Commit 21636d2c authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian (bokml) translation.

2002-11-15  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
parent 030ddc16
2002-11-15 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
2002-11-10 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.14\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-10 15:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-10 15:55+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-15 22:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-15 22:20+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -889,7 +889,7 @@ msgstr "Mellomrom"
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Mengde mellomrom mellom barn."
#: gtk/gtkbox.c:138 gtk/gtknotebook.c:435
#: gtk/gtkbox.c:138 gtk/gtknotebook.c:433
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogen"
......@@ -927,22 +927,22 @@ msgstr ""
msgid "Pack type"
msgstr "Type pakking"
#: gtk/gtkbox.c:168 gtk/gtknotebook.c:479
#: gtk/gtkbox.c:168 gtk/gtknotebook.c:477
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
#: gtk/gtkbox.c:174 gtk/gtknotebook.c:457 gtk/gtkpaned.c:218
#: gtk/gtkbox.c:174 gtk/gtknotebook.c:455 gtk/gtkpaned.c:218
#: gtk/gtkruler.c:138
msgid "Position"
msgstr "Posisjon"
#: gtk/gtkbox.c:175 gtk/gtknotebook.c:458
#: gtk/gtkbox.c:175 gtk/gtknotebook.c:456
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Indeks for etterkommer i opphav"
#: gtk/gtkbutton.c:189 gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:287
#: gtk/gtkbutton.c:189 gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:290
msgid "Label"
msgstr "Etikett"
......@@ -953,11 +953,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tekst for etiketten inne i knappen, hvis knappen inneholder en etikett."
#: gtk/gtkbutton.c:197 gtk/gtklabel.c:308
#: gtk/gtkbutton.c:197 gtk/gtklabel.c:311
msgid "Use underline"
msgstr "Bruk understreking"
#: gtk/gtkbutton.c:198 gtk/gtklabel.c:309
#: gtk/gtkbutton.c:198 gtk/gtklabel.c:312
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
......@@ -1190,7 +1190,7 @@ msgstr "Tagging"
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Tagget tekst som skal rendres"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:190 gtk/gtklabel.c:294
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:190 gtk/gtklabel.c:297
msgid "Attributes"
msgstr "Attributter"
......@@ -1648,44 +1648,43 @@ msgstr ""
msgid "_Palette"
msgstr "_Palett"
#: gtk/gtkcombo.c:140
#: gtk/gtkcombo.c:141
msgid "Enable arrow keys"
msgstr "Aktiver piltaster"
#: gtk/gtkcombo.c:141
#: gtk/gtkcombo.c:142
msgid "Whether the arrow keys move through the list of items"
msgstr "Om piltastene skal flytte markøren gjennom listen med oppføringer"
#: gtk/gtkcombo.c:147
#: gtk/gtkcombo.c:148
msgid "Always enable arrows"
msgstr "Alltid aktiver piler"
#: gtk/gtkcombo.c:148
msgid ""
"Whether the arrow keys work, even if the entry contents are not in the list"
msgstr "Om piltastene fungerer, selv om oppføringens innhold ikke er i listen"
#: gtk/gtkcombo.c:149
msgid "Obsolete property, ignored"
msgstr "Gammel egenskap, ignorert"
#: gtk/gtkcombo.c:154
#: gtk/gtkcombo.c:155
msgid "Case sensitive"
msgstr "Skill mellom små/store bokstaver"
#: gtk/gtkcombo.c:155
#: gtk/gtkcombo.c:156
msgid "Whether list item matching is case sensitive"
msgstr "Om det skilles på små og store bokstaver i listeoppføringen"
#: gtk/gtkcombo.c:162
#: gtk/gtkcombo.c:163
msgid "Allow empty"
msgstr "Tillat tom"
#: gtk/gtkcombo.c:163
#: gtk/gtkcombo.c:164
msgid "Whether an empty value may be entered in this field"
msgstr "En tom verdi kan oppgis i dette feltet"
#: gtk/gtkcombo.c:170
#: gtk/gtkcombo.c:171
msgid "Value in list"
msgstr "Verdi i listen"
#: gtk/gtkcombo.c:171
#: gtk/gtkcombo.c:172
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Verdier som spesifiseres må allerede være i listen"
......@@ -1785,19 +1784,19 @@ msgstr "Kant for handlingsområde"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Bredde på kanten rundt knappeområdet nederst i dialogen"
#: gtk/gtkentry.c:436 gtk/gtklabel.c:365
#: gtk/gtkentry.c:436 gtk/gtklabel.c:368
msgid "Cursor Position"
msgstr "Markørposisjon"
#: gtk/gtkentry.c:437 gtk/gtklabel.c:366
#: gtk/gtkentry.c:437 gtk/gtklabel.c:369
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Nåværende posisjon for innsettingsmarkør i tegn"
#: gtk/gtkentry.c:446 gtk/gtklabel.c:375
#: gtk/gtkentry.c:446 gtk/gtklabel.c:378
msgid "Selection Bound"
msgstr "Utvalg bundet"
#: gtk/gtkentry.c:447 gtk/gtklabel.c:376
#: gtk/gtkentry.c:447 gtk/gtklabel.c:379
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr "Posisjon for motsatt ende av utvalget fra markøren i tegn"
......@@ -1884,11 +1883,11 @@ msgstr "Velg på fokus"
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr "Om innholdet i oppføringen skal markeres når den får fokus"
#: gtk/gtkentry.c:3950 gtk/gtklabel.c:3217
#: gtk/gtkentry.c:3950 gtk/gtklabel.c:3224
msgid "Select All"
msgstr "Velg alt"
#: gtk/gtkentry.c:3960 gtk/gtklabel.c:3227
#: gtk/gtkentry.c:3960 gtk/gtklabel.c:3234
msgid "Input Methods"
msgstr "Inndatametode"
......@@ -2335,83 +2334,82 @@ msgstr "Bildewidget"
msgid "Child widget to appear next to the menu text"
msgstr "Barnwidget som skal vises ved siden av menyteksten"
#. shell and main vbox
#: gtk/gtkinputdialog.c:187
#: gtk/gtkinputdialog.c:230
msgid "Input"
msgstr "Inndata"
#: gtk/gtkinputdialog.c:195
#: gtk/gtkinputdialog.c:239
msgid "No input devices"
msgstr "Ingen innenheter"
#: gtk/gtkinputdialog.c:225
#: gtk/gtkinputdialog.c:251
msgid "_Device:"
msgstr "_Enhet:"
#: gtk/gtkinputdialog.c:242
#: gtk/gtkinputdialog.c:268
msgid "Disabled"
msgstr "Slått av"
#: gtk/gtkinputdialog.c:250 gtk/gtkinvisible.c:114 gtk/gtkwindow.c:552
#: gtk/gtkinputdialog.c:275 gtk/gtkinvisible.c:114 gtk/gtkwindow.c:552
msgid "Screen"
msgstr "Skjerm"
#: gtk/gtkinputdialog.c:258
#: gtk/gtkinputdialog.c:282
msgid "Window"
msgstr "Vindu"
#: gtk/gtkinputdialog.c:266
#: gtk/gtkinputdialog.c:289
msgid "_Mode: "
msgstr "_Modus: "
#. The axis listbox
#: gtk/gtkinputdialog.c:297
#: gtk/gtkinputdialog.c:320
msgid "_Axes"
msgstr "_Akser"
#. Keys listbox
#: gtk/gtkinputdialog.c:314
#: gtk/gtkinputdialog.c:337
msgid "_Keys"
msgstr "_Taster"
#: gtk/gtkinputdialog.c:484
#: gtk/gtkinputdialog.c:557
msgid "X"
msgstr "X"
#: gtk/gtkinputdialog.c:485
#: gtk/gtkinputdialog.c:558
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: gtk/gtkinputdialog.c:486
#: gtk/gtkinputdialog.c:559
msgid "Pressure"
msgstr "Trykk"
#: gtk/gtkinputdialog.c:487
#: gtk/gtkinputdialog.c:560
msgid "X Tilt"
msgstr "X-helling"
#: gtk/gtkinputdialog.c:488
#: gtk/gtkinputdialog.c:561
msgid "Y Tilt"
msgstr "Y-helling"
#: gtk/gtkinputdialog.c:489
#: gtk/gtkinputdialog.c:562
msgid "Wheel"
msgstr "Hjul"
#: gtk/gtkinputdialog.c:529
#: gtk/gtkinputdialog.c:602
msgid "none"
msgstr "ingen"
#: gtk/gtkinputdialog.c:564 gtk/gtkinputdialog.c:600
#: gtk/gtkinputdialog.c:638 gtk/gtkinputdialog.c:674
msgid "(disabled)"
msgstr "(slått av)"
#: gtk/gtkinputdialog.c:593
#: gtk/gtkinputdialog.c:667
msgid "(unknown)"
msgstr "(ukjent)"
#. and clear button
#: gtk/gtkinputdialog.c:677
#: gtk/gtkinputdialog.c:754
msgid "clear"
msgstr "tøm"
......@@ -2419,27 +2417,27 @@ msgstr "tøm"
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Skjermen hvor dette vinduet vil vises"
#: gtk/gtklabel.c:288
#: gtk/gtklabel.c:291
msgid "The text of the label"
msgstr "Tekst for etiketten"
#: gtk/gtklabel.c:295
#: gtk/gtklabel.c:298
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "En liste med stilattributter som skal påføres etikettens tekst"
#: gtk/gtklabel.c:301
#: gtk/gtklabel.c:304
msgid "Use markup"
msgstr "Bruk tagging"
#: gtk/gtklabel.c:302
#: gtk/gtklabel.c:305
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "Teksten i etiketten inneholder XML-tagger. Se pango_parse_markup()"
#: gtk/gtklabel.c:316 gtk/gtktexttag.c:374 gtk/gtktextview.c:583
#: gtk/gtklabel.c:319 gtk/gtktexttag.c:374 gtk/gtktextview.c:583
msgid "Justification"
msgstr "Justering"
#: gtk/gtklabel.c:317
#: gtk/gtklabel.c:320
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
......@@ -2449,11 +2447,11 @@ msgstr ""
"påvirker IKKE justeringen av etiketten innen sitt område. Se GtkMisc::xalign "
"for det"
#: gtk/gtklabel.c:325
#: gtk/gtklabel.c:328
msgid "Pattern"
msgstr "Mønster"
#: gtk/gtklabel.c:326
#: gtk/gtklabel.c:329
msgid ""
"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
"to underline"
......@@ -2461,35 +2459,35 @@ msgstr ""
"En streng med «_»-tegn i posisjoner tilsvarer tegn i teksten som skal "
"understrekes"
#: gtk/gtklabel.c:333
#: gtk/gtklabel.c:336
msgid "Line wrap"
msgstr "Linjebryting"
#: gtk/gtklabel.c:334
#: gtk/gtklabel.c:337
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
msgstr "Bryt linjer hvis teksten blir for bred hvis dette er satt"
#: gtk/gtklabel.c:340
#: gtk/gtklabel.c:343
msgid "Selectable"
msgstr "Velgbar"
#: gtk/gtklabel.c:341
#: gtk/gtklabel.c:344
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
msgstr "Om etiketteksten kan velges med musen"
#: gtk/gtklabel.c:347
#: gtk/gtklabel.c:350
msgid "Mnemonic key"
msgstr "Hinttast"
#: gtk/gtklabel.c:348
#: gtk/gtklabel.c:351
msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
msgstr "Hint for akselleratortast for denne etiketten"
#: gtk/gtklabel.c:356
#: gtk/gtklabel.c:359
msgid "Mnemonic widget"
msgstr "Hintwidget"
#: gtk/gtklabel.c:357
#: gtk/gtklabel.c:360
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
msgstr "Widget som skal aktiveres når etikettens hinttast trykkes"
......@@ -2652,77 +2650,77 @@ msgid ""
"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgstr "Mende mellomrom over og under widgetet, i piksler"
#: gtk/gtknotebook.c:363
#: gtk/gtknotebook.c:361
msgid "Page"
msgstr "Side"
#: gtk/gtknotebook.c:364
#: gtk/gtknotebook.c:362
msgid "The index of the current page"
msgstr "Indeks for aktiv side"
#: gtk/gtknotebook.c:372
#: gtk/gtknotebook.c:370
msgid "Tab Position"
msgstr "Faneplassering"
#: gtk/gtknotebook.c:373
#: gtk/gtknotebook.c:371
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr "Hvilken side av notisblokken innehar fanene"
#: gtk/gtknotebook.c:380
#: gtk/gtknotebook.c:378
msgid "Tab Border"
msgstr "Fanekant"
#: gtk/gtknotebook.c:381
#: gtk/gtknotebook.c:379
msgid "Width of the border around the tab labels"
msgstr "Bredde på kanten rundt faneetikettene"
#: gtk/gtknotebook.c:389
#: gtk/gtknotebook.c:387
msgid "Horizontal Tab Border"
msgstr "Horisontal fanekant"
#: gtk/gtknotebook.c:390
#: gtk/gtknotebook.c:388
msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
msgstr "Bredde på horisontal kant på faneetikettene"
#: gtk/gtknotebook.c:398
#: gtk/gtknotebook.c:396
msgid "Vertical Tab Border"
msgstr "Vertikal fanekant"
#: gtk/gtknotebook.c:399
#: gtk/gtknotebook.c:397
msgid "Width of the vertical border of tab labels"
msgstr "Bredde på vertikal kant på faneetikettene"
#: gtk/gtknotebook.c:407
#: gtk/gtknotebook.c:405
msgid "Show Tabs"
msgstr "Vis faner"
#: gtk/gtknotebook.c:408
#: gtk/gtknotebook.c:406
msgid "Whether tabs should be shown or not"
msgstr "Vis/Ikke vis faner"
#: gtk/gtknotebook.c:414
#: gtk/gtknotebook.c:412
msgid "Show Border"
msgstr "Vis kant"
#: gtk/gtknotebook.c:415
#: gtk/gtknotebook.c:413
msgid "Whether the border should be shown or not"
msgstr "Vis/ikke vis kant"
#: gtk/gtknotebook.c:421
#: gtk/gtknotebook.c:419
msgid "Scrollable"
msgstr "Rullbar"
#: gtk/gtknotebook.c:422
#: gtk/gtknotebook.c:420
msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
msgstr ""
"Hvis SANN vil rullepiler legges til hvis det er flere faner enn det som "
"passer"
#: gtk/gtknotebook.c:428
#: gtk/gtknotebook.c:426
msgid "Enable Popup"
msgstr "Slå på oppsprett"
#: gtk/gtknotebook.c:429
#: gtk/gtknotebook.c:427
msgid ""
"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
"you can use to go to a page"
......@@ -2730,47 +2728,47 @@ msgstr ""
"Hvis denne er satt til SANN vil det ved å klikke på notisblokken med høyre "
"musknapp sprette opp en meny som kan brukes til å gå til en side"
#: gtk/gtknotebook.c:436
#: gtk/gtknotebook.c:434
msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
msgstr "Om faner skal ha ensartet størrelse"
#: gtk/gtknotebook.c:443
#: gtk/gtknotebook.c:441
msgid "Tab label"
msgstr "Etikett for fanen"
#: gtk/gtknotebook.c:444
#: gtk/gtknotebook.c:442
msgid "The string displayed on the childs tab label"
msgstr "Strengen som vises i etterkommerens faneetikett"
#: gtk/gtknotebook.c:450
#: gtk/gtknotebook.c:448
msgid "Menu label"
msgstr "Etikett for meny"
#: gtk/gtknotebook.c:451
#: gtk/gtknotebook.c:449
msgid "The string displayed in the childs menu entry"
msgstr "Strengen som vises i etterkommerens menyoppføring"
#: gtk/gtknotebook.c:464
#: gtk/gtknotebook.c:462
msgid "Tab expand"
msgstr "Faneutvidelse"
#: gtk/gtknotebook.c:465
#: gtk/gtknotebook.c:463
msgid "Whether to expand the childs tab or not"
msgstr "Om etterkommers fane skal utvides eller ikke"
#: gtk/gtknotebook.c:471
#: gtk/gtknotebook.c:469
msgid "Tab fill"
msgstr "Fyll for fane"
#: gtk/gtknotebook.c:472
#: gtk/gtknotebook.c:470
msgid "Wheather the childs tab should fill the allocated area or not"
msgstr "Om etterkommers fane skal fylle allokert område eller ikke"
#: gtk/gtknotebook.c:478
#: gtk/gtknotebook.c:476
msgid "Tab pack type"
msgstr "Type fanepakking"
#: gtk/gtknotebook.c:2467 gtk/gtknotebook.c:4751
#: gtk/gtknotebook.c:2416 gtk/gtknotebook.c:4700
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Side %u"
......@@ -4862,18 +4860,24 @@ msgstr "Vietnamesisk (VIQR)"
msgid "X Input Method"
msgstr "X-inndatametode"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:257
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:260
msgid "IM Preedit style"
msgstr "Stil for IM-forhåndsredigering"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:258
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:261
msgid "How to draw the input method preedit string"
msgstr "Hvordan forhåndsredigeringsstrengen for en inndatametode tegnes"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:266
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:269
msgid "IM Status style"
msgstr "IM statusstil"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:267
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:270
msgid "How to draw the input method statusbar"
msgstr "Hvordan statuslinjen for inndatametoden tegnes"
#~ msgid ""
#~ "Whether the arrow keys work, even if the entry contents are not in the "
#~ "list"
#~ msgstr ""
#~ "Om piltastene fungerer, selv om oppføringens innhold ikke er i listen"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment