat"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3185
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3200
msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
msgstr "Přidat zvolený adresář mezi záložky"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3190 ../gtk/gtkstock.c:395
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3205 ../gtk/gtkstock.c:395
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstranit"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3197
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3212
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Odstranit zvolenou záložku"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3300
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3319
msgid "_Add to Bookmarks"
msgstr "_Přidat mezi záložky"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3310
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3329
msgid "Open _Location"
msgstr "Otevřít _umístění"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3322
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3341
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Zobrazovat _skryté soubory"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3446 ../gtk/gtkfilesel.c:766
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3465 ../gtk/gtkfilesel.c:766
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3477
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3496
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3502
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3521
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3515
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3534
msgid "Modified"
msgstr "Změněn"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3547
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3566
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Vyberte, které typy souborů zobrazovat"
#. Create Folder
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3583
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3602
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Vytvořit _adresář"
#. Name entry
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3704
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3723
msgid "_Name:"
msgstr "_Název:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3744
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3763
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Procházet jiné adresáře"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3995
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4014
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Uložit do _adresáře:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3997
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4016
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Vytvořit v _adresáři:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4939
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4973
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Nemohu přejít do adresáře, protože není místní"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5455
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5489
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Zkratka %s neexistuje"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5919
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6023
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Nemohu připojit %s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6212
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6316
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Napište název nového adresáře"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6254
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6358
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
......@@ -1295,59 +1449,59 @@ msgstr[0] "%d bajt"
msgstr[1] "%d bajty"
msgstr[2] "%d bajtů"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6256
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6360
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6258
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6362
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6260
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6364
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6306 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6330
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6410 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6434
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6317
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6421
msgid "Today"
msgstr "Dnes"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6319
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6423
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6401
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6505
msgid "Cannot change folder"
msgstr "Nemohu změnit adresář"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6402
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6506
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr "Určený adresář je neplatná cesta."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6441
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6545
#, c-format
msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
msgstr "Nemohu sestavit název souboru z '%s' a '%s'"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6477
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6581
msgid "Could not select item"
msgstr "Nemohu vybrat položku"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6517
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6621
msgid "Open Location"
msgstr "Otevřít umístění"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6524
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6628
msgid "Save in Location"
msgstr "Uložit do umístění"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6548
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6652
msgid "_Location:"
msgstr "_Umístění:"
......@@ -1533,32 +1687,32 @@ msgstr "Nemohu převést název souboru"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdný)"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:466 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:668
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1908 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:482
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:475 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:678
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1918 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:482
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:495 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1560
#, c-format
msgid "Error getting information for '%s': %s"
msgstr "Chyba při získávání informací o '%s': %s"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:537 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:537
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:547 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:537
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Chyba při vytváření adresáře '%s': %s"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:617 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:597
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:627 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:597
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Tento systém souborů nepodporuje připojování"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:625
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:635
msgid "Filesystem"
msgstr "Systém souborů"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:782
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:792
#, c-format
msgid "Could not get a stock icon for %s"
msgstr "Nemohu získat standardní ikonu pro %s"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:877
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:887
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"%s\". "
......@@ -1567,22 +1721,22 @@ msgstr ""
"Název \"%s\" není platný, protože obsahuje znak \"%s\". Použijte prosím jiný "
"název."
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1479
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1489
#, c-format
msgid "Writing %s failed: %s"
msgstr "Zapisování %s selhalo: %s"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1568
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1578
#, c-format
msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
msgstr "'%s' již v seznamu záložek existuje"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1640
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1650
#, c-format
msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
msgstr "'%s' neexistuje v seznamu záložek"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1868
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1878
#, c-format
msgid "Error getting information for '/': %s"
msgstr "Chyba při získávání informací o '/': %s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment