Commit 231bdf07 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian (bokml) translation.

2001-09-19  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
parent 3a2027fb
2001-09-19 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
2001-09-14 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.3\n"
"POT-Creation-Date: 2001-09-19 03:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-08-06 22:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-09-19 17:50+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -240,9 +240,8 @@ msgstr ""
"applikasjoner for redusere minnebruken"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:572
#, fuzzy
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Fatal feil under lesing av PNG-bildefil: %s"
msgstr "Fatal feil under lesing av PNG-bildefil"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:621
#, c-format
......@@ -278,9 +277,8 @@ msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "Maksimal fargeverdi i PNM-filen er 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
#, fuzzy
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Maksimal fargeverdi i PNM-filen er 0"
msgstr "Maksimal fargeverdi i PNM-filen er for stor"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
......@@ -307,14 +305,12 @@ msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
msgstr "Kan ikke allokere minne for lasting av XPM-bilde"
msgstr "Kan ikke allokere minne for lasting av PNM-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:824
#, fuzzy
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr "Ikke nok minne til laste PNM-fil"
msgstr "Ikke nok minne til laste PNM kontekstdata"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:874
msgid "Unexpected end of PNM image data"
......@@ -374,23 +370,20 @@ msgid "No XPM header found"
msgstr "Ingen XPM-header funnet"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1260
#, fuzzy
msgid "XPM file has image width <= 0"
msgstr "PNM-filen har en bildebredde p 0"
msgstr "XPM-filen har en bildebredde <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1268
#, fuzzy
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "PNM-filen har en bildehyde p 0"
msgstr "XPM-filen har en bildehyde <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1276
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr ""
msgstr "XPM-filen har et ugyldig antall farger"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1284
#, fuzzy
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "XPM har mer enn 31 tegn per piksel"
msgstr "XPM har et ugyldig antall tegn per piksel"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1302
msgid "Can't read XPM colormap"
......@@ -651,13 +644,12 @@ msgid ""
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderer.c:103
#, fuzzy
msgid "mode"
msgstr "Modus"
msgstr "modus"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:104
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr ""
msgstr "Redigerbart modus for CellRenderer"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:113
msgid "visible"
......@@ -665,7 +657,7 @@ msgstr "synlig"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:114
msgid "Display the cell"
msgstr ""
msgstr "Vis cellen"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:122
msgid "xalign"
......@@ -716,22 +708,20 @@ msgid "The fixed height."
msgstr "Den faste hyden."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:188
#, fuzzy
msgid "Is Expander"
msgstr "Utvid"
msgstr "Er utvider"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:189
msgid "Row has children."
msgstr ""
msgstr "Raden har barn."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:198
#, fuzzy
msgid "Is Expanded"
msgstr "Utvid"
msgstr "Er utvidet"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:199
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr ""
msgstr "Raden er en utvider-rad, og er utvidet"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:104
msgid "Pixbuf Object"
......@@ -1342,13 +1332,12 @@ msgid ""
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:423
#, fuzzy
msgid "Has Frame"
msgstr "Har palett"
msgstr "Har ramme"
#: gtk/gtkentry.c:424
msgid "FALSE removes outside bevel from entry."
msgstr ""
msgstr "FALSK fjerner ytre kant fra oppfringen."
#: gtk/gtkentry.c:431
msgid "Invisible character"
......@@ -1356,11 +1345,11 @@ msgstr "Usynlig tegn"
#: gtk/gtkentry.c:432
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr ""
msgstr "Tegnet som skal brukes nr man masker ut innhold i oppfringen (i \"passord modus\")"
#: gtk/gtkentry.c:439
msgid "Activates default"
msgstr ""
msgstr "Aktiverer forvalg"
#: gtk/gtkentry.c:440
msgid ""
......@@ -1370,11 +1359,11 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:446
msgid "Width in chars"
msgstr ""
msgstr "Bredde i tegn"
#: gtk/gtkentry.c:447
msgid "Number of characters to leave space for in the entry."
msgstr ""
msgstr "Antall tegn det skal vre plass til i feltet."
#: gtk/gtkentry.c:457
msgid "Scroll offset"
......@@ -1405,9 +1394,8 @@ msgid "Paste"
msgstr "Lim inn"
#: gtk/gtkentry.c:3686 gtk/gtklabel.c:3113
#, fuzzy
msgid "Select All"
msgstr "Velgbar"
msgstr "Velg alt"
#: gtk/gtkentry.c:3696 gtk/gtklabel.c:3123 gtk/gtktextview.c:5400
msgid "Input Methods"
......@@ -1580,11 +1568,11 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilesel.c:3501
msgid "Name too long"
msgstr ""
msgstr "Navnet er for langt"
#: gtk/gtkfilesel.c:3503
msgid "Couldn't convert filename"
msgstr ""
msgstr "Kunne ikke konvertere filnavnet"
#: gtk/gtkfontsel.c:185
msgid "Font name"
......@@ -1657,15 +1645,15 @@ msgstr "Skygge for ramme"
#: gtk/gtkframe.c:161
msgid "Appearance of the frame border."
msgstr ""
msgstr "Utseende for rammekanten."
#: gtk/gtkframe.c:169
msgid "Label widget"
msgstr ""
msgstr "Etikett-widget"
#: gtk/gtkframe.c:170
msgid "A widget to display in place of the usual frame label."
msgstr ""
msgstr "Et widget som vises i stedet for den vanlige rammeetiketten."
#: gtk/gtkgamma.c:395
msgid "Gamma"
......@@ -1682,7 +1670,7 @@ msgstr "OK"
#: gtk/gtkhandlebox.c:191 gtk/gtkmenubar.c:154 gtk/gtkstatusbar.c:157
#: gtk/gtktoolbar.c:276 gtk/gtkviewport.c:147
msgid "Shadow type"
msgstr ""
msgstr "Skyggetype"
#: gtk/gtkhandlebox.c:192
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container."
......@@ -1716,7 +1704,7 @@ msgstr "Feil under lasting av ikon: %s"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:124
msgid "Image widget"
msgstr ""
msgstr "Bildewidget"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:125
msgid "Child widget to appear next to the menu text"
......@@ -1882,22 +1870,20 @@ msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed."
msgstr ""
#: gtk/gtklayout.c:575
#, fuzzy
msgid "X position"
msgstr "Posisjon"
msgstr "X-posisjon"
#: gtk/gtklayout.c:576
msgid "X position of child widget"
msgstr ""
msgstr "X-posisjon for underwidgetet"
#: gtk/gtklayout.c:585
#, fuzzy
msgid "Y position"
msgstr "Posisjon"
msgstr "Y-posisjon"
#: gtk/gtklayout.c:586
msgid "Y position of child widget"
msgstr ""
msgstr "Y-posisjon for underwidgetet"
#: gtk/gtklayout.c:595 gtk/gtkviewport.c:131
msgid "Horizontal adjustment"
......@@ -1965,9 +1951,8 @@ msgid "Image/label border"
msgstr ""
#: gtk/gtkmessagedialog.c:81
#, fuzzy
msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
msgstr "Bredde p kanten rundt faneetikettene"
msgstr "Bredde p kanten rundt etikett og bilde i meldingsdialogen"
#: gtk/gtkmisc.c:97
msgid "X align"
......@@ -1975,7 +1960,7 @@ msgstr "X-justering"
#: gtk/gtkmisc.c:98
msgid "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right)"
msgstr ""
msgstr "Horisontal justering, fra 0 (venstre) til 1 (hyre)"
#: gtk/gtkmisc.c:107
msgid "Y align"
......@@ -1983,7 +1968,7 @@ msgstr "Y-justering"
#: gtk/gtkmisc.c:108
msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
msgstr ""
msgstr "Vertikal justering, fra 0 (verst) til 1 (nederst)"
#: gtk/gtkmisc.c:117
msgid "X pad"
......@@ -2021,7 +2006,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtknotebook.c:341
msgid "Tab Border"
msgstr ""
msgstr "Fanekant"
#: gtk/gtknotebook.c:342
msgid "Width of the border around the tab labels"
......@@ -2537,9 +2522,8 @@ msgid "Reads the current value, or sets a new value"
msgstr ""
#: gtk/gtkstatusbar.c:158
#, fuzzy
msgid "Style of bevel around the statusbar text"
msgstr "Stil for understreking av denne teksten."
msgstr "Stil for kant rundt statuslinjetekst"
#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
#: gtk/gtkstock.c:267
......@@ -3099,39 +3083,36 @@ msgid "If the toggle button should be pressed in or not"
msgstr ""
#: gtk/gtktogglebutton.c:151
#, fuzzy
msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state."
msgstr "Tegn knapp for vending som en radioknapp"
msgstr "Hvis knappen er i tilstanden \"midt mellom\"."
#: gtk/gtktogglebutton.c:158
msgid "Draw Indicator"
msgstr "Tegn indikator"
#: gtk/gtktogglebutton.c:159
#, fuzzy
msgid "If the toggle part of the button is displayed"
msgstr "Tilstand for knapp (vending)"
msgstr "Hvis venderdelen av knappen vises"
#: gtk/gtktoolbar.c:224
#, fuzzy
msgid "The orientation of the toolbar"
msgstr "Tilstand for knapp (vending)"
msgstr "Orientering for verktylinjen"
#: gtk/gtktoolbar.c:232
msgid "Toolbar Style"
msgstr ""
msgstr "Stil for verktylinje"
#: gtk/gtktoolbar.c:233
msgid "How to draw the toolbar"
msgstr ""
msgstr "Hvordan tegnes verktylinjen"
#: gtk/gtktoolbar.c:241
msgid "Spacer size"
msgstr ""
msgstr "Strrelse p mellomrom"
#: gtk/gtktoolbar.c:242
msgid "Size of spacers"
msgstr ""
msgstr "Strrelse p plassholdere"
#: gtk/gtktoolbar.c:251
msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
......@@ -3139,7 +3120,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtktoolbar.c:259
msgid "Space style"
msgstr ""
msgstr "Stil p mellomrom"
#: gtk/gtktoolbar.c:260
msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
......@@ -3158,9 +3139,8 @@ msgid "Style of bevel around the toolbar"
msgstr ""
#: gtk/gtktoolbar.c:283
#, fuzzy
msgid "Toolbar style"
msgstr "Skrifttypestil"
msgstr "Verktylinjestil"
#: gtk/gtktoolbar.c:284
msgid ""
......@@ -3180,9 +3160,8 @@ msgid "TreeView Model"
msgstr ""
#: gtk/gtktreeview.c:496
#, fuzzy
msgid "The model for the tree view"
msgstr "Indeks for aktiv side"
msgstr "Modell for treevisning"
#: gtk/gtktreeview.c:504
msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
......@@ -3201,9 +3180,8 @@ msgid "Show the column header buttons"
msgstr ""
#: gtk/gtktreeview.c:527
#, fuzzy
msgid "Headers Clickable"
msgstr "Klikkbar"
msgstr "Topptekster kan klikkes"
#: gtk/gtktreeview.c:528
msgid "Column headers respond to click events"
......@@ -3242,9 +3220,8 @@ msgid "View allows user to search through columns interactively"
msgstr ""
#: gtk/gtktreeview.c:567
#, fuzzy
msgid "Search Column"
msgstr "Kolonner"
msgstr "Skekolonne"
#: gtk/gtktreeview.c:568
msgid "Model column to search through when searching through code"
......@@ -3291,14 +3268,12 @@ msgid "Resize mode of the column"
msgstr "Modus for endring av strrelse for kolonnen"
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:197
#, fuzzy
msgid "Fixed Width"
msgstr "Den faste bredden."
msgstr "Fast bredde"
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:198
#, fuzzy
msgid "Current fixed width of the column"
msgstr "Nvrende bredde p kolonnen"
msgstr "Nvrende fast bredde p kolonnen"
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:207
msgid "Minimum Width"
......@@ -3413,9 +3388,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: gtk/gtkwidget.c:412
#, fuzzy
msgid "Height request"
msgstr "Hyde"
msgstr "Hydeforesprsel"
#: gtk/gtkwidget.c:413
msgid ""
......@@ -3522,9 +3496,8 @@ msgid "Interior Focus"
msgstr ""
#: gtk/gtkwidget.c:1048
#, fuzzy
msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets."
msgstr "Sorter indikator eller ikke"
msgstr "Om fokusindikator skal tegnes inne i et widget."
#: gtk/gtkwindow.c:363
msgid "Window Type"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment